Hensbergen te Amsterdam/Harderwijk

 

 

I Johan van Hensbergen

 

Ingeschreven als burger van Kampen in 1585.

Lidmaat te Kampen op 21-7-1589 met vermelding " goltsmit in der Geertstrate van der A"

Sluit op 7-5-1634 en op 25-6-1634 een testament.

Op 26-8-1600 wordt Jan van Hensbergen vermeld als wonende in de Nieuwstraat te Kampen.

In 1604 wordt vermeld het huis van Jan van Hensbrgen, stadsdienaar.

Kinderen:

1.Jan, volgt II.

2.Anneken Jans van Hansbergen. Trouwt op 17-12-1634 te Kampen met Goddart van Straten, weduwnaar, afkomstig van Doenslaken en luitenant van de Constapel.

3.Berentijen van Hensbergen. Trouwt op 9-10-1619 te Kampen met Gerrit Christiaensen, jm. van Steenwijk. Beide worden op 22-12-1619 ingeschreven als lidmaten met vermelding in de Nieuwe Straet".

 

II Jan Jansen van Hensbergen

 

Goudsmid en keurnoot te Kampen.

Begraven te Kampen op 12-11-1678.

Trouwt 1e op 14-4-1628 (ot. 21-3) te Kampen met Geesien Dirxen.

Trouwt 2e op 4-8-1636 (ot. 22-7) te Kampen met Geesje Arents/ Geessien Jacobs/ Geessien Nessinck/ Geessien Jansen van Aertsz, jongedame van Kampen, begraven op 28-10-1691 te Kampen als weduwe van Jan Hansberghen.

Op 27-4-1642 verkopen Mr. Jan van Hensbergen en Geessien Janssen van Aertsz, mede de voogden over 2 kinderen van Giesien Dirkxen, het huis, erve en where aan de Nieuwstraat aan Willem Freriksen en Dirria Hendricksen.

Op 4-5-1643 kopen Mr. Johan Jansz van Hensbergen en Geesgen Arentsz een huis genaamd " Het Witte Bruis", hoek Lieve Nieuwensteeg en het huis " de Nijsel" aan de andere zijde van Willem Frericks en Henrickgen Dercks.

Mr. Gerrit Jansz, potgieter, betaalt op 14-12-1599 aan Philips van Furstenburch een jaarlijkse rente van 5 pond voor de huur van het pand Oudestraat (van wijlen Jacob Klinge). Per 30-12-1647 wordt genoteerd: " Pand thans toebehorend aan Jacob Jans van Antwerpen. Deze verklaart Jan Jansz van Hensbergen, goudsmid, door burgemeester Dr. Johannes Brouwer voor kapitaal en interest voldaan te zijn".

Op 7-1-1660 verklaart Jan van Hensbergen door Dirckjen Jochems, weduwe van Jan Henricks (bakker) van kapitaal en interest te zijn voldaan. Het betreft het pand Nieuwstraat, hoek St. Jacobssteeg.

Op 14-5-1663 verkopen Jan Jansz van Hensbergen en Geessien Roelofs het pand Oudestraat tegenover de St. Jacobssteeg aan Everart Rijnvisch, burgemeester.

Op 4-1-1671 verkopen Jan Jansz van Hensbergen en Geesien Nessinck het pand aan de Nieuwstraat aan Gerrit Eikelboom.

Kinderen (Kampen):

1.Geessien, 13-5-1631.

2.Harmtje Jans van Hensberg, ca 1635. Begraven te Kampen op 14-11-1679. Trouwt op 25-4-1660 te Kampen met Meeuwes Jans Schinkel.

3.N.N., begraven op 29-7-1636.

4.Arent, 8-1-1639.

5.Rolf, volgt III.

6.Femmegen, 19-1-1642. Getuige was Gerten Berents. Wordt ongehuwd begraven op 8-9-1706 te Kampen.

Op 2-2-1700 legateert Pieter de Pre aan zijn hospita juffrouw Femmeken Hensbergen en aan haar dienstmeid Neeltien Ambrosius.

Op 2-7-1700 sluit Femmechien Hensbergen een testament en benoemt tot haar erfgename haar nicht Machtelt Hensbergen, dochter van wijlen haar broeder Roelof Hensbergen. Op 16-3-1706 wijzigt zij het testament en benoemt tot haar erfgenamen Helena Hensbergen, echtgenote van Jan Corver Pijtersoon en Aernout Hensbergen, gehuwd met Margreta Buijl.

Zij bezat een huis in de Oude Straat tegenover de St. Jacobssteeg.

 

III Roelof/ Rodolphe Hensbergen

 

Gedoopt op 18-1-1640 te Kampen en begraven te Amsterdam op 11-11-1679.

Zilversmid , essayeur te Amsterdam. Was stempelsnijder bij het Munthuis te Amsterdam (1673).

Wordt op 5-6-1665 Poorter van Amsterdam, met vermelding " afkomstig van Kampen".

Wordt vermeld in het Kohier 200e Penning in 1674.

Trouwt op 27-2-1665 (ot. 6-2) te Amsterdam met Susanna Esselbeeck, gedoopt te Amsterdam op

25-9-1644 (Luthers) als dochter van Michiel Essenbeeck, zilversmid en Aeltje Grel, en begraven te Amsterdam op 25-9-1686. Zij hertrouwt op 25-4-1681 te Amsterdam met Francois/ Francke Sluyter, essayeur, afkomstig van Kampen.

Het echtpaar laat te Amsterdam dopen:

1.Helena, 10-8-1666. Begraven te Weesp op 10-12-1727.Trouwt te Amsterdam op 16-7-1688 met Jan Pietersz Korver.

2.Aernout, volgt IV.

3.Machtelt, 6-5-1672.

4.Geertruij, 22-6-1674. Trouwt te Amsterdam op 15-1-1698 met Roelof Opmeer.

5.Rudolph / Rudulfus Franciscus. Begraven te Amsterdam op 20-8-1729. Laat daar kinderen begraven op

7-11-1692 en 12-9-1702.

 

IV Aernout Hensbergen

 

Makelaar/ kassier te Amsterdam.

Gedoopt te Amsterdam op 30-9-1668 en daar begraven op 28-8-1727.

Poorter van Amsterdam op 9-2-1712.

Verkocht huizen in Amsterdam:

1703Prinsengracht NZ

1712 Kalverstraat

1713 Bethanienstraat.

1720 " Het rondeel" in de Doelenstraat.

1721 Prinsengracht, bij de Utrechtsestraat.

1722 Klein Hemelrijk

1722 Kerkkroonsgang bij de Oude Looiersstraat.

Was van 1714 tot 1724 Muntmeester van Gelderland.

Trouwt te Amsterdam op 26-10-1691 met Margrieta Constantia Buijl, geboren ca 1672 als dochter van Paulus van Buijl, en begraven te Harderwijk op 31-12-1742. Getuigen waren zijn stiefvader Francois Sluijters en Joris van Rijsen.

Aernout woonde ten tijde van zijn huwelijk op de Nieuwe Zijds Voorburgwal; zijn ouders zijn overleden.

Het echtpaar laat te Amsterdam dopen (RK):

1.Constantia Helena, volgt V a.

2.Johan, volgt V b .

3.Anna Maria, 20-12-1702.

4.Susanna Helena, 9-8-1704.

5.Rudolph Franciscus, 2-5-1708.

6.Constantia Susanna, doodgeboren op 7-10-1695.

7.N.N., 25-5-1701.

8. Paulus, volgt V c.

 

V a Constantia Helena Hensbergen

 

Gedoopt (RK) te Amsterdam op 15-3-1697 en overleden te na 1772.

Trouwt te Amsterdam op 20-8-1715 (ot. 3-8) met Coenraad Hendrik Cramer, geboren ca 1684 , wonende te Harderwijk en overleden in 1757. Volgens de archivaris van Harderwijk bevindt de grafsteen van C.H.Kramer zich in de NH- kerk te Putten.Ook zou daar een grafsteen van een Hensbergen liggen.

Ten tijde van het huwelijk woonde Constantia aan de Blommarkt te Amsterdam en was Coenraad afkomstig van Harderwijk.Coenraad was van 1711 tot 1714 Muntmeester van West-Friesland en van 1714 tot 1724 Muntmeester van Gelderland te Harderwijk. Daarvoor was hij werkzaam geweest als handelsessayeur te Amsterdam. Het muntmeesterteken dat hij op zijn munten gebruikte is een kraanvogel. Deze kraanvogel is afkomstig uit zijn familiewapen, t.w. een zilveren kraanvogel op een grasgrond.Met een opgeheven poot houdt hij een geplante kersenboom vast.

Cramer stamde uit een Amsterdamse familie van handelaren. Ook zijn familienaam vindt zijn oorsprong in de handel (marskramer).

Op 18-12-1772 maakt Constantia, als weduwe van Coenraad Hendrik Cramer, een testament te Kampen.

Op 1-11-1762 verkoopt zij aan Nicolaas Wonneman de instrumenten en gereedschappen, behorende tot de Munt te Kampen.

Vermeldingen in de Transportboeken van Kampen:

25-1-1765 Constantia van Hensbergen koopt 1,5 akkers land in Dronthen in het Princenslag van Douariere ten Busch.

26-8-1768 koopt Constantia van Hensbergen van Gerrit Peele een huis in de Oudestraat met nog een huisje in de Blauwhandsteeg.

12.3.1762koopt Constantia van Hensbergen een huis in de Nieuwstraat, hoek Papensteeg, van Hendrik Prins.

5-1-1765 koopt Constantia van Hensbergen het huis De Helle, achter de Nieuwe Muur, van Christina Sterk, weduwe van de gemeensman R.Bouman.

28.1.1772verkoopt Constantia van Hensbergen aan Adriaan de Nijs het huis, erve en where in de Oudestraat.

27-6-1763 verkoopt Gerrit Franciscus Bruins aan Constantia van Hensbergen het huis, erve ,where en hof in de Oudestraat t.o. de Geerstraat.

De zoon van Coenraad en Constantia, Johan Cramer, is van 1752 tot 1757 Muntmeester te Harderwijk. Hij bleek echter ongeschikt omdat hij niet zelf achter orders aanging maar bleef wachten tot men hem die kwam aanbieden. Hij kreeg op 25-7-1757 op eigen verzoek ontslag.

Kinderen (Amsterdam, RK):

1.Catharina Margaretha, 29-1-1718. Getuigen Arnoldus van Hensberge en Helena Brandt.

2.Constantia, 26-8-1720. Getuigen Jan van Hinsberghe en Hesina Van Buijl. In 1772 weduwe van Laurens van Eerselen.

3.Catharina Margaretha, 26-10-1727. Getuigen Paulus van Hinsberghe en Margaretha Constantia van Buijl. Trouwt met A.M. de Kliecke.

4.Joan.

 

V b Johan Hensbergen

 

Gedoopt te Amsterdam op 6-1-1706 en begraven te Harderwijk op 19-10-1752, met vermelding van " den Olt Muntmeester J.Hensbergen.

Wordt in 1731 aangenomen als Muntmeester van Gelderland te Harderwijk en op 6-12-1748 ontslagen.

Het muntmeesterteken dat hij gebruikte was een paard dat over een berg springt.

In de jaren 1732-1733 koopt Johan de aangrenzende panden van het muntcomplex in de Vijhestraat te Harderwijk.

In het Muntmuseum te Utrecht bevinden zich 3 penningen, geslagen door Johan Hensbergen.

 

V c Paulus Hensbergen

 

Geboren ca 1698 te Amsterdam en daar begraven op 30-3-1729.

Kassier.

Poorter van Amsterdam op 6-2-1722. Woonde in 1717 aan de Bloemmarkt te Amsterdam.

Ondertrouw te Amsterdam op 8-10-1717 met Albertina Stichter, 20 jaar, wonende aan het Rokin, kleindochter van Albert ter Roll, begraven te Amsterdam op 3-1-1724.

Het echtpaar laat te Amsterdam dopen:

1.Arnoldus, 23-8-1719.

2.Cornelis, 24-8-1721. Getuige Arnoud Hensberghe. Begraven op 20-10-1722.

3.Paulus, doodgeboren op 5-6-1723.

Copyright ┬ę Ar Stramrood 2014