Genealogie van Breukelen

 

I Jan Frans

Ook genoemd Jan Jans Timmerman.

Geboren ca 1610, diaken te Zuilen, eigenaar van een tichelarij naast Diedrichstein te Zuilen.

Krijgt op 4-12-1647 de erfpacht over de grond waar de tichelarij bij Diedrichsteijn op stond, overgedragen van zijn zwager Jan Jansz van Suijlen. Een aan deze tichelarij grenzend gelegen erf wordt op 7-11-1648 voor het Gerecht Zuilen (RAU toegang 76, inv. 302) door Jan Claes cum suis getransporteerd aan Jan Frans.

Trouwt met Aeltje Jans, begraven op 19-1-1701 te Zuilen, dochter van Jan Jansen Ticchelmaker en Barbara Hendrix.

Kinderen:

1. Gijsbert, volgt II a.

2. Heijndrick Jansz de Vries, volgt II b.

3. Hendrik Jansz de Jonge, volgt II c.

 

II a Gijsbert Jans van Breukelen

Gijsbert was (nomine uxoris) mede-erfgenaam van Catharina Claes, gehuwd met Dirck Dircks van Serdam.

Kaart 1688 van het Kapittel van St. Jan:

Vermelding van Cornelis Jacobsz Coningh, Gijsbert Jansz van Breukelen en Arijen Pietersz van Hernen i.v.m. een door het Kapittel aan hen verkochte afgrift ( = het afgraven van de kleigrond t.b.v. een steen- of pannenbakkerij) van een opgemeten stuk land in de Zwesereng bij de Daalse Dijk. Waarschijnlijk was het 3-tal in compagnonschap werkzaam op de pannenbakkerij " op Duijnkerken" Westzijde van de Vecht ten noorden van de valbrug van Zuilen.

Trouwt met Marijchje Jacobs, begraven te Zuilen op 24-4-1710.

Kinderen (Breukelen):

1. Cornelis, 5-8-1666. Begraven te Zuilen op 16-9-1727. Op 23-2-1696 trouwt te Zuilen Cornelis Gijsbertsz van Breukelen met Marrichje Bastiaans van Dijck. Getuige was Gijsbert Jansz, de vader van de bruidegom.

2. Maria, 26-1-1668. Trouwt op 12-7-1691 te Zuilen met Jan Cornelisz de Coninck, gedoopt te Zuilen op 7-9-1662 als zoon van Cornelis Jacobsz de Coninck en Gijsbertien Gerrits.

3. Catharijn, 4-7-1669.

4. Jan, 20-2-1671.

5. Huijbert, volgt III a.

6. Jan, 20-2-1676. Trouwt 1e Gerecht Zuilen op 12-5-1700 ( ot. 6-4) met Sophia Jans Sonnevelt, afkomstig van Wateringen , wonende Rode Brug. Trouwt 2e te Zuilen op 26-10-1710 ( ot. 12-10) met Petronella van Ekeren, weduwe van Arent van Middelvecht. Trouwt 3e te Zuilen op 27-12-1722 met Yda van Bemmel.

7. Japick, 16-9-1677.

8. Jacob, 16-3-1679. Begraven te Zuilen op 25-10-1714.

9. Cornelis, 5-10-1680.

10. Gijsbert, 18-3-1683. Begraven te Zuilen op 19-9-1711.

 

Jan Jans van Breukelen trouwt 1e te Woerden op 24-3-1661 met Fychjen Rijcke Paling, en trouwt 2e te Breukelen op 27-4-1662 met Marijchje van Porthengen. Mogelijk een broer van Gijsbert.

 

III a Huijbert Gijsbertsz van Breuckelen

Gedoopt te Zuilen op 16-8-1674 en daar begraven  op 30-5-1724.

Trouwt te Zuilen op 17-7-1702 (ot. 3-7) met Grietje Melis van Roseboom, wonende te Zuilen, gedoopt op 6-3-1681 te Zuilen als dochter van Melis Cornelis Rosenboom en Gerrigje Jans. Getuigen bij het huwelijk waren Cornelis Gijsbertsz van Breuckelen, zijn broer, en Christiaen Aelbertsz Vermaeck, haar voogd. Schriftelijk consent van Hendrik Jansz Korver, wonende te Woerden, haar oom en andere voogd.

Grietje wordt begraven te Zuilen op 11-9-1727.

Kinderen (Zuilen):

1. Gijsbert, 18-6-1702.

2. Gerrichje, 8-3-1705. Begraven te Zuilen op 22-6-1706.

3. Melis, volgt IV aa.

4. Gerrigje, 30-12-1708.

5. Maria, 2-11-1710. Begraven te Zuilen op 16-2-1711.

6. Cornelia, 31-7-1712.

7. Jacob, 6-12-1716.

8. Marrigje, 13-8-1719. Begraven te Zuilen op 19-4-1723.

9. Marrigje, 22-8-1723. Begraven te Zuilen op 20-12-1723.

10. Otto, volgt IV ab.

 

IV aa Melis van Breukelen

Gedoopt te Zuilen op 3-3-1707en daar begraven op 9-1-1784.

Op 3-7-1765 vermeld als lidmaat te Zuilen.

Trouwt te Zuilen op 14-11-1734 (ot. 29-10) met Gerrigje van den Agtersloot, gedoopt te Everdingen op 30-10-1707 als dochter van Gijsbert van Agtersloot, en begraven te Zuilen op 2-10-1748.

Het echtpaar laat te Zuilen dopen:

1. Grietje, 6-11-1735.

2. Geertruid, 23-6-1737. Trouwt te Zuilen op 27-10-1776 met Jan Verbeek.

3. Gijsbertje, 6-9-1739. Trouwt te Zuilen op 21-11-1762 met Willem van Voorburgen.

4. Huybertje, volgt Vaa.

5. Maria, 19-2-1747.

 

V aa Huybertje van Breukelen

Gedoopt te Zuilen op 23-9-1742 (gedoopt door Ds. Cuijsser VDM Westbroek), en begraven te Zuilen op 3-9-1794.

Wordt, samen met haar echtgenoot Cornelis Beekes, in april 1789 aangenomen als lidmaat van de NH Gemeente te Zuilen.

Trouwt op 8-5-1770 te Utrecht met Cornelis Beekes.

Zie verder genealogie Beekes.

 

IV ab Otto van Breukelen

Geboorte/doop niet gevonden. Aannemelijk dat hij een zoon is van Huijbert en Grietje; de oudste zoon wordt Huijbert genoemd en de op een na oudste dochter Grietje. De oudste kleinzoon van Otto wordt Melis genoemd.

Begraven te Zuilen op 10-1-1795.

Trouwt te Zuilen op 15-9-1748 (ot. 27-8) met Anna Cathrina Landzaed, gedoopt op 27-8-1713 te Utrecht als dochter van Frederik Lantsaat en Maria Godarts, en begraven te Zuilen (" van de armen") op 19-4-1796.

Otto was diaken van de NH-gemeente te Zuilen. Wordt als zodanig vermeld in het Oude Trouwboek van Zuilen op 14-5-1752. Het echtpaar wordt op 3-7-1765 vermeld als lidmaten te Zuilen.

Op 1-3-1741 (notaris de Leeuw te Utrecht) is Otto van Breukelen borg voor Melis van Breukelen.

Kinderen ( Zuilen):

1. Huijbert, 24-8-1749.

2. Maria, 7-11-1751. Trouwt 9-11-1777 te Zuilen met Eldert van Hondhorst.

3. Fredrik, 21-10-1753.

4. Grietje, 4-7-1756.

5. Huijbert, 25-3-1759.

6. Huijbertje,1-11-1761. Begraven op 22-12-1809 te Zuilen.Trouwt op 9-5-1790 te Zuilen met Johannes Delfgouw, gedoopt te Utrecht op 1-7-1767 en overleden op 23-4-1829.

 

II b Heijndrick Jansz de Vries

Pannenbakker. In 1689 vermeld als " brughman te Zuijlen" en in 1690 vermeld als tapper in de Swaen te Zuilen.

Overleden voor 1694.

Trouwt op 28-12-1673 te Zuilen met Meijnsgen Verbaan, dochter van Willem Jacobs.

Meijnsgen hetrouwt op 12-8-1694 te Zuilen met Gerrit Cornelis Coningh, zoon van Cornelis Jacobs Coningh en Gijsbertje Gerrits.

Kinderen (Zuilen):

1. Neeltgen, 14-2-1675.

2. Aeltgen, 14-5-1676. Trouwt met Dirk Koningh.

3. Neeltgen, 3-2-1678.

4. Annichen, 3-8-1679.

5. Jan, 18-9-1681.

6. Wilhelm, 23-9-1683.

7. Neeltgen, 13-9-1685.

8. Marie, 17-7-1687.

9. Marie, 19-5-1689.

10. Hendrick, 19-4-1691.

 

II c Hendrik Jans de Jongh

Begraven op 15-5-1714 te Zuilen.

Trouwt op 5-11-1676 te Zuilen met Grietje Huijberts van Rietveld.

Kinderen (Zuilen):

1. Wijntje, 3-6-1678. Begraven op 27-7-1706.

2. Aeltje, 7-3-1680.

3. Annichje, 19-2-1682. Trouwt met Jan Hageman.

4. Aegje, 10-2-1684. Begraven op 8-6-1711.

5. Huijbertje, 21-2-1686. Begraven op 29-5-1711.

6. Lijsbeth, 19-2-1688.

7. Jannichje, 23-8-1691.

8. Jan, 25-7-1697.

Copyright ┬ę Ar Stramrood 2014