van Stramproij, een trompettersgeslacht

Inleiding

Op zoek naar gegevens over een familie Hensbergen bezocht ik midden jaren tachtig het Gemeente-archief van Zwolle. Natuurlijk maakte ik daar gebruik van de gelegenheid om te onderzoeken of er wellicht in de DTB-boeken personen voor-kwamen met de naam Stramrood of een variant daarop. Zo ontdekte ik in Zwolle de ondertrouw van een Johannes van Stamproij, afkomstig van Groningen.

Jaren later kombineerde ik een bezoek aan vrienden in Groningen met een bezoek aan het Gemeente-archief aldaar. In Groningen vond ik de doop van deze Johannes, alsmede de namen van zijn ouders. Verder vond ik echter geen gegevens, zodat mijn "onderzoekje" dreigde stil te vallen.

Inmiddels was ik gestart met het uitzoeken van mijn Kwartierstaat, waarvoor ik een bezoek bracht aan het Gemeente-archief in Den Haag. Ook hier maakte ik van de gelegenheid gebruik om in de DTB- boeken te zoeken naar " Stramroden", en tot mijn grote verrassing vond ik hier weer mijn Johannes, die in Den Haag zijn kinderen liet dopen.

Dit was echter nog niet het eind van toevallige ontdekkingen.

Zoekend op Internet ontdekte ik enkele jaren geleden een site met Notariele en Rechterlijke Akten van Bergen op Zoom. En natuurlijk zocht ik weer naar het voorkomen van de naam Stramrood of Stramproij. Een treffer, want in Bergen op Zoom vond ik de ouders van mijn Johannes.

Op deze wijze, via min of meer toevallige vondsten, heb ik een stamboom van dit geslacht kunnen opstellen.

Het byzondere van dit geslacht is het beroep van trompetter, een beroep dat van vader op zoon overging. Voor zover ik heb kunnen nagaan 4 generaties trompetter.

Onderstaand de uitwerking van de stamboom van dit "trompettergeslacht".

 

Stamboom

 

I Coenraet Jansen van Stramproeije/ van Stampenroij/ van Stamproij

In 1607 ruiter onder Mons. de Marquette en afkomstig van Stramproij.

Trouwt op 27-5-1607 (ot. 12-5) te Bergen op Zoom met Lintken/ Lijnken Daniels.

Coenraet overlijdt voor 1623 want op 3-9-1623 (ot. 9-8) hertrouwt zijn weduwe Leijntien Daniels te Bergen op Zoom met Arent Verrijt, jm. van Westmeerbeke, ruiter onder den heer van Droechem.

Het echtpaar laat te Bergen op Zoom dopen:

1. Jan, volgt II.

2. Anna van Stampenoije, 5-6-1612. Getuigen waren Jan Geeraerts, Mayken Daniels en Gabrielken Anthonis.

3. Lijsbeth Adriaens, 28-9-1614. Getuigen waren Jan van Campen, Aernout Tielmans (bakker) , Barbel Jans, Lijsbeth Govaerts, Pieter Jansen, Tanneken Maett en Janneken Willems.

4. Daniel van Stampenoije, 14-11-1618. Getuigen waren Pieter van Lommen (winkelier) en Neeltken Jans.

5. Kathlijne Jansen, 27-12-1620. Getuigen waren Matthijs Jansen, Matthijs de Scheijter, Mayken Daniels, Mayken Matthijs en Martijne Lucas.

6. Coenraedt Jansen, 17-3-1623. Getuigen waren Margriet Claes en Trijntken Laureijs.

Coenraet wordt vermeld te Bergen op Zoom als getuige in een notariele akte d.d. 14-3-1617 bij notaris A.Molkeman.

Hij was getuige bij de volgende dopen te Bergen op Zoom.

22-5-1612 Marie, dochter van Jan Jansen Berckemeij en Neeltken Daniels.

22-8-1612 Marie, dochter van Cornelis Jansen en Tanneken.

18-12-1613 Cornelis, zoon van Cornelis van den Abeele en Heijltgen Six.

8-1-1613 Kathlijne, dochter van Willem van Lent (mineur) en Janneken Gillis.

30-8-1615 Anthoni, zoon van Pieter Anthonissen van Maestricht en Lintken Lenaerts.

26-1-1618 Janneken, dochter van Hans van Oolen (korporaal onder van der Well) en Lijken Jans.

27-12-1619 Elijsabet, dochter van Matthijs Jacobs en Cuijen Gijsberts.

Lintken Daniels had een zuster Neeltken, die op 15-11-1608 te Bergen op Zoom trouwt met Jan Jansen Berckemeij, ritmeester onder van Well en op 13-3-1630 te Bergen op Zoom met Heijndrick van Oolen, kwartiermeester onder ritmeester Wingen. Ook had zij een zuster Maeijken , die gehuwd was met Daniel de Bischop.

II Jan/ Jacobus Coenraets van Stamproij

Oook vermeld als Jan Coenen (van Stamproij) en Jan Geeraerts van Stamproij.

Overleden tussen 15-1-1649 en 12-10-1649.

Was trompetter onder Brouchem (1629), onder Casper van Wenge (1631-1637) en onder Ritmeester Verrutius (1644-1649).

Wordt ingeschreven op 22-1-1649 als poorter van Bergen op Zoom.

Wordt in de periode 1644-1649 ook vermeld als waard in de herberg de Nachtegael in de Hoogstraat te Bergen op Zoom.

Trouwt 1e op 9-11-1629 (ot. 2-5-1629) te Bergen op Zoom met Geertruijt Engelbrechts/ Geertruijt van Heusden/ Geertgen Egberts, geboren te Rotterdam.

Trouwt 2e op 18-11-1644 te Bergen op Zoom met Janneken Jacobs, weduwe van Jan Janssen Maes.

Uit het 1e huwelijk (Bergen op Zoom):

1. Catelijn/Catrina, 17-6-1631. Getuigen waren Boij Claessen (fortificatiemeester) , Jacobus van Heusden en Neeltge Berckemeij. Begraven te Rotterdam op 21-2-1687. Trouwt op 15-3-1656 te Bergen op Zoom met Jan Hendricks Hellewech(g), gedoopt te Bergen op Zoom op 10-1-1617 als zoon van Henrick Hellewech en Kathlijne Ruijgers. Het echtpaar laat 4 kinderen dopen, t.w. Hendrick op 20-10-1656 te Bergen op Zoom (getuige o.a. Eijmbrecht van Stamtroom) ,Geertruijd Elisabeth op 25-8-1658 te Bergen op Zoom, Catharina op 15-3-1665 te Rotterdam en Maria op 23-2-1668 te Rotterdam. Bij de laatste drie dopen was de grootvader Jacobus van Stamproij getuige.

Op 20-12-1682 zijn Catarijne Stamphoed en Jan Helderwegh getuigen bij de doop te Rotterdam van Johannes, zoon van Jacobus Edelman en Geertruijt Helderwegh.

2. Lijsbeth, 12-10-1633. Getuigen waren Adriaen Luwessen, Mathijs Jacobs, Trijntgen Gerrits, Agniet Jans en Neeltgen Gerrits.

3. Coenraet, 12-2-1636. Getuigen waren Pieter Viritius, Bartel Gijsbrechts, Willem Aertsen Schrans (trompetter onder van der Winge) , Grietgen Gerrits, Anneken Jans en Sibilla van Monsiou.

4. Coenraet, volgt III.

5. Engelbrecht, 1-2-1640. Getuigen waren Jonkheer Casper van Wenge , Janneke Jacobs, Hendrick van Oolen, Adriaentgen Adriaens en Marij van der Locht.

Uit het 2e huwelijk (Bergen op Zoom):

6. Jacobus, 4-3-1646. Getuigen waren Jan Willemsen, Willem de Bie, Hans van Nin, Dijntgen Pieters en Lijsbeth van Overdunt. Overleden voor 1658.

Jan Coenraets komen we in de periode 1631-1649 tegen in het Notarieel Archief van Bergen op Zoom. Hij wordt diverse malen vermeld als getuige in notariele aktes. In een akte van 12-10-1649 betreffende de openbare verkoop van het huis en erf Coninck Davidt aan de Sint Jacobs, hoek Bosstraat, wordt hij vermeld als overleden. Janneken Jacobs is comparant (notaris J. van Wesel). In een akte van 16-10-1649 wordt procuratie toegewezen aan Reijnout Venhuijsen t.b.v. Janneke Jacobs en de wezen van Jan Coenraets.Het betreft het onroerend goed de herberg De Nachtegael (notaris Stempel).

Op 3-2-1637 verkoopt Jan Coenraets het huis Den Witten Munninck in de Dubbelstraat (notaris Stempel).

Jan Coenraets woonde in een pand naast de Nachtegael (zie akte d.d. 27-2-1636 bij notaris van Wesel).

Na het overlijden van Jan Maes, de waard van de Nachtegael, erft zijn weduwe Janneke Jacobs de herberg (akte d.d. 14-12-1644 bij notaris van Wesel). Jan Janssen Maes, geboren te Essen, ruiter onder Brouchom, trouwt op 15-6-1637(ot.20-5) te Bergen op Zoom met Janneke Jacobs, dochter van Jacob Aertsen (in 1626 waard in den Nachtegaal) en Maijken Cornelisdochter. Janneke was weduwe van Willem Joris.

Jan Janssen Maes en Janneken Jacobs laten in Bergen op Zoom 2 kinderen dopen, t.w.:

1. Martijntje, 29-8-1640. Getuige was Jan Coene.

2. Margarijtje, 30-9-1643. Getuige was o.a. Cornelis Maes.

Op 21-3-1652 wordt Jan Coenraets nog vermeld (overleden), samen met zijn zoon Coenraet, in een akte betreffende een leerlingcontract (notaris Stempel).

Janneken Jacobs hertrouwt op 14-1-1650 te Bergen op Zoom met Jourien de Grauw.

 

III Coenraed(t) Janssen van Stamroij

Gedoopt als Coenraet Coenraets te Bergen op Zoom op 17-11-1637. Getuigen waren Cornelia Bergaigne, echtgenote van Ritmeester Pieter Verrutius, Leendert van Keulen, Marten Croes, Iken Jans en Margriet Gerrits.

Op 21-3-1652 wordt bij notaris Stempel te Bergen op Zoom een leerlingcontract vastgelegd tussen Coenraet en Hendrick van Weerden, veldtrompetter onder Verrutius in het garnizoen te Bergen op Zoom. Getuigen waren Jan Coster (Coenraet trouwt later met zijn weduwe), Iden Roest en Louis Spoor, allen trompetter.

In 1668 wordt Coenraet ingeschreven als burger van Groningen. Onder de naam Coen van Stamproij staat hij in 1668 ook genoemd in de Index van het Herbergiersgilde van Groningen, met als vermelding " trompetter".

Hij was trompetter in het Regiment van de heer Majoor Verrutius.

Zo volgde hij zijn vader die ook het beroep van trompetter kombineerde met dat van herbergier.

Op 2-7-1656 (ot. 14-6) trouwt Coenraet te Groningen met Janneke/ Johanna Vais/Vaij, weduwe van Corporaal Jan Coster. Zij woonden "buiten de Steentilpoort".

Het echtpaar laat te Groningen dopen:

1. Johannes, volgt IV.

2. Cornelia, 27-7-1659. Zij trouwt 1e op 31-10-1679 te Groningen met Haroke Peters (van Farnsum), ruiter onder de heer Majoor van Wenge. Voorganger bij het huwelijk was Ds. Joh. Abberinge; getuige was Conraed Stamproije, vader van de bruid. Zij trouwt 2e met N.N. Hartwich. Op 22-4-1713 is Cornelia te Groningen getuige bij het huwelijk van haar dochter Tetjen Hartwich met Roelof Post.

 

IV Johannes van Stamproij

Gedoopt te Groningen op 15-7-1657.

Ook Johannes trad in de voetsporen van zijn vader en grootvader, want hij wordt vermeld als trompetter onder Ritmeester Hemmerinck.

Trouwt te Zwolle op 13-8-1678 (ot. 6-7) met Helena Prospers, "van Swol". Getuige bij het huwelijk was Jan Clasen. De bruid woonde te Zwolle aan de Blijmarckt. Vermeld wordt: "mits dat de geboden mede tot Swol gaan, hijs van attestatie passeert".

Het echtpaar komen wij weer tegen in ´s Gravenhage, waar zij in 1700 lidmaat worden (adres: Delftse Veer).

Op 20-5-1713 wordt hij samen met zijn zuster Cornelia vermeld in het testament van Maria Vaij te Maassluis (acte te Delft).

Kinderen (Den Haag):

1. Coenraat Daniel, volgt V a.

2. Johanna Maria, 29-9-1682. Getuigen waren Maria Vaij en Reijnier Lammens. Wordt op 29-11-1724 te ´s Gravenhage begraven. Trouwt op 13-1-1704 (ot. 30-12-1703) te ´s Gravenhage met Hendrik/Gerard Tosseijn/Toussaint, (trompetter). Het echtpaar laat te ´s Gravenhage 4 kinderen RK dopen, t.w.:

1. Heleonora, 6-6-1709.

2. Maghtildis, 15-2-1713.

3. Machtildis, 7-1-1716.

4. Alexander, 13-8-1720.

Hendrik treedt op 16-4-1720 in dienst van de V.O.C., en vaart met het schip Berbices van de kamer Zeeland naar Batavia, waar hij op 28-8-1720 aankomt. Hij vaart terug op 1-12-1724 met het schip Margaretha van de kamer Enkhuizen en komt op 24-7-1725 aan in Nederland. In 1725 treedt hij uit dienst.

3. Christina Maria, 26-1-1684. Getuigen waren Maria Baum en Reijnier Lammens. Wordt op 29-11-1762 op 79-jarige leeftijd te ´s Gravenhage begraven; overleden aan "kwale van leevensquestie". Doet in 1742 belijdenis te den Haag. Trouwt 1e met Hendrik Kip en 2e op 11-11-1725 te ´s Gravenhage met Zeger Legareste "geseijt La Rose". Uit het 1e huwelijk wordt een dochter Hendrika geboren; doop te den Haag op 29-4-1714 (getuigen waren Hannes Stamperroy en Kornelia Hartwich).

4. Hendrijna, 20-9-1685. Getuigen waren Berendt Brandt en Steven Caetepoel. Trouwt op 11-3-1708 te ´s Gravenhage met Jan Hendrik Meijer, soldaat, afkomstig van Giesgen. Zij wordt op 6-3-1759 begraven te Amsterdam en woonde aldaar in de Boomstraat op de Noordermarkt.

5. Johannes/ Harmannus, volgt V b.

6. Pieternella, 10-11-1688. Getuige was Anna Amilia Vurck. Trouwt op 8-11-1722 te ´s Gravenhage met Claas van Nestelrooij. Het echtpaar laat te ´s Gravenhage dopen:

1. Kornelia, 7-3-1723.

2. Johannis, 17-5-1724.

3. Nicolaas, 17-5-1724.

4. Gerritie, 24-8-1725.

5. Johanna, 17-11-1728.

Op 19-12-1738 verzoekt Pieternella Stamproij, weduwe van Nicolaas van Nestelroij, aan de magistraat van Den Haag om achterstallige gage van haar man ter camere der stad Delft te mogen ontvangen voor haar dochtertje Cornelia van Nestelroij. Het verzoek werd ingewilligd. Claas was matroos op het VOC- schip Rust en Werk van de kamer Delft. Op 26-1-1738 wordt de verbintenis beeindigd vanwege zijn overlijden.

 

V a Coenraat Daniels Stamproij

Ook hij was van beroep trompetter.

Gedoopt op 16-10-1680 te ´s Gravenhage. Getuigen waren Catharina Stamproij en Daniel Schoonen.

Begraven op 77-jarige leeftijd te ´s Gravenhage op 26-2-1757. Overleden aan de tering.

Trouwt op 21-1-1708 (ot. 8-1) in de Kloosterkerk te ´s Gravenhage met Johanna Maria Sinjet , gedoopt te ´s Gravenhage op 5-1-1686 als dochter van Francois Singnet en Maria Fisschert en begraven te Amsterdam op 1-3-1767. Woonde te Amsterdam aan "de Leijdsegragt suijd sij ", tussen de lange en de korte Leijdse Dwarsstraat.

Het echtpaar laat te ´s Gravenhage dopen:

1. Maria, 28-10-1708. Getuige was Maria Walthers. Begraven te ´s Gravenhage op 18-8-1711.

2. Francois, 26-10-1710. Getuige was Maria Walthers. Is op 24-8-1746 te Amsterdam getuige bij de doop van Johanna, dochter van Harmanus Ligterman en Grietje Kroon. Doet in april 1730 belijdenis te den Haag; woont dan aan de Dennenweg. Wordt vermeld in het Kohier Personele Quotisatie 1742 te Amsterdam. Hij woonde in Wijk 8, had verpondingsnummer 2176, was rentenier, had geen dienstbode, betaalde f 325 huur en had een inkomen van

f 600.

3. Johan George, 27-8-1713. Getuigen waren Maria Helman, Hans George Auerswalt (ritmeester) en Johan Willem Baron de Hompesch.

4. Johannes Karel Stamperos, 26-9-1714. Getuigen waren Jurrien Gille, Sofia Geertruij Zeegers en Baron de Hardenbroek, heer van Sterkenburg. Begraven te ´s Gravenhage op 4-4-1716.

5. Katharina, 11-5-1717. Getuige was Katerina Goeraan.

6. Maria Coenradine, 19-2-1716. Getuigen waren Johan Adolf van Auerswalt, Jurrien Gillen en Vatrijna Gillen.

 

V b Johannes/Harmannus Stamproij

Gedoopt op 17-9-1687 te ´s Gravenhage. Getuigen waren Masselis Samuels en Barondina Sleusermans, en overleden op 2-2-1737.

Trouwt op 15-8-1713 (ot. 29-7) te Groningen met Afijn Clasens. Harmannus wordt vermeld als "van ´s Gravenhage" en Afijn als "van Groningen". Voorganger bij het huwelijk was Ds.Stegherus; getuige was Pieter Clasen Roothuis, broer van de bruid. Het echtpaar woonde te Groningen "an diep bij Ebbinghe Poortenboogh".

Ook Harmannus was van beroep trompetter, en wel in de Compagnie van de Heer Ritmeester van Eensum.

Op 28-12-1718 treedt hij als korporaal in dienst van de V.O.C. en vetrekt met het schip Luchtenberg van de kamer Rotterdam naar Batavia waar hij op 12-5-1719 aankomt. In 1734 treedt hij uit dienst, waarna hij op 14-4-1736 opnieuw in dienst treedt. Hij is dan soldaat en vertrekt met het schip Kasteel van Woerden van de kamer Delft met bestemming Azie. Hermanus overlijdt op 2-2-1737.

Het echtpaar laat te Groningen dopen:

1. Johannes, volgt VI b.

2. Geertruijt Stamperoij, 6-2-1718.

Op 5-10-1756 (ot. 11-9) hertrouwt Aafje Clasen, weduwe van Lammert Stampera, met Claes Jans, van "Peize in ´t Lantschap Drenthe". Voorganger was Ds. Folckerts en getuige Jan Benjamins, neef.

 

VI b Johannes Stamperos

Gedoopt te Groningen op 16-8-1715.

 

Hier eindigt dit geslacht van trompetters.

Copyright © Ar Stramrood 2014