Genealogie Kamstra

 

I Bauke Ruirds

Wordt vermeld in de Quotisatiekohieren van Sneek in 1749 als Bauke Ruirds. Woonde buiten de Noorder Poort ,

met 3 volwassenen en 1 kind. Bij de omschrijving staat vermeld: een calis ( d.i. vagebond).

Wordt aangeslagen voor 30-0-0.

Trouwt op 25-5-1727 ( ot. 10-5) te Sneek met Ockien/ Okje Riemers/ Rymers.

Kinderen:

1.Ruurd, volgt II.

2.Trijntje. Begraven op 3-5-1793 te Sneek. Trouwt op 5-1-1760 te Sneek met Oeds Abes Fijlstra.

Trijntje doet op 4-11-1773 belijdenis te Sneek.

 

II Ruurd Baukes/ Ruird Baukis/Sjoukes

Geboren ca 1730. Begraven op 16-12-1779 te Sneek.

Molenmaker.

Trouwt op 12-12-1762 te Sneek met Jetske Otskes Koenraads/ Ytske Coens/ Jetske Durks/Dirks, geboren ca 1730 te Sneek als dochter van Coene Geerts en Joukjen Jans en daar overleden op 24-12-1813.

Kinderen:

1.Coenraad, volgt III a.

2.Ockjen Ruurds Kamstra. Geboren ca 1776 en overleden te Sneek op 7-3-1822. Trouwt op 14-11-1795 te Sneek met Bauke Jans Pasma.

3.Ofke Ruurds Potma, volgt III b.

4.Sjouke, 11-9-1762 Sneek.

5.Klaas, volgt III c.

Laat op 10-3-1779 een kind begraven te Sneek (mogelijk Sjouke).

 

III a Coenraad Ruurds Kamstra

Overleden op 71-jarige leeftijd op 10-6-1842 te Sneek.

Neemt in 1811 bij de Mairie Sneek de familienaam Kamstra aan.

Trouwt op 14-5-1797 te Sneek met Johanna Daniels Hulst, gedoopt op 2-11-1769 te Sneek als dochter van Daniel Hulst en Aaltje Hanzes en overleden te Sneek op 15-12-1829.

Kinderen ( Sneek):

1.Bauke, volgt IV aa.

2.Ruurd, volgt IV ab.

3.Aaltje, 10-8-1800.

4.Daniel, 14-11-1805. Ongehuwd overleden op 6-5-1870 te Sneek.

5.Jetske, 17-7-1803. Overleden op 4-9-1893 te Schoterland. Trouwt op 15-10-1840 te Schoterland met Albert Rodenburg, geboren op 23-9-1810 te Sneek als zoon van Albert Rodenburg en Gepke Blauw en overleden op 22-10-1898 te Schoterland.

6.Aaltje, 10-6-1810. Overleden op 27-2-1869 te Sneek. Trouwt op 1-9-1833 te Sneek met Jochem Berends Nijhout, geboren op 17-11-1811 te Nijenholtwolde als zoon van Berend Tijmens Nijhout en Jaaike Jochems en overleden op 30-9-1875 te Sneek.

 

IV aa Bauke Kamstra

Geboren te Sneek op 4-10-1812 en daar overleden op 27-11-1892.

Zeilmaker.

Trouwt te Sneek op 17-5-1846 met Stijntje van der Horst, geboren te Sneek op 20-12-1815 als dochter van Gerrijt Pieters van der Horst en Durkjen Klaasen van Nus en overleden te Amsterdam op 17-3-1895.

Kinderen ( Sneek):

1.Koenraad, volgt V aaa.

2.Gerrit, 5-11-1848.

3.Ruurd, 7-12-1850, volgt V aab.

4.Durk, 17-10-1851. Trouwt op 17-5-1874 te Sneek met Rinkjen Bosma, geboren op 21-8-1850 te Balk als dochter van Lykle Bauwes Bosma en Aaltje Harmens van der Veer. Vertrekt naar Amsterdam.

5.Johan, 4-8-1853. Trouwt op 23-11-1881 te Amsterdam met Adriana Christina van Deventer.

6.Aaltje, 11-3-1858. Overleden op 5-1-1862.

7.Jan, 16-12-1859. Overleden op 19-1-1862.

 

V aaa Koenraad Kamstra

Geboren te Sneek op 20-1-1847 en overleden op 3-5-1891 te Wymbritseradeel.

Trouwt 1e te Sneek op 14-5-1871 met Christina Anna Beverwijk, geboren te Steenwijk ca 1840 als dochter van Sijmen Beverwijk en Tjitske Radersma en overleden op 31-1-1878 te Haskerland.

Trouwt 2e op 29-9-1878 te Sneek met Dieuwke Douwes, geboren op 11-10-1840 te Surhuisum als dochter van Jan Dirks Douwes en Aaltje Bodes Smit en overleden op 7-2-1912 te Sneek.

Kinderen:

1.Bauke, volgt VI aaa.

2.Tjitske, 16-6-1873 Sneek. Trouwt op 26-11-1908 te Amsterdam met IJpe de Groot.

3.Stijntje, 7-9-1875 Sneek. Overleden op 10-7-1943 te Baarn. Trouwt op 2-5-1897 te Sneek met Jan Boelens, geboren op 7-4-1875 te IJlst als zoon van Andries Boelens en Aaltje de Jong.

4.Simon, 22-12-1876 Nijehaske. Trouwt op 1-3-1900 te Amsterdam met Geertje Determan.

5.Aaltje, 26-8-1879 Bolsward. Trouwt op 18-1-1902 te Amsterdam met Harmen Ligthart.

6.Dirk, 6-12-1881 Franeker. Overleden op 21-10-1890.

 

VI aaa Bauke Kamstra

Geboren te Sneek op 22-5-1872 en overleden te Utrecht op 17-10-1929

Trouwt op 3-2-1897 te Amersfoort met Maria Renes, geboren in oktober 1878 te Amersfoort als dochter van Jan Renes en Geertruida van Elst, en overleden te Utrecht op 28-10-1939.

Kinderen:

1.Coenraad, 19-7-1895, Amersfoort.

2.Johan, 20-7-1899, Amersfoort. Overleden op 1-1-1929 te het Bildt. Trouwt op 4-10-1923 te Utrecht met Francisca Combee.

3.Christien, 29-3-1902.

4.Maria, 6-7-1904.

5.Tjitske, 24-9-1908.

6.Boukje, 14-7-1911.

7.Cornelia Susanna, 29-10-1912, Utrecht.

8.Simon, 5-2-1918.

 

V aab Ruurd Kamstra

Geboren te Sneek op 7-1-1850 en overleden te Amsterdam op 1-2-1922.

Schoenmaker.

Trouwt op 27-3-1879 te Harlingen met Hiltje Veenstra, geboren op 5-5-1854 te Utingeradeel als dochter van Rinze Roelofs Veenstra en Gelske Piebes de Jong en overleden te Amsterdam op 26-7-1923.

Kinderen (Amsterdam):

1.Bauke, 4-5-1878 Harlingen. Muzikant, glassnijder. Trouwt 1e op 6-11-1901 te Amsterdam met Jacomijntje van Dijk, 2e op 4-3-1921 te Amsterdam met Theodora van der Louw en 3e in 1931 te Amsterdam met Theodora Jonkhans.

2.Johan, volgt VI ab.

3.Coenraad, 26-5-1879.

4.Siebe Hendrik, 26-5-1879. Trouwt op 17-5-1905 te Amsterdam met Johanna Maria Gill.

5.Coenraad, 3-8-1880.

6.Johan, 3-8-1880.

7.Johan, volgt VI aaba.

 

VI aaba Johan Kamstra

Geboren te Amsterdam op 29-6-1883 en daar overleden op 17-3-1960.

Trouwt op 21-2-1906 te Amsterdam met Neeltje van der Waard, geboren op 15-12-1881 te Amsterdam en daar overleden op 14-2-1959, dochter van Bartelomeus van der Waard en Neeltje Hellegreen. Echtscheiding op 22-11-1920.

Trouwt 2e op 14-6-1922 te Amsterdam met Marretje de Kruif, geboren in 1878 als dochter van Cornelis de Kruif en Jannetje van der Neut.

Kinderen (Amsterdam):

1.Ruurd, volgt VII aabaa.

2.Neeltje, 1908.

3.Bauke, 27-12-1909.

4.Johan, 20-12-1911.

5.Coenraad.

 

VII aabaa Ruurd Kamstra

Geboren te Amsterdam op 29-4-1906 en daar overleden op 30-9-1981.

Expeditieknecht.

Trouwt op 7-10-1931 te Amsterdam met Antje de Boer, geboren in 1908 te Amsterdam als dochter van Eelke de Boer en Petronella van der Linden.

Kinderen (Amsterdam):

1.Hiltje Petronella.

2.Ruurd,

3.Ger, volgt VIII aabaaa.

 

VIII aabaaa Ger Kamstra

 

III b Ofke Ruurds Potma

Gedoopt op 12-2-1772 te Sneek en overleden op 18-7-1845 te Workum.

Pottenbakker.

Trouwt 1e op 31-5-1801 te Sneek met Afke Jacobs, gedoopt op 24-4- 1768 te Sneek als dochter van Jacob Gerbins en Pietje Murks en begraven te Workum op 9-5-1808.

Trouwt 2e op 29-7-1810 te Scharnegoutum mert Sytske Aukes, overleden op 7-5-1811 te Workum.

Trouwt 3e op 15-7-1812 te Workum met Gatske Jacobs Bakker, geboren ca 1767 te Joure als dochter van Jacob Pieters Bakker en Martzen Aukes.

Trouwt 4e op 19-8-1821 te Workum met Gerbrig Cornelis de Lange, geboren ca 1768 te Workum als dochter van Cornelis Cornelis de Lange en Sjouwkje Meinderts.

Kinderen:

1.Ruurd, volgt IV b.

2.Sietske, 17-4-1811 Workum. Overleden op 30-7-1818.

 

IV b Ruurd Ofkes Potma

Gedoopt op 9-10-1801 te Sneek en overleden op 30-4-1863 te Workum.

Pottenbakkersknecht, mosterdmaker.

Trouwt op 20-1-1836 te Workum met Martje Andries Bosma, gedoopt op 24-1-1803 te Wijckel ( Gaasterland) als dochter van Andries Piebes Bosma en Aaltje Jans en overleden op 30-3-1858 te Workum.

Kinderen ( Workum):

1.Afke, 10-12-1836. Overleden op 14-1-1900 te Workum. Trouwt op 19-5-1861 te Workum met Sible Siemons Schotsman.

2.Aaltje, 16-1-1839. Overleden op 7-4-1902 te Workum. Trouwt 1e op 25-5-1861 te Workum met Pieter Jacobs van der Knoop en trouwt 2e op 11-6-1881 te Workum met Cornelis Haringa.

3.Sietske, 3-7-1841. Overleden op 12-12-1842.

 

IV ab Ruurd Coenraats Kamstra

Tuinier, weversknecht.

Gedoopt te Sneek op 22-2-1798 en daar overleden op 1-11-1865.

Trouwt op 19-5-1822 te Sneek met Brechtje Lammerts Visser, gedoopt te Sneek op 1-11-1792 als dochter van Lammert Tijsses Visser en Hilkje Broers.

Kinderen ( Sneek):

1.Koenraad, 16-7-1823. Overleden op 18-7-1823.

2.Johanna Christina, 6-10-1824. Overleden te Sneek op 8-10-1835.

3.Hylkjen, 21-10-1827. Overleden op 25-5-1910 te Sneek. Trouwt op 21-5-1848 te Sneek met Murk Arjen Boerstra.

4.Yetske, 22-4-1830. Overleden te Sneek op 8-12-1909. Trouwt op 8-6-1851 te Sneek met Ernestus van Minnen.

 

III c Klaas Ruurds Kamstra

Geboren ca 1763 te Sneek en daar overleden op 7-2-1829.

Pottenbakker.

Neemt in 1811 de naam Kamstra aan, samen met zijn zoon Ruurd.

Trouwt op 3-5-1787 te Sneek met Sjoukje Sintjes, geboren ca 1756 te Sneek als dochter van Sintje Gerbens en Trijntje Jochems en daar overleden op 13-7-1840.

Kinderen (Sneek):

1.Dominicus, 1788.

2.Catharina, 1789.

3.Ruurd, volgt IV ca.

 

IV ca Ruurd Klases Kamstra

Gedoopt op 6-5-1792 te Sneek en overleden in 1814.

Schoenmaker.

Trouwt op 14-3-1813 te Sneek met Antje Cornelis Stoelinga, gedoopt op 9-8-1791 te Sneek als dochter van Cornelis Hermens en Barbara Pieters en daar overleden op 11-8-1859. Antje hertrouwt op 28-11-1841 te Sneek met Symen van der Horst.

Kinderen (Sneek):

1.Ruurdje, 25-8-1813. Overleden op 5-9-1813.

Ruurd was plaatsvervanger (nummerwisselaar) voor Albert Hendriks Braam. Treedt op 27-4-1813 als fuselier in dienst van het 124e regiment Infanterie onder nummer 5059. Deserteert in 1813 en wordt in 1814 vermist. Zijn laatste bericht was van 25-8-1813 uit Maastricht.

Copyright ┬ę Ar Stramrood 2014