Genealogie Hessing

 

I N.N. Hessingh

Kinderen:

1. Gerrit, volgt II.

2. Maria. Trouwt 1e op 29-11-1686 in de Domkerk te Utrecht met Derck Willemsen, soldaat onder de Heer Col. Booth. Getuige was Jacomijntje van Rheenen " eigen hand namens de moeder". In juni 1695 wordt haar voorgenomen 2e huwelijk met Isaac van Breughel, weduwnaar van Mary van Vreeswijck aangetekend. Maria laat op 5-2-1696 in de Domkerk een onechte zoon Gerrit dopen. Bij de doop wordt vermeld: " Maria Hessingh, weduwe van Dirck Willemsz, buyten trouw overgewonnen soo se seijdt by eenen Isaac van Breugel, weduwnaar van Maria van Vreeswijck, met wien sij oock in ondertrouw is opgenomen ende haer drie huwelijckse proclamatien heeft gehad, dogh de welke gaende naer Oost- Indien haer heeft verlaeten".

 

II Gerrit Hessingh

Gratis begraven in de Nicolaikerk te Utrecht op 7-9-1718. Liet een vrouw en mondige en onmondige kinderen na. Groefbidder was Lubre.

Woonde te Utrecht in de Telingstraat (1684) en in de Groot Eliesteeg (1688-1718).

Trouwt op 5-11-1684 in de Domkerk te Utrecht met Jannigjen van der Storck. Getuigen bij het huwelijk zijn Gosen Jansz van Dulken namens de vader van de bruidegom en Johannes Hanse, stiefvader van de bruid.

Gerrit woonde in ´t Teelingstraatje.

Jannigjen wordt gratis begraven in de Nicolaikerk te Utrecht op 13-8-1725. Woont dan aan de Lange Nieuwstraat, omtrent de Groenesteegh.

Kinderen (Catharijnekerk te Utrecht):

1. N.N. Begraven op 22-10-1685.

2. Michiel, 25-1-1687. Trouwt op 9-6-1710 in de Domkerk te Utrecht met Neeltje van der Bijl.

3. Thomas, 16-9-1688.

4. Grietje, 9-3-1690. Trouwt op 3-9-1721 in de Domkerk te Utrecht met Lucas van ´t Hof, weduwnaar van Mary van Walre. " Van de kant van de bruid acte van de Magistraat dezer stad gedesolveerd, verklaart verder met permissie om wederom te trouwen, den 9-8-1721".

5. Bruyn, 8-9-1691.

6. Johanna. Trouwt op 6-8-1727 in de Domkerk te Utrecht met Cornelis van Werkhoven.

7. Lijsbeth, 29-12-1695. Laat op 15-12-1717 een onechte dochter Neeltje dopen te Utrecht.

8. Sara, volgt III.

9. Jakomijntje, 23-4-1699. Laat op 2-4-1720 een onechte zoon Anthoni dopen te Utrecht. Trouwt op 9-7-1720 in de Catharijnekerk te Utrecht met Philippus Kabo.

Gerrit laat kinderen begraven te Utrecht op 17-10-1697 en 22-4-1700.

 

III Sara Hessing

Gedoopt te Utrecht op 18-3-1697 en daar begraven op 22-11-1759..

Trouwt te Utrecht op 10-12-1715 met Mighiel van Renesse.

Zie verder genealogie van Renesse.

Copyright © Ar Stramrood 2014