Diverse takken Hensberch te Utrecht

DIVERSE TAKKEN VAN HENSBERCH TE UTRECHT

TAK A

I Matthijs van Hensberch

Geboren ca 1530/1540.

Lidmaat te Utrecht op 15-4-1587.

Trouwt met Gheertruijdt Belichje Pausersdr., overleden voor 30-10-1636, dochter van Belichgen Pausersdr.

Op 4-1-1564 erven Matthijs en Geertruijd van Belichgen Pausersdr.

Op 24-3-1569 worden zij vermeld in een Acte van Afstand.

Op 18-10-1581 kopen zij De Ceulsche Dom in de Voorstraat.

Op 27-7-1581 laten zij een testament op de langstlevende opstellen. Op 4-10-1592 herroepen zij dit testament.

Matthijs wordt begraven op 24-10-1592 ( Overluidingen van de Dom).

Hij was waard in de Ceulsche Dom en beschikte over veel geld. Zo kocht hij regelmatig rentebrieven, o.a. van de burgemeesters van Eemnes en van Woudenberg ( zie acte d.d. 8-4-1592 notaris van Herwaerden te Utrecht).

Tevens was hij Ontvanger van de Bisschopstienden, burgerhopman en Raad en Schepen in de Vroedschap van Utrecht.

In het Diarium van Arent van Buchell wordt hij vermeld op bldz. 179 " Oktober 1588 Matheus Hensbergius" en op bldz. 333 " 27-10-1592 overleden Matheus Hensberch, hospes Domi Colonici olim civium praefectus".

Drie kinderen bekend:

1. Belichjen/ Beliken van Hensberch/ Hensbroeck

Begraven in de Catharijnekerk te Utrecht op 11-7-1636 (groefbidder was Lichtenberg). Is op 18-5-1597 getuige bij het huwelijk van haar zuster Maria met Willem van Westrenen.

Trouwt 1e ca 1620 met Jan van Dam. Uit dit huwelijk een zoon Dirk, gedoopt op 6-10-1628 te Utrecht.

Trouwt 2e op 18-1-1631 (ot. 13-1) in de Geertekerk te Utrecht met Jacob Lambertsz Cloot, weduwnaar van Willemtgen Aerts, metselaar. Beliken woonde aan de Smeebrug en Jacob aan de Reguliersbrug. " Er is een acte van toestemming van de oom van de bruid te Tiel".

Op 30-10-1636 wordt uit de boedel van Belichjen, weduwe van Jacob Lambertsz Cloot, een pand aan de Lange Nieuwstraat verkocht.

2. Jan, volgt II.

3. Maria van Hensberch. Trouwt op 18-5-1597 te Utrecht met Willem van Westrenen.

II Jan/ Johan Matijss van Hensberch

Overleden voor 17-8-1599.

Trouwt met Johanna Gerritsdr. van Woudenbergh, begraven te Utrecht op 18-7-1620 ( Overluidingen van de Dom), dochter van Gerrit Willems van Woudenbergh en Catharina Jansdr.

Jan was van beroep bontmaker en wijnkoper.

Wordt in een acte d.d. 3-12-1595 vermeld als " Raedt der Stad Utrecht".

Het echtpaar sluit op 15-10-1594 een testament, opgemaakt door notaris van Herwaerden te Utrecht, in hun huis de Ceulsche Dom.

Tevens een testament op 4-10-1596.

Op 17-8-1599 testeert Johanna Gerritsdr. van Woudenberch, weduwe van Jan Matthijsz van Heijnsberch.

Jan was eigenaar van de panden:

de Ceulsche Dom

huis Nijenrode aan de Lijnmarkt.

" In de Snippenvlucht" in de Schoutensteegh, hoek Geertsenshaven. Verkoop op 18-10-1599 aan Mechtelt van Rijnevelt.

NZ Viesteech, " op den hoeck van de straet naar de St. Jacobskerck". Verkoop op 19-3-1593 aan Gerrit Jacobs.

WZ Oude Gracht, tussen de Beijer- en Backerbrug.

In een acte wordt vermeld dat Johanna Gerrits van Woudenbergh de moeder is van Catharina Anthonisdr. van Cothen. Mogelijk was Johanna eerst getrouwd met Anthonis Harmansz van Roijen, te Cothen.

Acte van 1600 ( RA Utrecht, toegang 1111-2, inventarisnr. 27):

Verzoekschrift door de voogden van de onmondige kinderen van wijlen Jan Anthonisz van Roijen en van Peter Jansz van Heijnsberch, onmondige zoon van wijlen Johan Matthijsz van Heijnsberch, echtgenoot van wijlen Catharijna Anthonis Harmansz van Roijensdr., aan de burgemeesters en het gerecht van Utrecht m.b.t. de verkoop door voorneomde voogden van een huis NZ Potterstraat naast het Wed aldaar, aan Hendrik Jansz Heijstermans en zijn vrouw Sara de Witt.

III Peter Jansz van Hensberch

Overleden voor 9-5-1628.

Trouwt te Utrecht op 18-5-1606 in de Buurkerk met Petergen Gijsberts van Overmeer ( Ds. Caesarius), dochter van Ghijsbert Gerritsz van Overmeer en Belichje Adriaens Spijckers, met 12 dragers begraven op 1-7-1661 in de Geertekerk te Utrecht ( groefbidder was Segerman).

Het echtpaar laat een testament opmaken op 14-11-1610.

Ghijsbert was lid van de Vroedschap van Utrecht en overlijdt op 26-11-1622 ( Overluidingen van de Dom).

Belichgen wordt op 13-11-1637 begraven in de Geertekerk te Utrecht.

Op 7-3-1636 vindt executie plaats van het testament van Belichje Spijckers.

Peter was eigenaar van de panden:

De Wijnthorst aan de NZ Voorstraat. Wordt op9-5-1628 verkocht uit de boedel.

De Ceulsche Dom

Corte Louwerstraat. Verkoopt dit pand op 29-4-1612.

Kinderen:

1. Gouda van Hensburgh

Gratis begraven op 28-11-1636 in de Geertekerk te Utrecht ( overleden aan de pest).

Trouwt te Utrecht op 10-9-1626 in de Geertekerk met Adriaen Andriesz van Lobbrecht , schrijnwerker, geboren ca 1603 en begraven op 3-2-1673 in de Geertekerk te Utrecht. Adriaen was kistenmaker. Gouda woonde aan de Smeebrug.

Adriaen trouwt 2e in 1638 met Catharijntje Isacx van Stolck, begraven te Utrecht op 14-9-1657.

Op 27-2-1626 wordt Gouda vermeld in een acte als erfgename van Jan Joostensz van Hensburch.

Op 6-11-1648 wordt te Utrecht Peter van Lobbrecht, zoon van Adriaen begraven.

2. Petronella van Hensberch

Gratis begraven op 9-12-1672 in de Geertekerk te Utrecht ( groefbidder was Issen).

Lidmaat te Utrecht op 16-12-1645; woont dan aan de Oude Gracht.

Trouwt op 21-5-1637 ( ot. 21-5) te Utrecht/ Gorinchem met Joris Flud, schrijnwerker, gratis begraven op 22-4-1667 in de Regulierskerk te Utrecht.

Petronella wordt op 5-10-1629 vermeld als onmondig kind van de overleden Peter Jansz van Hensberch.

Kinderen ( Utrecht):

1. Oertgen, 10-1-1647.

3. Catharina/ Trijntje Petersdr. van Hensberch

Trouwt 1e op 20-1-1628 (ot. 13-1) in de Geertekerk te Utrecht met Adriaen Jansz van Roijen, lakenbereider, begraven op 10-9-1632 in de Claeskerk te Utrecht. Getuigen bij het huwelijk waren Belichje Spijckers ( grootmoeder) en Andries van Lobbrecht.

Trijntje wordt lidmaat te Utrecht op 15-12-1629.

Het echtpaar woonde aan de Lijnmarkt.

Kinderen ( Utrecht):

1. Cornelia, 12-2-1629.

Trouwt 2e op 8-6-1634 (ot. 25-5) te Culemborg met Robbert Woutersen van de Veer, weduwnaar van Catelijne Jemantsz.

Zij erft op 1-4-1633 een huis aan de Lijnmarkt, " op ten hoeck van ´t Wedde, waer ´t huijs te Nijenrode uijthangt", uit de boedel van Joanna van Woudenbergh, weduwe van Jan Matthijs van Hensborg. Zij verkoopt dit pand op 4-4-1633.

Op 28-11-1633 verkoopt Catharina een pand aan de Oude Gracht, omtrent " die Vollebrugge, daer de ketel uijthangt".

4. Jan/ Johan van Hensberch/ Hensburg

Woonde in 1629 op de Hoogh Coornmerckt te Utrecht.

Trouwt op 8-2-1629 te Utrecht met Agneta van Broeckhuijsen, overleden aan de pest en begraven in de Buurkerk te Utrecht op 10-10-1636 ( groefbidder was Ordinen). Liet een man en een mondige zuster na.

Jan regelt op 5-10-1629 een plecht op een pand in de Breestraat voor zijn zuster Petronella.

Het huis ZZ Breedstraat wordt op 16-5-1637 verkocht aan Dirck Thonisz ( Decreetboeken).

TAK B

I Jan/ Johan van Hensberch

Geboren ca 1550 en overleden voor 1624.

Was predikant.

Koopt op 11-5-1584 een pand WZ Loefberchmakerstraat, genaamd de Gulden Fortuijn. Wordt dan vermeld als

" schout tot Lopick". Op 4-3-1642 verkopen zijn erven dit pand aan de erven van Elias van Vianen.

Trouwt met Heijltjen Dirx Verweij, begraven op 31-8-1624 in de Buurkerk te Utrecht ( groefbidder was Segerman). Nagelaten betrekkingen: " een dochter aen de Predikant in Westbrouck getrouwt en verschijdene kijntskindern".

Kinderen:

1. Jannicheen, volgt II a.

2. Mariken, volgt II b.

3. Weijntgen, volgt II c.

4. Jacob, volgt II d.

II a Jannichen/ Jannetje van Hensborch

Geboren ca 1590 als dochter van Cornelis Jansz Segerman en Aaltje Hendriks en begraven in de Buurkerk te Utrecht op 17-3-1651 als weduwe van Ds Johannes Segerman( groefbidder was Schoddenbergh).

Woonde in 1651 in de Voorstraat.

Trouwt op 15-12-1611 in de Jacobikerk te Utrecht met Johannes Segerman, zoon van Johan Segerman, " in leven raet van Utrecht".

Johannes was " dienaar des goddelicken woorts tot Westbroeck". Hij overlijdt op 19-8-1630 (zelfmoord);  op 6-10-1632 vindt de boedelscheiding van zaliger Johannes Segerman en Jannichjen van Hensberg plaats.

Johan Segerman en Jannichje van Hensborch kopen op 20-10-1627 een pand in de Loef berchmakerstraat " aen de Breestraat".

Jannetje hertrouwt op 21-4-1635 te Amsterdam/ Ravensteijn met Goosen Tomasz, weduwnaar van Pietertje Romers. Zij woonde op de Burgwal en was 47 jaar oud.

II b Mariken Jans van Hensberch

Geboren ca 1575 en overleden voor november 1625.

Wordt op 18-9-1597 in geschreven als lidmaat te Utrecht.

Trouwt te Utrecht op 29-10-1601 met Mattheus de Quaij.

De oudste zoon van het echtpaar, Dirk de Quaij ( letterdienaar), trouwt voor de tweede maal op 16-3-1642 te Amsterdam met zijn volle nicht Catharina van Lier, dochter van Dirk van Lier en Weijntgen Jansdr. van Hensberch.

Na het overlijden van zijn tante Jannichen van Hensberch, wordt Dirk op 6-4-1651 beleend met de Deurscamp te Dorssen ( Deursen), gelegen in den Vlaem, hetwelk hij op 16-9-1664 weer verkocht ( zie Archief Ravenstein , bij den Bosch).

II c Weijntgen van Hensberch

Ingeschreven als lidmaat te Utrecht met Pasen 1589. Woont dan in de Ballenmakerstraat.

Trouwt met Dirk van Lier/ van Lijer.

II d Jacob Jansz van Hensberch/ Hensbergen

Afkomstig van den Bosch.

Ingeschreven als burger van Utrecht op 19-1-1597.

Wordt in 1622 vermeld als Schout van Houten en Wulven.

Woont in 1608 te Utrecht in de Ballenmakerstraat en in 1620 tegenover de Jansbrug.

Geboren ca 1575 en overleden tussen 19-2-1623 en 10-5-1624.

Op 19-2-1623 doen de kinderen van Jacob Janss van Hensberch, weduwnaar van Mechteld Lambertsz van Blanckevoort, afstand van hun erfenis, t.b.v. hun vader.

Ondertrouw 1e op 19-1-1595 te Utrecht met Jannichje Gosens van Pijlsweert.

Trouwt 2e te Haarlem op 11-11-1601 met Janneken Gerrits van Robijn/ Robeijs.

Trouwt 3e in de Jacobikerk te Utrecht op 17-7-1608 met Mechteld Lamberts van Blanckevoort, weduwe van Jan Ghijsbertssoon de Bondt, overleden voor 16-4-1620.

Trouwt 4e in de Jacobikerk te Utrecht op 19-7-1620 met Maria Roelants van Wierlinck ( won. aan de Neude).

Maria hertrouwt op 23-7-1648 in de Geertekerk te Utrecht met Cornelis Aelberts van Groeningen.

Maria was in 1632 schoolmeesteres te Utrecht bij Jacob van Merkerck in de Ballenmakersstraat.

Jacob was eigenaar van de panden:

WZ Oude Gracht, hoek St. Catharijnesteegh, bij de St. Jansbrug.

Op 20-2-1611 " becomen als oudste soon van sijn vaders goet" Wordt op 10-5-1624 verkocht uit de boedel

ZZ Steeenwech, " De vergulde leest" . Op 21-11-1617 geerfd van de weduwe Elisabeth Lambert Hendricksdr. Van Blanckevoort.

Backersteegh. Verkoop op 1-5-1620.

NZ Juderije. Verkoop op 1-5-1620.

Twee kinderen bekend, t.w.:

1. Janneken Jacobs van Hensbergh

Begraven op 25-2-1650 in de Buurkerk te Utrecht ( groefbidder Segerman).

Trouwt op 20-2-1631 (ot. 6-2) in de Geertekerk te Utrecht met Nicolaas Wolfaertsz. van Groenenbergh, schoenmaker.

Het echtpaar sluit op 25-8-1636 een testament en verkoopt op 20-9-1939 een huis in de Backersteeg. Zij woonden aan ´t Cingel in de Gerechte van de Nieuwe Weerdt ( 1650).

2. Elisabeth van Hensbergh

Wordt in 1623 vermeld als onmondig kind van Jacob en Mechteld.

Op 6-5-1636 gaat een plecht op het huys de Pluym, hoek van het Catarinesteegje en de Jansbrug, over uit de boedel van Elisabeth van Hensberch naar Grietgen Henrixdr., weduwe van Cornelis Boom.

TAK C

I Peter Jansz van Hensborch

Geboren ca 1590 , overleden aan de pest en begraven te Utrecht in de Catharijnekerk op 20-6-1636 ( groefbidder was Snellenbergh). Liet bij zijn overlijden een vrouw en mondige kinderen na.

Woonde te Utrecht in het St. Claassteegje en was hoedenmaker.

Trouwt met Anna Jelis van Hensberch, overleden aan de pest en begraven te Utrecht in de Catharijnekerk op

4-7-1636 ( groefbidder was Snellenbergh).

Drie kinderen bekend:

1. Pauwel, volgt II a.

2. Cornelis, volgt II b.

3. Jelis, jong gestorven en begraven te Utrecht op 17-1-1625 in de Catharijnekerk.

II a Pauwel Petersz van Hensberch

Volgens de huwelijksakte d.d. 30-5-1642 afkomstig van Hemmen.

Woonde aan de Wal bij de Weerdpoort te Utrecht ( 1643) , " tussen de Gaardbrug en de Hamburgerbrug ( 1653) , OZ Smedebrug ( 1656) en bij de Hooch Sluijs ( 1668).

Geboren ca 1620 en begraven met 12 dragers in de Jacobikerk te Utrecht op 4-5-1668 ( groefbidder was de Geest).

Op 27-3-1647 ingeschreven als burger van Utrecht; was hoedenmaker.

Wordt op 1-8-1668 als oom door de Morboirkamer aangesteld als voogd over de kinderen van Dirck van Hattem( hoedenmaker) en Johanna van Roijen.

Trouwt 1e op 30-5-1642 in de Janskerk te Utrecht met Merrichjen/Marichjen Hendricks van Dusseldorp, begraven te Utrecht in de Jacobikerk op 2-4-1649 (groefbidder was de Geest).

Trouwt 2e te Ijsselstein op 14-10-1649 met Trijntgen Berents Bosman, met 8 dragers begraven op 8-2-1700 in de Jacobikerk te Utrecht ( groefbidder was de Geest).

Koopt op 1-8-1660 het pand De gecroonde hoeck, OZ Oude Gracht tussen de Viebrug en de Jacobibrug.

Kinderen:

1. Hendrickgen Hensberg, 3-4-1643 Utrecht. Trouwt op 14-8-1669 voor de Schepenen van Utrecht ( huw. vw. op 17-7) met Anthoni van Kerkraij, jm. van Eijnthoven.

2. N.N., begraven op 16-5-1653.

3. N.N., begraven op 22-9-1656.

4. N.N., begraven op 13-12-1658.

II b Cornelis Petersz van Hensberch

Geboren ca 1600 en begraven met 8 dragers in de Catharijnekerk te Utrecht op 17-10-1670 (groefbidder was Segerman).

Moderate broeder van de Doopsgeziinde Gemeente te Utrecht.

Hoedenmaker.

Verkoopt op 28-6-1664 een pand in de Wijstraat te Utrecht.

Trouwt op 25-5-1625 voor het gerecht Utrecht met Jannigje de Heeger, dochter van Frans de Heeger.

Beiden woonden buiten Utrecht.

Kinderen:

1. Petertje Cornelis van Hensburch, met 8 dragers begraven te Utrecht in de Catharijnekerk op 26-5-1673.

2. Jannigjen Cornelis van Hensborch. Trouwt op 26-4-1651 (ot. 26-4) te Utrecht met Aert Gerrit Jansz.

3. Grietje Cornelis van Hensburgh, met 8 dragers begraven te Utrecht in de Catharijnekerk op 16-12-1672.

TAK D

I Jan Petersen van Hensberg

Rietmaker.

Geboren ca 1565 en overleden voor 24-6-1620.

Wordt op 5-10-1597 ingeschreven als burger van Utrecht.

Trouwt 1e met Jannichjen Herbertsdr.

Trouwt 2e op 20-9-1617 voor de Schepenen van Utrecht met Anneken Joriaens van der Saet/ Saert, dochter van Joriaen van Saert ( wonende te Leijden) en Deliaentje Willemsdr. Beiden woonden buiten de stad Utrecht.

Anneken hertrouwt met Abraham de Heger ( verwer).

Op 19-5-1603 sluit het echtpaar een testament op de langstlevende. Op 26-2-1611 sluit Jan een testament met vermelding " geen kinderen".

Jan en Jannichjen kopen op 2-5-1593 een pand aan de Varckenmarkt en ontvangen op 7-5-1593 van Dirck Canter een plecht op dit pand.

Op 24-6-1620 is er een Acte van Uijtcoop betreffende de boedel van Jan Petersz van Hensberg. Erfgename is Annichje Joriaens van der Saet, zijn weduwe. Verwante is Peter Petersz Pancras/ Pankerck, kleinzoon van Jannigje.

Adriaen Jansz Kemp koopt zijn mede-erfgenamen uit.

TAK E

I Jan van Hensberch

Overleden voor 16-6-1553.

Trouwt met Margriet/ Marigen.

Verkoopt op 28-1-1535 de helft van een huis " hoeck van de kortste Hamsteech" aan Lijsbeth, weduwe van Dirck Dircks.

Op 16-6-1553 doen Gerrit Jans van Hensberch en Barbara afstand van de erfenis van Jan t.b.v. zijn weduwe Marigen.

II Gerrit Jans van Hensberch/ Hensborch

Trouwt 1e met Barbara N.N.

Trouwt 2e met Hermtgen Dircksdr.

Ingeschreven als burger van Utrecht in 1566/ 1567. Was snijder van beroep.

Op 16-12-1572 is Gerrit eigenaar van een camer in de Corte Lauwerstraat; hij ontvangt dan een plecht van Jacob Tets van Harderwijck en Marichgen Willemsdr.

Verkoopt op 13-1-1675 dit pand aan Gerrit Petersz ten Brenck.

TAK F

I Nicolaas Wachtels

Twee kinderen bekend, t.w.

1. Merritgen, jd. van Hensbergh in het land van Gulik. Zij woonde bij haar overlijden te Utrecht aan de Oude Gracht bij de Geertebrug en wordt op 15-12-1673 als weduwe begraven met 8 dragers in de Geertekerk. Zij trouwt op 9-11-1634 te Utrecht met Hendrick Jansz Wijnschrager, jm. van Dusseldopr.

2. Willem, volgt II.

II Willem Wachtels van Hensborch

Begraven te Utrecht op 29-6-1668 met 12 dragers.

Trouwt 1e met Merritje ( beiden afkomstig van Hensberch).

Trouwt 2e met Dirckgen Huyberts, geboren te Aken en begraven te Utrecht op 6-6-1653 in de Catharijnekerk.

Trouwt 3e op 1-5-1665 te Utrecht met Neeltgen Gerrit van Kesteren, weduwe van Carel Willemsen, begraven te Utrecht op 26-2-1666.

Willem was bombazijnwerker en wordt in 1635 ingeschreven als burger van Utrecht.

Koopt op 13-5-1647 een pand aan de Oude Gracht tussen de Smeebrug en de Reguliersbrug.

Kinderen ( Utrecht):

1. Adam, volt III.

2. Nicolaas, 20-3-1636.

3. Maeijken, 18-2-1638.

4. Antonis, 30-1-1640.

5. Susanna, 16-2-1641.

6. Abigael, 16-12-1644.

III Adam Wachtels van Hensberch

Begraven te Utrecht op 19-8-1693.

Lidmaat te Utrecht op 4-4-1650 en op 1-7-1656 met attestatie van Bolswart.

Trouwt 1e N.N.

Trouwt 2e Neeltjen Stellingwerf, begraven met 12 dragers in de Buurkerk te Utrecht op 13-6-1670.

Trouwt 3e te Utrecht op 8-4-1672 met Janneken van Leeuwarden, gedoopt te Utrecht op 12-1-1640 als dochter van Boudewijn Clasen van Leeuwarden en Aletta Raens, en begraven te Utrecht op 13-8-1677.

Adam koopt op 6-4-1669 een pand in de Juffrouwenstraat.

Kinderen ( Utrecht):

1. Dirckje, 29-5-1673.

2. Cornelia, 13-11-1674.

3. Aletta, 17-10-1676.

TAK G

I Tielman

II a Reinier Tielemans van Hensberch

Voerman bij de Tolsteegpoort.

Begraven op 5-11-1660 in de Geertekerk te Utrecht . Woont dan in het Bartholomeusgasthuijs.

Trouwt op 4-3-1629 in de Jacobikerk te Utrecht met Aeltgen Teunis van Doveren, begraven te Utrecht in de Geertekerk op 3-9-1650 ( groefbidder was Snellenbergh).

Drie dochters ( in 1650 onmondig).

Laat kinderen begraven te Utrecht op 21-5-1627 en 1-5-1637.

II b Jan Tielemans van Hensberch

Loopsmeder.

Woonde " aen de Schupstoel" ( 1628) en Springweg ( 1629).

Burger van Utrecht op 6-8-1625.

Trouwt op 29-3-1624 in de Geertekerk te Utrecht met Barber Heijndrickszen, begraven te Utrecht op 18-10-1647 in de Buurkerk.

Kinderen (Utrecht):

1. Abraham, 1628.

2. Elsebet, 15-12-1629.

NB

Op 22-7-1623 trouwt in de Geertekerk te Utrecht Geertruijt Reiniers van Hensberg, weduwe van Frans Scherlaecken, wonende in de Catharijnestraat, met Fijt Vos van Duesberch, wonende bij de Geertebrug.

TAK H

I Heijndrick Petersz van Hensberch

Trouwt 1e met Gijsbertgen Dirx, begraven te Utrecht op 29-9-1623.

Trouwt 2e op 12-5-1624 in de Jacobikerk te Utrecht met Teuntgen Claes, weduwe van Teunis Hendricksz.

Woonde te Utrecht in de Ganssteegh en in de Hamsteeg (1624).

II Ghijsbert van Hensberch

Was in 1623 " mundlich" en woonde in Abstede.

TAK K

I Bastiaen Jansz

Trouwt 1e met Emmichje Ariens.

Trouwt 2e op 14-2-1660 in de Catharijnekerk te Utrecht met Belichje Bastiaens Robbers, geboren te Kuilenburg. Getuige was Marichje Wouters, nicht van de bruidegom.

Belichje wordt als Belichje van Rensberch, weduwe van Bastiaen Jansse gratis begraven op 14-12-1720 in de Geertekerk.

Bastiaen woonde te Utrecht in de Doelen( 1660) en op de Werf aan de Tolsteegpoort ( 1665).

Zijn kinderen noemen zich van Hensborg/ Heinsborg; vermoedelijk was Bastiaen afkomstig van Hensberch.

Kinderen ( Utrecht):

1. Emmighjen/ Jannigjen van Heinsburgh, 30-11-1660 Domkerk. Trouwt op 23-4-1689 in het Anthoniegasthuis te Utrecht met Johannes Bosman, weduwnaar van Toontje Gerrits Schrader. Op 1-4-1686 wordt een Emmigjen Bastianus van Cralingen, wonende aan de Tolsteegpoort lidmaat te Utrecht. Op 26-2-1690 wordt Johannes Boschman ( bakker) aangesteld door de Morboirkamer als voogd over de kinderen van zijn vrouw Emmichie Bastiaen van Hensborgh.

2. Elisabeth van Hensborg, 22-7-1662 Catharijnekerk. Trouwt op 4-6-1695 (ot. 19-5) in de Catharijnekerk te Utrecht met Winand Hinge Vogelaer, weduwnaar van Soetje Jans Hordijck.

3. Petertgen/ Peternel van Hensburgh, 7-2-1665. Trouwt op 11-4-1686 in de Janskerk te Utrecht met Gerard van Kolck, soldaat onder Capiteijn Hass. Trouwt 2e op 12-12-1699 te Rotterdam/ Utrecht met Michiel Ijsenhoek.

4. Maria van Hensbergh, 24-2-1667. Trouwt op 18-5-1697 (ot. 25-4) in de Catharijnekerk te Utrecht met Willem van Westrenen.

5. Sibilla van Hinsburgh. Trouwt op 9-1-1704(ot. 23-12-1703) in de Domkerk te Utrecht met Frederick Butger.

6. Catharijn van Hensburg. Trouwt 1e op 4-8-1685 in de Catharijnekerk te Utrecht met Antony van Meegen en 2e op 13-4-1714 (ot. 18-3) in het Kruijsgasthuis te Utrecht met Antoni Vergang, wduwnaar van Catrijn Jans.

NB

Begraven op 29-9-1651 in de Buurkerk te Utrecht Peter Jansz van Hensburg/ Hensborch , wonende in de Jufferenstraat. (liet een vrouw na).

Ingeschreven als lidmaat van de Doopsgezinde Kerk te Utrecht op 11-3-1649.

Smid van beroep.

Trouwt met Grietjen Hendricks, met 8 dragers begraven te Utrecht op 30-11-1668.

Op 19-2-1584 ontvangt Steijntgen van Hensbergh, weduwe van Aert Foeijten, een plecht van Peter Dircksz en Lucia Thoenisdr. op 3 cameren OZ St. Catharijnestraat te Utrecht.

Op 23-5-1670 trouwt in de Nicolaaskerk te Utrecht Jan Peters, jm. van Heinsberg met Willemijntje Thomas van den Berg.

Op 1-1-1666 trouwt in de Domkerk te Utrecht Willem Jansen Foenjert, jm. Van Rensburg, met Annigje Pieters van Hensbergen, jd. Van Utrecht. Getuige haar moeder Maria Jans. Zij woonde achter 't Wijstraat.

In maart trouwt te Dordrecht, met attestatie van Utrecht, Jan Claesz van Hensbergen, weduwnaar, met Jannigje Jans, jd. Van Dordrecht.

Gedoopt op 24-5-1686 in de Nicolaaskerk te Utrecht, Metje, dochter van Anthoni Claesz en Catharijntje van Hensbergh.

Op 6-6-1685 trouwt te Utrecht Imen Janssen van Hensberg met Anna Adriaens, jongedame van Willemstad.

Op 8-4-1637 (ot. 12-3) met attestatie naar Jutphaas, trouwt Nelletgen Peters van Hensberch, weduwe van Claas Jans Vergeer, met Wilm Cornelis van Rijbeeck, jm. van Utrecht.

Op 19-4-1629 trouwt in de Buurkerk te Utrecht Servaes Jansz van Zijl, jm. van Utrecht, met Maeijken Sijmon Jansdr van Hensbergen, won. te Dordrecht.

Op 10-4-1657 (ot. 15-3) trouwt te Utrecht Jan van Heinsberch, jd met Arnolda van Snellenberg, jd. van Utrecht.

Begraven te Utrecht:

27-6-1636 Catharijnekerk (pest) Trijntgen Marcelis van Hensbergh, huisvrouw van Egbert Thomasz. Woonde in de Brigittenstraat en leit een man en een onmondig kind na.

1-10-1649 Claeskerk Lambert Claesz van Hensborch. Liet een vrouw en een mondige dochter na.

11-3-1661 Geertekerk, 8 dragers Peter van Hensberch, won. Bij de Geertekerk. Liet een vrouw en geen kinderen na.

Lidmaten Utrecht:

15-6-1657 Cornelis Heijsnbergen en zijn vrouw Mijntje Joosten. Met attestatie van 's Gravenhage.

1623 Thijs van Hinsberegn, won bij de Weerdbrug.

13-6-1659 Theodorus Hensberge, met attestatie van Groningen.

Copyright © Ar Stramrood 2014