Genealogie Penning

 

I Gijsbert Hendricksz Penning

Gratis begraven op 30-11-1710 in de Jacobikerk te Utrecht.

" Verongelukt in de stadsgracht omtrent de Weertpoort". Liet een vrouw en een mondige zoon na.

Woonde in de Viestraat (1679) , in de Mariastraat (1682) en op de Varckenmarkt in den Doelen (1710).

Trouwt op 9-6-1679 in de Domkerk te Utrecht met Gerrichje Crijnen, weduwe van Johannes Kemmer. Geboden tot Gorinchem. Getuigen waren Aert Herbertsz in ´t Apostelengasthuijs wegens de moeder van de bruidegom en Catarina Titsholm, nicht van de bruid.

Gijsbert woonde in de Viesteeg en Gerrichje " over de Hooge Koremerckt".

Gerrichje trouwt 1e op ? te Gorinchem met Johannes Kemmeraer, weduwnaar van Aelbertje Evert. Zij wordt geboren te Gorinchem en begraven op 11-2-1714 in de Jacobikerk te Utrecht.

In 1663 is te Ameijde lidmaat Jan Kemmeraer, chirurgijn, samen met zijn vrouw Aelbertjen Leenderts.

 

II Hendrick Penningh

Gedoopt op 28-3-1682 in het Antony Gasthuis te Utrecht en gratis begraven op 12-6-1741 in de Jacobikerk te Utrecht (groefbidder was de Kleijn).

Woonde in de Korte Viesteegh (1700), aan de " Verckenmarkt" (1702 - 1719) en in de Sloresteeg (1741).

Trouwt op 16-7-1700 in het Anthoni Gasthuis te Utrecht met Maria van Doeverden, gedoopt op 7-12-1666 te Utrecht als dochter van Johannes Jansz Doeverden en Mechteld Pauwels van Rijnsweerdt. . Getuige bij het huwelijk was Maijgje Jans van Doeverden. " De bruidegom heeft de toestemming nodig van de ouders. Acte gezien".

Maria woonde in het Hartsteegje. Zij wordt op 9-1-1757 als weduwe gratis begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Groefbidder was Oosterhuijsen. Zij woonde in de Sloresteeg bij de Verkenmarkt.

Maria ontvangt vanaf 29-7-1741 bedeling door de Diaconie van de hervormde Kerk te Utrecht.

Het echtpaar laat te Utrecht dopen:

1. Jan, 3-11-1700.

2. Maria, 1-6-1702. Trouwt op 1-1-1722 te Utrecht met Hermannus Parison.

3. Johannes, 21-12-1704.

4. Gijsbertus, 23-8-1707.

5. Evertje, 24-11-1709.

6. Samuel Gerardus, volgt II.

7. Gijsbertus, 18-8-1716. Trouwt op 30-3-1739 te Utrecht met Johanna Cromhout.

Was zeilmakersknecht. Burger van Utrecht op 12-8-1763.

8. Gerrigje, 24-8-1719.

 

II Samuel Gerardus Penning

Gedoopt te Utrecht op 8-9-1713. Getuigen waren Samuel van Doeverden en Charlotte Elisabeth Mensing.

Begraven te Utrecht op 15-7-1795.

Burger van Utrecht op 4-3-1751; " kramerij doende".

Ontvangt bedeling van de Diaconie van de Hervormde Kerk te Utrecht in de periode 1770-1796. Zijn vrouw was in 1777 kraamhulp.

Trouwt te Utrecht op 7-6-1753 met Johanna Kloos.

Het echtpaar laat te Utrecht dopen:

1. Hendrik Jacobus, 24-3-1756.

2. Gijsbert, 11-1-1767.

3. Willemijntje, volgt III.

 

III Willemijntje Penning

Gedoopt te Utrecht op 20-3-1765 en daar overleden op 25-10-1844.

Trouwt te Utrecht op 15-12-1786 met Jan van Groot Batave.

Zie verder genealogie van Groot Batave.

Copyright © Ar Stramrood 2014