Genealogie Caro

 

I N.N.Caro

Had voor 1761 een relatie met Elisabeth Scharp/Scharre, geboren ca 1731, afkomstig van Kleef.

Elisabeth trouwt op 26-jarige leeftijd op 13-2-1761 te Amsterdam met Michiel Gosel(e), geboren ca 1735, afkomstig van Nederburg. Getuigen waren voor hem Michel Raaij/Gaaij en voor haar Johanna Schreuder.

Beiden woonden te Amsterdam in de Spiegelstraat.

Uit haar eerste relatie met N.N.Caro had Elisabeth een kind met de naam Claesje (later Nicolaas)

 

II Nicolaas Caro

Geboren medio 1759 en overleden te Utrecht op 22-5-1830 (70 jaar oud, buiten beroep).

Volgens overlijdensakte geboren te Utrecht, maar doop aldaar niet gevonden. Mogelijk geboren te Gorinchem.

Woonde in 1785 in de Spaendersteeg te Rotterdam, in 1790 in het Louwersteegje te Utrecht , in 1792 aan de Wal op 't Vreeburg, in 1801 in de Brietesteeg en in 1830 in de Lange Nieuwstraat, wijk A, nr. 302.

Woont in 1813 (Volkstelling) Rue Longue Neuve droite nr 190, samen met zijn vrouw, en 4 kinderen. Inwonend is Paulus Fremerij, 68 jaar, bestedeling.

Was in 1792 soldaat onder Generaal Baron van Bentinck, gelegen in garnizoen te Kampen. Later toezichthouder van het Dolhuijs en opzichter/vader.

Wordt op 16-11-1761 namens de Aalmoesenierskamer opgenomen in het Kinderhuijs der Stadt Utrecht; is dan 2,5 jaar oud. Verlaat het Kinderhuijs met consent in mei 1783.

Op 2-11-1761 dient Cornelis Blankestein, Regent van de Aalmoesenierskamer Utrecht een rekwest in op name van Claesje Carot voor opname in het Kinderhuis te Utrecht. " Eene Elisabeth, zig uijtgevende huijsvrouw te zijn van eenen Michiel Gosik, sedert 12 weken komen wonen te Utrecht ten huijze van Johannes Schoolman in de Romenburgerstraat, nevens een kind genaamt Claesje Carot, welke zij zeijden in een eerder huwelijk verwekt te hebben. Dat gem. vrouwspersoon omtrent 6 weken geleden voorgaf haer voorn. man van de Amsterdamsche Schuijt te zullen afhalen, tot heden niet is teruggekomen en dus voorn. kind heeft verlaten".

Het kind was 2 1/2 jaar oud.

Op 4-11-1761 wordt akkoord gegeven tot opname; jaarlijks 40 guldens te betalen door de Aalmoesenierskamer voor onderhoud.

Op 22-4-1772 besteed bij Adrianus van Ree, wolkammer, voor F -.6.- per week.

Van 14-4-1779 tot 1783 besteed bij Jan Hendrik Broedelet, kleermaker.

Verlaat het Kinderhuis op 15-5-1783. Is dan kleermaker.

Op 20-4-1781 lidmaat te Utrecht.

Ontvangt in de periode 1793-1806 bedeling van de Diaconie van de Hervormde Kerk te Utrecht.

Trouwt op 6-12-1785 (ot. 20-11) te Rotterdam met Elisabeth van Lutsenburg, dochter van Pieter van Lutsenburg en Cibilla van Dijk, geboren ca 1760 en overleden te Jutphaas op 13-1-1836.

Elisabeth woonde in het Kindergasthuys en doet belijdenis op 12-4-1780.

Kinderen (Utrecht):

1. Nicolaas, volgt III.

2. Jan. Begraven te Utrecht op 8-3-1790 in de Jacobikerk " door order van de Ed. Achtbare Heeren van het Gerecht dezer stad".

3. Hendricus, 28-3-1792 Domkerk. Doophefster was Maria de Visser, lidmaat, vrouw van Nicolaas van Hulst, wonende in de Korte Elisabethstraat.

4. Casper, 18-1-1795 Domkerk. Overleden op 28-3-1865 te Velp. Trouwt op 28-11-1821 te Utrecht met Hendrina Kheler, gedoopt op 25-7-1787 te Velp als dochter van Jorg Christof Kheler en Johanna Hendriks en daar overleden op 9-4-1864.

5. Elisabeth, 7-2-1798 Domekerk. Overleden te Jutphaas op 2-7-1855. Trouwt op 25-10-1820 te Utrecht met Dirk van Maanen, gedoopt te Bunnik op 31-1-1796 als zoon van Jacobus van Maanen en Hendrika Hense.

6. Johanna Geertruij, 25-4-1801 Geertekerk. Overleden op 20-12-1873 te Utrecht. Trouwt 1e op 24-7-1822 te Utrecht met Jan van Laaren, 2e op 20-10-1830 te Utrecht met Franciscus van Lint, 3e op 14-2-1838 te Utrecht met Ernst Frederik Antonie Reder en 4e op 14-6-1854 te Utrecht met Jan van Frankenhuizen.

 

III Nicolaas Caro

Geboren te Utrecht op 19-11-1786, gedoopt in de Domkerk op 13-2-1811 en overleden te Utrecht op 23-4-1855.

Was schildersknecht.

Trouwt te Utrecht op 6-5-1810 (ot. 22-4) met Wilhelmina Colmjon, gedoopt te Utrecht op 25-6-1778 als dochter van Willem Colmjon en Maria van de Ham, en overleden te Utrecht op 5-7-1849.

Woonde in 1811 in de Groenesteeg en in 1849 Lange Nieuwstraat.

In 1813 (Volkstelling) woonde het echtpaar Rue Longue Neuve droite nr. 196

Kinderen (Utrecht):

1. Nicolaas, 13-2-1811. Begraven in de Nicolaikerk op 16-3-1811.

2. Willem, volgt IV a.

3. Johannes, 22-12-1813.

4. Nicolaas, volgt IV b.

 

IV a Willem Caro

Geboren te Utrecht op 22-1-1812 en daar overleden op 19-2-1875.

Onderwijzer.

In het Lotingsregister Nationale Militie over het jaar 1831 wordt vermeld dat Willem vrijstelling krijgt vanwege zijn studie Theologie. Hij was lid van het Jagerskorps Studenten in het jaar 1832.

Zijn signalement luidde:

Ovaal aangezigt

Rond voorhoofd

Grijze ogen

Lange neus

Ronde kin

Bruin haar

Pokdalig uiterlijk.

Trouwt te Utrecht op 15-6-1836 met Anna Maria Frederika Stramrood, geboren te Utrecht op 23-4-1815 als dochter van Nicolaas Martinus Stramrood en Anna Maria Kellerman en daar overleden op 4-3-1901.

Kinderen (Utrecht):

1. Nicolaas, 29-5-1836. Overleden te Oud Gastel op 28-11-1894. Trouwt te Utrecht op 19-1-1865 met Catharina van Beest. Uit dit huwelijk 8 kinderen.

2. Nicolaas Martinus, 26-4-1838, Overleden te Utrecht op 2-2-1914. Trouwt te Utrecht op 28-5-1862 met Jannigje Elisabeth van Ingen. Uit dit huwelijk 9 kinderen.

Nicolaas was boekhouder. Zijn signalement luidde (bron Nationale Militie):

Ovaal aangezigt

Rond voorhoofd

Blauwe ogen

Dikke neus

Ronde kin

Bruin haar.

 

IV b Nicolaas Caro

Geboren te Utrecht op 6-9-1815 en daar overleden op 24-3-1855.

Trouwt te Utrecht op 29-9-1847 met Alida Stramrood, geboren te Utrecht op 18-2-1814 als dochter van Hendrika Stramrood.

Kinderen (Utrecht):

1. Clasina Carolina , 6-10-1848. Daar ongehuwd overleden op 21-6-1914.

2. Alida Luciana, 8-10-1851. Daar ongehuwd overleden op 25-3-1930.

Copyright ┬ę Ar Stramrood 2014