Genealogie Stramrood

 

I Peter Jansz/ Janssen

Geboren ca 1580 te Utrecht en daar begraven op 9-4-1627 in de Magdalenakerk. Groefbidder was Cornelis Jansz. Laat bij zijn overlijden een vrouw en 4 onmondige kinderen na.

Was leidekker van beroep.

Trouwt 1e op 31-3-1603 in de Domkerk te Utrecht met Stijntge Jans, afkomstig van Wesel.

Trouwt 2e op 21-12-1617 in de Geertekerk te Utrecht met Steffenia/ Stephania Teunis, geboren ca 1590-1595 te Utrecht als dochter van Tonis Meus (van Kempen) en Hendrickgen Thonisdr. Steffenia woonde ten tijde van haar huwelijk in de Breestraat.

Het echtpaar woonde te Utrecht "over St. Servaes" (1617) en in de Catrijnestraat (1626 en later).

Na het overlijden van Peter hertrouwt Stephania op 30-2-1929 (ot. 18-1) in de Geertekerk (met consent tot Vianen) met Tonijs Jansz, jongeman van Vianen. Beiden woonden in de Catrijnestraat.

Het echtpaar woonde later in het Hamsteegje.

Steffenia doet op 26-9-1633 belijdenis bij Andreain Suavium en wordt ingeschreven als lidmaat van de Nederduitsgereformeerde Gemeente te Utrecht.

Stephania wordt begraven op 17-10-1636 in de Jacobikerk te Utrecht (groefbidder Segerman). Zij overleed aan de pest, woonde op de Verckemerckt en liet een man en mondige en onmondige kinderen na.

Kinderen (Utrecht):

1.Cracht Petersz, 26-5-1618 Jacobikerk. Begraven op 7-11-1636 in de Claeskerk.

2.Hendrickgen Petersz, 26-9-1619 Jacobikerk. Begraven op 7-2-1624 in de Jacobikerk.

3.Jan, volgt II a.

4.Thonis, volgt II b.

5.Bartholomeus Petersz, 5-11-1626 Jacobikerk. Begraven op 20-11-1626 in de Jacobikerk (groefbidder was Cornelis Jansz).

6.N.N. Begraven op 26-11-1627 in de Jacobikerk.

7.N.N. Begraven op 17-12-1627 in de Jacobikerk.

Kinderen uit het huwelijk van Stephenia en Tonijs (Utrecht):

1.Peter Jansz, augustus 1629 Jacobikerk. Getuige was Henrickgen Teunis.

2.Jannichien Jansz, 24-4-1631 Jacobikerk. Getuigen waren de vader en Annichien Teunis.

II a Jan Petersz van St(r)amproij

Gedoopt op 30-12-1621 in de Jacobikerk te Utrecht en daar begraven op 23-11-1674.

Is op 10-1-1660 getuige bij het huwelijk van zijn broer Teunis Petersz van Stramproij met Luitje Tijmens in het Antoni Gasthuis te Utrecht.

Trouwt op 9-5-1647 (ondertrouw 18-4) in de Jacobikerk te Utrecht met Aeltjen Aerts, dochter van Aert Hartman, afkomstig van Gelenbeeck en Maeijken Jans van Cuijlenborch, geboren ca 1625 te Utrecht en daar begraven op 30-1-1671 in de Jacobikerk.

Kinderen (Utrecht):

1.Pieter Petersz, 13-2-1648 (Jacobikerk). Begraven op 13-3-1648 in de St. Jacobskerk; groefbidder was Sluijs.

2.Peter Petersz, 26-4-1649 (Domkerk).

3.Aert, volgt III a.

II b Thonis/ Teunis Petersz van Stramproij

Gedoopt op 6-2-1625 in de Jacobikerk te Utrecht .

Hij overlijdt in het pesthuis van Utrecht en wordt op 25-9-1665 gratis begraven in de Claeskerk te Utrecht (groefbidder was Dattelbeeck).Liet een vrouw en geen kinderen na.

Teunis trouwt op 10-1-1660 in het Anthony Gasthuis te Utrecht met Luitje Tijmens/ Simons. Getuigen waren zijn broer Jan en Merrichje Jans, moeder van de bruid.

Het echtpaar woonde " aan ´t Vreeburch".

Kinderen (Utrecht):

1.Steffenia, 17-10-1661 Jacobikerk. Wordt op 10-8-1663 gratis begraven in de Buurkerk te Utrecht. Groefbidder was Dattelbeeck.

Na het overlijden van Teunis hertrouwt zijn weduwe Luitje op 7-2-1666 in de Domkerk te Utrecht met Baltus Teunisse, zoon van Teunis Willemsen en Trijntje Baltus. Getuigen bij het huwelijk waren Trijntje Baltus, moeder van de bruidegom en Igje Philips, buurvrouw van de bruid. Luitje woonde in het Hamsteegje.

III a Aert Petersz / Arnoldus Jansz van Strammeroot

Gedoopt op 19-4-1652 in de Domkerk te Utrecht en begraven in de Geertekerk te Utrecht op 4-12-1722. Het overlijden werd op 14-12-1722 aangegeven. De begravenis was gratis; de overledene liet een vrouw en mondige kinderen na.

Trouwt op 4-2-1680 in de Domkerk te Utrecht met Sara Abrahams van Goch, woonachtig in de Groenesteeg te Utrecht, afkomstig van "de Vaert" (= Vreeswijk/Nieuwegein), dochter van Abraham Jansz van Goch en Dirckjen Jurriaens. Getuigen bij het huwelijk waren Antoni Smitsius, "bruigoms neef" en Barber Frederix.

Op 2-1-1695 doet Sara van Stramroot belijdenis en wordt ingeschreven als lidmaat van de Nederduitsgereformeerde Gemeente te Utrecht.

Sara wordt gratis begraven op 23-7-1730 op het Geertekerckhof te Utrecht. Groefbidder was de Kleijn. Zij woonde in de Juffrouwstraat, "aen ´t Geertekerckhof".

Kinderen (Utrecht):

1.Aeltjen/ Aletta Stramroot, 31-7-1681 (Catharijnekerk). Aeltje woonde in Utrecht aan de Voldersbrug en later in het Lange Rosendaal. Zij trouwt 1e op 5-8-1722 (ondertrouw op 19-7) in de Domkerk te Utrecht met Gerrit van Putten, weduwnaar van Willemijn van Montfoort (gratis begraven in de Jacobikerk te Utrecht op 14-4-1722). Getuigen bij het huwelijk waren de vrouw van de vader en Hendrick Martens, lidmaat van de Bergstraat. Vermeld wordt dat de bruidegom meerderjarig is en de bruid geen toestemming heeft van de vader. Gerrit was woonachtig in ´t Lange Rosendaal. Gerrit wordt op 16-6-1723 gratis begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Groefbidder was Terveen. Hij liet een vrouw en onmondige kinderen na.

Aeltje trouwt 2e op 17-4-1724 in de Geertekerk te Utrecht met Hermanus van Hilten, weduwnaar van Johanna van Wesel, gedoopt op 12-7-1695 te Utrecht als zoon van Jacobus Jansz van Hilten en Ychjen Thomasdr Gulich, en gratis begraven op 10-4-1749 in de Claaskerk te Utrecht.

Aeltje wordt op 14-9-1730 gratis begraven in de Geertekerk te Utrecht. Groefbidder was de Kleijn; zij liet een man en een onmondig kind na.

2.N.N. Stamrooij, direkt na de geboorte overleden en gratis begraven op 12-5-1683 in de Claeskerk te Utrecht. Groefbidder was Issen.

3.Abraham, volgt IV aa.

4.Johannes Stramrat, 24-7-1684 (Jacobikerk). Gratis begraven op 5-8-1684 (aangifte op 11-8-1684) in de Claeskerk te Utrecht. Groefbidder was Issen.

Het Nicolaaskerkhof was in Utrecht de begraafplaats voor de armen. Wie echt tot de allerarmsten behoorde werd " van de armen" begraven. De gemeente of de kerk droeg dan de kosten van deze uiterst eenvoudige begrafenis. Over de doodskist hing een kleed, waaraan iedereen kon zien dat het van de armen was.

5.Johannes Stramroot, 11-7-1686 (Catharijnekerk). Gratis begraven op 16-11-1686 (aangifte op 29-11) op het Buerkerckhof. Groefbidder was Geest.

6.Dirckjen Stramroot, 11-7-1686 (Catharijnekerk). Verder niet bekend; in ieder geval overleden voor 1691.

7.Johannes Stramroot, volgt IV ab.

8.Dirckjen Stramroot, 25-10-1691 (Catharijnekerk). Trouwt op 20-10-1723 (ondertrouw op 26-9) in de Domkerk te Utrecht met Paulus Roemers. Getuigen waren de moeder van de bruid, "de vader overleden zijnde" en Geertruid Straatman, moeje. Dirckjen wordt op 12-12-1724 (aangifte op 18-12-1724) gratis begraven in de Geertekerk te Utrecht. Zij woonde in ´t Lange Rosendaal en liet een man en geen kinderen na.

Paulus hertrouwt op 2-4-1725 in de Geertekerk te Utrecht met Geertruid van Hilten, gedoopt op 26-9-1697 te Utrecht als dochter van Jacobus Jansz van Hilten en Ychjen Thomasdr Gulich en gratis begraven op 21-1-1785 in de Nicolaikerk te Utrecht.

Paulus wordt op 10-10-1774 begraven in de Nicolaikerk te Utrecht.

IV aa Abraham Stramrot

Gedoopt op 24-7-1684 in de Jacobikerk te Utrecht en gratis begraven onder de naam Abraham van Stramroode op 13-1-1740 (aangifte op 13-1-1740) in de Claeskerk te Utrecht.

Groefbidder was de Kleijn; liet "sijn vrouw en mundige kinderen" na.

Woonde te Utrecht aan het Geertekerkhof (1707), in de Molensteeg (1708) , in de Lange Smeesteegh (1711), en in de Weijen Doelen omtrent de Tollesteeghpoort (1740).

Trouwt op 18-3-1707 (ondertrouw op 27-2) in het Cranegasthuis met Joosje Meijssen, gedoopt op 6-1-1677 in de Geertruijdenkerk te Utrecht als dochter van Henderic Mijssen en Clara Melchiors.

Getuigen waren de vader schriftelijk en de moeder van de bruid, Claartje Meijssen.

Het Cranegasthuis was gevestigd aan de Oude Gracht, ongeveer op de plaats waar later de Winkel van Sinkel stond. De officiele naam was Sint Barbaragasthuis, gesticht in 1359 door de bakker Ghisebrecht Gheraerdt Weddeloepszoon. Het was een opvangcentrum voor armen, ouden van dagen of zieke pelgrims. Tegenover het gasthuis stond de stadskraan, vandaar de naam K (C) ranegasthuis.

Joosje trouwt 1e op 28-3-1701 in de Catharijnekerk te Utrecht met Cornelis van R(h)ijn, soldaat onder de Compagnie van Lt. Colonet Croonstroom. Het echtpaar laat op 11-11-1701 te Utrecht een zoon Arien dopen.

Op 4-7-1744 wordt Josemijntje van Stramrode-Mijssen, weduwe van Abraham, gratis begraven in de Buurkerk. Groefbidder was Sesselaar. Zij woonde in de Molensteegh en liet meerderjarige kinderen na.

Kinderen (Utrecht):

1.Arnoldus Stramroot, 19-7-1707 (Catharijnekerk). Gratis begraven op 21-7-1707 (aangifte op 25-7-1707) op het Geertekerkhof.

2.Sara van Stranfoort, 23-9-1708 (Jacobikerk). Direkt na de geboorte overleden en gratis begraven op 27-9-1708 op het Geertekerkhof.

3.Mary Stramrood, 28-8-1709 (Domkerk). Gratis begraven op 16-3-1795 (aangifte op 30-3-1795) in de Nicolaikerk te Utrecht. Groefbidder was Nagtegaal. Zij woonde in ´t Wijstraat. In het Manuaal 100e penning van 1793 wordt nog vermeld een Anna Maria Stramrood, echtgenote van Wijnand van Cruysen.

Mary trouwt op 4-11-1760 in de Catharijnekerk te Utrecht met Wijnand van (der) Cruijssen. Predikant was Ds. Du Toiet. Wijnand wordt op 1-8-1725 gedoopt in de Domkerk te Utrecht als zoon van Reijnier Kruijsen en Anna Maria Disselaar, en wordt op 24-11-1799 gratis begraven in de Jacobikerk aldaar.

Op 12-6-1795 compareerde Wijnand van Kruijsen voor de Gecommitteerden van de Momboirkamer en verklaarde dat zijn overleden vrouw Maria Stramrood, geen kinderen of mondige erfgenamen had nagelaten.

4.Arnoldus, volgt V aa.

5.Hendrik Stramrood, 13-12-1715 (Domkerk). Was soldaat in de Compagnie van de Heer Arendss van Juchem. Trouwt op 24-7-1743 (ondertrouw op 30-6) in de Catharijnekerk te Utrecht met Elisabeth van Niekerk, gedoopt op 7-2-1719 te Utrecht als dochter van David Hendriksz van Nieuwkerk en Aletta Streum en op 24-5-1790 gratis begraven in de Buurkerk te Utrecht. Het huwelijk werd ingezegend door Ds. F. de Beveren.

Hendrick woonde te Utrecht op de Nieuwe Camp (1743) en in de Keukenstraat (1744).

Het echtpaar laat op 11-2-1744 een dochter Josina dopen in de Catharijnekerk te Utrecht. Zij wordt op 4-2-1751 begraven in de Weeskerk te Utrecht. Groefbidder was van Haaften.

Hendrik overlijdt voor 1753, want op 23-10-1753 hertrouwt Elisabeth met Jan Coenraad Schalkwijk, corporaal in het bataljon van Generaal-Majoor Bekker.

Jan Coenraad wordt op 11-11-1793 gratis begraven in de Jacobikerk te Utrecht.

6.Melchert Stramrood, 3-12-1717 (Domkerk). Gratis begraven op 25-7-1718 op het Geertekerkhof. Groefbidder was Lubre.

7.Sara Stramrood, 11-6-1719 (Geertekerk). Gratis begraven op 2-12-1791 in de Nicolaikerk te Utrecht. Vermeld werd "zijnde reeds bedeeld". Groefbidder was Westwilder. Zij liet als weduwe van van Bentum mondige kinderen na en woonde in de Lange Nieuwstraat, bij de Groot Eligensteeg.

Trouwt op 12-7-1763 in de Catharijnekerk te Utrecht met Hermanus van Benthem. Predikant was H. van Kortenhoef. Hermanus wordt op 7-5-1700 gedoopt te Utrecht als zoon van Cornelis van Benthem en Johanna van Seventer en wordt op 13-3-1778 gratis begraven in de Nicolaaskerk.

Hij trouwt 1e met Cornelia le Febre , begraven te Utrecht in de Klaaskerk op 13-11-1751, en 2e op 13-12-1752 te Utrecht met Johanna/ Neeltje van Lexmont, afkomstig van IJsselstein en begraven op 27-10-1760 in de Nicolaaskerk te Utrecht.

Hermanus had uit zijn 2e huwelijk 3 kinderen, t.w (doop te Utrecht):

1.Johanna, 16-12-1753.

2.Johannes, 10-8-1755.

3.Cornelis, 15-11-1758.

Op 24-4-1778 compareerde Sara voor de Momboirkamer te Utrecht als weduwe van Hermannus van Benthem (Lange Nieuwstraat) en verklaarde dat haar overleden man geen kinderen of onmondige erfgenamen heeft nagelaten.

V aa Arnoldus Stramrood

Gedoopt op 6-11-1711 in de Domkerk te Utrecht.

Was in 1738 soldaat in het Regiment van de Heer Colonel Bedarides.

Treedt op 22-5-1752 in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, kamer Amsterdam. Op dezelfde datum vertrekt hij als soldaat met het schip Woitkensdorp naar Batavia. De aankomst op Kaap de Goede Hoop was op 11-10-1752. Het schip vertrekt daar op 5-11-1752 en komt op 30-1-1753 aan te Batavia. Arnoldus overlijdt op 16-1-1754 in Azië. Er was geen maandbrief; wel een schuldbrief.

Trouwt op 5-11-1738 (ondertrouw op 19-10) in de Domkerk te Utrecht met Berendina/ Everdina Bosch (doop in Utrecht niet gevonden). Predikant was J.F. Van Daverolt. Berendina was Rooms.

Het echtpaar woonde te Utrecht "omtrent de Wittevrouwenpoort" (1738), in de Pauwsteeg (1740), in de Gortsteeg (1743), bij de Garenbrug (1744), aan de Oude Gracht bij de Hamburgerstraat (1746), in de Zilversteeg (1750), en in het Putsteegje (1752).

Arnoldus Strambrood (soldaat) en Dina Bosch worden vermeld in het Manuaal van de Liberale Gifte 1747. Hun adres was Hamburgerstraat, in ´t Poortje (inwonend). Arnoldus diende bij het Paape Vaendel, no. 215.

Dina Stramrood-van den Bos wordt op 20-12-1764 begraven in de Buurkerk te Utrecht. Groefbidder was Untrop. Zij woonde in het Zwaenssteegje, was weduwe en liet een onmondig kind na.

Kinderen (Utrecht):

1.Abraham Stramrood, 16-10-1740 (Domkerk). Begraven "van de aalmoeseniers" op 26-1-1746 in de Buurkerk te Utrecht. Groefbidder was Lohoff.

2.Willemijntje Strartroot, 18-8-1743 (Jacobikerk). Gratis begraven op 8-12-1744 op het Buurkerkhof. Groefbidder was Lohoff.

3.Willemijntje Stramrood, 16-10-1746 (Catharijnekerk). Begraven op 2-1-1747 op het Buurkerkhof te Utrecht. Groefbidder was Lohoff.

4.Hanna Stramrood, 8-12-1747 (Domkerk). Op jonge leeftijd overleden.

5.Abraham Stramrood, 19-4-1750 (Geertekerk). Getuige bij de doop was Johanna Ditmars uit de Gortsteeg. Gratis begraven op 7-7-1750 op het Buurkerkhof te Utrecht. Groefbidder was Crafford.

6.Harnolda Stramrood, 15-8-1752 (Catharijnekerk). Getuige bij de doop was Henrica de Wee uit het Silversteegje, gehuwd met Otto Laddorp; de vader is "uijtlandig". Harnolda overlijdt op 7-4-1816 te Utrecht. Woont dan in de Korte Elisabethstraat. Aangifte op 8-4-1816 door Johannes Nucker, schoenmaker, 43 jaar, wonende Korte Elisabethstraat, en Willem van Galekamp, stoelenmaker, 50 jaar.

Harnolda wordt op 21-1-1765 opgenomen in het Gereformeer Burgerweeshuis te Utrecht. Met Pasen 1774 verlaat zij met consent het weeshuis.

Zij doet op 24-1-1774 belijdenis bij Ds. Wolterbeek en wordt aangenomen als lidmaat van de Nederduitsgereformeerde Gemeente te Utrecht. Verblijft dan in het Burgerweeshuis.

Trouwt op 12-5-1774 (ondertrouw op 24-4) in de Catharijnekerk te Utrecht met Hendrik Drijver, gedoopt te Utrecht in de Domkerk op 15-4-1750 als zoon van Alexander Drijver en Grietje Stok, en begraven te Utrecht in de Jacobikerk op 3-4-1786. Hendrik was zadelmaker en spinder van beroep.

Op 21-4-1774 krijgt Arnolda van de Commissarissen tot de huwelijkschen Zaken te Utrecht toestemming voor dit huwelijk: "Dat Arnolda Stramrood en Pieternella Ten Burg , de eerste verzoekende in huwelijk te treden met Hendrik Drijver, de tweede met Abraham van der Mijden, in het deezer Stads Burger Weeshuis zijn opgevoed en met consent van heeren Regenten uit het zelve staan uit te gaan, verklare ik ondergetekende als Rentmeester van het voorschreeve weeshuis". Getekend door R.H. Nahuijs.

De Commissarissen tot de huwelijksche zaken verzorgden het aantekenen van huwelijken voor het Gerecht en na 1728 ook van huwelijken voor de Gereformeerde Kerk. Bij dit aantekenen moest een aantal documenten worden overlegd, zoals verklaringen dat de huwelijksproclamatien in een andere gemeente onverhinderd waren verlopen en toestemmingen van ouders of voogden. Dit zijn dus eigenlijk een soort vroege huwelijksbijlagen voor de tijd van de Burgerlijke Stand. Het verschil is dat er minder stukken zijn en niet van elk huwelijk.

Het echtpaar Drijver-Stramrood ontvangt in de periode 1777-1787 bedeling van de Diaconie van de Hervormde kerk. In het Grootboek van de Diaconie staat vermeld: " Hendrik Drijver wint 's winters f 3, 's zomers meer" en heeft in 1777 1 kind tot last".

Ook na het overlijden van Hendrik Drijver in 1786 ontvangt Arnolda bedeling van de Diaconie van de Hervormde Kerk.

Kinderen (Utrecht):

1.Johanna Margaretha, 14-12-1774 (Domkerk).

2.Everdina, 8-4-1776 (Jacobikerk).

3.Maria, 28-10-1778 (Domkerk).

4.Alexander, 25-5-1783 (Buurkerk).

In 1786 compareerde Arnolda Stramrood, weduwe van Hendrik Drijver (Boterstraat) voor de Momboirkamer, en wordt tot voogd benoemd over Everdina (10 jaar) en Catharina (5 jaar), haar kinderen.

Medevoogd wordt haar schoonvader Alexander Drijver.

IV ab Johannes Stramroot

Gedoopt op 7-1-1690 in de Catharijnekerk te Utrecht en op 6-2-1770 gratis begraven in de Jobskerk te Utrecht. Groefbidder was Sesselaar. Liet 3 mondige kinderen na.

Woonde in Utrecht bij het Geertekerkhof (1714), "in een gangh" in de Ballen-makersstraat (1724) en op ´t Zand (1769).

Trouwt 1e op 14-3-1714 (ondertrouw op 18-2) in de Domkerk te Utrecht met Jannichjen Mulet, gedoopt op 16-2-1691 in de Janskerk te Utrecht als dochter van Jean Mulet en Marie Jordain. Getuigen bij het huwelijk waren Arnoldus van Stramroot en Rebecca Zep, "bruijds moeij". Jannichje woonde aan de Neude.

Jannichje wordt op 22-2-1728 gratis begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Groefbidder was Kleijn.

Trouwt 2e op 2-4-1732 (ondertrouw op 9-3) in de Domkerk te Utrecht met Johanna Hofman, wonende in de Elisabethstraat , weduwe van Barend van Zitteren, gedoopt op 18-12-1691 in de Domkerk te Utrecht als dochter van Johannes Hofman en Maeijchjen Coster. Het huwelijk werd ingezegend door Ds. A.B.J.Braconier. Johanna wordt op 14-5-1769 gratis begraven in de Jobskerk te Utrecht. Groefbidder was Roeck.

Op 23-6-1728 wordt in het Comparantenregister van de Momboirkamer te Utrecht vermeld: "Jan van Stramrood, weduwnaar van Jannichje Mulet, wonende in de Ballenmakersstraat, is gecompareerd en verklaart dat zijn overleden vrouw 5 onmondige kinderen heeft nagelaten".

Op 1-9-1769 wordt in het Comparantenregister van de Momboirkamer te Utrecht vermeld dat de deurwaarder verklaart dat Johannes Stramroot, weduwnaar van Johanna Hofman, wonende in het Jobsgasthuis gealimenteerd wordt en dat zijn overleden huisvrouw geen onmondige kinderen heeft nagelaten.

Kinderen uit het 1e huwelijk (doop te Utrecht):

1.Johannes Stramrood, 7-8-1714 (Catharijnekerk). Overlijdt bij de geboorte en wordt gratis begraven in de Jacobikerk te Utrecht.

2.Maria Stramrood, 7-8-1714 (Catharijnekerk). Wordt op 17-10-1785 gratis begraven in de Buurkerk te Utrecht. Groefbidder was Westwilder. Woonde als weduwe in ´t Silversteegje.

Doet op 27-10-1739 belijdenis bij Ds. Daverveld en wordt aangenomen als lidmaat van de Nederduitsgereformeerde Gemeente te Utrecht. Zij woont dan in de Ballenmakersstraat in het gangetje van het Blauwehuijs.

Trouwt op 9-3-1734 (ondertrouw op 23-2) in de Catharijnekerk te Utrecht met Pieter van der Sluijs, gedoopt op 4-3-1706 in de Jacobikerk te Utrecht als zoon van Abraham van der Sluijs en Grietje van der Maat en gratis begraven op 5-1-1778 in de Buurkerk te Utrecht. Het echtpaar woonde aan de Springweg te Utrecht.

Op 14-4-1747 wordt in het Comparantenregister van de Momboirkamer te Utrecht vermeld: "Is gecompareerd Maria Stramroot, huisvrouw van Pieter van der Sluijs en heeft verklaard dat haar overleden moeij, Cornelia Meesen, bejaarde dogter, wonende in het Zilversteegje, geen minderjarige erfgenamen heeft nagelaten".

Op 3-6-1754 wordt in het Comparantenregister van de Momboirkamer te Utrecht vermeld: "Maria Stramrood verklaarde dat de overleden Elisabeth van der Maat, weduwe van Jan Schreij, wonende op ´t Springweg bij de Gortsteeg, geen minderjarige kinderen of erfgenamen heeft nagelaten".

Op 3-6-1778 verklaart Maria Stramrood in het Comparantenregister dat haar overleden man Pieter van der Sluijs, wonende in de Zilversteeg, geen minder-jarige kinderen heeft nagelaten.

Kinderen (Utrecht):

1.Grietje, 23-3-1735 (Domkerk). Begraven op 3-4-1735.

2.Grietje, 18-3-1736 (Geertekerk). Begraven op 17-7-1736.

3.Josina, 13-2-1739 (Domkerk). Begraven op 30-11-1739.

 

3.Arnoldus, volgt V aba, tak A

4.Martinus, volgt V abb, tak B

5.Marijgje Stramrood, 17-11-1718 (Jacobikerk). Gratis begraven op 15-10-1724 in de Jacobikerk te Utrecht.

6.Jan Stramrood, 22-9-1720 (Jacobikerk). Gratis begraven op 15-10-1720 in de Jacobikerk te Utrecht.

7.Sara Stramroot, 12-7-1722 (Jacobikerk). Gratis begraven op 10-8-1722 in de Jacobikerk te Utrecht.

8.Sara Rebekka Stramroot, 30-9-1724 (Jacobikerk). Gratis begraven op 2-10-1729 in de Jacobikerk te Utrecht. Groefbidder was de Kleijn.

9.Johannes Stramrood, 18-12-1726 (Domkerk). Gratis begraven op 2-11-1742 in de Jacobikerk te Utrecht. Groefbidder was Sesselaar. Vermeld wordt " minderjarige vrijer".

 

TAK A

V aba Arnoldus van Stramrode

Gedoopt op 4-8-1715 in de Janskerk te Utrecht en op 8-12-1774 gratis begraven in de Nicolaikerk. Groefbidder was Roeck.

Woonde te Utrecht aan het Claeskerckhof (1746) en in het Koningssteegje bij het Dolhuis (1774).

Doet op 28-3-1742 belijdenis bij Ds. Van Beveren en wordt ingeschreven als lidmaat van de Nederduitsgereformeerde Gemeente te Utrecht.

Trouwt op 11-5-1746 (ondertrouw op 24-4) in de Domkerk te Utrecht met Catalina Elisabeth Noppen, gedoopt op 10-2-1706 in de Lutherse Kerk te Utrecht als dochter van Thomas Noppen en Ariaantje van Meurs. Het huwelijk werd ingezegend door Ds. J.D.Groot.

Catalina trouwde eerder op 11-4-1735 in de Nicolaikerk te Utrecht met Gerardus van Rooijen. Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, t.w. Jan (24-4-1736) en Mattheus (18-1-1739). Gerardus wordt op 21-10-1739 te Utrecht begraven.

Het echtpaar woonde te Utrecht op het Claeskerkhoff in de "zogenaemde Edammers Poort".

Op 5-10-1785 wordt Catalina gratis begraven in de Buurkerk te Utrecht. Groefbidder was Roeck; zij woonde in het Oude Manhuijs.

Het echtpaar laat te Utrecht dopen:

1.Johannes Stramrood, 14-5-1747 (Jacobikerk). Wordt op 20-9-1747 gratis begraven in de Claaskerk te Utrecht. Groefbidder was Sesselaar.

2.Thomas, volgt VI aba.

VI aba Thomas Straemraet

Gedoopt op 22-2-1749 in de Geertekerk te Utrecht door Ds. J.de Groot en overleden te Utrecht op 10-2-1823.

Trouwt 1e op 28-5-1779 te Bleiswijk met Maggeltje/Mechteld van Munster, gedoopt op 18-4-1751 te Zuilen als dochter van Adrianus van Munster en Catharina Elisabeth Noppe. In het Huwelijks Boek van Utrecht staat vermeld: "Attestatie afgegeven om in Bleijswijk te trouwen, bijzondere geboden te Bleijswijk, beide lidmaat".

Mechteld wordt op 20-9-1795 (aangifte op 28-9-1795) gratis begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Groefbidder was Nagtegaal.

Trouwt 2e op 8-3-1796 (ondertrouw op 21-2) in de Catharijnekerk te Utrecht met Anna Margaretha Visch, gedoopt op 20-4-1766 te Bleiswijk als dochter van Jacob Vis en Elisabeth van Munster.

Zij overlijdt op 10-10-1829 te Utrecht. Aangifte werd op 12-10-1829 gedaan door Arnoldus Stramrood, bezembinder, oud 29 jaar, wonende buiten de Weerdpoort en Arnoldus de Vries, timmerman, oud 24 jaar.

Uit deze huwelijken worden geboren (doop te Utrecht) :

1.Catharina Elisabeth Stramroot, 18-5-1780 (Jacobikerk). Getuige bij de doop was Elisabet Jacoba Decoert, lidmaat, wonende in de Herenstraat. Catharina overlijdt te Gouda op 27-10-1847.Doet op 10-10-1799 belijdenis bij Ds. van Beuningen en ouderling van Schalkwijk en wordt aangenomen als lidmaat van de Nederduitsgereformeerde Gemeente te Utrecht. Zij trouwt op 24-9-1805 (ot. 8-8-1805) in de Catharijnekerk te Utrecht met Willem Pastoors, gedoopt (RK) op 19-12-1772 te de Bilt als zoon van Johannes Theodorus Pastoors en Catharina Versteeg en overleden te Gouda op 23-9-1853.

Voorganger bij het huwelijk was ds. P.Hugenholtz.

Later was het echtpaar woonachtig te Gouda en Rijnsaterwoude, waar Catharina het beroep van naaister uitoefende en Willem broodbakkersknecht was.

Kinderen (Gouda):

1.Antonie Thomas, 23-6-1807. Baandersknecht. Trouwt op 31-7-1833 te

Gouda met Cornelia Weeldenburg.

2.Lambertus, 12-1-1809.

3.Maria, 20-10-1811.

4.Maria, 20-4-1814 Gouda. Was pijpenmaakster en trouwt op 5-12-1838 te Gouda met Jacob Ouwel.

5.Hendricus, geboren ca 1806 te Reeuwijk. Baandersknecht. Trouwt op

12-6-1833 te Gouda met Josina Van Haas.

6.Catharina Elisabeth, 6-1-1816. Overleden op 29-11-1820.

7.Johannes, 19-1-1820. Overleden op 25-2-1821.

8.Pieter, 22-3-1822. Overleden op 1-7-1823.

 

2.Arnoldus Stramrood, 29-4-1784 (Jacobikerk). Gratis begraven op 25-4-1797 in de Jacobikerk te Utrecht. Groefbidder was Vink.

3.Akerjanus Stramrood, 13-8-1786 (Jacobikerk). Gratis begraven op 27-6-1789 in de Jacobikerk te Utrecht. Groefbidder was van Beijnum.

4.Pieternella Stramrood, 8-4-1789 (Domkerk). Overlijdt te Gouda op 14-5-1849 (aangifte op 15-5). Doet op 14-1-1803 belijdenis bij ds. Wolterbeek en ouderling R.Boonebakker en wordt aangenomen als lidmaat van de Nederduits-gereformeerde Gemeente te Utrecht. Woont in 1813 als dienstmeisje van Sara Maria de la Court in de Boothstraat. Trouwt 1e op 25-3-1818 te Utrecht met Alexander van Doorn (pottenbakker), gedoopt op 29-4-1781 in de Jacobikerk te Utrecht als zoon van Alexander van Doorn en Jacoba van der Mast, weduwnaar van Maria Borman, overleden te Utrecht op 6-3-1837, en trouwt 2e op 2-5-1838 te Gouda met Willem Verschut, weduwnaar van Hendrica Matthijssen, gedoopt te Gouda op 6-4-1794 als zoon van Willem Verschut en Cornelia de Ronde en overleden te Gouda op 19-6-1851.

Alexander en Pieternella woonden in 1824 te Utrecht Oostzijde van de Vecht nr. 187; Willem en Pieternella woonden te Gouda Raam O 37.

Pieternella laat op 26-10-1809 in de Catharijnekerk te Utrecht een onechte dochter, Maria Stramrood dopen. Maria (van beroep dienstbaar) trouwt op 3-8-1831 te Utrecht met Johannes Nahuijsen, geboren in 1806 als zoon van Elisabeth Nahuijsen en Christiaan Pieter Frietman (verver) en overleden te Utrecht op 29-2-1896. Het echtpaar woonde in 1840 Regulierssteegje 491.

Uit dit huwelijk 1 kind, t.w. Anthonius, geboren op 9-7-1847 te Utrecht.

Maria overlijdt op 13-2-1887 te Utrecht; aangifte op 14-2-1887, getuigen waren Hendrik Wernard Kibbeling, bediende, 65 jaar, en Cornelis van de Wijngaard, bode, 47 jaar.

5.Adrianus Stramrood, 27-3-1791 (Jacobikerk). Wordt vermeld in de Klapper Militairen 1795-1813 (Rijksarchief Den Haag). Onder nr. 3117 is opgenomen Adrianus Stramrood, zoon van Thomas Stramrood en Johanna Margaretha Vis.

Van beroep bezemmaker, laatstelijk gewoond hebbende te Utrecht. Ongehuwd.

Zijn lengte was 5 voet, 3 duim en 2 streken (1.53 m.),en hij was smal en blozend van aangezicht, had een rond voorhoofd, blauwe ogen, een gewone mond en neus, en een spitse kin. Overgenomen van het Legioen Velites op

11-2-1810. Diensttijd expireert op 30-7-1815. Vanaf 30-7-1809 als fuselier in het Legioen Velites. In het Lidmatenregister van Amersfoort staat vermeld dat David Stramrood, militair, in januari 1810 met algemene attestatie is vertrokken.

Vermoedelijk in militaire dienst overleden.

6.Maria Stramrood, 5-5-1793 (Jacobikerk). Op 10-12-1795 gratis begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Groefbidder was Vink.

7.Arnoldus , volgt VII aba.

8.Elisabeth Stramrood, 25-7-1802 (Jacobikerk). Overlijdt te Utrecht op 27-9-1880; aangifte op 29-2-1880, getuigen waren Willem Johan Oudegeest, groefbidder, 41 jaar, en Willem Leendert van der Gulden, bode, 63 jaar. Trouwt op 19-5-1830 te Utrecht met Arnoldus Eliza de Kivit, timmerman, fuselier bij de 5e afdeling van de Infanterie (met groot verlof), gedoopt te Utrecht op 1-11-1807 als zoon van Hendrik de Kivit (timmerman) en Francina van Kuil, overleden te Utrecht op 23-5-1890.

Het echtpaar verhuist naar Delft, waar de volgende kinderen worden geboren:

1.Elisabeth Francina, 17-6-1833. Overleden op 26-6-1833.

2.Thomas Franciscus, 11-9-1834. Overleden op 15-1-1835.

3.Elisabeth Francina, 24-11-1835.

4.Franciscus Thomas, 14-5-1837. Overleden op 28-8-1837.

5.Francina Hendrika, 27-8-1839.

6.Thomas Franciscus, 28-9-1841.

VII aba Arnoldus Stramrood

Gedoopt op 15-4-1798 in de Jacobikerk te Utrecht en overleden te Utrecht op 11-10-1854. Het overlijden wordt dezelfde dag aangegeven door Johannes Pos, aanspreker, 47 jaar, en Johannes van Embden, bediende, 79 jaar. In de overlijdens-akte staat vermeld: "de namen van wijlen zijn ouders onbekend".

Arnoldus was van beroep bezembinder en later besteller.

Trouwt op 26-11-1823 te Utrecht met Alida van Doorn, gedoopt op 25-2-1801 in de Domkerk te Utrecht als dochter van Antonie van Doorn (touwslager) en Hendrika Hasselaar, en overleden op 19-12-1848 te Utrecht.

Het echtpaar woonde te Utrecht buiten de Weerdpoort, aan de Zeedijk nr. 504.

Kinderen (Utrecht):

1.Thomas Christiaan, volgt VIII abaa.

2.Anthonie Hendrikus Stramrood, 12-5-1826. Aangifte op 13-5-1826; getuigen waren Johannes Jacobus Cats, kleermaker, 50 jaar, wonende in de Vinken-burgsteeg, Pieter Hazenbosch, schoenmaker, 24 jaar, wonende in de Steenweg en Laurens van Schaik, buiten beroep, 33 jaar, wonende in ´t Korte Rosendael. Overlijdt op 31-7-1826 te Utrecht; aangifte door Arnoldus Stramrood en Dirk Jurg, 32 jaar, schoenmaker.

3.Johanna Hendrika Stramrood, 7-1-1828. Aangifte op 8-1-1828; getuigen waren Jan Weber, kleermaker, 53 jaar, wonende in de Vinkenburgsteeg en Laurens van Schaik, buiten beroep, 34 jaar, wonende in ´t Korte Rosendael. Zij overlijdt op 20-9-1906 te Utrecht; aangifte op 21-9-1906 door Burghardus Agterberg, aanspreker, en Willem Fred Hennevelt, bode. Trouwt op 23-4-1856 te Utrecht met Elbert Philipoom, werkman, geboren op 1-7-1829 te Utrecht als zoon van Thomas Philipoom en Elisabeth Dirksen en daar overleden op 20-11-1918.

Op 8-7-1851 wordt te Utrecht haar onechte zoon Jacobus Stramrood geboren. De geboorte wordt op 8-7-1851 aangegeven door haar broer Thomas Christiaan; getuigen waren Jan Westerman, werkman, 26 jaar, en Elbert van Ingen, schipper, 27 jaar. Jacobus overlijdt op 20-7-1851; aangifte op 21-7-1851 door Johan Pas, aanspreker, en Johannes van Embden, bode.

4.Anthonie Arnoldus, volgt VIII abab.

5.Nicolaas Adrianus Stramrood, 24-1-1834. Aangifte op 25-1-1834; getuigen waren Cornelis van Ellinckhuizen, banketbakker, 51 jaar, wonende aan de Drift en Jan Weber, kleermaker, wonende in de Vinkenburgsteeg. Overlijdt te Utrecht op 21-1-1836; aangifte op 22-1-1836 door de vader en Johannes van Embden, bode.

6.Annes Marinus, volgt VIII abac.

7.Arnoldus David, volgt VIII abad.

8.Anna Margaretha Stramrood, 4-9-1840. Aangifte op 4-9-1840; getuigen waren Theodorus Meeussen, touwslager, 30 jaar, wonende buiten de Weerd, en Gerrit Mattink, werkman, 54 jaar, wonende buiten de Tolsteegpoort. Overlijdt op 15-12-1916 te Utrecht; aangifte op 16-12-1916 door Willem Albers, aanspreker, en Willem de Jager, bode. Trouwt op 11-10-1893 te Utrecht met Wilhelmus Wimmers, zonder beroep, 27 jaar, geboren in 1867 te Amsterdam als zoon van Wilhelmus Wimmers en Magdalena Siliakus (Silicaces).

9.Adrianus Stramrood, 15-2-1843. Aangifte op 17-2-1843; getuigen waren Cornelia van Ellinkhuizen, 61 jaar en Dirk van Endelen, sjouwer, 50 jaar. Overlijdt op 26-6-1843 te Utrecht; aangifte op 27-6-1843 door de vader en Cornelis van Ellickhuizen, 61 jaar, wonende Oudkerkhof..

10.Maria Antoinette Stramrood, 9-4-1845. Aangifte op 12-4-1845; getuigen waren Arie Beukers, schipper, 29 jaar en Mattheus Franciscus Hoefsmit, tapper, 44 jaar. Overlijdt op 12-12-1847 te Utrecht; aangifte door Thebaldus Malamento, groefbidder, en Johannes van Embden, bode.

VIII abaa Thomas Christiaan Stramrood

Geboren te Utrecht op 3-9-1824 en daar overleden op 2-12-1861.

De geboorte wordt op 6-9-1824 aangegeven; getuigen waren Jan Weber, kleermaker, 50 jaar, wonende in de Vinkenburgsteeg en Pieter Hazenbosch, schoenmaker, 24 jaar, wonende in de Steenweg. Het overlijden wordt aangegeven op 3-12-1861 door Johannes Elsendoorn, aanspreker, en Willem Hendrik Molijn, bode.

Was van beroep bezembinder (1843), schoenmaker (1850), beurtschipper en "bestelder" (1855).

Heeft 5 jaar (van 1844-1849 ) gediend in de Nationale Militie. Zijn signalement luidde: lengte 1 el, 5 palm, 7 duim, 1 streep (= 1.57 m.), ovaal aangezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, kleine neus en bruin haar.

Trouwt op 17-8-1853 te Utrecht met Cornelia van der Horst, geboren op 23-1-1831 te Utrecht als dochter van Martinus van der Horst(schoenmaker) en Geertruij Schmidt. Als huwelijksbijlage is een acte d.d. 24-7-1853 bijgevoegd, luidende: "Wij, burgemeester der Stad Utrecht, attesteren mits dezen, ingevolge bij ons binnen-gekomen informatie, dat Thomas Christiaan Stramrood, van beroep schipper, wonende alhier, is onvermogend tot het betalen der bewijzen en schrifturen welke gerequireerd worden bij het aangeven van zijn voorgenomen huwelijk".

Het echtpaar woonde te Utrecht in de Kraansteeg Wijk M, nr. 320 (1856), Gruttersdijk nr. 63 (1858) en Kraansteeg nr. 52 (1861).

Na het overlijden van Thomas Christiaan voorzag Cornelia als winkelierster in haar onderhoud.

Zij hertrouwt op 22-10-1862 te Utrecht met Johannes Venus, geboren op 12-4-1830 te Utrecht als zoon van Roelevina Hillegonda Venus en daar overleden op 17-9-1912. Cornelia overlijdt op 23-5-1909 te Utrecht.

Kinderen (Utrecht):

1.Arnoldus Stramrood, 25-3-1854. Overlijdt te Utrecht op 12-9-1855 op de leeftijd van 1 jaar en 6 maanden; aangifte door Johannes Pas, aanspreker, en Josephus Vermeulen, bode.

2.Arnoldus Martinus Stramrood, 12-4-1856. Aangifte op 14-4-1856; getuigen waren Elbertus Philipoom, schipper, 26 jaar, en Anthonie Arnoldus Stramrood, ijzergieter, 26 jaar. Overlijdt op 26-2-1864 te Utrecht; aangifte op 27-2-1864 door Johannes Elsendoorn, aanspreker, en Willem Leenders van der Gulden, bode.

3.Geertruida Stramrood, 28-7-1858. Aangifte op 29-7-1858; getuigen waren Jan Muis, 35 jaar, werkman, en Egbert van Ingen, 29 jaar, werkman. Overlijdt op 4-5-1933 te Utrecht. Trouwt op 11-2-1880 te Utrecht met Willem Visch, geboren op 13- 4- 1855 te Utrecht als zoon van Nicolaas Visch en Gradda Ubing en overleden te Utrecht op 21-7-1902.

Willem was sigarenmaker; het echtpaar woonde te Utrecht Baansteeg 35 (1880), Gruttersdijk 30 (1882) en Hopakker 1 (1885).

Kinderen (Utrecht):

1.Willem Nicolaas, 13-5-1880. Overleden op 18-12-1957 te Utrecht. Trouwt op 22-5-1907 te Utrecht met Johanna Hendrika Ockeloen.

2.Cornelia, 3-9-1882. Trouwt op 14-8-1907 te Utrecht met Gerrit Wijnen.

3.Gerardus Bernardus, 6-1-1885. Overleden op 8-6-1928 te Utrecht. Trouwt op 14-6-1922 te Utrecht met Wilhelmina Klein.

4.Hendrika Maria, 7-7-1887. Overleden op 8-3-1937 te Utrecht. Trouwt op 22-7-1914 te Utrecht met Reginus Hendrikus van Os.

5.Gerarda Mechtelina, 13-3-1890. Overleden op 15-9-1951 te Zuilen. Trouwt op 29-11-1916 te Utrecht met Wouterus van Mechelen.

6.Roelofina Hillegonda, 8-5-1892. Trouwt op 29-11-1916 te Utrecht met Johannes Anne Valbracht.

7.Johanna Geertruida, 12-3-1894. Trouwt op 25-5-1921 te Utrecht met Cornelis de Bie.

8.Geertruida, 24-1-1896. Overleden op 27-2-1897.

9.Johannes, 28-8-1897. Trouwt op 26-1-1927 te Utrecht met Hendrika van Buuren.

10.Geertruida, 13-3-1899. Trouwt op 6-8-1925 te Utrecht met Hendrik Lambertus van der Straten.

 

4.Thomas Christiaan Stramrood, 13-2-1861. Aangifte op 14-2-1861; getuigen waren Hendrik den Daas, 34 jaar, en Jacob Johannes Sijberman, 78 jaar, schilder. Overlijdt op 12-8-1863 te Utrecht; aangifte op 13-8-1863 door Johannes Elsendoorn, aanspreker en Jacobus Willemse, bode.

VIII abab Anthonie Arnoldus Stramrood

Geboren te Utrecht op 25-11-1830. Aangifte van de geboorte op 26-11-1830. Getuigen waren Anthonie van Doorn, touwslager, 56 jaar, wonende buiten de Weerdpoort, en Hendrik van den Berg, besteller, 36 jaar.

Overlijdt te Utrecht op 28-1-1917; aangifte op 29-1-1917 door Burchhardus Agterberg, aanspreker, en Willem Fred Hennevelt, bode.

Was ijzergieter van beroep en woonde te Amsterdam (1852-1854) Realen Eiland 17, in 1858 te Utrecht Pauwsteeg nr.215, in 1860 Amsterdamschestraatweg, wijk L, nr.39, in 1870 Kraanstraat nr.39, in 1879 Korte Vietsraat C 203, in 1880 Rozenstraat 590, in 1895 Jacobskerkhof 3, in 1900 Sumatrastraat 13 bis en in 1917 Klaverstraat.

Anthonie wordt in 1849 ingeschreven voor de Nationale Militie met volgnummer 394. Zijn signalement luidde: ovaal aangezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, forse neus, ronde kin, blond haar. Op 4-4-1849 krijgt hij vrijstelling vanwege broederdienst.

Trouwt op 9-8-1857 te Utrecht met Adriana Catharina van der Poel, geboren te Utrecht op 27-12-1835 als dochter van Cornelis van der Poel en Maria van der Wurp en daar overleden op 22-9-1894.

In de periode 1886- 1896 wordt Adriana in de Adresboeken van Utrecht vermeld als winkelierster.

Kinderen (Utrecht):

1.Arnoldus, volgt XI ababa.

2.Maria Alida Catharina Stramrood, 11-9-1860. Aangifte op 11-9-1860; getuigen waren Willem Hendricus van Benthum, schoenmaker, 30 jaar, en Jan van Thiell, smid, 25 jaar. Overlijdt te Utrecht op 11-7-1862; aangifte op 12-7-1862 door Johannes Elsendoorn, aanspreker, en Willem Leenders van der Gulden, bode.

3.Maria Alida Catharina Stramrood, 9-1-1863. Aangifte op 9-1-1863; getuigen waren Marinus Stramrood, schipper, 24 jaar, en Johannes Venis, bediende, 37 jaar. Overlijdt te Utrecht op 11-3-1864; aangifte door Johannes van Embden, bode.

4.Alida Stramrood, 3-6-1865. Aangifte op 5-6-1865; getuigen waren Johannes Venis, korenkopersknecht, 35 jaar, en Arnoldus David Stramrood, schipper. Overlijdt te Utrecht op 6-11-1935; aangifte door Adrianus Johannes Helmond, aanspreker. Trouwt op 3-6-1885 te Utrecht met Hendrikus Biezen, geboren te Utrecht op 12-5-1859 als zoon van Wilhelmus Biezen en Johanna Coenraats en daar overleden op 6-11-1939.

Kinderen (Utrecht):

1.Johanna Catharina, 3-10-1886.

2.Wilhelmus, 21-9-1889.

3.Catherina Adriana, 16-11-1890.

4.Alida Cornelia, 11-1-1892.

5.Anthonie Arnoldus, 13-9-1893.

6.Cornelia, 15-2-1895.

7.Maria, 4-12-1898.

8.Levenloos, 21-11-1907.

 

5.Anthonie Stramrood, 20-9-1867. Aangifte op 23-9-1867; getuigen waren Johannes Willemse, 36 jaar, en Jacobus Paulus Koppen, 34 jaar, ijzergieter. Overlijdt te Utrecht op 2-8-1870; aangifte door Carel Elsendoorn, aanspreker, en Jan Tjabing, bode.

6.Cornelia Stramrood, 19-4-1870. Aangifte op 10-4-1870; getuigen waren Jacobus Paulus Koppen, 36 jaar en Johannes Willemse, 36 jaar, ijzergieter. Overlijdt te Utrecht op 13-2-1922; aangifte op 14-2-1922 door Burghardus Agterberg, aanspreker en Albertus Feenstra, bode. Trouwt op 2-9-1891 te Utrecht met Pieter Piers, geboren te Doezum/Grootegast op 2-5-1865 als zoon van Dootje Boukes Piers en Jantje Postmus, en overleden te Utrecht op 8-1-1917. Pieter was hoofdconducteur bij de NS; het echtpaar woonde Twijnstraat 50 bis te Utrecht.

Kinderen (Utrecht):

1.Dootje Boukes, 12-3-1892.

2.Catharina Adriana, 2-9-1893.

3.Geertruida, 23-1-1899.

 

7.Catharina Stramrood, 30-11-1872. Aangifte op 2-12-1872; getuigen waren Jacobus Paulus Koppe, 30 jaar, en Arie Hulsman, 27 jaar, ijzergieter. Overlijdt te Utrecht op 18-1-1941. Trouwt op 17-4-1895 te Utrecht met Cornelis Marinus Johannes Emons, geboren te Utrecht op 30-11-1872 als zoon van Jilles Emons en Petronella Elings en daar overleden op 29-3-1960. Het echtpaar woonde te Utrecht Leidsche Kade 80 bis.

Kinderen (Utrecht):

1.Johan Jilles, 14-12-1895.

 

8.Anthonie, volgt VIII ababb.

9.Maria Stramrood, volgt IX ababc.

10.Anna Stramrood, 15-10-1879. Aangifte op 17-10-1879; getuigen waren Lambertus Takken, 40 jaar, en Jacobus Paulus Takken, 35 jaar, ijzergieter. Overlijdt te Utrecht op 18-11-1880; aangifte op 19-11-1880 door Jacobus Billard , aanspreker, 34 jaar, en Johannes Veldhuizen, bode, 45 jaar.

IX ababa Arnoldus Stramrood

Geboren te Utrecht op 17-8-1858. De geboorte wordt op 17-8-1858 aangegeven: getuigen waren Hendrikus de Jong, 47 jaar, werkman, en Hendrik van Houdt, 32 jaar, werkman.

Overlijdt te Utrecht op 24-6-1907; aangifte op 25-6-1907 door Adriaan van Gendt, aanspreker, en Carl Furchtegold Bles, bode.

Van beroep smid, metaaldraaier, congierge van het Lutherhuis (1897), congierge van de Utrechtse Christelijke Jongelingen Vereniging (1899), later rijwielhandelaar, samen met zijn zoon Anthonie Arnoldus.

Was van 15-10-1890 tot 17-6-1905 als draaier in dienst bij de NS.

Ingeschreven voor de Nationale Militie lichting 1878; bij loting toegewezen nr. 21. Door de Militieraad uit hoofde van lichaamsgebreken vrijgesteld van de dienst.

Trouwt op 25-5-1881 te Utrecht met Maria Adriana Koelee, geboren te Utrecht op 24-5-1862 als dochter van Jan Maximiliaan Koelee en Jacoba Adriana Eger, en overleden te de Bilt op 4-11-1934. Getuigen bij het huwelijk waren: Jan Maximiliaan Koelee, broer, 24 jaar, Petrus Antonius Francois van Oort, 40 jaar, Johan Hendrik Weijnen, 24 jaar, en Marcus Johannes Sallicher, 23 jaar.

Het echtpaar woonde te Utrecht Lange Hamstraat (1881), Heerenweg (1882), Korte Viestraat (1883), Lange Louwerstraat (1885), Leidsche Veer 5 (1888), Daalschedijk 70 bis (1893), Jansveld 40, Jansveld 13 en Hoogt 2.

Na het overlijden van Arnoldus woonde zijn weduwe in bij haar zoon in de Schoutenstraat 3, de Zuilenstraat 12 en Hoogt 2.

Op 18-9-1913 hertrouwt zij te Utrecht met Martinus Lintner, geboren te Rotterdam op 8-8-1845, zoon van Jan Wilmse Lintner en Johanna Jacoba Hendrika van der Schilden, weduwnaar van Elisabeth Hoebertina Janssens, overleden op 20-11-1917 te de Bilt.

Kinderen (Utrecht):

1.Levenloos kind , 11-8-1884.

2.Antonie Arnoldus, volgt X ababa.

X ababa Antonie Arnoldus Stramrood

Geboren te Utrecht op 13-10-1885. Aangifte door de vader op 15-10-1885; getuigen waren Gijsbertus Jacobus Johannes Heldoorn, spoorwegambtenaar, 32 jaar, en Hendrikus Biezen, 26 jaar, bankwerker. Daar overleden op 9-1-1963 te Utrecht.

Was rijwielhandelaar van beroep en werkte onder de naam Sport Stores. Woonde eerst in Utrecht Magdalenastraat 30, daarna Slagtsteeg 8 (1904), Hoogt 2 (1905), Schoutenstraat 3 (1908), Hamburgerstraat 36 (1910), Zuilenstraat 12 (1911) en Achter St. Pieter (1924). Verhuist op 8-9-1932 naar het huis De Steenen Camer aan de Groenekanseweg 76 te de Bilt. Had in 1915 ook een sporthandel in Hilversum aan de Stationsstraat 19 (tel. 1133).

Ingeschreven voor de Nationale Militie lichting 1905 met lotingsnummer nummer 1002. Zijn lengte was 1.75 m. Wordt op 20-12-1914 aangenomen voor de dienst.

Trouwt op 8-6-1910 te Utrecht met Dirkje Maria Leenders, geboren te Utrecht op 2-11-1886 als dochter van Petrus Leenders (aannemer) en Aletta van Scherpenzeel, overleden te Utrecht op 12-5-1971.

Kinderen :

1.Maria Adriana Arnoldina Stramrood, 3-10-1910, Utrecht. Overlijdt te Bilthoven op 13-6-2005.Trouwt op 22-12-1981 te Amsterdam met Adriaan Hendrik van Koeveringe, geboren op 4-6-1909 te Biggekerke als zoon van Leenderd van Koeveringe en Magdalena de Bel en overleden op 16-6-1983 te New Westminster (Canada).

2.Petrus Stramrood, 21-9-1911. Overlijdt te Utrecht op 20-12-1911; aangifte op 21-12-1911 door Willem Albers, aanspreker en Gerrit Buisman, bode.

3.Aletta Antoinette Stramrood, 31-12-1914, Hilversum. Overlijdt op 4-9-2000 te Locarno (Zwitserland). Trouwt met Philip Daniel van Son, geboren op 26-6-1919 te Deventer als zoon van Maurits van Son en Reina Carolina Fortuin. Een dochter Joan Stramrood, geboren op 17-3-1935 en gehuwd met Pep Rossi en een zoon Maurits van Son, geboren op 10-8-1951 te Hilversum.

4.Antonie Arnoldus, volgt XI ababa.

5.Petronella Dirkje Maria Stramrood, 24-5-1925 Utrecht. Overlijdt op 8-4-1996 te Driebergen. Trouwt op 20-7-1952 met Jolle Douwenga, geboren op 18-10-1923 als zoon van Jouke Douwenga en Willemien Rieder en overleden op 18-3-1994 te Maarn. Een dochter Jolanda Douwenga, geboren op 4-1-1958 te Biak (Nieuw Guinea) en overleden op 21-6-1966 te Maarn.

XI ababa Antonie Arnoldus Stramrood

Geboren te Utrecht op 3-4-1917 en overleden te Zeist op 11-4-1999.

Was winkelier in sportartikelen. Op 1-11-1942 wordt in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht het bedrijf A.A.Stramrood en zoon ingeschreven (dossiernr. 15932). Het was een fabriek, grossierderij en winkel in sportartikelen. Vennoten waren Antonie Arnoldus Stramrood, geboren 13-10-1885, wonende Wittevrouwenstraat 38 bis en zijn zoon Antonie Arnoldus Stramrood, wonende 2e Brandenburgerweg 64 te de Bilt.

De zaak werd mede gedreven onder de namen Het Sporthuis en Eerste Nederlandse Sportartikelenfabriek (ENSAF). Op 7-7-1945 wordt door de Militaire Commissie voor Utrecht-Centrum Willem van Benthem aangesteld als beheerder. Op 1-11-1947 wordt de schorsing van A.A.Stramrood opgeheven.

Op 9-1-1963 wordt de vennootschap ontbonden i.v.m. het overlijden van A.A.Stramrood Sr. Junior zet de zaak voor eigen risico voort. Op 31-12-1980 wordt de zaak definitief opgeheven.

Trouwt op 27-6-1940 te ´s Gravenhage met Willemien Christine Elisabeth Douwenga, geboren op 2-8-1918 te ´s Gravenhage als dochter van Jouke Douwenga en Willemien Rieder en overleden te Zeist op 13-2-1996.

Kinderen (Zeist):

1.Maryse Willemien Stramrood, 12-12-1940 Bilthoven. Trouwt op 10-7-1963 met Alphons Keurntjes, geboren op 29-10-1937. Uit dit huwelijk twee dochters.

2.Vera Elisabeth Stramrood, 5-9-1943 Bilthoven. Gehuwd geweest (20-11-1965) met Gustaaf Adolf Boon, geboren op 26-1-1941 te ´s Gravenhage. Uit dit huwelijk een zoon.

IX ababb Anthonie Stramrood

Geboren te Utrecht op 7-2-1875 . Aangifte op 9-2-1875 door de vader; getuigen waren Jacobus Paulus Takken, 30 jaar, en Arie Huldeman, 38 jaar, ijzergieter.

Overlijdt te Utrecht op 9-5-1940.

Was van beroep conducteur bij de NS (van 2-9-1919 tot 28-5-1924); ten tijde van zijn overlijden Directeur Handelsonderneming Ultrajectum. Had van 1926 tot 1939 een bestelhuis voor de boekhandel annex bibliotheek onder de naam Has Boekhandel en Leesbibliotheek (Biltstraat 12, later Bilderstraat 35).

Ingeschreven voor de Nationale Militie lichting 1894 met nummer 516.

Treedt in vrijwillige dienst bij de Instructie Compagnie met stamboeknummer W 1988.

Op 25-2-1899 uit hoofde van "eigen militairen dienst" vrijgesteld.

Trouwt op 16-7-1902 te Utrecht met Maria Wilhelmina Ruijters, geboren te Utrecht op 25-9-1879 als dochter van Hendricus Wilhelmus Ruijters, meubelmaker, en Johanna Wilhelmina Luwema, en daar overleden op 9-7-1947. Getuigen bij het huwelijk waren o.a. Arnoldus Stramrood, broer, en Pieter Piers, zwager.

Het echtpaar woonde te Utrecht Daalschedijk 153 , Kanaalstraat 70 bis (1904), Prinsenstraat 3 (1906), Leidsekade 23 (vanaf 22-3-1907), Javastraat 8 (13-1-1925), Biltstraat 12 (22-9-1926) en Staalstraat 24 (2-5-1929).

Kinderen (Utrecht):

1.Anthonie, volgt X ababba.

2.Hendrikus Arnoldus, volgt X ababbb.

3.Johanna Catharina Stramrood, 13-10-1905.Overlijdt te Utrecht op 19-9-2005. Woonde op 7-10-1935 Goethestraat 23 te Utrecht. Trouwt op 3-10-1935 te Utrecht met Andries Kret, geboren te Rotterdam op 17-6-1900 als zoon van Hendrik Ferdinand Kret en Elisabeth Nauman, en overleden te Utrecht op 9-7-1988.

4.Marinus Wilhelmus, volgt X ababbc.

5.Anthonie, levenloos geboren op 11-11-1914.

6.Arnoldus, volgt X ababbd.

X ababba Anthonie Stramrood

Geboren op 30-5-1903 te Utrecht en overleden te Amstelveen op 7-2-1971.

Trouwt 1e met Wilhelmina van Barneveld, geboren op 8-11-1897 te Utrecht als dochter van Hendrik van Barneveld en Aukje Haagsma en overleden op 26-3-1994 te Nieuwegein..

Was stuurman op de grote vaart (2e officier K.P.M.) en vertrekt op 9-3-1928 met zijn vrouw naar Nederlands Oost-Indie. Komt op 19-4-1934 terug naar Nederland en gaat wonen te Utrecht Frans Halsstraat 30 bis. Woont van 1952 tot 1954 in Amsterdam.

Trouwt 2e (na scheiding) op 14-8-1959 te Nieuwer- Amstel met Wilhelmina Maria Appel, geboren op 14-5-1917.

Kinderen:

1.Catharina Johanna Stramrood, 14-6-1934 Utrecht. Overleden op 1-11-2007 te Utrecht.Trouwt met Antoni Karl Wladimir Bastiaanse.

2.Anthonie Marinus Stramrood, 24-9-1935 Batavia. Trouwt te Utrecht met Janny van Burik. Hun zoon Steven Anthonie Tijmen Stramrood, geboren te Utrecht op 16-3-1968, overlijdt op 29-1-1998 te Benidorm.

X ababbb Hendrikus Arnoldus Stramrood

Geboren te Utrecht op 13-10-1905 en overleden te Zeist op 18-6-1964.

Behaalt in 1924 het eindexamen HBS-A.

Was eerst boekhandelaar (Boekhandel en leesbibliotheek " HAS" in de Waalstraat) en had vanaf 1929 een brandstoffenhandel, genaamd Winterzorg, aan de Witte-vrouwenstraat 14.

Woonde te Utrecht van der Waalstraat 2A (1930), Heerestraat 39 (1932), Beethovenstraat 31 (1935) en Nieuwe Gracht 45 Utrecht (1938), later Socrateslaan 13 te Zeist (1941) en Paltzerweg 309 te Den Dolder (1958).

Was omstreeks 1930 oprichter van de Handelsonderneming Ultrajectum, gevestigd aan de Nieuwe Gracht. Omdat hij nog niet handelsbevoegd was heeft hij zijn vader aangesteld als directeur.

Trouwt op 8-8-1929 te Utrecht met Nelly Margaretha van der Molen, geboren te Utrecht op 16-5-1907 als dochter van Pieter van der Molen en Trijntje Hofdijk en overleden te Zeist op 11-3-1990.

Kinderen :

1.Tine Stramrood, 12-3-1930 Utrecht. Trouwt op 25-4-1959 met Oscar Paul Eichhorn, geboren in 1924 en overleden op 14-11-1987 te Maassluis.

2.Anthonie, volgt XI ababbb.

3.Nell Stramrood, 21-8-1935 Utrecht. Trouwt op 4-4-1961 te Zeist met Benito Hoekstra, geboren op 1-3-1936 te Amsterdam als zoon van Klaas Hoekstra en Dieuwke Ratsma.

4.Hendrikus Marinus Stramrood, 27-11-1939 Zeist.

5.Marianna Gertrude Stramrood, 27-4-1946 Zeist. Overleden op 14-10-2006.

XI ababbb Anthonie Stramrood

Geboren te Utrecht op 26-7-1931 en overleden op 18-3-2002 te Vinaros (Spanje).

Trouwt op 28-3-1956 te Zeist met Nelly Maria van Oostveen, geboren op 20-12-1935 te Gorinchem.

Kinderen :

1.Hugo Anthonie Stramrood, 16-6-1957 Zeist. Kapitein ter Zee. Trouwt op 27-6-1984 te Bilthoven met Geraldine Bolton. Uit dit huwelijk Daniel Anthonie Stramrood, geboren op 25-2-1986.

2.Juliana Helene Stramrood, 28-8-1959 Bilthoven. Trouwt op 30-6-2004 te Delft met Marc Johannes van Pelt.

3.Vera Christina Stramrood, 15-11-1963 Bilthoven. Trouwt op 9-9-1988 met Cees Hofste.

X ababbc Marinus Wilhelmus Stramrood

Geboren op 19-3-1909 te Utrecht en overleden te Zeist op 8-10-1992.

Boekhouder en Directeur Personeelszaken van Esso.

Vertrok in 1931 naar N.O.Indie; later woonachtig te Zeist.

Trouwt op 12-8-1937 te Zeist met Cornelia Aalten, geboren op 14-9-1913 te Breukelen als dochter van Theodorus Hendrikus Aalten en Geertuida Petronella van Dorst en overleden te Zeist op 21-1-1991. Cor Aalten was in 1932 deelneemster aan de Olympische Spelen.

Kinderen:

1.Dirk Stramrood, 1937 Palembang. Twee dagen oud overleden.

2.Geertruida Petronella Stramrood, 25-10-1939 Palembang. Trouwt op 3-4-1968 met A. Mulder.

X ababbd Arnoldus Stramrood

Geboren te Utrecht op 2-4-1918 en overleden op 9-2-1988 te Bilthoven.

Trouwt met Johanna Magdalena Catharina van Reede, geboren op 2-8-1916 te Soerabaja als dochter van Godard van Reede en Theresia Stephanie Maria Schaepman en overleden te Bilthoven op 27-12-2003.

Kinderen:

1.Arnold Marinus Stramrood, 15-8-1946 Utrecht. Overleden op 17-9-2005 te Uddevalla (Zweden).

Trouwt op 13-9-1973 te Vianen met Cecilia van Ham,geboren op 30-7-1943.

Kinderen (Hilversum):

1.Sacha Stramrood, 2-7-1976. Trouwt op 28-8-2004 met Lars Jenster.

2.Taco Stramrood, 19-4-1980.

2.Godard Paul Stramrood, 6-6-1948 Oudenrijn. Trouwt 1e met Rini de Vroedt en 2e op 19-8-1994 te Tiel met Gerdien Roozendaal, geboren op 31-8-1958.

Kinderen:

1.Pim Stramrood, 24-9-1979.

2.Robin Lee Stramrood, 20-12-1994 Culemborg.

3. Henri Johan Stramrood, 14-6-1952 Sungei Gerong (Indonesie)..

Trouwt op 20-11-1981 te de Bilt met Paula Catharina Henriette den Hertog, geboren op 31-3-1950 te Gouda.

Kinderen (Apeldoorn):

1.Claire Annetje Ivana Stramrood, 11-5-1983.

2.Veerle Dagmar Paola Stramrood, 16-1-1985.

3.Bodil Jetty Pavlina Stramrood, 6-10-1988.

 

4. Rudolf Anton Stramrood, 7-3-1962 Zeist.

Trouwt op 24-6-1995 te Rijswijk met Sacha van Buitenen, geboren op 31-12-1967.

Kinderen (Utrecht):

1.Youri Thomas Stramrood, 9-12-1996 Utrecht.

2.Olaf Stijn Stramrood, 12-10-1998 Utrecht.

3.Mats Lucas Stramrood, 2-9-2001 Utrecht.

IX ababc Maria Stramrood

Geboren te Utrecht op 26-4-1877. Aangifte op 28-4-1877 door de vader; getuigen waren Jacobus Paulus Takken, 33 jaar, en Arie Hulsman, 30 jaar, ijzergieter.

Was dienstbode van beroep.

Van 4-5-1896 tot 20-7-1896 verblijft Maria in het Krankzinnigengesticht in de Agnietenstraat te Utrecht.

Trouwt te Utrecht op 14-2-1900 met Petrus Wilschut, (loopknecht), geboren op 23-4-1872 te Utrecht als zoon van Hermanus Wilschut en Petronella de Blaauw. Het echtpaar woonde te Utrecht Varkenmarkt 23, Wittevrouwensingel 82, Keukenstraat 54, Maliesingel 36, Zonstraat 92, Hofstraat 30, Domstraat 5,

Baanstraat 46, Abstederdijk 107 en Achterom 1.

Op 3-9-1896 wordt te Utrecht haar onechte zoon Johan Stramrood, geboren. Volgt X ababc.

Kinderen (Utrecht):

1.Hermanus, 27-9-1903.

2.Petrus, 28-6-1916.

X ababc Johan Stramrood

Geboren op te Utrecht op 3-9-1896 als onechte zoon van Maria Stramrood. Aangifte door Bert Daam Gelder, 67 jaar, wonende Catharijnesingel 12; getuigen waren Johannes Pieter Mes, 50 jaar, portier, en Jan Tjabing, 54 jaar, bode. Overlijdt te Utrecht op 6-8-1923 (overleden aan TBC in een sanatorium te Bennekom); aangifte op 7-8-1923 door Benjamin van Steenwijk, aanspreker, en Albertus Feenstra, bode.

Wordt grootgebracht in het gezin van de zuster van Maria, Cornelia Stramrood, gehuwd met Pieter Piers.

Was voor zijn huwelijk zeeman. Wordt op 2-6-1917 ingeschreven op Ellis Island (New York) als bemanningslid van het schip Grena, vertrokken van Bergen in Noorwegen. Woonde later in Utrecht aan de Vischmarkt, en was van beroep zaadhandelaar, bedrijfsleider.

Trouwt op 22-6-1921 te Rotterdam met Johanna Berdina de Widt, geboren te Tiel op 14-12-1897 als dochter van Roelof de Widt en Dirkje Harmsen en overleden op 14-10-1967 te Utrecht.

Johanna hertrouwt op 9-10-1924 te Utrecht met Thomas Eichhorn, geboren te Utrecht op 24-5-1892.

Woont op 5-9-1921 te Utrecht Vischmarkt 3 en verhuist in 1923 naar de Smeestraat 15.

Kinderen (Utrecht):

1.Cornelia Johanna Stramrood, 20-10-1921. Overlijdt te Utrecht op 7-6-1922; aangifte op 8-6-1922 door Gerardus van der Veer, aanspreker, en Jacobus Stekelenburg, bode.

2.Cornelis Johannes, volgt XI ababc.

XI ababc Cornelis Johannes Stramrood

Geboren te Utrecht op 3-12-1922 en overleden te Velsen op 6-2-1961.

Was van beroep leraar MTS.

Trouwt op 7-4-1949 te Utrecht met Geertrui van der Schreur, geboren te Utrecht op 12-4-1924 als dochter van Teunis van der Schreur en Reintje Henken.

Kinderen (Utrecht):

1.Thomas Teunis Stramrood, 2-3-1952. Overleden op 3-2-2007.

Trouwt 27-4-1977 met Ingrid Johanna van Kleef, geboren op 8-12-1954 te Velsen. Scheiding op 12-4-1990. Woont daarna samen met Catharina de Vos, geboren op 22-2-1957 te Haarlemmerliede. Geen kinderen.

2.Reinder Johan Stramrood, 17-9-1954. Trouwt 27-10-1976 te Velsen met Janine Burger, geboren op 17-8-1954. Uit dit huwelijk een dochter Corine Johanna Stramrood, geboren op 4-3-1980 te Alkmaar.

3.Cornelia Johanna Berdina Stramrood, 7-7-1961. Trouwt 16-9-1981 met Ruurd Tegelaars de Lange, geboren op 27-2-1960 te Velsen. Uit dit huwelijk 2 dochters, t.w. Marieke, 18-9-1984 Heemstede, en Renske, 31-12-1994 Hoofd-dorp.

VIII abac Annes Marinus Stramrood

Geboren te Utrecht op 23-4-1836 en overleden te Utrecht op 3-2-1923.

Trouwt op 29-4-1864 te Maarsseveen met Ariaantje Leeflang, geboren te Maars-seveen op 25-12-1838 als dochter van Jan Leeflang en Cornelia Cornelisse en overleden te Utrecht op 26-8-1920.

Kinderen:

1.Cornelia Stramrood, 1-3-1865 Utrecht. Aangifte op 2-3-1865; getuigen waren Cornelis Koper, 33 jaar, werkman, en Willem de Haan, 34 jaar, werkman. Overlijdt te Maarsseveen op 7-4-1865.

2.Arnoldus , volgt IX abac.

3.Jan Stramrood, 4-11-1868 Kampen. Aangifte op 5-11-1868 door de vader: getuigen waren Gerrit van Meerten, 31 jaar, machinist, en Gerrit Jansen, 28 jaar, machinist. Overlijdt te Kampen op 7-11-1868. Aangifte op 9-11-1868 door Berend van Dalen, 51 jaar, bediende, en Johannes Diederick Schermer, 41 jaar, ambtenaar ter secretarie.

4.Alida Stramrood, 20-10-1870 IJsselmuiden. Overlijdt te Utrecht op 22-3-1877; aangifte op 23-3-1877 door Willem Jansen Oudegeest, groefbidder, 27 jaar, en Jan Tjabing, bode, 37 jaar..

5.Geertje Stramrood, 9-3-1874 Utrecht. Aangifte op 12-3-1874; getuigen waren Willem Hendrik Molijn, 71 jaar, en Willem Leendert van der Gilder, 57 jaar, beide bodes. Overlijdt te Utrecht op 5-5-1874; aangifte op 6-5-1874 door Willem Johan Oudegeest, groefbidder, 35 jaar, en Pieter Buisman, bode.

IX abac Arnoldus Stramrood

Geboren te Maarsseveen op 3-7-1866 en overleden te Utrecht op 12-10-1893.

Was beambte bij de NS, vanaf 3-1-1881 tot zijn overlijden.

Trouwt op 9-4-1885 te Utrecht met Johanna Sofia Laffree, modiste, geboren op 31-5-1865 te Bodegraven als dochter van Willem Frederik Laffree (koperslager) en Annigje van Ingen, en overleden op 13-9-1908 te Utrecht. Johanna hertrouwt op 16-8-1899 te Utrecht met Johannes Wilhelmus Paulus, koek-en beschuitbakker, geboren te Utrecht op 17-10-1868 als zoon van Johannes Jacobus Paulus en Dorothea Maria van de Kamp. Bij dit huwelijk wordt een kind geecht, genaamd Jean Jacques Paulus, geboren te Utrecht op 15-7-1899. Op 16-8-1901 wordt nog een tweede zoon, Johannes Antonius, geboren. Het echtpaar Paulus woonde te Utrecht in de Mulderstraat 13.

Kinderen van Arnoldus en Johanna (Utrecht):

1.Johannes Marinus Willem Frederik, volgt X abaca.

2.Willem Fredrik Johannes Marinus, volgt X abacb.

3.Arnoldus Jan, volgt X abacc.

4.Cornelis, volgt X abacd.

X abaca Johannes Marinus Willem Frederik Stramrood

Geboren te Utrecht op 20-6-1885. Aangifte door de vader op 22-6-1885; getuigen waren Cornelis van den Wijngaard, 46 jaar, bode, en Jan Tjabing, 35 jaar, bode.

Overlijdt te Zeist op 22-6-1980.

Was huisknecht van beroep.

Trouwt op 8-5-1913 te Utrecht met Cornelia Hubertha van der Stok, geboren te Utrecht op 19-9-1889 als dochter van Cornelis van der Stok en Cornelia de Kruijf, en overleden te Zeist op 4-5-1965. Getuigen bij het huwelijk waren Jurriaan van der Stok, boekdrukker, 28 jaar, Willem Stramrood, wachtmeester, 26 jaar, Cornelis Stramrood, huisknecht, 22 jaar en Evert van der Stok, letterzetter, 21 jaar.

Kinderen (Doorn):

1.Cornelis , volgt XI abaca.

2.Arnoldus Stramrood, 27-12-1918. Verzetsstrijder; op 14-7-1944 geexecuteerd in de duinen van Overveen.

XI abaca Cornelis Stramrood

Geboren te Doorn op 26-12-1916 en overleden te Zeist op 19-5-1982.

Trouwt op 15-2-1945 te Zeist met Engelina Hensbergen, geboren op 13-1-1919 te Zeist als dochter van Johannes Hensbergen en Willemina van der Weert, en overleden te Zeist op 26-11-2004.

Kinderen (Zeist):

1.Arnoldus Willem, volgt XII abaca.

2.Willemina Stramrood, 18-2-1948. Trouwt op 1-6-1973 te Zeist met Jan Cornelis de Jager, geboren op 14-7-1945 te Utrecht als zoon van Hendrik Willem de Jager en Jacoba Volkers.

Kinderen:

1.Michiel, 4-7-1977 Oudewater.

2.Laurens, 1-10-1979 Culemborg.

XII abaca Arnoldus Willem Stramrood

Geboren te Zeist op 8-9-1945.

Trouwt op 7-8-1971 te Zeist met Yvonne Huijsman, geboren te Zeist op 17-5-1949 als dochter van Gerrit Huijsman en Johanna van Essen.

Kinderen (Harderwijk):

1.Maarten Stramrood, 20-1-1974. Heeft een relatie met Cleo Susan Wientjes.

2.Joost Stramrood, 2-7-1977. Trouwt op 23-4-2010 te Amsterdam met Pauline Marijke Versluis, geboren op 5-4-1982 te Amstelveen als dochter van Rob Versluis en Petra van der Wildt.

X abacb Willem Frederik Johannes Marinus Stramrood

Geboren te Utrecht op 30-10-1886. Aangifte door de vader op 1-11-1886; getuigen waren Hendrikus Gerardus Brand, 30 jaar, en Leendert Mulder, 29 jaar, spoorweg-beambte.

Overlijdt te Utrecht op 24-2-1970.

Trouwt op 27-4-1916 te Utrecht met Neeltje van der Stok, geboren te Utrecht op 18-1-1888 als dochter van Cornelis van der Stok (oppasser) en Cornelia de Kruijf, en overleden te Utrecht op 28-8-1969. Getuigen bij het huwelijk waren: Jurriaan van der Stok, boekdrukker, en Arnoldus Jan Stramrood, stukadoor.

Kinderen :

1.Cornelia Maria Stramrood, 4-7-1917 Utrecht. Overleden op 28-3-2011 te Uithoorn. Trouwt op 8-6-1939 te Utrecht met Johannes Bertus Steinfort, geboren te Utrecht op 12-1-1917. Uit dit huwelijk 1 zoon en 2 dochters.

2.Wilhelmina Neeltje Stramrood, 3-6-1921 Amersfoort. Ongehuwd.

X abacc Arnoldus Jan Stramrood

Geboren te Utrecht op 27-12-1888 . Aangifte door de vader op 29-12-1888; getuigen waren Leendert Mulder, 31 jaar, en Jan Rijk Cornelis te Winkel, 65 jaar, beide spoorwegambtenaren.

Stukadoor van beroep.

Overlijdt te Hilversum op 15-12-1981.

Vrijgesteld van militaire dienst vanwege broederdienst.

Trouwt op 29-5-1912 te Utrecht met Hendrika Jansen, geboren op 5-12-1891 te Hilversum als dochter van Roelof Jansen en Jeltien Muskee en daar overleden op 18-2-1963.

Kinderen (Utrecht):

1.Arnoldus Marinus, volgt XI abacca.

2.Adriana Jeltien Stramrood, 15-2. Overlijdt op 23-6-1982 te Hilversum. Trouwt op 10-2-1937 te Hilversum met Hendrik Pieter Bijlaard, geboren te Hilversum op 19-11-1914 en daar overleden op 16-10-1995. Uit dit huwelijk een zoon Jan.

3.Jeltien Stramrood, 2-9-1920. Overleden op 5-10-1970. Trouwt met Jaap Voorham, geboren op 21-5-1921.

Uit dit huwelijk 2 zoons, t.w. Sjaak en Freddy Voorham.

4.Roelof Cornelis, volgt XI abaccb.

5.Johannes Willem, volgt XI abaccc.

XI abacca Arnoldus Marinus Stramrood

Geboren op 16-12-1912 te Utrecht en overleden te Bussum op 18-1-1990.

Van beroep monteur en stukadoor.

Trouwt op 24-11-1948 te Hilversum met Antje Veltmeijer, geboren op 22-6-1916 te Hilversum als dochter van Johan Veltmeijer en Alida Lagcher en overleden te Naarden op 10-1-1994.

Kinderen :

1.Arnold Willem Stramrood, 2-3-1950 Hilversum. Trouwt met Marrigje Christina Vos, geboren op 20-6-1953 te Huizen. Chauffeur van beroep.

Kinderen:

1.Sjors Stramrood , 4-8-1973 Laren. Monteur. Trouwt op 26-9-2001 te Hilversum met Donally Bruijn, geboren te Hilversum op 16-7-1974.

Uit dit huwelijk een zoon Mauro Sam, geboren op 30-4-2004 te Hilversum.

2.Melanie Francoise Stramrood, 28-8-1977 Hilversum. Verpleegster. Trouwt met Michel Resink.

2.Willem Richard Stramrood, 15-6-1955 Rotterdam. Schilder.

XI abaccb Roelof Cornelis Stramrood

Geboren op 1-6-1916 te Utrecht en overleden te Hilversum op 8-9-1991.

Trouwt op 3-8-1946 te Hilversum met Geertruida Hendrika Markenstein, geboren te Hilversum op 5-4-1923 en daar overleden op 19-10-2008.

Kinderen (Hilversum):

1.Roelof Cornelis Stramrood, volgt XII abaccb.

2.Rudi Stramrood, 6-1-1957. Trouwt op 19-9-1983 met Andra Croese. Uit dit huwelijk een dochter Desiree, geboren op 6-9-1985 en een zoon Barry, geboren op 29-4-1989.

XII abaccb Roelof Cornelis Stramrood

Geboren op 19-4-1947 te Hilversum.

Trouwt op 5-5-1967 te Hilversum met Elisabeth van der Meer, geboren op 18-12-1948 te Hilversum.

Kinderen (Hilversum):

1.Jim Stramrood, 16-10-1967. Trouwt op 20-10-1995 te Hilversum met Bianca Douma, geboren op 17-2-1969.

Kinderen:

1.Mitchel Stramrood, 6-2-1998.

2.Jenniver Stramrood, 31-7-2001.

3.Glenn Stramrood, 20-2-2003.

2.Wendy Stramrood, 20-7-1971. Trouwt op 24-6-2004 te Wijdemeren met Corine Anita Mariette Posthumus, geboren op 15-7-1959 te Deventer. Uit dit huwelijk een dochter Lisa Stramrood, geboren op 24-11-2005 te Hilversum.

XI abaccc Johannes Willem Stramrood

Geboren te Utrecht op 15-12-1918 en overleden te Hilversum op 22-12-1996.

Was modelmaker op een ijzergieterij, later werd hij timmerman.

Trouwt op 30-9-1950 te Hilversum/ Leeuwarden met Froukje Felkers, geboren op 3-2-1927 te IJlst als dochter van Sybren Felkers en Maria Bootsma.

Kinderen :

1.Sybren Arnoldus Stramrood, 29-9-1951 Hilversum. Samenwonend met C.A.F.Hermans.

Leraar speciaal onderwijs/ onderwijskundig beleidsmedewerker.

Kinderen:

1.Job Pieter Joop Stramrood, 12-2-1995.

2.Falko Franciscus Arnoldus Stramrood, 11-5-1998.

2.Hendrika Maria Stramrood, 11-1-1955 Kampen. Trouwt met Jan Michiel

Lambertus Borgardijn, geboren op 18-2-1946 te Arnhem als zoon van Lambertus Borgardijn en Gerardina Willemina Johanna Panhuis.

X abacd Cornelis Stramrood

Geboren te Utrecht op 23-4-1891. Aangifte op 24-4-1891 door de vader met als getuigen Johannes Veldhuizen en Jan Tjabing, beide bodes.Overlijdt te den Haag op 9-7-1963.

Van beroep butler/huisbediende.

Trouwt op 7-10-1919 met Christina Sievers, geboren te Windesheim op 1-5-1892 als dochter van Jacobus Sievers en Everdina Rosina Kaal en overleden te den Haag op 3-4-1970.

Kinderen :

1.Everdina Jacoba Stramrood, 12-6-1921 Velp. Trouwt op 26-11-1957 te Den Haag met Hendrikus Bronkhorst, geboren op 24-8-1923.

2.Arnoldus Johannes , volgt XI abacda.

3.Jacobus Johannes Christiaan, volgt XI abacdb.

XI abacda Arnoldus Johannes Stramrood

Geboren op 25-5-1924 op de Essenburgh te Hierden en overleden op 10-12-2010 te Zoetermeer.

Trouwt op 15-2-1955 te Den Haag met Florentine Sophia Henriette Dillo, geboren op 8-12-1927 te Tilburg.

Arnoldus was van beroep Civiel Employee bij de Ambassade van de V.S.; zijn echtgenote was ambtenaar bij het Ministerie van Financien.

Kinderen (Den Haag):

1.Marjolein Alexandra Constance Stramrood, 18-11-1955.

Medisch sekretaresse.

2.Robert Alexander Stramrood, 8-3-1958. Van beroep administratief medewerker Q-park Beheer BV. Trouwt op 31-8-1979 te Leidschendam met Elisabeth Josepha Maria Bom, geboren te Den Haag op 2-2-1955.

Kinderen :

1.Denise Alexandra Stramrood, 28-2-1984 Leidschendam.

2.Kevin Marc Alexander Stramrood, 27-12-1985 Leidschendam.

3.Jenniver Claire Elise Stramrood, 20-2-1994 Voorburg.

XI abacdb Jacobus Johannes Christiaan Stramrood

Geboren op 29-5-1928 op ´t Relaer te Heino en overleden op 25-7-2006 te Ede.

Was tot zijn pensionering op 1-6-1983 beroepsmilitair (adjudant).

Trouwt op 30-12-1952 te Ede met Johanna Petronella van Vark, geboren op 1-12-1928 te Ede en daar overleden op 29-6-2007.

Kinderen (Ede):

1.Christina Johanna Everdina Stramrood, 29-7-1954. Trouwt op 5-9-1979 te Ede met Ronald Henk Oudman (beroepsmilitair), geboren op 2-4-1956 te Haarlem als zoon van Hendrikus Oudman en Lucia Geijteman.

2.Jacobus Johannes Christiaan Stramrood, 31-12-1962. Software-architect van beroep. Trouwt op 20-4-1993 met Henriette Ivette Arabella Roosenboom, geboren op 1-2-1967 te Vianen als dochter van Andre Hubert Henri Roosen-boom en Jannigje van Zanten. Gescheiden op 12-8-2001.

Kinderen (Velp):

      1.Lesley Stramrood, 17-5-1987. Geboren als Lesley Weermann en

      geadopteerd.

      2.Cas Aarnout Stramrood, 29-10-1993.

3.Arnoud Pieter Cornelis Stramrood, 16-2-1967. Elektrotechnicus van beroep.

Kinderen:

      1.  Kaylee Stramrood

      2.  Kimberley Stramrood

 

VIII abad Arnoldus David Stramrood

Geboren te Utrecht op 7-4-1838. Aangifte van de geboorte op 9-4-1838; getuigen waren Johannes Willem Heider, kuiper, 30 jaar, wonende in het Massegast, en Laurens van Schaik, zonder beroep, 35 jaar en wonende in de Jufferstraat. Overlijdt te Utrecht op 4-11-1900; aangifte op 6-11-1900 door Hendrik Anthonis Heetveld, bedienaar, en Johannes Veldhuizen, bode.

Arnoldus was aanvankelijk schipper van beroep; wordt later in 1879 vermeld als grutter en in 1885 als koopman in brandstoffen.

Wordt ingeschreven voor de Nationale Militie 1857 en krijgt lotingsnummer 961 toegewezen. Zijn signalement luidde: rond voorhoofd, bruine ogen, puntige neus, kleine mond, ronde kin en bruin haar. Op 3-4-1857 krijgt hij van de Militaire raad vrijstelling vanwege zijn te geringe lengte.

Woonde te Utrecht op het adres Kraansteeg nr 56 (1867), Kraansteeg nr 14 (1881) en Kraanstraat 28.

Trouwt op 5-10-1864 te Utrecht met Geertruida Susanna Straatman, geboren te Utrecht op 24-1-1846 als dochter van Hermanus Straatman (koornkopersknecht) en Johanna Margaretha van Veen, en overleden te Utrecht op 20-11-1907.

Na het overlijden van Arnoldus David zet zijn weduwe de brandstoffenhandel voort, resp. in de Valkstraat 68 en de Adelaarstraat 23 bis.

Kinderen (Utrecht):

1.Arnoldus Stramrood, 9-2-1865. Aangifte op 11-2-1865; getuigen waren Thomas Oostveen, tuinman, 37 jaar, en Anthonie Stramrood. Overlijdt te Utrecht op 11-12-1898; aangifte op 13-12-1898 door Servaas van Ewijk, bode, en Johannes van Engelenburg, bode. Woonde Kraanstraat 28. Was ongehuwd.

Wordt op 5-5-1893 opgenomen in het Krankzinnigengesticht te Utrecht.

2.Hermanus Stramrood, 10-8-1867. Aangifte op 12-8-1867; getuigen waren Anthonie Arnoldus Stramrood, en Anthonie van Engelen, brouwer, 33 jaar. Overlijdt te Utrecht op 8-7-1869; aangifte op 10-7-1869 door Hendrik Gerardus Opperhuizen, groefbidder, en Willem Leenders van der Gulden, bode.

3.Alida Stramrood, 18-10-1869. Aangifte op 20-10-1869; getuigen waren Anthonie Stramrood en Jacobus van Es, metselaar, 23 jaar. Overlijdt te Utrecht op 18-2-1874; aangifte op 19-2-1874 door Hendrik Gerardus Opperhuizen, groefbidder, en Jan Tjabing, bode.

4.Hermanus, volgt IX abad.

5.Anna Margaretha Stramrood, 12-1-1874. Aangifte op 14-1-1874; getuigen waren Anthonie Arnoldus Stramrood en Hermanus Straatman, koetsier, 50 jaar. Overlijdt te Utrecht op 13-12-1901.; aangifte op 16-12-1901 door Wilhelmus Hubertus Visser, directeur van een Begravenisvereniging en Johannes van Engelenburg, bode. Trouwt op 30-5-1893 te Utrecht met Gerardus Johannes van Eijk, geboren op 31-8-1875 te Utrecht als zoon van Nicolaas van Eijk en Maria Johanna Elling en overleden te Vleuten op 11-2-1940.

Kinderen (Utrecht):

1.Maria Johanna, 27-3-1894.

2.Arnoldus David, 21-3-1896.

3.Gerardus Johannes, 23-9-1897.

4.Arnoldus David, 12-9-1899.

 

6.Geertruida Susanna Stramrood, 1-2-1876. Aangifte op 3-2-1876; getuigen waren Hermanus Straatman, timmerman, 27 jaar, en Johannes Straatman, timmerman, 25 jaar. Overlijdt te Utrecht op 1-6-1942. Trouwt op 16-11-1898 te Utrecht met Jacobus Godijn, geboren te Utrecht op 29-1-1870 als zoon van Christiaan Godijn en Mechtelina van Dam.

Kinderen (Utrecht):

1.Mechtelina, 29-8-1901.

 

7.Antoon Stramrood, 24-7-1878. Aangifte op 25-7-1878; getuigen waren Jacobus Drie, kastelein, 44 jaar, en Anthonie Arnoldus Stramrood. Overlijdt te Utrecht op 17-2-1879; aangifte op 18-2-1879 door Johannes van de Berg, groefbidder, 45 jaar, en Pieter Buisman, bode, 46 jaar.

8.Alida Stramrood, 28-12-1879. Aangifte op 30-12-1879; getuigen waren Anthonie Stramrood en Leendert Hendrik Westerhoudt, metselaar, 60 jaar. Overlijdt te Utrecht op 13-11-1935; aangifte op 15-11-1935 door Arie Meester, aanspreker. Trouwt op 30-5-1900 te Utrecht met Antonius Franciscus Gijsbertus Heldoorn, geboren te Utrecht op 17-8-1876 als zoon van Gijsbertus Jacobus Johannis Heldoorn en Maria Margaretha Koelee.

9.Anna Margaretha Stramrood, 14-12-1881. Aangifte op 16-1-1881; getuigen waren Pieter Johannes Ducro, schoenmaker, 37 jaar, en Johannes Rodrigo. Overlijdt te Utrecht op 15-5-1909. Trouwt op 13-10-1904 te Utrecht met Barend van den Heuvel, geboren op 19-9-1881 te Utrecht als zoon van Johannes van den Heuvel en Maria Pels.

10.Johannes Gijsbertus Stramrood, 10-2-1884. Aangifte op 12-2-1884; getuigen waren Hermanus Straatman, 62 jaar, en Hendrik Arnoldus Postumus, 24 jaar, kantoorbediende. Overlijdt te Utrecht op 26-3-1900; aangifte op 27-3-1900 door Johannes Gerardus Nahuysen, bedienaar, en Johannes Veldhuizen, bode.

11.Johannes Marinus Stramrood, 22-12-1885. Aangifte op 22-12-1885; getuigen waren Johannes Veldhuizen en Jan Tjabing, bodes. Overlijdt te Utrecht op 18-4-1886; aangifte op 19-4-1886 door Dirk Jan Pierik, bediende, 58 jaar, en Jan Tjabing, bode.

12.Hendrika Stramrood, 9-11-1887. Aangifte op 10-11-1887; getuigen waren Joseph Antonius de Graaf, 57 jaar, bode, en Jan Tjabing, 47 jaar, bode. Overlijdt te Utrecht op 11-3-1888; aangifte op 12-3-1888 door Hendrik Brokkelkamp, bediende, 50 jaar, en Joseph Antony de Graaf, bode, 58 jaar.

IX abad Hermanus Stramrood

Geboren te Utrecht op 4-11-1871 en daar overleden op 3-2-1941.

Aangifte van de geboorte op 6-11-1871; getuigen waren Hermanus Straatman, timmerman, 24 jaar, en Johannes Straatman, timmerman, 23 jaar.

Was van beroep koopman in brandstoffen. Op 1-3-1927 wordt in het Handelsregister van de Kamer van Kopphandel te Utrecht ingeschreven de brandstoffenhandel van H.Stramrood (dossiernr. 8064). De zaak was gevestigd Adelaarstraat 24 en wordt i.v.m. het overlijden van de eigenaar op 3-2-1941 opgeheven. Vereffenar was Jacobus Godijn.

Wordt op 5-5-1891 ingelijfd voor de nationale Militie en op 4-5-1898 ontslagen uit dienst wegens " volbrachten dienst".

Trouwt op 24-10-1900 te Utrecht met Geertje Kloek, geboren te Maartensdijk op 9-2-1876 als dochter van Arie Kloek en Johanna Jansen en overleden te Utrecht op 20-3-1928.

Als huwelijkse bijlage is opgenomen een acte d.d. 8-10-1900 van Notaris Evert van Beusekom, waarmee Arnoldus David Stramrood toestemming geeft voor het huwelijk. Zowel Arnoldus als Hermanus zijn onvermogend, waardoor de kosten voor het opmaken van de huwelijkse bijlagen worden kwijtgescholden.

Tevens is bijgevoegd een afschrift d.d. 18-10-1900 van een minuut berustende ter griffie van het Kantongerecht Utrecht. De toestemming voor het huwelijk wordt geweigerd door Arie Kloek (vader); de zaak wordt "uitgevochten" voor het Kantongerecht. Arie verschijnt echter niet op de zitting, waardoor de toestemming alsnog wordt verleend.

Het echtpaar woonde te Utrecht Adelaarsstraat 34, Kraanstraat 28 (1901), Houtstraat 6 (1902), Valkstraat 68 (1906), Adelaarsstraat 23 bis en vanaf 12-1-1911 Gruttersdijk 46.

Geen kinderen.

Tak B

V abb Martinus Stramroot

Gedoopt op 7-2-1717 in de Jacobikerk te Utrecht en op 2-6-1794 gratis begraven in de Buurkerk te Utrecht. Groefbidder was Hendrikse.

Woonde te Utrecht aan de Neude (1739), "op ´t Steenweg" (1740), Corte Louwer-straat (1741), Ballenmakersstraat (1750), Oude Tuchthuispoort op het Nicolaas-kerkhof (1764) , Telingsteegje (1774/1775) en Bagijnesteegje (1794).

Doet op 30-3-1774 belijdenis bij Ds. Du Toit en wordt aangenomen als lidmaat van de Nederduitsgereformeerde Gemeente te Utrecht.

Trouwt op 1-4-1739 (ondertrouw op 15-3) in de Domkerk te Utrecht met Judik/Judith la/le Gra, gedoopt op 19-9-1713 in de Domkerk te Utrecht als dochter van Jan la Gra en Geertruij van Heuven, en op 4-10-1796, "zijnde bedeeld" , begraven in de Buurkerk te Utrecht (groefbidder was Nagtegaal). Het huwelijk werd ingezegend door Ds. E. van de Putt.

Op 18-7-1794 compareerde Judith Legra, weduwe van Martinus Stramrood, wonende in ´t Bagijnesteegje, voor de Momboirkamer, en verklaarde dat zij werd bedeeld.

Vermelding in het Register Naamen der Personen die tot beter staat gekoomen zijnde de Camer bedankt hebben (diaconie Nederduitse Gemeente Utrecht 1747-1794):

"Martinus van Stramroot en sijn vrouw is sedert den 2 februari 1747 bedeelt geweest en heeft op den 19 september 1748 de kamer bedankt, heeft het laatst gewoond in het 2e Quartier; in 1744 wederom in bedeling".

Kinderen (Utrecht):

1.Jan van Stramrood, 25-2-1739 (Domkerk). In de doopakte staat vermeld: "Dit kind is geecht wegens opgevolgde trouw van Judith Legra met Martinus van Stramrood, den 1-4-1739". Wordt gratis begraven op 25-10-1740 in de Jacobikerk te Utrecht. Groefbidder was Terveen.

2.Johannes, volgt VI abba.

3.Lena van Stramroot, 11-10-1741 (Jacobikerk). Gratis begraven op 21-5-1742 in de Jacobikerk te Utrecht. Groefbidder was Sesselaar.

4.Jannichje van Stramrood, 4-8-1743 (Buurkerk). Gratis begraven op 3-12-1807 in de Jacobikerk te Utrecht (groefbidder was Westwilder). Wordt vermeld in het Manuaal 100e Penning 1793 als Jannigje Strammeroord, echtgenote van Daniel Felix. Doet op 19-1-1764 belijdenis bij Ds. Kortenhoef en wordt ingeschreven als lidmaat van de Nederduitsgereformeerde Gemeente te Utrecht. Trouwt op 14-1-1766 (ondertrouw op 29-12) in de Catharijnekerk te Utrecht met Daniel Felix, Luthers gedoopt te Utrecht op 22-4-1742 als zoon van Frans Felix en Hendrina Somma en overleden te Utrecht op 12-11-1811.

Kinderen (Utrecht):

1.Hendrik, 5-12-1766. Begraven op 25-1-1768.

2.Lena, 31-1-1768. Begraven op 7-11-1769.

3.Lena, 17-3-1771. Begraven op 12-12-1777.

4.Frans, 14-11-1773. Overleden op 29-9-1853.

5.Carolina, 14-3-1776. Overleden op 13-7-1821.

6.Leendert, 11-3-1779.

7.Maria, 13-8-1780.

8.Lena, 11-3-1788.

 

5.Leena Straambroot, 6-6-1745 (Jacobikerk). Overlijdt ongehuwd te Utrecht op 7-2-1827; aangifte op 9-2-1827 door Johan Philip Schmeling, 76 jaar, buiten beroep, wonende in het Bartholomeus Gasthuis, en Willem Boland, 72 jaar, buiten beroep, eveneens wonende in het Bartholomeus Gasthuis. Woont in 1813 in de Vinkenburgsteeg. Wordt bij de Volkstelling 1824/1825 vermeld als wonende in het Bartholomeusgasthuis. Doet op 7-7-1775 belijdenis bij Ds. Kortenhoef en wordt ingeschreven als lidmaat van de Nederduitsgereformeerde Gemeente te Utrecht.

6.Arnoldus Strambroot, 4-11-1746 (Domkerk). Gratis begraven op 26-9-1747 in de Jacobikerk te Utrecht. Groefbidder was Sesselaar.

7.Maria Stramrood, 6-7-1748 (Jacobikerk). Trouwt op 20-5-1782 in de Catharijnekerk te Utrecht met Jorden Jurg, gedoopt op 3-8-1760 in de Jacobikerk te Utrecht als zoon van Claas Jurg en Letje Agterberg. Voorganger was Ds. Kortenhoef.

Kinderen (Utrecht):

1.Aletta, 27-8-1782. Begraven op 7-11-1787.

2.Maria, 9-2-1785.

3.Clasina, 7-11-1788. Begraven op 3-10-1792.

8.Cathalina Stramrood, 21-9-1749 (Jacobikerk). Gratis begraven op 29-9-1749 in de Jacobikerk te Utrecht. Groefbidder was Sesselaar.

 

9.Rosetta Maria Stramrood, 25-12-1750 (Geertekerk). Verder geen gegevens bekend. Wordt niet vermeld bij de Volkstelling 1824/1825. Wel wordt op 26-12-1749 een kind van Martinus begraven in de Jacobikerk. Mogelijk is dit Rosetta en zijn de data niet goed overgenomen in de Klappers.

10.Catharina Stramrood, 14-1-1753 (Domkerk). Gratis begraven op 11-12-1794 in de Nicolaikerk te Utrecht. Groefbidder was Nagtegaal. Trouwt op 25-2-1777 in de Catharijnekerk te Utrecht met Hendricus van Piggelen, gedoopt op 8-3-1744 in de Catharijnekerk te Utrecht als zoon van Hendricus van Pigle en Johanna Backers en begraven op 29-9-1806 in de Nicolaikerk. Het echtpaar woonde te Utrecht in het Telingsteegje.

Op 13-3-1795 compareerde Johannes Hendrik van Piggelen, weduwnaar van Cataliena van Stramrood, wonende in ´t Telingsteegje, voor de Momboirkamer en benoemde tot voogd van zijn 5 kinderen (Helena, 15 jaar, Martinus, 14 jaar, Hendrik, 12 jaar, Pieter, 7 jaar en Johanna Cateliena, 1 jaar) zijn vrouws broeder Jan Stramrood, die de voogdij aannam.

Johannes Hendrik van Piggelen trouwt 2e op 5-5-1795 in de Catharijnekerk te Utrecht met Antonia Wilhelmina van Hartevelt.

Kinderen (Utrecht):

1.Hendrik, 15-6-1777. Begraven op 5-7-1777.

2.Helena, 24-2-1779.

3.Martinus, 3-1-1781.

4.Hendrik, 29-5-1783.

5.Johannes, 20-11-1785.

6.Pieter, 2-12-1787.

7.Johanna Catalina, 21-11-1790.

8.Hendrika Catrina, 1-12-1793. Overleden op 24-11-1871.

 

11.Martinus Stramroot, 20-4-1755 (Domkerk). Gratis begraven op 14-5-1755 in de Jacobikerk te Utrecht. Groefbidder was Sesselaar.

12.Martinus Strambroot, volgt VI abbb.

VI abba Johannes Stramrood

Gedoopt op 10-8-1740 in de Jacobikerk te Utrecht en aldaar overleden op 9-5-1826.

Van het overlijden wordt op 10-5-1826 aangifte gedaan door Martinus Stramrood, winkelier, 61 jaar, wonende aan ´t Stadhuis. Getuige was Johannes van Lottum, bode.

Johannes woonde te Utrecht Magdalenasteeg (1763), op ´t Nicolaikerkhof (1765), Nicolaassteeg (1767), "op ´t plijn in de Magdalenasteeg" (1771), in ´t Telingsteegje (1779) , Tuchthuissteeg nr 276 (1824) en Weijstraat, wijk B, nr. 263 (1826). In een acte d.d. 13-3-1770 wordt Johannes vermeld als wonende aan de Zuidzijde van de Nicolaassteeg, naast Pieter Delleman.

Doet op 6-7-1766 belijdenis bij Ds. Kortenhoef en wordt ingeschreven als lidmaat van de Nederduitsgereformeerde Gemeente te Utrecht.

Trouwt 1e op 4-4-1763 in de Jacobikerk te Utrecht met Susanna/Sanna Verhoeven/ Verhoesen, gedoopt op 7-1-1739 in de Domkerk te Utrecht als dochter van Frans Verhoeven en Maria Lafeber. Het huwelijk werd ingezegend door Ds. J.Hinloopen.

Susanna wordt op 31-1-1788 gratis begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Groefbidder was Hendrikse.

Trouwt 2e op 14-10-1788 (ondertrouw op 28-9) in de Catharijnekerk te Utrecht met Elisabeth van Weerden , geboren ca 1732 te Zwaal bij Everdingen als dochter van Jacobus van Weerden en Christina Vriesen en overleden te Utrecht op 14-6-1819.

Het huwelijk werd ingezegend door Ds. Wolterbeek.

Elisabeth trouwde eerder op 19-8-1760 in de Catharijnekerk te Utrecht met Koenraat Eltingh/Elling, gratis begraven op 23-6-1786 in de Nicolaaskerk te Utrecht

Op 24-7-1778 compareerde Susanna Verhoeven, huisvrouw van Jan Stramrood, voor de Momboirkamer te Utrecht en verklaarde dat haar moeder Maria Lafeber, weduwe van Frans Verhoeven, wonende in het Telingsteegje, geen minderjarige kinderen of erfgenamen heeft nagelaten.

In het Manuaal 100e Penning 1793 worden vermeld Jan Stramrood en Pieternella Wijk, woonachtig in de Lange Nieuwstraat OZ, Wijk A (Oranjestam). Er zijn 3 minderjarige kinderen. Jan was knecht bij de koster van de Dom. Op 13-8-1793 verklaart Willem van der Haak voor zijn schoonvader Jan Stramrood niet tot een duizend gulden gegoed te zijn.

Kinderen uit het huwelijk van Johannes met Susanna (Utrecht):

1.Maria van Stramroot, 13-1-1764 (Domkerk). Getuige bij de doop was Maria van Stramroot, huisvrouw van Wijnand van Kruijssen, lidmaat, wonende in ´t Wijstraat. Overlijdt te Utrecht op 20-3-1832; aangifte op 22-3-1832 door Willem van der Haak, 70 jaar, dienaar van de politie, en Jan van der Haak, 34 jaar, dienaar van de politie. Doet op 12-4-1782 belijdenis bij Ds. Kortenhoef en ouderling Arnoldus Kok en wordt ingeschreven als lidmaat van de Nederduitsgereformeerde Gemeente te Utrecht.

Trouwt op 13-9-1791 in de Catharijnekerk te Utrecht met Willem van der Haak , gedoopt op 25-10-1761 te Utrecht als zoon van Jacobus van der Haak en Agatha Hensbroek en overleden te Utrecht op 14-2-1838. Voorganger was Ds. Brinkman, Em. Predikant te Dirksland. Het echtpaar woonde in 1813 in het Telingsteegje en in 1824 en 1830 Diendersssteegje 690.

Op 7-6-1790 tekent Maria een schuldbekentenis bij notaris J.J.Kruijder te Utrecht ten bedrage van f 200,= in verband met een lening van Johanna Rutgers, weduwe van Pieter Hartman. Op 15-9-1791 compareerde Willem van der Haak voor deze notaris en verklaarde de lening plus rente te hebben voldaan.

Kinderen (Utrecht):

1. Susanna, 11-8-1793. Overleden op 14-6-1874.

2. Johanna, 18-1-1795.

3. Willem, 23-4-1797. Begraven op 8-11-1799.

4. Jan, 15-7-1798. Overleden op 17-8-1833.

5. Willem, 30-3-1800. Overleden op 1-5-1840.

6. Jacoba, 7-3-1802. Overleden op 9-8-1873.

7. Cornelis, 15-1-1804. Begraven op 14-12-1804.

8. Cornelis, 20-3-1808. Begraven op 25-9-1808.

Willem trouwde eerder op 4-5-1784 in de Catharijnekerk te Utrecht met

Grietjevan Vloten, gedoopt op 23-12-1755 in de Catharijnekerk te Utrecht als

dochter van Dirkje van Vloten, en gratis begraven op 4-2-1791 in de Geertekerk

te Utrecht.

 

2.Martinus, volgt VII abba.

3.Johannes van Stramroot, 30-8-1767 (Geertekerk). Getuige bij de doop was Lena Stramroot. Gratis begraven op 7-12-1771 in de Nicolaikerk te Utrecht. Groefbidder was Roeck.

4.Francina Stramroot, 16-7-1771 (Catharijnekerk). Gratis begraven op 24-11-1773 in de Nicolaikerk te Utrecht. Groefbidder was Roeck.

5.Susanna Magdalena Stramrood, 11-1-1775 (Domkerk). Overlijdt ongehuwd te Utrecht op 11-4-1851; aangifte op 12-4-1851 door Dirk Schraders, groefbidder, en Willem van Monsjouw, bode. Wordt bij de Volkstelling 1824/1825 vermeld als wonende in de Wijstraat 172; zij is dan dienstmaagd bij Otto Johannes de Haan. In 1840 woont zij Oostzijde van de Rijn, bij Otto Johannes de Haan.

Doet op 29-9-1791 belijdenis bij Ds. Colenbrander en wordt ingeschreven als

lidmaat van de Nederduitsgereformeerde Gemeente te Utrecht.

6.Johanna Stramrood, 4-5-1777 (Geertekerk). Overlijdt te Utrecht op 21-1-1852; aangifte op 23-1-1852 door Gloudis van Vreeswijk, 63 jaar, en Sander van Dijk, 67 jaar. Doet op 6-4-1803 belijdenis bij Ds. J. Masman en ouderling van der Starre en wordt ingeschreven als lidmaat van de Nederduitsgereformeerde Gemeente te Utrecht.Trouwt op 29-10-1805 (ondertrouw op 20-10) in de Catharijnekerk te Utrecht met Jan Parmentier, gedoopt op 1-2-1774 te Utrecht als onecht kind van Jan Permentier en Johanna Klink en overleden te Utrecht op 24-11-1840. Uit dit huwelijk een zoon Pieter, gedoopt op 19-12-1805 te Utrecht, en een zoon Jan, geboren in 1815. In 1813,1824 en in 1830 woont het echtpaar Tuchthuissteeg nr. 276, te Utrecht en in 1840 Nicolaikerkhof 234. Jan Parmentier was slijtersknecht.

7.Cornelia Stramrood, 15-6-1779 (Catharijnekerk). Overlijdt op 14-3-1854 te Utrecht; aangifte op 15-3-1854 door Frans Kieffers, groefbidder. Was ongehuwd en breidster van beroep. Woonde in 1824 Neude 54, inwonend bij Cornelis van Steenderen (kroeghouder) en Jansje van Steenderen, en in 1830 en 1840 Springweg 781, inwonend bij Christiaan Heinemans, uitdrager. Wordt bij de Volkstelling van 1830 vermeld als weduwe, geboren te Meurs. Woonde bij haar overlijden in 1854 Breedstraat 286 te Utrecht.

Doet op 6-10-1802 belijdenis bij Ds. G.Marsman en ouderling J.W.Marme en wordt ingeschreven als lidmaat van de Nederduitsgereformeerde Gemeente te Utrecht. Vertrekt in april 1803 naar Westbroek, waar zij werkzaam was als dienstbode bij Dominee Willem Breijl en zijn vrouw Catharina Maria Viervant. In 1806 keert zij weer terug naar Utrecht.

8.Pieternella/Petronella Stramrood, 3-3-1782 (Geertekerk). Overlijdt ongehuwd op 3-9-1857 te Utrecht; aangifte op 4-9-1857 door Frans Kieffers, groefbidder, en Josephus Vermeulen, bode. Doet op 14-1-1803 belijdenis en wordt ingeschreven als lidmaat van de Nederduitsgereformeerde Gemeente te Utrecht. Woont dan aan de Oudegracht bij de Bakkersbrug. Wordt bij de Volkstelling 1813 vermeld als dienstmeid bij Sibille van Beest-van Vloten, wonende 't Hoogt 9 en in 1824 en 1830 als dienstmaagd, wonende Oostzijde Achter St. Pieter bij Justus Visser en Maria Catrina de Zeeuw. In 1840 woont zij Voorstraat 510, bij haar neef Willem van der Haak, drogist.

Op 2-2-1824 koopt Pieternella een huis ZZ Vrouwjuttestraat (anders genoemd de Brietesteeg), Wijk A nr. 349, van Johannes van Olderen, winkelier in kruidenierswaren, wonende te Utrecht op de Nieuwe Kamp. De koopsom bedroeg f 550.=; de acte werd verleden voor notaris Nicolaas de Graaf en getuigen waren Dirk Leusden en Isaac de Groot.

Op 9-7-1832 laat Pieternella haar testament opstellen bij notaris Nicolaas de Graaf. Zij stelt tot haar enige erfgenamen aan haar zusters Susanna en Cornelia Stramrood, de kinderen van haar overleden zuster Maria Stramrood bij Willem van der Haak, genaamd Susanna, Johanna, Willem en Jacoba, de kinderen van wijlen haar broer Martinus Stramrood met de namen Jan, Cornelia, Susanna en Anthonia en de kinderen van haar overleden zuster Johanna Stramrood bij Jan Parmentier met de namen Pieter en Jan.

VII abba Martinus van Stramrood

Gedoopt op 5-10-1765 in de Nicolaikerk te Utrecht. Getuige bij de doop was "Judith le Graa, huijsvrouw van Martinus Stramrood, mede aldaar". Overlijdt te Utrecht op 31-7-1829. Het overlijden wordt op 1-8-1829 aangegeven door Jan Stramrood, 29 jaar, sergeant bij de 5e afdeling Infanterie, wonende in de Minrebroederstraat en door Abraham Johannes Liedans, sergeant.

Was van beroep winkelknecht, kruidenier (1813) en winkelier (1824).

Doet op 11-4-1786 belijdenis bij Ds. S.A.Blanck en ouderling W. van Schalkwijk en wordt ingeschreven als lidmaat van de Nederduitsgereformeerde Gemeente te Utrecht.

Woonde te Utrecht Kromme Nieuwe Gracht (1797), Wijstraat (1802), "bij het Raadthuijs", Stadhuiswijk D, M 26 (1813-1824) en buiten de Wittevrouwenpoort Wijk I, nr. 248 (1829).

Trouwt 1e op 16-2-1797 (ondertrouw op 1-1) in de Jacobikerk te Utrecht met Maria Knoppert, gedoopt te Woudenberg op 8-10-1758 als dochter van Theunis Cornelisz Knoppert en Isabel Thoone van Veenendaal, en begraven op 1-1-1808 in de Buurkerk te Utrecht (bijgezet a f 4,-). Groefbidder was Wijnbergen.

Trouwt 2e op 2-5-1809 (ot. 16-4-1809) in de Catharijnekerk te Utrecht met Johanna Margaretha Hansen, gedoopt te Utrecht op 11-11-1772 als dochter van Antonie Hanssen en Cornelia van Isakker. Johanna overlijdt te Utrecht op 26-11-1825. Aangifte op 28-11-1825 door Martinus Stramrood en Johannes van Lottum, bode.

Op 5-2-1808 verschijnt Martinus Stramrood, weduwnaar van Maria Knoppert voor de Momboirkamer: "Compareert Martinus Stramrood, de weduwnaar, en verklaarde dat zijn overleden huisvrouw een minderjarig kind heeft nagelaten met naam Jan, oud 8 jaar, en presenteerde over hetzelfde tot voogden zijn overleden vrouws broeder Cornelis Knoppert, benevens Jan Stramrood, zijn vader, dewelke beiden hebben doen declareren deze voogdije aan te nemen, waarmede gecommitteerden genoegen genomen en dezelfde voogdije geconfirmeert hebben".

Kinderen (Utrecht):

1.Jan Stramrood, 15-12-1799 (Domkerk). Overlijdt te Utrecht op 24-11-1838;

aangifte op 27-11-1838 door Gerbert van Oost, 40 jaar, agent der politie, en Johannes Ockeloen, 39 jaar, agent der politie. Was van beroep broodbakker (1824) , militair in garnizoen te Utrecht (1825) en bediende (1838) en woonde in het Tuchthuisstraatje, Wijk B, nr. 275 te Utrecht.

Op 28-11-1838 lezen we in de Utrechtse Courant het volgende bericht:

" Utrecht, 25 november. Gisteravond omstreeks 7 ure had alhier een geval plaats

dat in onzen dagen zeldzaam kan genoemd worden. Een persoon, Stamrood

genoemd geraakte verliefd op een dienstmeisje, wonende bij de heer Siccama op de Kromme Nieuwe Gracht, doch kon geen wederliefde van haar verwerven. Gisteravond komt hij wederom in huis om haar te spreken en een brief te overhandigen. Het meisje blijft weigerachtig, waarop de verliefde zich met een pistool voor het hoofd schiet en dood in den gang nederstort. Vraagt men zich of de halsstarrigheid van het meisje niet de oorzaak van dit ongeluk en zij dus niet berispelijk is? Naar wij vernemen in genen deel, daar die persoon gehuwd was en van zijn vrouw gescheiden leefde".

Wordt in 1818 door zijn vader aangemeld voor het Inschrijvingsregister Nationale Militie. Jan was toen al militair in het 5e Regiment Infanterie en gelegerd in den Haag. Treedt op 19-11-1815 in dienst als fuselier en verlaat de dienst op 13-4-1831 met paspoort. Op 1-3-1825 tekent hij bij als fuselier voor de tijd van 6 jaar met een handgeld van f 10.=.

Op 9-5-1829 ontvangt hij de bronzen medaille met f 6.= gratificatie. Gedurende de opstand in België in 1831 was hij bij het mobiele leger.

Jan was lang 1 el, 5 palmen, 9 duimen en 6 streken (= 1.60 m.).

Hij had een rond aangezicht en voorhoofd, bruine ogen, gewone neus en mond, bruin haar en wenkbrauwen en had een blessure aan het voorhoofd.

Trouwt op 13-8-1824 te Woerden met Maria Milius, gedoopt te Woerden op 19-5-1799 als dochter van Christiaan Milius (kleermaker) en Petronella Freeser/ Fresen. Getuigen bij het huwelijk waren Jan Timmerman van der Quast,

stadsbode, 34 jaar, Hermanus Smittenberg, stadsbediende, 34 jaar, Jacobus van Velsen, veldwachter, 40 jaar, en Isac Freiting, dienaar der Justitie, 39 jaar. Maria Milius, weduwe van Jan Stramrood vertrekt in september 1848 naar Leiden. Daar was zij woonachtig in het gesticht Minnehuis , Kaarsemakersstraat 846.

Maria overlijdt te Leiden op 28-4-1858 ; het overlijden wordt op 29-4-1858 aangegeven door Isaac Paradijs, bekende van de overledene, 70 jaar, zonder beroep, en Dirk van Pelen, bekende van de overledene, 56 jaar, zonder beroep.

Kinderen (Woerden):

1.Maria Stramrood, 10-8-1825. Ongehuwd overleden op 18-8-1879 te 's Gravenhage.Vertrekt op 15-5-1842 naar Leiden. Daar wordt zij vermeld in het Bevolkingsregister 1846 als dienstbode bij Baron Pieter Adriaan van Reede van Oudtshoorn, wonende Rapenburg nr. 411, gedoopt op 26-4-1775 te Kaap de Goede Hoop en overleden te Leiden op 15-9-1851, gehuwd met Catharina Maria Musketier, overleden op 30-4-1830 te Leiden.

 

2.Antonie Stramrood, 14-11-1802 (Domkerk). Wordt gratis begraven op 23-11-1802 in de Nicolaikerk te Utrecht. Groefbidder was van Wijngaarden.

3.Cornelia Maria Stramrood, 1-7-1810 (Buurkerk). Overleden te Zegwaart op 21-4-1890. Trouwt op 29-11-1837 te Utrecht met Johannes Lodewijk van Hasselt, gedoopt op 15-7-1801 te Utrecht als zoon van Johannes van Hasselt en Petronella Wijnants en overleden te Utrecht op 5-4-1852. Johannes trouwde eerder op 15-10-1823 te Utrecht met Theodora Clasina Swannink, dochter van Johan Swannink en Johanna Maria Schneijder, overleden te Utrecht op 13-2-1833. Johannes was onderwijzer van beroep.

Maria Cornelia was naaister en woonde in 1830 (Volkstelling) in bij haar tante Gerharda Godee, weduwe van J.Hansen, Jacobijnenstraat 42. In 1840 woont Cornelia Maria met haar man en 3 kinderen Breestraat 286.

Kinderen (Utrecht):

1.Johannes Lodewijk, 14-6-1839.

2.Gerardus Marinus, 29-5-1840.

3.Gerardus Maria, 29-9-1842.

4.Cornelis Marinus, 22-8-1843.

5.Cornelis Marinus, 4-7-1844.

6.Cornelis Marinus, 7-12-1845.

7.Johannes Lodewijk, 12-2-1848.

8.Johanna Margaretha, 12-2-1848.

9.Louisa Johanna, 1-8-1850.

 

4.Susanna Stramrood, 12-12-1811. Aangifte op 17-12-1811 door haar vader Martinus Stramrood, wonende bij het Stadhuis. Overlijdt te Utrecht op 3-12-1883; aangifte op 4-12-1883 door Johannes Gerardus Nahuysen, bediende, en Jan Tjabing, bode. Is naaister ; woont in 1830 Vrouw Juttestraat 348 en in 1840 Hooge Jacobijnenstraat 42 bij haar tante Gerharda Godee.

Trouwt op 23-10-1850 te Utrecht met Christiaan Cornelis Rutgers, timmerman, geboren op 18-1-1822 te Utrecht als zoon van Antony Rutgers en Jacoba Hellings, en overleden te Utrecht op 1-7-1891.

Na het overlijden van Susanna hertrouwt Christiaan op 12-11-1884 te Utrecht met Elbertje Rooselaar.

5.Antonia Stramrood, 18-1-1815. Aangifte op 21-1-1815 door haar vader Martinus Stramrood. Overlijdt te Utrecht op 26-3-1867; aangifte op 28-3-1867 door Hendrik Kempes, aanspreker, en Cornelis Martinus van Giessen, bode. Trouwt op 10-3-1847 te Utrecht met Gerrit Johannes Rutgers, kantoorbediende, geboren op 16-10-1824 te Utrecht als zoon van Antony Rutgers (loodgieter) en Jacoba Hellings en daar overleden op 9-1-1877.

In 1830 en in 1840 woonde Antonia in bij haar tante Grada Godee (Jacobij-nenstraat 42). Zij was naaister van beroep.

Na het overlijden van Antonia hertrouwt Gerrit op 30-7-1868 te Langbroek met

Elisabeth de Groot.

Kinderen (Utrecht):

1.Susanna Margaretha, 19-11-1848.

2.Gerard Johannes, 16-6-1851.

3.Theodora Louisa, 12-7-1852.

4.Theodora Louisa, 24-1-1854.

5.Theodora Louisa, 9-6-1855.

6.Christiaan Cornelis, 5-4-1857.

7.Cornelia Maria, 25-10-1858.

VI abbb Martinus Stramrood

Wordt op 2-6-1756 als Martinus Strambroot gedoopt in de Domkerk te Utrecht. Overlijden niet gevonden.

Trouwt 1e op 30-4-1776 in de Catharijnekerk te Utrecht met Caroline Hellings, gedoopt te Utrecht in de Domkerk op 4-2-1750 als dochter van Wijnand Hellings en Sophia van der Poel en gratis begraven op 5-6-1790 in de Buurkerk te Utrecht (groefbidder was Roeck). Het huwelijk werd ingezegend door Ds. van Kortenhoef.

Het echtpaar woonde te Utrecht ABC-straat (1777), Zuilenstraat (1784,1787) en Lange Nieuwstraat (1790).

Caroline trouwde eerder op 13-9-1768 te Utrecht met Gijsbert Schoor. Uit dit huwelijk een dochter Helena, gedoopt te Utrecht op 7-4-1770. Helena trouwt op 10-11-1795 in de Catharijnekerk te Utrecht met Jacob van Leuwen.

Trouwt 2e op 25-12-1790 (ondertrouw op 17-10) in de Jacobikerk te Utrecht met Maria Beadinna (Rooms). Voorganger was Ds. H. van Kortenhoef.

In oktober 1779 compareerde Carolina Hellings, huisvrouw van Martinus Stramrood, voor de Momboirkamer en verklaarde dat haar overleden moeder Sophia van der Poel, weduwe van Wijnand Hellinx geen goederen had nagelaten, waarmede de Heeren Gecom-mitteerden genoegen hebben genomen.

Op 26-7-1790 compareerde Martinus Stramrood voor de Momboirkamer als weduw-naar van Caroline Hellings en "presenteerde tot voogd over het voorkind met naame Helena Schor, oud 20 jaar, alsmede over de 3 kinderen Martinus Nicolaas, oud 5 jaar, Lusia, oud 13 jaar en Charlotta Carolina, oud 3 jaar, bij Carolia Hellinx in echt verwekt, Nicolaas Vis, dewelke meede comparerende die voogdij heeft aangenomen, waarmede de Ed. Achtbare Heeren genoegen hebben genomen en dezelve voogdije geconfirmeert hebben".

Kinderen (Utrecht):

1.Lusina Stramrood, 9-2-1777 (Catharijnekerk). Overlijdt te Utrecht op 14-2-1843; aangifte op 15-2-1843 door Thebaldus Malamento, groefbidder, en Johannes van Embden, bode. Doet op 7-7-1797 belijdenis bij Ds. Kortenhoef en wordt ingeschreven als lidmaat van de Nederduitsgereformeerde Gemeente te Utrecht. Woont dan bij de apotheker van Dijk op de Oude Gracht bij de Bakkerssteeg. Ondertrouw op 2-11-1798 te Amsterdam met Huibertus van Nuburg, gedoopt te Amsterdam op 8-7-1772 als zoon van H. van Nueborgh en F. Jansz (Ev. Luth.). Woont in 1813 met haar 3 kinderen op het adres Achter Sint Pieter 37. Zij wordt bij de Volkstelling van 1824/1825 vermeld als weduwe ; woonde Oude Gracht 89 met haar drie kinderen en was breidster van beroep. Woont in 1830 Mariaplaats 446, en is dan van beroep kinderschool-bewaarster. Van 1824 tot 1832 ontvangt zij bedeling van de Diaconie van de kerk.

Kinderen (Utrecht):

1.Pieternella, 17-11-1799.

2. Lusina Karolina, 27-12-1801.

3.Maria Ida, april 1810.

Na het overlijden van Huibertus, wordt Martinus Stramrood (broer) voogd over de kinderen.

2.Niklaas Stramrood, 14-3-1779 (Catharijnekerk). Wordt op 6-2-1782 te Utrecht begraven.

3.Carolina Stramrood, 30-1-1782 (Domkerk). Mogelijk jong overleden; wordt bij de Volkstelling 1824/1825 niet vermeld. Op 18-2-1814 wordt te Utrecht geboren Alida Stramrood, dochter van Hendrika Stramrood (oud 35 jaar) . Ook Alida en Hendrika worden niet vermeld bij de Volkstelling 1824/25. Mogelijk zijn Carolina en Hendrika identiek. Alida trouwt op 29-9-1847 te Utrecht met Nicolaas Caro, geboren te Utrecht op 6-9-1815 als zoon van Nicolaas Caro en Wilhelmina van Colmjon, en overleden te Utrecht op 24-3-1855. Alida overlijdt op 4-12-1895 te Ermelo.

4.Nicolaas Martinus, volgt VII abbb.

5.Charlotte Caroline Stramrood, 7-4-1787 (Buurkerk). Doet op 10-4-1806 belijdenis bij Ds. van Marienhof en ouderling J.Goudoever en wordt ingeschreven als lidmaat van de Nederduitsgereformeerde Gemeente te Utrecht. Op 32-jarige leeftijd krijgt zij een onecht kind, t.w. Willem Stramrood, geboren te Utrecht op 22-6-1819. Het kind wordt op 24-6-1819 aangegeven door haar schoonzuster Anna Maria Kellerman.

Willem overlijdt te Utrecht op 1-12-1819; aangifte op 2-12-1819 door Hendrik Knops, schoenmaker, 22 jaar, wonende Oudkerkhof 579, en Hendrik Broekman, metselaarsknecht, 24 jaar, wonende Oudkerkhof 579.

Charlotte was dienstmeisje, werkte in 1813 (Volkstelling) als dienstmeisje bij Jan Hendrik van Lijnden tot Lunenburg aan de Kromme Nieuwe Gracht 30, en in 1824 (Volkstelling) bij Johan Diederik Boellaard (rentenier) en Margaretha Cornelia Boelaard.

Zij overlijdt te Utrecht op 8-3-1840; aangifte op 9-3-1840 door Jan de Groote, groefbidder, en Johannes van Embden, bode. Zij woonde Strooisteegje 99.

In 1839 ontvangt zij bedeling van de Diaconie van de kerk.

6.Sophia Stramrood, 11-3-1789 (Domkerk). Vermoedelijk gratis begraven op 13-5-1789 in de Nicolaikerk te Utrecht met de naam Francijntje. Groefbidder was Roeck.

VII abbb Nicolaas Martinus Stramrood

Gedoopt op 13-10-1784 in de Domkerk te Utrecht en overleden op 21-8-1843 te Wijk bij Duurstede.

Wordt op 29-7-1803 ingeschreven als nieuwe burger van Utrecht. Vermeld wordt: "Geboren van Utrecht en opgevoed in het Stadsambachtkinderhuis" .

Doet op 22-4-1803 belijdenis bij Ds. Wolterbeek en ouderling W.Jannink en wordt aangenomen als lidmaat van de Nederduitsgereformeerde Gemeente te Utrecht.

Was boekverkoper/boekdrukker te Utrecht (Zadelstraat).

Trouwt met Anna Maria Kellerman, gedoopt op 30-12-1783 te Nijmegen als dochter van Diederik Hendrik Kellerman en Johanna Catharina Rombach, en overleden te Utrecht op 31-7-1859. Aangifte op 1-8-1859 door Matthijs Willemse, aanspreker, en Jan Tjabing, bode.

Kinderen (Utrecht):

1.Alexander, volgt VIII abbba.

2.Anna Maria Frederika Stramrood, 23-4-1815. Aangifte op 25-4-1815; getuigen waren Johan Post, schoenmaker, 38 jaar, en Johannes Keimen, schoenmaker, 31 jaar.

Wordt op 5-8-1892 opgenomen in het Bartholomeus Gasthuis in de Lange Smeestraat te Utrecht en overlijdt daar op 4-3-1902.

Is in 1830 dienstmeisje en woont in bij Willem Voorsteeg en zijn vrouw Helena de Brieder, Oudegracht 35.

Trouwt op 15-6-1836 te Utrecht met Willem Caro, student Theologie, geboren te Utrecht op 22-1-1812 als zoon van Nicolaas Caro en Willemina van Colmjon, en overleden te Utrecht op 19-2-1875.

Kinderen (Utrecht):

1.Nicolaas, 29-5-1836. Met het huwelijk geecht. Overlijdt

op 28-11-1894 te Gastel.

2.Nicolaas Martinus, 26-4-1838. Overlijdt op 2-2-1914 te Utrecht.

 

3. Willem Frederik, volgt VIII abbbb.

VIII abbba Alexander Stramrood

Geboren op 1-2-1812 te Utrecht en overleden te Sliedrecht op 4-2-1851 aan een borstontsteking.

De geboorte wordt op 4-2-1812 aangegeven; getuigen waren Frederik Wijnrank, lijfknecht, 45 jaar, wonende aan de Kromme Nieuwe Gracht, en Georg Fredrik Kellerman, lijfknecht, 22 jaar, wonende achter de Dom.

Was predikant te Sloten en Sliedrecht.

Trouwt op 22-1-1838 te Deventer met Anna Aletta Rommenie, geboren te Deventer op 28-10-1811 als dochter van Jan Hendrik Rommenie en Geertruij du Bois en overleden te Twello op 23-7-1892.

Kinderen:

1.Alexander, volgt IX abbbaa.

2.Jan Hendrik, volgt IX abbbab.

3.Anna Maria Stramrood, 20-9-1843 Sloten en ongehuwd overleden op 17-12-1910 te Haarlem. Zij was huishoudster en woonde te Haarlem Grote Houtstraat 42.

4.Geertruida Stramrood, 21-4-1845 Sloten en overleden te Leiden op 14-8-1911. Trouwt op 16-12-1897 te Aalsmeer met Jacob Weisz, geboren te Amsterdam op 25-8-1826 als zoon van Johannes Pieter Weisz en Cornelia Hendrina Brouwer.

5.Pieter Stramrood, 4-11-1846 Sloten. Overleden op 7-11-1846.

6.Pieter Stramrood, volgt IX abbbac.

7.Alexander Alettas Stramrood, 13-6-1851 Deventer. Overleden op 9-9-1852.

IX abbbaa Alexander Stramrood

Geboren te Sloten op 4-12-1839 en overleden in 1901/1902 in Zuid-Afrika.

Was in Nederland van beroep kruidenier en woonde in 1862 aan de Wittenburger-gracht 512 te Amsterdam.

Vertrekt op 5-8-1862 van Deventer naar Amsterdam en emigreert in 1863 naar Kaap de Goede Hoop, Zuid-Afrika.In verband met de emigratie werden de volgende gegevens van Alexander geregistreerd:

beroep: onbekend.

leeftijd: onbekend.

godsdienst: Ned. Hervormd.

econ. klasse: onbekend.

bestemming: Kaap de Goede Hoop.

reden: onbekend.

jaar: 1863.

afkomstig van: Amsterdam.

geen vrouw of kinderen.

Aangekomen in Zuid-Afrika trouwt Alexander op 7-3-1864 met Anna Elisabeth Smit, geboren in 1841 en overleden in 1913. Zij krijgen 11 kinderen (vermelding in D.F. Du Toit Malherbe: Driehonderd jaar nasiebouw.Stamouers van die Afrikanervolk, Stellenbosch, 1959). In dit boek wordt nog vermeld: "bij hier die familie het die weglating van die R in hul van een erflating gekos".

In "Suid-Afrikaanse Geslagregisters" wordt Alexander vermeld als onderwijzer te Clanwilliam.

Kinderen:

1.Alexander Stramrood, 12-12-1864 Clanwilliam. Gedoopt op 17-12-1865. Boer.

Kinderen:

1.Willem Maritsz Stramrood. Heeft 3 zoons en 2 dochters.

2.Alexander Stramrood, geboren in 1894.

3.Hermias Stramrood

4.Izak Stramrood

2.Petrus Johannes Stramrood, 31-8-1866 Clanwilliam. Gedoopt op 14-1-1867.

Overleden op 3-11-1939 te Cederberg.

3.Hermias Stramrood, volgt X abbbaa.

4.Anna Aletta Stramrood, 3-2-1876 Clanwilliam. Jong overleden.

5.Anna Elisabeth Stramrood, 24-4-1878 Piketberg. Gedoopt op 20-6-1880 en als weduwe overleden in 1925.

6.Marthinus Stramrood, volgt X abbbab.

7.Maria Stramrood. Ongehuwd, onderwijzeres.

8.Willem Stramrood, 8-5-1870. Overleden op 10-10-1943 te Clanwilliam. Boer.

9.Maritsz Stramrood. Boer.

10.Helena Stramrood, 8-4-1885 Clanwilliam. Ongehuwd, onderwijzeres. Overleden op 22-1-1979 te Clanwilliam.

11.Izak Stramrood, volgt X abbbac.

X abbbaa Hermias Stramrood

Geboren op 6-3-1871 te Grootkloof, Clanwilliam en overleden op 6-2-1951.

Onderwijzer.

Trouwt 1e met N.N.

Trouwt 2e op 12-9-1911 te Garries met Hester Johanna Catharina Engelbrecht,, geboren op 17-4-1887 en overleden op 13-6-1940 te Kamadoes, Namaqualand en begraven op de Klawer begraafplaats.

Kinderen:

1.Floors Stramrood, geboren uit eerste huwelijk.

2.Anna Elisabeth Stramrood, 14-7-1912. Overleden op 8-5-1917.

3.Helena Johanna Aletta Stramrood, 25-3-1914. Ongehuwd, kassierster.

4.Willem Adriaan Stramrood, volgt XI abbbaaa.

5.Marthinus Mariths Stramrood, volgt XI abbbaab.

6.Martha Aletta Stramrood, 29-1-1921. Trouwt met N.N. Hansen.

7.Heremias Alexander Stramrood, volgt XI abbbaac.

8.Heremias Stramrood, 17-10-1925. Overleden op 9-2-1993. Trouwt met Gerda N.N. Uit dit huwelijk 2 dochters, Sonja Stramrood en Anita Stramrood.

9.Nicolaas Stramrood, 17-10-1925. Bij de geboorte overleden.

10.Izak Erasmus Stramrood, 3-4-1928. Trouwt op 18-2-1951 met Beatrice Sylvia Engelbrecht, geboren op 29-6-1933 en overleden in 2007.

Kinderen:

1.Sonja Stramrood, 31-12-1957. Trouwt op 17-4-1983 met Peter Lewis Schoeman.

2.Karen Stramrood, 21-2-1963.

3.Arno Izak Stramrood, 22-11-1964. Trouwt op 1-4-2000 met Lynnette Basson. Uit dit huwelijk een dochter Liska Stramrood, geboren op 16-8-2004.

XI abbbaaa Willem Adriaan Stramrood

Geboren op 18-6-1916.

Trouwt op 6-3-1939 met Johanna Nieuwoudt.

Kinderen:

1.Hermias, volgt XII abbbaaa.

2.Dochter.

3.Dochter.

XII abbbaaa Hermias Stramrood

Geboren op 22-8-1949 en overleden op 1-5-2010.

Trouwt op 4-3-1972 met Erna Martina Coetzee, geboren op 14-3-1952.

Kinderen:

1.Adriaan Stramrood, 10-10-1972. Trouwt met Suzette Kuhn.

2.Talana Stramrood, 14-8-1975.

XI abbbaab Marthinus Mariths Stramrood

Geboren op 30-12-1918 en overleden op 31-7-1989 te Paarl.

Trouwt met Betty/ Elisabeth Cloete.

Kinderen :

1.Lorina Stramrood

2.Hugo Stramrood. Trouwt met Berta N.N. en heeft een zoon Heinrich en een dochter Jenny.

3.Hendrik Stramrood. Trouwt met Barbara Martin en heeft een dochter Belinda, geboren op 30-4-1977.

4.Hermias Marthin Schutte, volgt XII abbbaab.

XII abbbaab Hermias Marthin Schutte Stramrood

Geboren op 5-1-1944.

Trouwt op 8-4-1967 te Port Elisabeth met Hester Monica Potgieter, geboren te Alexandrie (Oostkaap) op 21-10-1943 als dochter van Evert Frederik Potgieter en Alida Susara Johanna Bakkes.

Uit dit huwelijk een zoon Morne Stramrood, geboren op 4-12-1971 te Port Elisabeth. Trouwt 9-9-1999 met Janet Anne Watson, geboren 18-1-1970. Het echtpaar heeft twee dochters, t.e. Lorelai Watson Stramrood, geboren op 3-1-2003 en Natasha Watson Stramrood, geboren op 19-5-2006.

XI abbbaac Heremias Alexander Stramrood

Geboren op 20-6-1923 en overleden op 11-7-1998 te Belleville.

Trouwt met Anna Pretorius.

Kinderen :

1.Alexander Levie, volgt XII abbbaaca.

2.Andre Stramrood, 5-1-1961. Trouwt 1e op 30-6-1982 met Eleonora Williams. Uit dit huwelijk een dochter Chandre, geboren op 16-1-1991.

Trouwt 2e met Elzette N.N. Uit dit huwelijk een dochter Elzette Tanya Stramrood, geboren op 16-10-1996.

XII abbbaaca Alexander Levie Stramrood

Geboren op 13-2-1952.

Trouwt op 11-10-1975 met Benita van Wijk, geboren op 1-3-1956.

Kinderen:

1.Alexander, volgt XIII abbbaacaa.

2.Lezaan Stramrood, 23-12-1982.

XIII abbbaacaa Alexander Stramrood

Geboren op 2-1980.

Trouwt op 3-3-2007 met Christa Carien Möller.

Kinderen:

1.Zander Stramrood, 7-10-2008.

2.Zanelle Stramrood, 20-12-2011.

X abbbab Marthinus Stramrood

Geboren op 12-3-1881 te Piketberg en overleden op 2-3-1957 te Malmesbury.

Van beroep veldwachter (constable).

Trouwt met N.N.

Kinderen:

1.Martinus Stramrood, volgt XI abbbab.

2.Lucy/Louisa Stramrood,

3.Johan Stramrood, 20-11-1913. Overleden op 26-6-1921 te Bredasdorp.

XI abbbab Martinus Stramrood

Geboren op 16-1-1910 en overleden op 22-4-1961.

Trouwt 1e in 1939 te Kaapstad met Margareth Lilian Andrews, geboren in 1917 te Caledon als dochter van Harry Andrews en Elisabeth Easton Thomson. Scheiding in 1944.

Trouwt 2e met N.N.Dippenaar.

Kinderen:

1.Martin Geoffrey Stramrood, volgt XII abbbaba.

2.Clive Thomson Stramrood, volgt XII abbbabb.

XII abbbaba Martin Geoffrey Stramrood

Geboren op 23-8-1940 te Kaapstad.

Trouwt op 31-5-1969 te Windhoek met Sandra Blomkamp, geboren op 18-9-1948 als dochter van Jurie J. van Zijl en Brenda Blomkamp en overleden op 23-8-2006.

Kinderen:

1.Martine Leander Stramrood, 9-8-1970. Trouwt met Murray Graham Crown.

2.Brendan Carl Stramrood, 18-4-1972. Trouwt met Carolijn de Villiers.

3.Geoffrey Bruce Stramrood, 9-6-1976. Trouwt met Janine Dollery.

XII abbbabb Clive Thomson Stramrood

Geboren op 6-4-1943.

Trouwt op 6-1-1968 met Duprecia Rawlings.

Kinderen:

1.Jason Stramrood

2.Ryan Stramrood

3.Melissa Stramrood. Trouwt in 2002 met Johannes Keet van Zijl.

4.Gillian Stramrood

X abbbac Izak Stramrood

Boer van beroep.

XI abbbac Alexander Stramrood

XII abbbac Pieter Andreas Stramrood

Geboren op 12-6-1927 en overleden op 1-2-2008.

Trouwt met Catharina Margareta Louisa Bosman, geboren op 23-5-1932 en overleden op 22-11-2007.

Kinderen:

1.Annelie Stramrood, 10-6-1959. Trouwt met van Wicus van Schalkwijk.

2.Alexander Stramrood, 5-8-1961. Trouwt 1e met Hester en 2e met Dillien. Uit het 1e huwelijk een zoon Alexander, geboren op 14-2-1989.

3.Albertus Bosman Stramrood, volgt XIII abbbab.

XIII abbbac Albertus Bosman Stramrood

Geboren op 24-7-1967.

Trouwt op 1-5-1991 met Elisabeth Cecilia Hart.

Kinderen:

1.Pieter Andreas Stramrood, 27-4-1995.

2.Cecilia Elisabeth Stramrood, 19-10-1998.

3.Louisa Catharina Stramrood, 19-10-1998.

IX abbbab Jan Hendrik Stramrood

Geboren op 20-8-1841 te Sloten en overleden op 22-1-1902 te Oudkarspel.

Studeerde theologie te Utrecht en aan de Illustre School te Deventer. Wordt op 24-3-1863 ingeschreven in het Album Studiosorum Academiae Rheno-Traiectinae MDCXXXVI-MDCCCLXXXVI, met de vermelding "Jan Hendrik Stramrood e pago Sloten, Theologie, Athenaei Daventriensis Alumnus".

Verhuist op 25-6-1866 van Deventer naar Utrecht en in 1868 naar Odijk.

Hij werd op 26-1-1868 beroepen en op 19-4-1868 bevestigd te Odijk.

"Odijk,19 april. Heden werd de Heer J.H.Stramrood, Kand. Bij het Prov. Kerkbestuur van Overrijssel. Als Herder en Leeraar onder ons bevestigd door den consulent Ds. J.A.H.Bolderman, predikant te Bunnik, die tot tekst had 1 Kor. III: 7b. Des namiddags trad de bevestigde op, sprekende naar aanleiding van 2 Kor. III : 17 b".

Was vervolgens predikant te Brandwijk (1872-1877), te Hoorn op Terschelling (1877), te Wervershoof (1877-1882), te Lutjebroek (1882-1889) en te Oudkarspel (1889- 1902).

In de pastoriekamer in de kerk van Hoorn hangt een lijst met de predikanten vanaf 1750. Op de lijst staat Jan Hendrik vermeld als predikant van 1877-1879. Jan Hendrik kwam van Brandwijk en vertrok naar Wervershoof; met het gezin trok mee hun dienstbode Henrica Berends, geboren op 15-2-1859 te Terwolde.

Trouwt op 14-4-1868 te Deventer met Wiesken Coelingh, geboren 26-9-1839 te Deventer als dochter van Jan Pouwels Coelingh, koopman, en Maria Wilhelmina Rommenie en daar overleden op 18-2-1907.

Getuigen bij het huwelijk waren: Pieter Rommenie, koopman, 60 jaar, oom, Jan Hendrik Rommenie, 30 jaar, zonder beroep, Jan Hendrik Coelingh, 30 jaar, zonder beroep en Adolphus Wilhelmus Coelingh, 29 jaar.

Kinderen (Odijk):

1.Maria Wilhelmina Stramrood, 26-2-1867. Overleden op 23-7-1935 te Leeu-warden. Trouwt op 10-10-1894 te Oudkarspel met Lammert Marten de Boer, luitenant, geboren op 22-8-1862 te Het Bildt als zoon van Jan de Boer en Johanna Dorothea Janssonius.

2.Alexander, volgt X abbbab.

X abbbab Alexander Stramrood

Geboren op 19-6-1872 te Odijk en overleden op 13-4-1919 te Terborch (aangifte op 14-4-1919 te Wish).

Ingeschreven als student Theologie te Leiden op 16-10-1894. Woonde daar Haarlemmerstraat nr. 61. Ingekomen te Leiden op 4-10-1894 vanuit Oudkarspel, en weer vertrokken naar Oudkarspel op 31-5-1895.

Uit de notulen van het prov. Kerkbestuur van de NH-kerk van Noord-Brabant en Limburg blijkt dat op 11-9-1895 met ruimte wordt toegelaten tot de Evangelie-bediening, de kandidaat Stramrood, Oud Karspel, classis Alkmaar. Wordt vermeld in het bevolkingsregister van Deventer. Komt op 22-10-1885 vanuit Oudkarspel naar Deventer en woont daar in bij Geertruy Coelingh. Vertrekt op 23-7-1891 weer naar Oudkarspel.

Op 2-2-1896 bevestigd als predikant te Ursem; in 1898 naar Twisk, in 1900 naar Grootebroek, in 1903 naar Wognum en in 1913 naar Terborch.

Trouwt op 15-1-1896 te Noord-Scharwoude met Guurtje Slooves, geboren op 5-1-1872 te Noord- Scharwoude als dochter van Cornelis Slooves en Guurtje Pranger en overleden in 1926.

Na het overlijden van Alexander hertrouwt Guurtje met Isaac Frederik Prenzler, makelaar in onroerend goed te Amsterdam en Bussum, weduwnaar van Alida Adriana Catharina Marsais.

Kinderen:

1.Cornelis, volgt XI abbbab.

XI abbbab Cornelis Stramrood

Geboren op 9-8-1897 te Ursem en overleden op 12-3-1955 te Hilversum.Was huisarts te Hilversum, doktoraal examen geneeskunde in 1924 behaald.

Trouwt op 3-12-1929 te Bussum met Johanna Christina Cordule Mijnarends, geboren op 5-1-1906 te Bussum, als dochter van Pieter Mijnarends en Johanna Christina Kruiger, en overleden op 23-5-1985 te Hilversum.

Kinderen (Hilversum):

1.Marijke Stramrood, 26-9-1930. Overlijdt te Hilversum op 13-11-1990. Trouwt 28-6-1952 te Hilversum met Herman Bouman, geboren op 12-2-1924 en overleden op 8-10-2006 te Hilversum.

Kinderen (Hilversum):

1.Peter Alexander, 7-1-1954. Trouwt met Geertruida Wilhelmina van der Haak.

2.Jan Willem, 1958. Trouwt met Takyta van de Ruit.

2.Christine Stramrood, 28-9-1932. Overlijdt te den Haag op 25-7-2000. Was werkzaam als ambtenaar bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Kabinet van de Minister-President. Trouwt 7-5-1976 te Mexico City met mr. Gualtherus Constantinus Marius Kolff, weduwnaar van Mary Wilhelmina Nicoletta van de Kasteele , geboren op 11-8-1915 te Heemstede als zoon van Willem Matthias Kolff.

3.Elsje Stramrood, 8-9-1936. Overleden op 4-2-2009 te Roden. Trouwt op 1-8-1956 te Amsterdam met Arend Willinge Prins, geboren te Amsterdam op 6-3-1932. Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder een dochter Elise Cordula, geboren 19-11-1957.

4.Louise Cordule Stramrood, 10-9-1942. Trouwt op 27-4-1979 met G.B.Herse-voort.

IX abbbac Pieter Stramrood

Geboren te Sloten op 17-5-1849 en overleden in Zuid-Afrika in 1909.

Onderwijzer.

In februari 1889 maakt Pieter deel uit van het 8e regiment Infanterie.

Kinderen:

1.Alexander Stramrood

2.Albert Stramrood

VIII abbbb Willem Frederik Stramrood

Geboren te Utrecht op 13-7-1817. Aangifte op 14-7-1817; getuigen waren Johannes Marinus Post, schoenmaker, 33 jaar, wonende in de Zaalstraat, en Johannes Keimen, schoenmaker.

Overlijdt in Kaapstad op 2-6-1873.

Boekdrukker/boekhandelaar te Wijk bij Duurstede. Emigreert in 1860 met vrouw en kinderen naar Zuid-Afrika en komt op 26-10-1860 aan in Kaapstad.

Trouwt op 21-4-1841 te Utrecht met Johanna Louise Hartman, geboren te Utrecht op 16-11-1818 als dochter van Johannes Heinrich Hartman (broodbakker) en Louisa van Hensbergen en overleden te Kaapstad op 1-7-1872.

Kinderen (Wijk bij Duurstede):

1.Anna Maria Stramrood, 2-11-1842. Overleden op 23-3-1850.

2.Louise Stramrood, 1-2-1844. Overleden op 6-8-1844.

3.Louise Stramrood, 27-1-1845. Overleden op 2-6-1845.

4.Jan Hendrik Stramrood, 12-1-1846. Overleden op 15-8-1846.

5.Jan Hendrik Stramrood, 9-12-1846. Mogelijk vertrokken naar Australie (op 5-10-1888 een vermelding van een John Henry Stramrood in De Argus).

6.Nicolaas Martinus Stramrood, 3-7-1849.

7.Anna Maria Stramrood, 28-8-1850.

8.Wilhelmina Frederika Stramrood, 15-11-1851. Overleden op 11-1-1853.

9.Willem Frederik Stramrood, volgt IX abbbb

10.Alexander Hendrik Christiaan Stramrood, 15-4-1856.

11.Louis Jan Stramrood, 11-4-1857. Overleden op 29-8-1857.

12.Anna Aletta Elisabeth Stramrood, 29-1-1860. Overleden op 30-5-1860.

IX abbbb Willem Frederik Stramrood

Geboren te Wijk bij Duurstede op 12-1-1854.

Trouwt op 6-6-1877 te Kaapstad met Helena Johanna Starck.

In 1878 vermeld op de Kiezerslijst van Kaapstad , in de Almanak van Kaapstad in de periode 1863-1875 en op een lijst van bewoners van Kaapstad van 1900.

Kinderen (Kaapstad):

1.Johanna Louisa Stramrood, 29-3-1878. Overleden op 29-3-1963.

2.Willem Frederik Stramrood, 14-7-1879.

3.Helena Johanna Stramrood, 3-4-1881.

4.Mattheus Adelbert, volgt X abbbba.

5.Alexander Hendrik Christiaan, volgt X abbbbb.

6.Johanna Winella Jacoba Stramrood, 26-8-1888.

7.Rosamund Stramrood, 1893.

X abbbba Mattheus Adelbert Stramrood

Geboren op 6-2-1883 te Kaapstad en daar overleden op 14-12-1964.

Architect van beroep.

Trouwt 1e met Hilda Florence Clarabut, geboren op 19-3-1884 te Deal, Kent, Engeland, als dochter van Herbert John Clarabut en Eliza Ann N.N. Scheiding in 1913.

Trouwt 2e met Ruth Margaret Hedderwick, dochter van Robert Hedderwick en Mary Jackson, overleden in 1971.

Kinderen:

 

1. Betty Stramrood, 1911 Kent. Overleden op 15-6-1912 te Folkestone.

2.Marjorie Stramrood, 1915.

3.Margaret Stramrood, 1917. Trouwt met James Case, zoon van Henry George Case en Lilian May Birch.

4.Sylvia Stramrood, 1921.

5. Rosamond Stramrood, 1924.

X abbbbb Alexander Hendrik Christiaan Stramrood

Geboren op 6-6-1887 te Kaapstad en overleden in september 1954.

Trouwt met Muriel Louisa Abrahamse, geboren op 28-7-1894 als dochter van Frans Cornelis Abrahamse en Helena Magdalena Abrahamse en overleden op 7-2-1978.

Kinderen (Kaapstad):

1.Beryl Muriel Stramrood

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ar Stramrood 2014