Genealogie geslacht van Ro(o)ijen

Genealogie geslacht van Stramproij/ van Roijen

Afstamming:

In deze genealogie is aangenomen dat Johannes/Jan Geurtsz van Roijen een zoon is van Geurt Jansz van Stramproij. Alhoewel er geen 100% bewijs is, zijn er m.i. voldoende aanwijzingen om deze relatie te bevestigen.
Gezien het patroniem is Johannes een zoon van een Geurt.
Door de attestatie naar Kesteren (1661) weten we dat Johannes geboren is in Utrecht. Ik vond in Utrecht in de periode 1630-1641 geen doop van een Johannes met een vader Geurt.
Geurt Jansz van Stramproij noemt zich afwisselend "van Stramproij"en "van Roijen".
Laurens, de tweede zoon van Geurt noem zich bij zijn huwelijk "van Roij" en later " van Roijen".
Zowel Geurt als Johannes zijn verwer van beroep.
Zij woonden in dezelfde wijk van Utrecht ( omgeving Tollesteegpoort/Geertekerk).

Wanneer Johannes inderdaad de zoon is van Geurt dan is hij geboren in 1641 en dus vrij jong voor een huwelijk. Zijn vrouw Lijsbeth was echter ook erg jong ten tijde van haar huwelijk. Zij bevalt nog in 1682 van een zoon en zal dus niet voor 1640 geboren zijn.
Johannes en Lijsbeth vernoemen geen dochter naar grootmoeder Trijntje Meertens. Hun dochters worden geboren in 1662 , 1670 en 1672. Trijntje overlijdt in 1673. Vernoemingen vonden niet altijd plaats bij leven van de te vernoemen grootouder.

Genealogie:

I Geurt Jansz van Stramproij

Geboren ca 1605 te Stramproij.
Trouwt op 7-11-1630 (ondertrouw 24-10) in de Geertekerk te Utrecht met Trijntjen Maertens, afkomstig van Munster.
Op 29-9-1673 wordt Trijntjen Meertens de Wit, huisvrouw van Geurt Jansen van Roijen gratis begraven in de Geertekerk te Utrecht. Groefbidder was Issen. Zij liet een man en mondige kinderen na.
Op 2-10-1679 wordt in de Geertekerk te Utrecht een Gerrit Jansen begraven; hij woonde aan de Oudegracht tussen de Garenbrug en de Romerborgerbrug.
Het echtpaar woonde te Utrecht aan de Geertebrug (1631), buiten de Tollesteegpoort (1632), in de Paijesteeg (1644) en in de Groot Eligensteeg (1647).

Geurt wordt op 27-3-1647 ingeschreven als burger van Utrecht met de vermelding "afkomstig van Strmproij".
Was eerst linnenwever van beroep en later verwer.
Hij noemt zich afwisselend "van Stramproij"en "van Roijen".

Kinderen (Utrecht):

1. Laurens , 27-2-1631 Geertekerk.
2. Lijsbeth , 9-12-1632 Nicolaaskerk. Trouwt op 25-3-1656 in de Catharijnekerk te Utrecht met Job van Es, geboren te Delft als zoon van Tobias Philipsz van Es en Geertruijt Pieters.
3. Anneken , 26-3-1637 Geertekerk. Trouwt op 2-9-1656 in de Catharijnekerk te Utrecht met Quirijn Heeren.
4. Marken van Stramproij, 21-5-1639 Geertekerk.
5. Johannes , volgt II a
6. Laurens , volgt II b.
7. Meerten van Stramproij, 28-4-1647 Nicolaaskerk. Op 3-7-1670 laten Meerten van Roijen (in 't Wijstraat) en Anna Schuth in de Geertekerk te Utrecht een dochter Aeltjen dopen.
8. Adriana , 29-10-1650 Geertekerk.

Geurt laat in de Nicolaaskerk te Utrecht kinderen begraven op 5-12-1636 en op 26-2-1637. In beide gevallen was de pest de doodsoorzaak.

Actenummer 114 d.d. 1-7-1662 bij notaris D. van Lostadt:

Schuldbekentenis a f 180.- vanwege huur van huis en kelder onder overdracht van al zijn inboedel waaronder de kleinste verfketel die in de kelder vaststaat.
Schuldenaar: Geurt Janss van Royen, verwer te Utrecht.
Schuldeiser: Stephania van Ruytenberch, wed. van Johan Mom.
Het betreft hier een huisje boven de uitgang van het Telingsteegje.

II a Johannes/Jan Geurtsz van Roijen

Gedoopt op 21-9-1641 in de Geertekerk te Utrecht en daar gratis begraven op 28-7-1717 in de Geertekerk.
Verver.
Trouwt 1e op 7-4-1661 te Kesteren met Lijsbeth Antonis van Lockhorst/ van den Berch, geboren ca 1640 te Kesteren als dochter van Teunis Gerritsz van den Berch/Lockhorst en Cuneertgen/Kuijntgen Rutgers van Brenck/Brinck. Op 24-3-1661 wordt te Utrecht attestatie afgegeven om te Kesteren te trouwen. Beide echtelieden woonden te Utrecht aan de Geertebrug.
Op 24-6-1664 wordt Lijsbeth Teunis ingeschreven als lidmaat van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Utrecht.
Op 13-9-1700 wordt zij gratis begraven in de Geertekerk te Utrecht (groefbidder was Milius). De boedelscheiding vindt plaats op 30-3-1710 bij notaris Vijandt te Utrecht.

Het echtpaar woonde te Utrecht achter 't Wijstraat (1665) en in de Smeesteeg (1668). Ten tijde van zijn overlijden woonde Johannes aan de Oudegracht tussen de Garenbrug en de Romerborgerbrug.

Trouwt 2e op 31-3-1701 (huwelijkse voorwaarden bij notaris Vijandt) met Helena Valck, gedoopt op 26-4-1654 te Delft als dochter van Cornelis Dirksz Valck en Maertgen Ariens en gratis begraven op 7-9-1732 in de Buurkerk te Utrecht.
Helena trouwde 1e op 28-6-1674 te Delft met Hermannus Crommaecker, begraven op 13-12-1687 te Utrecht en 2e op 18-6-1689 (huwelijkse voorwaarden notaris van Vechoven) met Willem Bijloo, begraven op 22-12-1694 te Utrecht.

Kinderen uit het 1e huwelijk (Utrecht):

1. Cunera, 7-2-1662 Domkerk. Begraven op 1-10-1733 in de Nicolaaskerk te Utrecht. Trouwt op 25-4-1693 in de Catharijnekerk te Utrecht met Dirck van Sterckenburg, gedoopt op 19-12-1671 in de Catharijnekerk te Utrecht als zoon van Gijsbert van Sterckenburg en Mechtelt Jans en daar door de aalmoeseniers begraven op 17-6-1751 in de Geertekerk.
2. Gerardus, 3-9-1665 Nicolaaskerk.
3. Henricus, volgt III aa.
4. Anna, 5-6-1670 Nicolaaskerk. Begraven op 3-2-1738 in de Nicolaaskerk te Utrecht. Trouwt 1e op 17-11-1699 in de Domkerk te Utrecht met Cornelis van Loenen, weduwnaar van Geertruijd van Borculo en 2e op 22-3-1702 in de Domkerk te Utrecht met Philip Nouland/van Nulden, gedoopt op 11-8-1678 te Utrecht als zoon van Jan van Nulden en Cornelia de With en daar door de aalmoeseniers begraven op 8-5-1739 in de Nicolaaskerk.
5. Sophia, 2-12-1672 Geertekerk. Begraven op 8-10-1688 in de Geertekerk te Utrecht.
6. Johannes, volgt III ab.
7. Gerrit/Geurt, volgt III ac.
8. Anthonie, volgt III ad.

Johannes laat te Utrecht kinderen begraven op 13-4-1674 en op 10-5-1675.

Op 12-11-1726 verkoopt Helena Valck, weduwe van Johannes van Roijen een huis met 3 cameren en erf aan de Schouwwetering in het gerecht Lauwerecht aan Abraham Bosch.

III aa Henricus van Roijen

Gedoopt op 5-10-1667 te Utrecht.
Trouwt op 19-4-1692 in het Anthony Gasthuis te Utrecht met Hendrickje van Barnevelt. Getuigen waren zijn vader Jan van Roijen en haar moeder Luijtje Jans.
Henricus woonde in 't Wijstraat en Hendrickje buiten de Weerpoort.

Kinderen (Utrecht):

1. Margrietje, 24-1-1693.
2. Lourens, volgt IV aaa.

IV aaa Lourens van Roijen

Gedoopt op 23-12-1694.
Trouwt op 30-11-1717 in de Catharijnekerk te Utrecht met Aertje Hendricks. Getuige was zijn vader Hendrik.
Het echtpaar woonde te Utrecht aan de Springweg (1718) en aan het Klaaskerkhof (1722-1733).
Kinderen (Utrecht):

1. Hendrikje, 10-8-1718 Dom.
2. Dirkje, 26-4-1722 Geertekerk.
3. Neeltje, 14-1-1724 Dom.
4. Hendrikus, 17-3-1726 Geertekerk.
5. Johanna, 1-2-1728 Geertekerk.
6. Sara, 25-7-1731 Dom.
7. Hendrik, 22-3-1733 Geertekerk.

III ab Johannes van Roijen

Gedoopt op 30-6-1675 in de Buurkerk te Utrecht en daar begraven op 4-6-1760 in de Nicolaaskerk.
Trouwt op 20-5-1700 in de Catharijnekerk te Utrecht met Johanna van der Maes, jongedame wonende in de Groenesteeg.
Getuigen waren Lijsbeth van Roijen, moeder van de bruidegom en Pieter Schoonhoven, oom van de bruid.
Johanna wordt op 25-11-1756 gratis begraven in de Nicolaaskerk te Utrecht.

Kinderen (Utrecht):

1. Catharina, 27-2-1701 Geertekerk.
2. Jan, 21-9-1702 Geertekerk.
3. Helena, 30-9-1704 Catharijnekerk.
4. Maria, 24-9-1706 Buurkerk.
5. Gerardus, volgt IV aba.
6. Wijnanda, 23-3-1716.

IV aba Gerardus van Roijen

Gedoopt op 5-3-1715 in de Geertekerk te Utrecht en daar begraven op 21-10-1739.
Trouwt op 11-4-1735 in de Nicolaaskerk te Utrecht met Catharina van Noppen.
Het echtpaar woonde te Utrecht aan het Nicolaaskerkhof.

Catharina hertrouwt op 11-5-1746 te Utrecht met Arnoldus van Stramrode.

Kinderen (Utrecht):

1. Jan, 24-4-1736 Catharijnkerk.
2. Mattheus, volgt V abaa.

V abaa Mattheus/Matthijs van Roijen

Gedoopt op 18-1-1739 in de Geertekerk te Utrecht.
Trouwt 1e op 1-3-1758 in de Domkerk te Utrecht met Neeltje Duyverman, weduwe van Hendrik Kroonenborgh.
Trouwt 2e op 18-6-1765 in de Cathatijnekerk te Utrecht met Johanna Verhagen, begraven op 5-1-786 in de Jacobikerk te Utrecht.
Woonde te Utrecht in het Telingstraatje (1758) en de Ballemakerstraat (1786).

Kinderen (Utrecht):

1. Arnoldus, 13-8-1758 Catharijnkerk.
2. Hendrikus, 1-3-1767 Geertekerk.

III ac Gerrit/Geurt van Roijen

Gedoopt op 17-2-1678 in de Nicolaaskerk te Utrecht en daar gratis begraven op 7-11-1719 in de Nicolaaskerk.
Trouwt op 12-5-1704 in de Geertekerk te Utrecht met Cornelia van der Geest , gedoopt op 20-4-1679 te Utrecht als dochter van Evert van der Geest en Frederickje Willems van der Maes en daar gratis begraven op 6-4-1741 in de Nicolaaskerk. Getuigen bij het huwelijk waren Jan van Roijen, vader van de bruidegom en Johanna van Roijen , nicht van de bruid (mogelijk haar schoonzuster).

Kinderen (Utrecht):

1. Evert, 8-4-1705 Dom.
2. Johanna, 8-2-1707 Catharijnekerk. Trouwt op 12-7-1730 te Utrecht met Johan Nobis, gedoopt op 3-6-1711 te Utrecht als zoon van Arnoldus Nobis en Annigje Abrahams.
3. Hendrijna, 26-2-1709 Catharijnekerk. Trouwt 1e op 15-7-1732 te Utrecht met Isaak Sluijk en 2e in 1740 te Bemmel met Jan Hek.
4. Elisabeth, 11-12-1711 Dom.
5. Elisabeth, 30-11-1712 Catharijnekerk. Begraven op 20-7-1787 in de Buurkerk te Utrecht. Trouwt op 28-10-1733 te Utrecht met Bernardus Ockeloen.
6. Jacoba, 12-3-1715 Catharijnekerk.
7. Johannes, volgt IV aca.

IV aca Johannes van Roijen

Gedoopt op 31-10-1717 in de Dom te Utrecht.
Trouwt op 4-5-1742 in de Jacobikerk te Utrecht met Helena Gondelach.
Johannes woonde in de Breestraat en Helena in de Prekerstraat.
Het echtpaar woonde te Utrecht in de Lange Jansstraat (1743-1745).

Kinderen (Utrecht):

1. Maria, 14-4-1743 Janskerk .
2. Jacobus, 21-9-1745 Catharijnkerk.

III ad Anthonie van Roijen

Gedoopt op 28-11-1682 in de Catharijnekerk te Utrecht en daar overleden na 1742.
Trouwt op 26-12-1707 te Utrecht met Aletta Ouwerkerk, gedoopt op 16-11-1686 in de Catharijnekerk te Utrecht als dochter van Anthony Ouwerkercken en Maria Matthijs en daar begraven op 9-5-1742 in de Nicolaaskerk.
Het echtpaar woonde te Utrecht aan het Klaaskerkhof in het Spinhuis (1742).

Kinderen (Utrecht):

1. Anthony, volgt IV ada.
2. Johanna, 23-8-1710 Catharijnekerk.
3. Johanna, 3-4-1712 Nicolaskerk.
4. Johannes, 11-1-1715 Dom.
5. Henricus, 22-6-1717 Catharijnekerk.
6. Agnietje, 29-6-1720 Dom.
7. Matthijs, volgt IV adb.
8. Johanna, 16-1-1729.
9. Arnoldus, volgt IV adc.

IV ada Antony van Roijen

Gedoopt op 10-4-1708 in de Catharijnekerk te Utrecht.
Trouwt 1e op 31-1-1730 in de Catharijnekerk te Utrecht met Neeltje van Veenendaal.
Trouwt 2e op 22-7-1749 in de Catharijnekerk te Utrecht met Judith van Deventer.

Woonde te Utrecht in de Lange Nieuwstraat (1730), in de Zaalstraat (1733) en aan de Volderbrug (1736).

Kinderen (Utrecht):

1. Stephanus, volgt V adaa.
2. Anna, 12-7-1733 Dom.
3. Anthonia, 30-10-1736 Catharijnekerk.

V adaa Stephanus van Roijen/Roojen

Gedoopt op 4-11-1730 in de Catharijnekerk te Utrecht en daar begraven op 13-8-1809 in de Weeskerk.
Trouwt 1e op 7-5-1754 in de Jacobikerk te Utrecht met Rijkje van de Graaf.
Trouwt 2e op 31-3-1780 in de Catharijnekerk te Utrecht met Jannetje Rosendaal, begraven op 20-4-1808 in de Buurkerk te Utrecht.
Woonde te Utrecht in de Lijnmarkt (1808).

Kinderen (Utrecht):

1. Antoni, 19-3-1755.
2. Pieternella, 11-1-1757.
3. Neeltje, 22-7-1759.
4. Maria Sophia, 27-10-1761.
5. Jan Hendrik, 8-9-1763.
6. Jan Hendrik, 7-10-1764.
7. Maria, 15-11-1765.

IV adb Matthijs van Roijen

Gedoopt op 21-8-1726 in de Domkerk te Utrecht en overleden na 1786.
Trouwt 1e op 11-3-1758 in de Domkerk te Utrecht met Neeltje Duyverman, weduwe van Hendrick Kronenburgh.
Het echtpaar woonde te Utrecht in het Telingsteegje (1758).
Trouwt 2e op 18-6-1765 in de Catharijnekerk te Utrecht met Johanna Verhagen, gratis begraven op 5-1-1786 in de Jacobikerk te Utrecht.

Kinderen (Utrecht):

1. Arnoldus, 13-8-1758 Catharijnekerk.
2. Hendriekus, 1-3-1767 Geertekerk.

IV adc Arnoldus van Rooijen

Gedoopt op 1-7-1733 in de Domkerk te Utrecht en daar begraven op 28-12-1788 in de Buurkerk.
Trouwt op 6-7-1762 te Utrecht met Jacoba Struijk, gedoopt op 15-5-1740 in de Geertekerk te Utrecht als dochter van Isak Sluijk en Hendrina van Roojen en daar overleden op 12-1-1817.
Het echtpaar woonde te Utrecht buiten de Wittevrouwenpoort (1788).

Kinderen (Utrecht):

1. Hendrikje, 26-8-1764. Trouwt op 7-10-1812 te Utrecht met Johan Andreas Rekke.
2. Cornelia, 23-12-1766.
3. Arnoldus, 29-3-1772. Begraven op 14-8-1789.
4. Jacobus, 3-11-1776.
5. Johanna, 14-5-1780.
6. Isaak, 23-4-1783. Trouwt op 26-7-1808 te Utrecht met Maria Rademaker.

II b Laurens Geurtsz/Gerritsz van Roijen

Gedoopt op 24-3-1644 in de Nicolaaskerk te Utrecht en overleden tussen 1680 en 1696.
Droogscheerder.
Trouwt als Laurens Geurtsz van Roij op 18-4-1665 in het Antoni Gasthuis te Utrecht met Maria Tobias van Es, gedoopt op 22-10-1638 te Delft als dochter van Tobias Philipsz van Es en Geertje Pieters. Getuigen bij het huwelijk waren Trijntje Geurts, moeder van de bruidegom en Jannichie Peters , goede bekende van de bruid.
Maria wordt als weduwe van Louis van Rooijen, op 22-12-1702 gratis begraven in de Nicolaaskerk te Utrecht (groefbidder was de Geest).
Tobias Philipsz van Es was plateelbakker en trouwt op 14-6-1626 te Delft met Geertgen Pieters, afkomstig van Haechpoort.
Het echtpaar woonde te Utrecht in 't Wijstraat (1665) en achter 't Wijstraat (1674).

Kinderen (Utrecht):

1. Geertje, 12-7-1665 Nicolaaskerk. Jong overleden.
2. Geertruijd, 24-9-1667 Catharijnekerk. Trouwt op 14-1-1685 in de Domkerk te Utrecht met Adriaen Lamberts, soldaat onder de Compagnie van Luitenant Colonel Booth. Getuige is haar moeder Maria van Es.
3. Anneken, 1-3-1671 Nicolaaskerk. Begraven op 13-4-1674.
4. Agnietje, 28-7-1675.
5. Catharina, 17-8-1678 Buurkerk.
6. Hiob/Tobias?, 11-10-1680.
7. Gerrit, 6-8-1682 Geertekerk. Begraven op 22-2-1683.

In een acte d.d. 9-4-1696 (notaris van Rheenen) inzake attestatie over agressief gedrag van Hendrik van Lierop, wordt Maria van Es (59 jaar), weduwe van Laurens Geurtsen van Roijen, wonende aan het Geertekerkhof, vermeld.
Op 3-7-1680 (notaris Becker) geeft Agnietje Tobias van Es, weduwe van Mias Dircksz Harlees te Delft, procuratie aan Laurens Gerritsz van Roijen, droogscheerder, en Maria Tobias van Es om als mede-erfgenamen van tante Trintje Pieters Waterswijck te komen tot scheiding van de boedel.

Copyright ┬ę Ar Stramrood 2014