Hensbergen Arnhem

I Jan Lenarts van Hensbergen

II Arent Jansz van Hensbergen

Geboren ca 1600 en begraven te Arnhem op 14-11-1666 ( Overluiding).

Was roedrager.

Trouwt te Arnhem op 5-5-1624 met Aeltien Engelen, dochter van Otto Engelen en diens tweede vrouw Jacomina Succulorum.

Kinderen ( Arnhem):

1.Johannes, zie verder Hensbergen te Zutphen.

2.Otto, volgt III.

3.Jacomijntje, 28-12-1624.

 

III Otto van Hensbergen

Gedoopt te Arnhem op 8-7-1627.

Trouwt te Arnhem op 13-1-1678 ( consense amicorum) met Joanna Ham, gedoopt te Arnhem op 15-10-1651 als dochter van Dirk Ham en Ruttien Ottens.

Otto heeft een wapen: doorsneden: a. een gekroonde halve leeuw,rustende op de snijlijn.

b. 10 blokjes, 4,3,2, en 1 gerangschikt.

Wordt vermeld in het Album Studiosorum Zutphanicae, bldz. 12a.

Otto Heinsbergen, 10-9-1659, Arenaco Gel.Ph.

Was rentmeester van het capittel van St. Walberg te Arnhem.

Is in 1736 roedrager van het St.Nicolaasgilde.

Otto van Hensbergen en Joanna Ham verkopen op 12-12-1697 het erf en goed " de Wiltbaan".

Kinderen( Arnhem):

1.Aletta, 22-11-1678. Trouwt te Arnhem/Oosterbeek op 3-5-1706 Menso Heijdenrijk.

2.Dirck, 5-5-1681.

3.Hendrik, 20-12-1682.

4.Arnold, 7-2-1684.

5.Derck, 23-7-1686. Kapitein Dirk van Heijnsbergen, wiens erfgenamen ( de heer Heijdenrijk en mevr. Gordon) het doodkleed waaronder zijn lijk was gelegen, aan de kerk aldaar ten geschenke gaven. ( Navorscher 1888, bldz. 300).

6.Rutgera, 18-5-1689. Trouwt te Arnhem op 12-8-1712 met Adam Bernard Smits.Laten kinderen dopen te Doesburg.

7.Arnoldus, 9-8-1691. Vermoedelijk begraven te Arnhem op 23-12-1758, " vrouw in leven, geen kinderen".

In RK Begraafboek wordt op 18-12-1758 vermeld de heer Arnoldus Hensbergen.

 

Copyright ┬ę Ar Stramrood 2014