Genealogie Lengton/Lington

 

I N.N. Lengton

Kinderen:

1. Symon, volgt II a.

2. Robbert, volgt II b.

3. Elisabeth. Ondertrouw op 16-2-1645 te Den Haag met Daniel Perrin.

 

II a Symon Lengton

Trouwt met Damin.

Kinderen (Den Haag):

1. Maria Elisabeth Lenton, 21-3-1638.

2. Cornelia Lencton, 13-7-1641.

3. Robert, volgt III aa.

4. Judith Lenton, 6-7-1639. Getuige is Robbert Lenton.

5. Anna Lencton, 12-2-1648.

6. Dirck, volgt III ab.

 

III a Robbert/Robbrecht Lengton

Gedoopt te den Haag op 28-11-1645. Getuigen zijn Thomas Langton en Mabel Langton.

Ondertrouw te den Haag op 8-11-1665 met Geertruyt ten Lande.

Kinderen (Den Haag):

1. Dammijn, 21-4-1666. Getuige is Anna Lenton.

 

III b Dirck Simonse Lengton

Ondertrouw te den Haag op 16-5-1666 met Arentgen Jans. " Op ´t verzoek van Capiteijn Coenen tweede gebod opgehouden".

Ondertrouw te Den Haag op 23-12-1668 met Arentje Jansdr. van der Kaaij.

Kinderen (Den Haag):

1. Jan Lengton, 27-4-1670. Getuige is Jan van der Kaaij.

2. Hendrik, volgt IV ba.

3. Jacobus Leuchtum, 2-10-1680.

4. Judick Lenctum, 7-9-1672. Begraven te Den Haag op 5-4-1755.

5. Mientjen de Lenctonck, 15-1-1679.

6. Thomas Lengton, 21-10-1682. Was werkzaam bij de VOC als bosschieter op het schip Grimmesteijn. Overlijdt voor 15-9-1705 ( einde verbintenis).

7. Willem, volgt IV bb.

8. Dirck Lengton, 13-10-1684.

9. Dirck Lengton, 26-12-1686.

 

IV ba Hendrick Lenghton

Gedoopt te Den Haag op 8-11-1676. Getuige is Hendrick Lenctum.

Trouwt op 11-5-1698 (ot. 27-4) te Den Haag met Johanna Delnef, gedoopt op 1-3-1671 te den Haag als dochter van Heinderick Jansen en Aeltie Crijnse van Egmont.

Trouwt waarschijnlijk 2e op 2-10-1727 in de Jacobikerk te Utrecht met Hendrikje Zaal/ Anters.

Hendrik was schoenlapper en woonde in 1747 " in ´t Steegje" te Utrecht. Wordt op 21-2-1748 gratis begraven in de Buurkerk te Utrecht. Liet een vrouw en een mondige zoon na.

Het echtpaar laat te Den Haag dopen:

1. Dirkje, 8-3-1699. Getuige was Ariaantje Delneff. Trouwt op 7-6-1722 te Den Haag met Crijn Jonkers.

2. Hendrik, 27-5-1701.

3. Aaltje, 6-10-1701.

4. Adrianus, volgt V ba.

5. Kasper, 18-7-1707. Soldaat. Trouwt op 20-6-1728 te Den Haag met Adriana van Erkel.

6. Andries, 2-10-1709.Was soldaat en vertrekt op 6-5-1736 met het schip Papenburg naar Oost-Indie. Komt op 4-12-1736 aan in Batavia en overlijdt daar.

 

V ba Adrianus/Andries Len (g)ton(g)

Gedoopt te Den Haag op 8-5-1705 (getuige was Ariaantje Delneff) en gratis begraven op 10-1-1787 in de Buurkerk te Utrecht ( groefbidder was van Beijnum).

Trouwt op 15-4-1728 in de Jacobikerk te Utrecht met Christina / Stijntje Muysert/Muyden, begraven te Utrecht op 13-1-1789.

" Hebben haar tweede proclomatie op appointement van haar Ed. Mog. Van 13-4-1728 gehad op woensdag in den Dom den 14-4-1728. En hun derde voorstel op donderdag den 15-4-1728 in de Jacobikerk, alwaar ze op dien dag getrouwd zijn".

Woonde Craansteeg (1731), ´t Meijpoortje (1735), buiten de Waard (1744) en in " het buurtje op het Vreedburgh" (1750).

Het echtpaar laat te Utrecht dopen:

1. Jakobus, volgt VI ba.

2. Hendrik, 3-12-1733. Begraven te Utrecht op 22-10-1738.

3. Johannes, 19-10-1735. Begraven te Utrecht op 15-7-1794. Koperslagersknecht. Trouwt te Utrecht op 28-8-1759 met Johanna van Wolderen/Volderen ( overleden te Utrecht op 26-3-1816). Woonden onder de Wal bij de Smeepoort.

Ontvangt in de periode 1777-1789 bedeling van de Diaconie van de Hervormde kerk te Utrecht.

Kinderen:

1. Gerrit, 14-7-1761. Begraven 21-11-1761.

2. Christina, 27-10-1762.

3. Geertruij, februari 1765. Begraven 30-3-1765.

4. Gerrit, 27-4-1766. Begraven 10-5-1766.

5. Geertruijd, 8-5-1768.

4. Judith, 26-8-1739. Begraven te Utrecht op 16-1-1829.

5. Dirk, 11-4-1742.

6. Andries, 18-11-1744. Begraven 22-11-1744.

7. Christina, 23-12-1750. Gratis begraven op 21-11-1753 in de Buurkerk te Utrecht. Groefbidder was Terveen.

8. Geertruij, 29-3-1756. Begraven te Utrecht op 5-4-1756.

9. Coba, 9-10-1729.

 

VI ba Jakobus Lentong

Gedoopt te Utrecht op 29-7-1731.

Trouwt te Utrecht in de Domkerk op 6-9-1752 met Gerarda van Wolderen/Volderen.

Woonden achter de Wal bij de Molensteeg.

Gerarda was " schrobster" en ontving in de periode 1777-1795 als weduwe bedeling van de Diaconie van de Hervormde kerk te Utrecht. Zij bewoonde een vrije woning in de Breijerskameren.

Het echtpaar laat te Utrecht dopen:

1. Johanna, 13-12-1752. Trouwt op 3-12-1776 in de Catharijnekerk te Utrecht met Pieter Pragt.

2. Gerardus, 31-3-1755. Overlijdt te Utrecht op 2-12-1820.In 1776 soldaat in het 2e bataljon van Lt. Gen. van Regteren.Trouwt op 9-7-1776 te Utrecht met Pieternella Rhijnberg (Rooms).

Op 30-4-1776 wordt te Utrecht gedoopt Gerardus Rhijnberg, onecht kind van Pieternella Rhijnberg. De doop wordt verzorgd door Gerarda Lington, weduwe, lidmaat, wonende in de Smeesteeg, die verklaart dat haar zoon Gerrit Lington dit kind verwekt heeft (geecht op 9-7-1776).

Kinderen (Utrecht):

1. Johannes Linton, 12-7-1780. Begraven te Utrecht op 13-8-1780.

2. Willem Christoffel Linton, 13-10-1782.

3. Johannes, volgt VII ba.

4. Anthonie, 1765. Gratis begraven op 10-1-1787 in de Buurkerk te Utrecht. Groefbidder was van Beijnum.In 1785 soldaat in het 1e bataljon van ´t Regiment van Lt. Gen. van Somerlatte. Trouwt te Utrecht op 26-12-1785 met Francijntje van Hasselt, weduwe van Harmannus Duck. Francijntje hertrouwt op 29-7-1788 in de Catharijnekerk te Utrecht met Jacobus Elling.

Kinderen:

1. Gerardus/Gerrit, 5-9-1786. Overlijdt op 3-9-1811 te Utrecht, ten huize van de weduwe van Schaick in de Lange Smeesteeg. Wordt op 16-8-1790 opgenomen in het Stadskinderhuis te Utrecht en loopt daar weg in 1802.

 

VII ba Johannes Lington

Gedoopt te Utrecht op 8-3-1763 en daar overleden op 23-8-1835.

Schoenmaker en kroeghouder. Was bij zijn huwelijk soldaat in het regiment van Luitenant van Somerlatte.

Wordt burger van Utrecht op 11-10-1793 met zijn kinderen Pieter, Gerardus, Johannes en Hendricus. " Er is volgens ? d.d. 7-10-1793 den Heer Boekhouder van de Aalmoesenierskamer geautoriseerd om de 18 guldens en 10 cents te betalen voor hem en dezelvens 4 kinderen bovengemelt".

Ontvangt bedeling van de Diaconie van de Hervormde Kerk te Utrecht in de periode 1800-1825.

Trouwt te Utrecht op 13-11-1785 in de Catharijnekerk (voorganger Wolterbeek) met Maria Essers, gedoopt te Utrecht op 5-1-1762 als dochter van Daniel Essers en Maria Hasenbos, en overleden te Utrecht op 9-2-1856.

Het echtpaar laat te Utrecht dopen:

1. Pieter, 2-8-1786. Overleden te Utrecht op 20-5-1841.Trouwt 1e te Utrecht op 9-12-1810 met Elisabeth de Lang , overleden te Utrecht op 19-10-1824 en 2e op 19-7-1826 te Utrecht met Dirkje la Joux.

2. Gerardus, 1788 (Zutphen).

3. Johannes, 5-9-1790.

4. Hendricus, 3-10-1792. Overleden te Utrecht op 7-5-1854.Trouwt te Utrecht in 1818 met Geertruida Catharina Rudink.

5. Maria, volgt VIII ba.

6. Wilhelmina, 5-11-1797. Overleden te Utrecht op 21-7-1871.

7. Marretje Cornelia, 21-9-1800. Overleden te Utrecht op 1-1-1867.Trouwt te Utrecht op 3-11-1841 met Johannes de Koff.

8. Antonie, 30-5-1803. Overleden te Utrecht op 3-11-1881.Trouwt op 15-12-1824 te Utrecht met Willemina Magdalena Adelaar. Ontvangt bedeling in de periode 1843-1849 van de Diaconie van de Hervormde Kerk te Utrecht.

1793 Burgerschapsverzoek Utrecht, schoenlapper.

1796 Woont Lange Smeestraat.

1819 Woont Jufferstraat, benedenzijde.

1824 Woont Jufferstraat , wijk G nr. 495, schoenmaker en kroeghouder.

 

VIII ba Maria Lington

Gedoopt in de Domkerk te Utrecht op 28-6-1795 en daar overleden op 11-2-1869.

Dienstmeisje.

Trouwt te Utrecht op 22-8-1821 met Johan Bartholt Wessel, geboren op 4-8-1791 te Waldorf (Dl).

Zie verder genealogie Wessel.

 

IV bb Willem Lengton

Gedoopt te den Haag op 28-8-1689.

Trouwt te Den Haag op 25-9-1712 (ot. 11-9) met Cornelia Samuels.

Kinderen (Den Haag):

1. Antony, 4-6-1713. Getuige is Ary Lenton. Trouwt 1e op 25-5-1735 te Den Haag met Barendina Driessen en trouwt 2e op 28-9-1766 te Den Haag met Elisabeth Blus.

2. Dirck, 4-6-1713. Getuige is Arij Lenton. Trouwt 1e te den Haag op 21-4-1748 met Maria Martijn en trouwt 2e op 20-6-1775 te Den Haag met Francina Moesel.

 

II b Robbert/Robbrecht Lencton

Sicileerder van beroep.

Trouwt op 19-9-1632 (ot. 5-9) te Den Haag met Mabel Ketels.

Kinderen (Den Haag):

1. Anna Langton, 5-9-1633. Trouwt op 19-9-1666 te Den Haag met Pieter Grim.

2. Lijsbeth Langton, 1-3-1640.

3. Coenraat Laington, 24-10-1638. Getuige is Coenraat Jacobs.

4. Constantijn, volgt III b.

5. Robbert Langton, 1-3-1640.

 

III b Constantijn Lengton

Gedoopt te Den haag op 18-10-1637.

Korporaal.

Trouwt 1e op 30-1-1661 te Den Haag met Judith N.N..

Trouwt 2e op 26-12-1666 te Den Haag met Francina Schep.

Kinderen (Den Haag):

1. Geertruijdt Lengton, 16-3-1664. Getuige is Anna Lengton.

2. Johan Jeffreij Laengton, 11-11-1661.

 

NB:

Hendrik Lentong trouwt te Utrecht op 17-9-1727 Dirckje van Barneveld.

Hendrik Lentong trouwt te Utrecht op 2-10-1727 Hendrikje van Zaal.

Copyright © Ar Stramrood 2014