Genealogie geslacht van Doorn

newI Anthonis Aertsz van Doorn

Geboren ca 1568 en begraven op 26-10-1640 in de Jacobikerk te Utrecht. Liet een vrouw en
mondige kinderen na.

Woont in 1613 in de Leege Jacobijnenstraat te Utrecht en in 1630 bij het Paardeveld.

Trouwt 1e op 8-2-1601 te Utrecht met Maijke Cornelisse.

Trouwt 2e op 27-12-1603 te Utrecht met Trijntgen Willems, begraven op 17-5-1641 in de Jacobikerk te Utrecht.

Trijntgen was weduwe van Nicolaes de Wael, "wagenmeijster-generael". 

Kinderen (Utrecht):

1.  Dirck, volgt II.

2.  Adriaentgen,14-2-1613 Jacobikerk.

3.  Wouter,5-6-1616 Jacobikerk (mogelijk).

Laat kinderen begraven te Utrecht op 3-8-1624, 18-8-1624 en 26-4-1630 (een zoon).

 

II Dirck Theunisz van Doorn

Geboren ca 1607 en begraven op 15-9-1656 in de Buurkerk te Utrecht.

Trouwt op 29-11-1632 te Utrecht met Mechteltge Arents van Ammel, geboren ca 1611 als dochter van Aernt Lucassen van Ammel en Lucia Sijke Melchiors/Melcherts en begraven op 19-1-1682 te Utrecht. Mechtelt was
bij haar overlijden weduwe van Dirck van Doorn en woonde in het Eloye Gasthuis te Utrecht.

Het echtpaar woonde te Utrecht in de Korte Watersteeg (1635) en bij de Stapel (1645/1647).

Kinderen (Utrecht):

1.  Claes,2-10-1633 Jacobikerk.

2.  Claes,5-4-1635 Jacobikerk.

3.  Anthonie,volgt III.

4.  Arent,1-2-1643 Jacobikerk. Treedt op 12-4-1668 als bosschieter in dienst van de VOC en vaart uit met het schip Zuidpolsbroek. Dit schip vergaat met man en muis in 1669.

5.  Lesia/Lucia,2-3-1645 Jacobikerk.

6.  Arnoldus,17-1-1647 Jacobikerk.

7.  Catarina,4-5-1651 Jacobikerk.

Laat kinderen begraven te Utrecht op 2-5-1642, 28-8-1643, 4-8-1645 en 9-7-1649

 

III Anthonie Dircksz van Doorn

Vingerhoedmaker;hij was knecht bij de vingerhoedmakerij van Cornelis van de Wetering
in de Bemuurde Weerd.

Gedoopt op 26-5-1641 in de Jacobikerk te Utrecht en daar begraven op 29-1-1712.

Trouwt op 2-1-1664 voor de Schepenen van Utrecht met Neeltge Dirks Vereem, geboren ca 1643 te Utrecht als dochter van Dirk Cornelisz Vereem en Trijntge Anthonis Evertsz en daar begraven op 19-12-1705.

Kinderen (Utrecht,Oud-RK, niet compleet):

1.  Cornelius,6-2-1680. Begraven op 8-5-1684

2.  Mechtildis,volgt IV.

Laat een kind begraven op 15-8-1664

 

IV Mechtildis van Doorn

Gedoopt op 30-8-1685 te Utrecht (Oud-RK) en overleden na 1714.

Laat 2 onechte kinderen dopen te Utrecht, t.w.

1.  Petrus,22-2-1709 Oud-RK.

2.  Antony, volgt V.

 

V Antony van Doorn

Geboren ca 1722/1723.

In het Doopboek van de Oud-Katholieke kerk te Utrecht staat geschreven aan het eind van het jaar 1723
(vermoedelijk later bijgeschreven): In 't jaar 1722 a 1723 is gedoopt Antony van Doorn, zoon van Antony van Doorn en Mechtel Verhoes. Zo hebben mij getuigt Arnoldus Stramrood en Cornelis Eikhorst".
Opgetekend door de pastoor van de Jacobikerk te Utrecht.

De vermelde ouders zijn onjuist en in de DTB van Utrecht niet te vinden.

Wordt bij de doop van zijn eerste 3 kinderen vermeld als "van Doornik".

Trouwt op 29-8-1742 in de Domkerk te Utrecht ( Ds. Kelderman) met Jacoba Colet, gedoopt op 14-10-1722 te
Utrecht als dochter van Jacobus/Klaas Colet en Lijsbeth Brasser.

Antony is soldaat in het regiment van de Heer Coll. Bedarides. Jacoba woonde in het Louwerssteegje.

Na het huwelijk woont het echtpaar tussen 1742 en 1756 Achter de Wal bij de Weerdpoort.

Jacoba wordt gratis begraven te Utrecht in de Buurkerk op 2-4-1807. Groefbidder was van Wijngaarden.Zij is
dan weduwe en woont op de Mariaplaats.

Op 4-4-1771 wordt Anthony van Doorn ingeschreven als burger van Utrecht, samen met zijn kinderen Anthony,
Nicolaas, Michiel, Alexander, Elisabeth, Thomas en Susanna.

Bij de inschrijving staat vermeld dat Anthony geboren is te Utrecht.

Kinderen (Utrecht):

1.  Anthony, volgt VIa.

2.  Nicolaas, volgt VI b .

3.  Michiel, volgt VI c.

4.  Lijsbeth, 12-4-1750 Jacobikerk. Begraven te Utrecht op 8-2-1753.

5.  Alexander, volgt VI d.

6.  Elisabeth, 28-12-1753 Domkerk. Op 24-6-1777 wordt in de Nicolaikerk te Utrecht haar onechte zoon
Hendrik gedoopt. Lijsbeth overlijdt in het kraambed en wordt op 13-6-1777 te Utrecht begraven.

7.  Thomas, 4-7-1756 Jacobikerk.

8.  Susanna, 23-12-1759 Jacobikerk.

 

VI a Anthony van Doorn

Gedoopt op 21-12-1742 te Utrecht en daar overleden op 30-8-1818.

Trouwt op 4-1-1763 in de Catharijnekerk te Utrecht met Hendrina Daleman/Daalman, overleden op 15-11-1817 te Utrecht.

Het echtpaar woonde te Utrecht bij de Weerdpoort en in de Korte Louwersstraat.

Kinderen (Utrecht):

1.  Anthony,21-3-1764 Domkerk.

2.  Jacoba,12-7-1767 Janskerk.

3.  Elisabeth,9-2-1770 Domkerk.

4.  Hendrina,1-3-1775 Jacobikerk. Trouwt met Pieter Hessing.

5.  Adrianus,1777. Trouwt op 12-10-1825 te Utrecht met Maria Elisabeth Smals.

6.  Cornelis,30-1-1780 Jacobikerk.

7.  Susanna,31-7-1782 Domkerk.

8.  Johannes,10-11-1784 Domkerk.

 

VI b Nicolaas van Doorn

Gedoopt in de Janskerk te Utrecht op 24-2-1745 ( in de doopakte vermeld met de naam van Doornik) en
overleden voor 25-12-1782.

Woonde te Utrecht in de Koestraat (1775), in de Lange Louwerstraat (1778) , bij de Catharijnepoort (1780) en buiten de Tolsteegpoort (1782).

Trouwt te Utrecht op 7-7-1772 met Maagje Verburg, gedoopt te Veenendaal op 19-9-1745 als dochter van
Antoni Verburg en Christina van Dolder, en begraven te Utrecht (bedeeld) op 28-3-1799.

Het echtpaar laat te Utrecht dopen:

1.  Anthonie, volgt VII ba.

2.  Christiaan, 1-12-1775. Overleden op 24-8-1849 te Utrecht. Trouwt op 7-5-1807 te Utrecht met Aletta
Bos.

3.  Nicolaas, 8-4-1778.

4.  Jacoba, 3-9-1780.

5.  Thomas, 25-12-1782. Bij zijn doop wordt vermeld dat de vader is overleden, daarom is Cornelia Verburg
getuige.

 

VII ba Anthonie van Doorn

Gedoopt te Utrecht op 3-12-1773 en overleden te Utrecht op 27-12-1856.

Trouwt 1e in de Domkerk te Utrecht op 19-12-1798 met Hendrica Harselaar, geboren te
Barneveld/Voorthuizen als dochter van Hendrik Harselaar en Hendrica Klaassen en overleden te Utrecht op 11-3-1822 ( 45 jaar oud).
Hendrica woonde in de Korte Jansstraat en Anthonie buiten de Waardpoort.

Het echtpaar woonde Bildstraat aan de Groenelaan ( 1801) en buiten de Waertdpoort op het Zwarte Water (
1806).

Anthony trouwt 2e op 27-8-1823 te Utrecht met Johanna Hendrica van Luijnen, geboren ca
1782 en overleden te Utrecht op 5-10-1855, dochter van Gerrit van Luijn en Anna Sybilla Beijers.

Trouwt 3e op 9-4-1856 te Utrecht met Margaretha de Graaf, 33 jaar, geboren te Utrecht als
dochter van Arie de Graaf en Willemina van Zantwijk.

Kinderen ( Utrecht):

1.  Alida, volgt VIII baa.

2.  Nicolaas, 22-6-1803. Getuige was Geertrui de Graaff. Overleden te Amersfoort op 29-8-1826. Trouwt
Johanna Maria van Doorn.

3.  Antony, 7-12-1806. Begraven te Utrecht op 13-3-1809.

4.  Maria, 24-1-1810. Getuige was Aaltje Bos, vrouw van Christiaan van Doorn.

 

VIII baa Alida van Doorn

Gedoopt te Utrecht op 25-2-1801 en daar overleden op 19-12-1848.

In de doopacte staat vermeld: "Mag volgens schriftelijk consent van P.Mensinga, predikant van de
Blauwcapel, gegeven 23-2-1801, in deze stad gedoopt worden".

Trouwt te Utrecht op 26-11-1823 met Arnoldus Stramrood.

Zie verder genealogie Stramrood.

 

VI c Michiel van Doorn

Gedoopt op 29-10-1747 in de Jacobikerk te Utrecht en gratis begraven op 17-9-1793 in de Jacobikerk..

Trouwt op 28-11-1780 in de Catharijnekerk te Utrecht met Willemina Kemp, gedoopt op 25-8-1756 te
Utrecht als dochter van Cornelis Kemp en Willemeijntje Magels en daar overleden op 19-7-1814.

Woonde te Utrecht in de Lange Louwerstraat (1782) en de Zandstraat (1784).

Kinderen ( Utrecht):

1.  Anthonia, 23-6-1778 Catharijnekerk (geecht). Overleden te Utrecht op 8-11-1864. Trouwt met Evert van
den Berg.

2.  Michiel, 9-5-1780 Catharijnekerk (geecht). Overleden te Utrecht op 13-2-1820. Trouwt met Geertruij
Markenhof.

3.  Cornelis, 7-4-1782 Domkerk.

4.  Jacobus, 12-5-1784 Domkerk. Overleden te Utrecht op 3-10-1852. Trouwt met Hendrika Stekelenburg.

5.  Willemina, 27-8-1786 Jacobikerk.

6.  Elisabeth, 4-6-1788 Domkerk.

7.  Cornelia, 19-12-1790 Jacobikerk.

8.  Hendrina, 16-6-1793 Jacobikerk. Begraven op 3-12-1796.

 

VI d Alexander van Doorn

Gedoopt op 28-1-1752 in de Domkerk te Utrecht en daar gratis begraven op 11-1-1791 in de Jacobikerk.

Trouwt op 28-1-1777 in de Catharijnekerk te Utrecht met Jacoba Berendina van der Mast, gedoopt
op 5-5-1754 te Utrecht als dochter van Thomas van der Mast en Maria van Scherpenzeel en overleden te Utrecht op 15-1-1818.

Woonde te Utrecht in het Lange Lauwerecht.

Kinderen ( Utrecht):

1.  Antonie, 25-5-1777 Jacobikerk. Begraven op 15-6-1777.

2.  Thomas, 24-6-1778 Domkerk.

3.  Sander, volgt VII ca.

4.  Maria, 24-8-1783 Jacobikerk.

5.  Maria, 14-12-1788 Jacobikerk. Begraven op 15-12-1788.

6.  Anthony, 1-1-1791 Jacobikerk. Overleden te Utrecht op 9-3-1848. Trouwt op 4-9-1811 te Utrecht met
Maria van Bijnum.

 

VII ca Alexander van Doorn

Gedoopt op 29-4-1781 in de Jacobikerk te Utrecht en overleden te Utrecht op 4-3-1837.

Trouwt 1e met Maria Borman, overleden te Utrecht op 15-1-1818.

Trouwt 2e op 25-3-1818 te Utrecht met Pieternella Stramrood, gedoopt te Utrecht op 8-4-1789 als
dochter van Thomas Straemraet en Mechteld van Munster.

Kinderen (Utrecht):

1.  Alexander, 17-8-1812. Overleden op 23-10-1876 te Utrecht. Trouwt op 22-10-1834 te Utrecht met Theodora
van Groeningen.

2.  Adrianus, 9-5-1815. Overleden op 22-12-1891 te Utrecht. Trouwt op 22-2-1837 te Utrecht met Jacoba
Wilhelmina Sweers.

Copyright ┬ę Ar Stramrood 2014