Hensbergen Wassenaar

 

I Jasper Danielsz / Damiaensz van Hensbergen

Vermoedelijk een zoon van Damiaen Jansz (" Deeckeman" die wordt vermeld in het Haardstedengeld in 1604).

Trouwt met Leuntgen Jansdr.

Kinderen:

1.Dammas (Daen), volgt II c.

2.Claes, volgt II a.

3.Huybert, volgt II b.

4.Leendert. Trouwt op 17-9-1628 te Wassenaar met Annetgen Petersdr.

 

II a Claes Jasperen van Hensbergen

 

 

Trouwt op 5-4-1640 te Wassenaar met Lijsbet Willems.

Kinderen:

1.Jasper, volgt III aa.

2.Leuntgen. Trouwt 27-5-1668 te Wassenaar met Dirck Dammasz van der Bijl.

3.Cornelis, volgt III ab.

 

III aa Jasper Claesz van Hensbergen

Trouwt te Wassenaar op 10-5-1682 met Anna Margriet Hoogenboom (met attestatie om elders te trouwen).

Kinderen (Wassenaar):

1.Yda, 29-11-1682.

2.Yda, 20-7-1687.Trouwt te Katwijk op 26-12-1706 met Jan Jansz Marijs/ Johannes Marijs, jm. van Ierland, dienaar van de Brigadier De Marida (GN. 1977, bldz. 242).

3.Catharina, 6-9-1691.

4.Claes, volgt IV aa.

5.Daem. Trouwt op 3-2-1705 te Voorburg met Apollonia Florisse van Eijsbergen.

Kinderen (Voorburg):

Martina, 22-7-1715. Begraven op 3-7-1730.

Cornelia, 5-10-1719.

Josijntje, 10-6-1721.

Jasper, 15-7-1723.

Florentia, 7-9-1724. Begraven op 26-7-1726.

Wilhelma, 9-1-1726.

Martinus, 17-2-1729. Begraven op 29-4-1730.

 

IV aa Claes Jaspersen van Hensbergen

Gedoopt te Wassenaar op 10-9-1684.

Trouwt te Wassenaar op 12-3-1719 met Catharina de Ruyter, begraven op 29-3-1729 te Wassenaar.

Kinderen (Wassenaar):

1.Anna Geertruijd, 7-1-1720. Trouwt met Josephus Scheffer.

2.Jasper, 12-9-1723.

3.Jasper, 17-9-1724. Trouwt met Anna Margriet van Hoogenboom, begraven te Leiden op 6-11-1767.

4.Reyna, 10-8-1727.

 

III ab Cornelis Claes van Hensbergen

Trouwt op 18-1-1674 te Wassenaar met Trijntgen Jans van Diest, gedoopt te Wassenaar op 12-2-1651 als dochter van Jan Leendertsz van Diest.

Het echtpaar laat te Wassenaar dopen:

1.Trijntgen, 3-4-1675. Trouwt op 8-3-1711 te Voorschoten met Teunis Barentsz Vestering.

2.Huybertgen, 26-6-1678.

 

II b Huybert Jaspersz van Hensbergen

Alias Huybert de Backer. Overleden in 1687.

Trouwt op 5-4-1636 te Wassenaar met Maertie Joostendr., van Soetermeer.

Kinderen (Wassenaar):

1.Jan, volgt III ba.

2.Jasper, volgt III bb .

3.Maartje. Trouwt op 24-5-1671 te Wassenaar met Cornelis Gerrebrants Quant van Wouw.

4.Arent, 12-3-1654.

5. Joost, volgt III bc.

6.Jacob, 3-4-1646.

7.Apollonia, 17-6-1651.

8.Gerbrandt, 11-5-1656.

 

III ba Jan Huybertsz van Hensbergen

Gedoopt te Wassenaar op 28-11-1660 en daar begraven op 26-12-1724.

Trouwt te Wassenaar op 3-2-1687 (ot. 16-1) met Willemke Jans van Cralingen, wonende tot Zoeterwoude, geboren ca 1662 en begraven te Wassenaar op 23-10-1720.

Kinderen (Wassenaar):

1.Maria, 16-1-1688. Begraven te Wassenaar op 26-5-1690.

2.Jan, 25-2-1689. Begraven te Wassenaar op 20-8-1713.

3.Maria, 26-5-1690.

4.Maria, 13-9-1691. Overleden in 1700.

5.Marijke, 2-11-1692. Begraven te Wassenaar op 26-10-1712.

6.Margaretha, 12-12-1693.

7.Margaretha, 5-6-1695.

8.Margaretha, 15-2-1697. Begraven te Wassenaar op 26-10-1739. Trouwt op 4-2-1725 te Wassenaar met Dirk van Kempen, gedoopt te Zevenaar op 19-9-1700 als zoon van Derck Dikrsz van Kempen en Geertruidt Wilhelmsen Drijssen en begraven op 24-4-1766 te Wassenaar.

9.Apolonia, 1698.

10.Huybert, 14-10-1699.

11.Leuntie, 5-3-1701. Begraven te Wassenaar op 11-6-1701.

 

III bb Jasper Huybertse van Hensbergh

Gedoopt op 12-3-1654 te Wassenaar.

Trouwt te Wassenaar op 18-2-1681 ( ot. 12-2) met Anna Huyghe van Brederoode, gedoopt op 27-2-1653 te Wassenaar als dochter van Huych Reyersz van Breeroo en Leuntje Cornelis. Getuige is Huybert Jaspersen van Hensbergen, vader van de bruidegom.

Kinderen (Wassenaar):

1.Claes.

2.Appolonia, 13-1-1682.

3.Appolonia, 18-9-1683. Trouwt op 13-6-1706 te Wassenaar met Evert Janse Hooghwerf, gedoopt te Wassenaar op 26-2-1677.

4.  Samuel, volgt IV bba.

 

IV bba Samuel Jaspers van Hensbergen

Trouwt te Wassenaar op 10-8-1723 met Beatrix Janse Jacobsdr. van Haastrecht, gedoopt te Wassenaar op 1-4-1699 als dochter van Jacob Jans van Haastrecht en Jannetje Leenderts Bredro..

Kinderen:

1.Jasperina, 6-1-1727 te Sassenheim.

2.Jacob, volgt Vbbaa.

3.Jacoba, 18-1-1729 te Warmond.

4.Jacoba, 6-4-1730 te Warmond.

5.Jacoba, 24-2-1732 te Warmond.

6.Jacoba, 30-1-1734 te Warmond.

7.Elisabeth, 4-6-1724 te Sassenheim.

8.Joanna, 24-10-1725 te Sassenheim.

 

Vbbaa Jacob Hensbergen

Gedoopt op 9-6-1738 te Warmond.

Trouwt te Warmond op 5-6-1774 met Pieternel van der Pauw.

Kinderen (Warmond):

1.Samuel, volgt VI bbaaa.

2.Beatrix, 15-7-1776. Trouwt te Leiden op 10-11-1792 met Simon Lindenhof, weduwnaar van Maria Kaffy. Beatrix wordt op 24-10-1795 te Leiden begraven.

3.Hillegonda, 12-9-1777.

4.Hillegonda, 16-3-1781.

5.Maria, 2-9-1779.

 

VI bbaa Samuel Hensbergen

Gedoopt te Warmond op 20-7-1775.

Trouwt te Warmond op 15-5-1803 met Alida Duindam.

Kinderen (Warmond):

1.Petronella, 1-8-1804.

2.Leonardus, 14-12-1805.

3.Jacobus, 30-4-1809.

4.Joannes, 2-4-1811.

5.Agatha, 18-10-1812.

6.Hillegonda Cornelia, 22-9-1814.

7.Maria, 17-3-1817.

 

III bc Joost Huybertsz van Hensbergen

Geboren ca 1641 te Wassenaar.

Trouwt te Wassenaar op 17-7-1677 (36 jaar oud) met Weijntje Ariensdr. Van der Graft.

Kinderen (Wassenaar):

1.Jacob, volgt IV bca.

2.Maria, 27-2-1680. Trouwt op 3-2-1711 te Wassenaar met Jan Jacobse.

 

IV bca Jacob Joostsz van Hensbergen

Gedoopt te Wassenaar op 26-11-1677.

Trouwt op 16-5-1706 te Wassenaar met Jacoba Alberts Sprockenburg.

Kinderen:

1.Antoni/ Theodorus, volgt V bcaa.

2.Emerentia, 13-11-1714 (Voorschoten).

3.Pieter/Petrus, volgt V bcab.

4.Aelbert, volgt V bcac.

5.Huybert, volgt V bcad.

6.Lena.

 

V bcaa Antoni Jacobusse Heijnsbergen

Gedoopt te Voorschoten op 15-2-1707.

Trouwt te Voorschoten op 24-4-1735 met Jannetje Cornelissen van der Weijden.

Kinderen :

1.Cornelis, 28-8-1736 (Wassenaar).

2.Maria , 21-8-1742(Hazerswoude). Trouwt op 20-11-1774 te Wassenaar met Hendrik Gerards Gerritse.

3.Jacoba, 24-4-1738 (Wassenaar). Getuigen zijn Aelbert Jacobse en Ariaentje Jacobs Heijnsbergen.

4.Joannes, 15-4-1740 (Wassenaar). Getuigen zijn Pieter en Lena Heijnsbergen. Trouwt op 12-5-1770 te Leiden met Maria Willemsdr. van der Laan. Joannes was daggelder.

5.Jacob, 16-9-1744 (Wassenaar). Trouwt op 9-3-1779 te Wassenaar met Jobje Blom.

 

V bcab Pieter Jacobusse Heijnsbergen

Geboren ca 1720 te Katwijk.

Trouwt te Katwijk op 23-5-1751 met Cornelia van Berkel.

Kinderen (Oegstgeest):

1.Quirina, 7-1-1752.

2.Jacobus, 14-9-1754.

 

V bcac Aelbert Jacobusse Heijnsbergen

Geboren ca 1710 te Wassenaar.

Trouwt te Wassenaar op 19-5-1737 met Margaretha Schats, gedoopt te Wassenaar op 15-12-1712.

Kinderen (Wassenaar):

1.Coba, 22-4-1739.

2.Claasje, 5-6-1742. Trouwt op 9-5-1767 ( ot. 24-4) te Leiden met Charles senechal, afk. van Souflin Riecamez.

3.Huybert, 16-4-1745.

4.Jannetje, 6-4-1746.

5.Huybert, 23-2-1748.

6.Bartholomeus, 30-3-1750.

7.Joanna, 19-9-1751.

8.Jacob, 21-3-1753.

 

V bcad Huybert Jacobusse Heijnsbergen

Geboren ca 1707 te Wassenaar.

Trouwt te Wassenaar op 10-1-1734 met Catharina Bredero, gedoopt op 12-6-1711.

Kinderen (Wassenaar):

1.Joannes, 15-2-1742.

2.Pieter, 1-3-1744.

 

II c Dammas (Daen) Jaspersz van Hensbergen

Trouwt op 26-4-1643 te Wassenaar met Haesgen Louwertsdr. van Veur.

Kinderen (Wassenaar):

1.Willem, 6-9-1646. Trouwt op 1-7-1674 te Voorschoten (RK) met Jopjem Krijnen Adegeest, weduwe van Sijmen Cornelisz Hoogendorp.

2.Jasper, volgt III ca.

 

III ca  Jasper Damense van Hensbergen

 

Gedoopt op 11-1-1649 te Wassenaar.

Trouwt met Lijsbeth Kerckening.

 

Kinderen (Voorburg):

 

1.  Damas, 17-9-1680.

2.  Carolus, 28-8-1682.

3.  Hermanus, 2-5-1683.

4.  Laurens, 27-2-1685.

5.  Samuel, volgt IV caa.

 

 

IV  caa  Samuel Jaspers van Haensbergen

 

Gedoopt op 12-3-1687 te Voorburg.

 

Copyright ┬ę Ar Stramrood 2014