Genealogie Edelkoort

 

Inleiding

De eerste vermelding van de familienaam is in 1669. Op 5-12-1669 laat Peter Petersz van Edelcoot te Utrecht 2 kinderen dopen.

I Peter Jansen van Wermerskercken

Begraven met 8 dragers op 20-7-1663 in de Buurkerk te Utrecht (groefbidder was Sluijs).

Woonde in 1663 bij de Smeetoren. Liet een huisvrouw en mondige kinderen na.

Was soldaat onder de Heer van der Leck (1628).

Burger van Utrecht op 14-3-1657.

Trouwt 1e op 23-11-1628 in de Geertekerk te Utrecht met Aeltjen Aerts van Wiert, wonende in het Lange Rosendael.

Trouwt 2e op 12-11-1637 (ot. 22-10) in de Buurkerk te Utrecht met Grietgen Peters , weduwe van Joris N.N.

Peter woonde in het Lange Rosendael en Grietje in het Molensteegje.

Het echtpaar woonde te Utrecht achter de Twijnstraat (1640), aan het Nicolaaskerkhof (1642), in het Rosendael (1643).

Kinderen ( Utrecht):

1.Jan, volgt II a.

2.Peter, 4-10-1640 Nicolaaskerk. Begraven op 7-6-1641.

3.Peter, 6-3-1642 Nicolaaskerk. Begraven op 12-9-1642.

4.Peter, volgt II b.

5.Gielissien, 14-6-1646 Geertekerk. Getuigen waren Catharijna Matijsen en Anneken Jacobs.

6.Trijntgen, 7-3-1648 Jacobikerk.

7.Annichen, 10-3-1650 Jacobikerk.

De laatste 2 kinderen zijn niet zeker.

 

II a Jan Petersz

Knoopmakersbaas. Was in 1671 lid van het knoopmakersgilde.

Gedoopt te Utrecht op 9-9-1638 in de Catharijnekerk te Utrecht.

Woonde te Utrecht aan het Nicolaikerkhof (1666), in ´t Oude Spinhuijs (1669) en op ´t Claeskerckhof (1678).

Trouwt te Utrecht in de Jacobikerk op 8-9-1664 (ot. 14-8) met Magdalena Henrix. Getuigen bij het huwelijk zijn Barent Jacobssen, zijn " slaepbaes" en Lijsbeth Thomas, moeder van de bruid.

Kinderen (Utrecht):

1.Benjamin van Edelkoot. Lidmaat te Utrecht op 3-1-1693 (in 't Stadskinderhuis).Trouwt 1e te Utrecht in de Catharijnekerk op 3-12-1695 (ot. 17-11) in de Catharijnekerk met Hendrina Wildeman (lidmaat te Utrecht op 10-4-1694 met attestatie van Harderwijk) en 2e op 27-2-1735 te Leersum met Sophia van Wulven, weduwe van Jan Lebing, begraven op 11-3-1765 te Leersum. Benjamin wordt in 1725 vermeld als schoolmeester te Leersum.

2.Elsje van Edelkoot, 21-2-1669 Catharijnekerk. Gratis begraven op 21-9-1733 in de Claaskerk te Utrecht. Trouwt op 26-2-1697 te Utrecht met Cornelis Vredenburgh. Op 30-10-1733 verklaart Hendrik Vrieslant dat de overleden Elsje Edelkoort geen onmondige kinderen heeft nagelaten.

3.Pieter, volgt IIIaa.

4.Steven, volgt III ab.

5.Thomas, volgt III ac.

6.Aletta / Aeltje Jans van Edelkooth, 18-12-1666 Catharijnekerk. Trouwt te Utrecht op 28-1-1685 (ot. 28-12-1684) in de Domkerk met Willem Jansen. Getuigen waren haar moeder Magdaleentje Hendriks en Bastiaen Brants.

7.Henric Jansz, volgt III ad.

 

III aa Pieter Edelkoot

Gedoopt te Utrecht op 26-12-1670 in de Nicolaaskerk en daar gratis begraven op 11-5-1712 in de Nicolaaskerk. Woont dan in de Weydesteeg buiten de Tollesteegpoort.

Soldaat in het Regiment van de Heer Keppelbox. Heeft in Frankrijk in krijgsgevangenschap gezeten.

Trouwt op 29-3-1701 te Utrecht met Henrina van Dorsten, gedoopt op 9-4-1680 in de Domkerk te Utrecht als dochter van Henric van Dorsten en Jacquemina van Dorsten en daar gratis begraven op 24-4-1712 in de Nicolaikerk. Groefbidder was Meekeren.

Kinderen (Utrecht):

1.Johanna, 5-4-1701 Catharijnekerk. Begraven op 10-10-1747 in de Claeskerk te Utrecht Trouwt met Antony Bruijnen.

2.Isaac, 21-7-1702 Catharijnekerk. Begraven op 29-7-1753 te Utrecht. Trouwt op 17-2-1733 te Utrecht met Catharina Bruijne, gedoopt op 25-8-1711 in de Catharijnekerk te Utrecht als dochter van Philip Bruijne en Catharina Eindover en daar begraven op 1-2-1751 in de Weeskerk.

3.Johannes, 7-8-1703 Catharijnekerk.

4.Hendrikje, 16-6-1705 Jacobikerk.

5.Johannes, 12-6-1707 Nicolaaskerk.

6.Magdalena, 28-1-1710 Catharijnekerk. Gratis begraven op 19-7-1762 in de Buurkerk te Utrecht.Trouwt op 14-9-1740 in de Domkerk te Utrecht met Johannes Klaassen.

Pieter laat kinderen begraven te Utrecht op 31-8-1704, 1-8-1706 en 17-4-1711.

 

III ab Steven van Edelkoot

Gedoopt te Utrecht op 3-2-1678 in de Nicolaaskerk en daar begraven op 30-11-1725 (woont dan in de Tuchthuijsstraat).

Trouwt op 6-6-1702 in het Anthonij Gasthuis te Utrecht met Lijsbet Sermont/ Elisabeth van Serremond, gedoopt te Utrecht op 2-3-1680 als dochter van Hugo de Selmondt en Grietje van Halen, en gratis begraven te Utrecht in de Jacobikerk op 9-4-1758. Zijn broer Pieter is getuige bij zijn huwelijk.

Op 12-2-1726 verklaart de weduwe van Steven Edelkoot dat haar overleden man geen minderjarige kinderen heeft nagelaten.

Kinderen (Utrecht):

1.Hanna, 9-3-1706 Geertekerk. Begraven te Utrecht op 10-10-1747.

2.Henderijntje, 13-3-1707 Nicolaaskerk. Gratis begraven op 13-8-1731 in de Nicolaaskerk te Utrecht. Trouwt op 1-6-1726 in de Domkerk te Utrecht met Johannes van Rijn.

3.Isaak, volgt IV aba.

4.Huyg, volgt IV abb.

5.Johannes, volgt IV abc.

6.Margaretha, 15-6-1723 Catharijnekerk.

Laat op 14-5-1725 een kind begraven.

 

IV aba Isaac Edelkoort

Metselaarsknecht.

Gedoopt te Utrecht in de Geertekerk op 1-12-1709 en daar gratis begraven op 29-7-1753 in de Weeskerk.

Trouwt op 17-2-1733 in de Catharijnekerk te Utrecht met Catrina Bruyne, gedoopt te Utrecht op 25-8-1711 als dochter van Philip Bruyne en Catharina Eijndthoven en begraven te Utrecht op1-2-1751.

Het echtpaar woonde te Utrecht in het Magdalenasteegje (1734) en de Keukenstraat (vanaf 1736).

Op 26-3-1751 verschijnt Isaac voor de Momboirkamer te Utrecht en stelt zijn broer Hugo aan als voogd over zijn minderjarige kinderen. Op 7-9-1753 compareert Hugo Edelkoort voor de Momboirkamer en verklaart dat de 3 jongste kinderen van zijn overleden broer Isaac in het Stadskinderhuis waren opgenomen omdat hij over de twee oudsten met namen Grietje (19 jaar) en Caatje (18 jaar) "het opsicht neemen sal". De kinderen wordn op 22-8-1753 opgenomen in het Gereformeerd Burgerweeshuis te Utrecht.

Kinderen (Utrecht):

1.Grietje, 9-8-1733 Catharijnekerk. Begraven op 28-5-1794.Trouwt op 2-10-1759 te Utrecht met Willem van Steenwijck. Grietje laat op 7-12-1758 een onecht, ongedoopt kind begraven ( vader was Willem van Steenwijck).

2.Catharina, 3-11-1734 Domkerk. Gratis begraven in de Buurkerk te Utrecht op 14-5-1760.Trouwt op 4-2-1756 in de Domkerk te Utrecht met Jan van Lent. Op 27-6-1760 verschijnt Jan van Lent, weduwnaar van Catharina Edelkoort, voor de Momboirkamer te Utrecht en stelt zijn vader Jacobus van Lent aan als voogd over zijn 3 onmondige kinderen.

3.Hendrina, 4-7-1736 Domkerk. Begraven op 11-7-1736.

4.Stephanus, volgt V abaa.

5.Hendrina, 27-9-1739 Domkerk.

6.Annetje, 4-10-1741 Domkerk. Lidmaat te Utrecht op 25-10-1767. Begraven in de Buurkerk te Utrecht op 31-12-1809 (bedeeld). Trouwt op 10-6-1773 in de Jacobikerk te Utrecht met Jacobus van Geelen.

7.Johannes, volgt V abab.

8.Hendrina, 5-1-1748 Catharijnestraat. Ongehuwd overleden op 24-12-1822 te Utrecht.

 

V abaa Steven Edelkoot

Gedoopt te Utrecht in de Domkerk op 28-8-1737 en daar gratis begraven op 24-4-1796 in de Buurkerk.

Lidmaat te Utrecht op 8-10-1772. Timmermansknecht.

Trouwt op 2-3-1762 in de Catharijnekerk te Utrecht met Willemina/ Hermijntje Broedelet, gedoopt op 26-11-1733 in de Domkerk te Utrecht als dochter van Steven Broedelet en Anna Maria Spittels en daar overleden op 14-11-1815.

Het echtpaar woonde te Utrecht op 't Bagijnehof (1762) in het Patervaatsteegje (1770) en aan de Steenweg (1774).

Op 17-6-1796 compareert Willemijntje Broedelet voor de Momboirkamer te Utrecht en verklaart dat haar overleden man Steven Edelkoot geen minderjarige kinderen heeft nagelaten.

Kinderen (Utrecht):

1.Isaac, 16-5-1762 Buurkerk. Begraven op 1-3-1770.

2.Catharina Maria, 3-7-1774 Jacobikerk.

 

V abab Johannes Edelkoort

Gedoopt te Utrecht in de Domkerk op 24-12-1743 en daar overleden op 8-7-1816.

Lidmaat te Utrecht op 2-4-1772. Timmermansknecht.

Trouwt te Utrecht op 9-10-1764 met Barbara Schip, gedoopt op 23-9-1731 in de Buurkerk te Utrecht als dochter van Bernardus Schip en Sibilla Stam en begraven op order van het Gerecht op 12-8-1803 in de Nicolaaskerk te Utrecht.

Het echtpaar woonde te Utrecht in het Patervaatstraatje.

Kinderen (Utrecht):

1.Johannes, oktober 1764 Catharijnekerk. Overleden op 26-12-1828 te Amsterdam. Schoenmaker. Trouwt op 12-9-1806 te Amsterdam met Elisabeth Kraan, geboren te Amersfoort. Was jager in het 36e Regiment Franse jagers. Werd door de russische troepen gevangen genomen en kreeg op 21-3-1814 permissie om de dienst te verlaten.

2.Barend, volgt VI ababa.

3.Izaak, 1770. Ongehuwd overleden op 26-7-1841 te Utrecht.

4.Helena, 1-11-1772. Overleden op 5-1-1846 te Utrecht. Trouwt op 27-8-1809 te Utrecht met Govert Borra.

5.Steven, 22-10-1773 Domkerk. Begraven op 9-1-1774.

6.Katrina, 6-11-1774 Domkerk. Overleden op 14-12-1814 te Utrecht. Trouwt op 3-5-1795 te Gravendeel met Johan Hendrik Beck, soldaat in het Regiment Oranje Vriesland.

7.Magdalena, 30-1-1778 Domkerk. Overleden op 5-1-1846 te Utrecht. Trouwt op 27-8-1809 in de Catharijnekerk te Utrecht met Govert Borra.

 

VI ababa Barend Edelkoort

Gedoopt op 10-7-1768 in de Catharijnekerk te Utrecht en daar op order van het Gerecht begraven op 22-9-1803 in de Nicolaaskerk.

In 1794 "Constapel alhier in garnizoen".

Trouwt met Johanna Arendsen, begraven op 5-11-1800 in de Nicolaaskerk te Utrecht en 2e op 14-6-1803 in de Catharijnekerk te Utrecht met Johanna Nahuizen.

Op 12-11-1800 compareert Barend voor de Momboirkamer te Utrecht en presenteert als voogd over zijn minderjarige kinderen Helena en Barbara zijn broer Isaac Edelkoot.

De kinderen Helena en Barbara worden op 28-9-1808 opgenomen in het Gereformeerd Burgerweeshuis te Utrecht.

Kinderen (Utrecht):

1.Barbara, 7-12-1794 Catharijnekerk. Ongehuwd overleden op 11-3-1869 te Utrecht.

2.Helena, 1792. Lidmaat te Utrecht op 12-4-1811. Overleden op 15-11-1868 te Tiel.Trouwt op 3-2-1816 te Tiel met Abraham Jacob Winteler.

 

IV abb Huyg/Hugo Edelkooth

Gedoopt te Utrecht in de Geertekerk op 26-2-1713 en daar begraven op 1-7-1782.

Trouwt te Utrecht in de Cathtarijnekerk op 25-12-1736 met Anna Catharina van Schonenberg, gedoopt op 20-1-1712 te Utrecht als dochter van Jan Schomberg en Catrijn van Dinteren en gratis begraven in de Buurkerk te Utrecht op 12-6-1793.

Het echtpaar woonde te Utrecht in de Keukenstraat (1739),Groot Eliesteeg (1740) en in de Lange Nieuwstraat (1742).

Op 16-6-1758 verklaart Hugo voor de Momboirkamer te Utrecht dat zijn overleden moeder Lijsbeth Sermont geen minderjarige kinderen heeft nagelaten.

Op 6-8-1782 verklaart Anna Catharina Schonenberg voor de Momboirkamer dat haar overleden man Hugo geen minderjarige kinderen heeft nagelaten.

Kinderen (Utrecht):

1.Stephanus, volgt V abba.

2.Dirk, 11-2-1739 Domkerk.

3.Dirk, 6-3-1740 Geertekerk. Begraven te Utrecht op 14-4-1740.

4.Johanna, 19-8-1742 Catharijnekerk. Ongehuwd overleden op 8-10-1822 te Utrecht.

5.Pieter Antonij, volgt V abbb.

6.Dirk, 25-10-1746 Catharijnekerk. Begraven te Utrecht op 28-11-1748.

7.Johanna, 21-5-1749 Domkerk. Gratis begraven op 11-12-1796 in de Buurkerk te Utrecht.Trouwt op 24-5-1781 in de Catharijnekerk te Utrecht met Michiel van Emmerik.

8.Lijsbeth, 22-5-1752 Domkerk. Overleden op 15-3-1832 te Utrecht. Trouwt 1e op 5-11-1776 te Utrecht met Martinus Scheijff en 2e op 5-2-1795 te Utrecht met Jan Mulder.

9.Hendrina, 17-2-1754 Geertekerk. Laat op 8-7-1777 in de Catharijnekerk te Utrecht een onechte dochter Johanna dopen te Utrecht. Lidmaat te Utrecht op 14-4-1797. Zij trouwt op 22-5-1800 in de Domkerk te Utrecht met Hendrik Kruijl en overlijdt daar op 8-10-1832.

10.Dirk, 4-5-1756 Catharijnekerk. Duntapper van beroep. Gratis begraven op 7-10-1805 in de Buurkerk te Utrecht. Woonde Lange Smeestraat en liet een vrouw na. Trouwt op 13-5-1790 in de Janskerk te Utrecht met Grietje Lengers, overleden op 2-12-1827 te Utrecht. Op 9-11-1805 compareert Grietje Lengers voor de Momboirkamer te Utrecht en verklaart dat haar overleden man Dirk Edelkoot geen minderjarige kinderen heeft nagelaten.

Laat kinderen begraven op 17-2-1739 en 28-11-1748.

 

V abba Steven Edelkoort

Gedoopt op 13-8-1737 in de Catharijnekerk te Utrecht en begraven op 22-12-1783 te Rotterdam.

Trouwt op 16-3-1762 te Rotterdam met Elisabeth de Bruijn, begraven op 25-9-1804 te Rotterdam. Zij hertrouwt op 25-6-1786 te Rotterdam met Willem van Grootvelt, begraven op 3-11-1800 te Rotterdam.

Kinderen (Rotterdam):

1.Anna Katriena, 6-5-1764. Begraven op 10-5-1764.

2.Cornelia, 1768. Overleden op 27-1-1838 te Rotterdam. Trouwt op 22-4-1792 te Rotterdam met Christiaan Genneke.

3.Gerrittie, 5-4-1770. Begraven op 27-5-1772.

4.Johanna, 1777. Overleden op 19-3-1832 te Rotterdam.

 

V abbb Pieter Antony Edelkoot

Gedoopt te Utrecht in de Catharijnkerk op 8-9-1744 en daar gratis begraven op 23-6-1785 in de Buurkerk.

Lidmaat te Utrecht op 1-10-1766.

Trouwt te Utrecht in de Catharijnekerk op 8-5-1770 met Neeltje van Brinkenerf, gedoopt op 15-3-1744 te Amerongen als dochter van Willem Brinkenerf en Ariaantje Bos en overleden op 20-12-1824 te Utrecht.

Het echtpaar woonde te Utrecht aan de Neude.

Kinderen (Utrecht):

1.Anna Catrina, februari 1771 Domkerk.

2.Adriana, 28-2-1773 Janskerk. Overleden op 29-4-1822 te Utrecht. Lidmaat te Utrecht op 3-4-1791. Trouwt op 16-12-1818 te Utrecht met Aart Jordanus Hoorn, geboren te Amersfoort als zoon van Gerrit Hoorn en Elisabeth van Arlar.

3.Petronella, 4-6-1775 Janskerk. Begraven op 8-9-1805 in de Buurkerk te Utrecht. Lidmaat te Utrecht op 9-4-1793. Trouwt op 25-12-1801 in de Domkerk te Utrecht met Hermanus Johannes Cales. Zij begraaft op 25-5-1797 een onecht kind.

4.Anna Catrina, 30-3-1777 Janskerk. Ongehuwd overleden op 18-10-1839 te Utrecht. Lidmaat te Utrecht op 30-6-1797.

5.Hugo, 22-12-1779 Domkerk.

6.Willemijntje, 1-2-1782 Domkerk. Overleden op 28-5-1835 te Utrecht. Lidmaat te Utrecht op 13-4-1800. Trouwt op 26-4-1828 te Utrecht met Willem van Beem, geboren ca 1796 te Ewijk als zoon van Ludolph van Beem en Sandrina van Westrheenen..

7.Martha Maria, 29-8-1784 Janskerk. Overleden op 23-7-1812 te Amsterdam. Trouwt met Cornelis van Vooren.

 

VI abbbb Isaac Edelkoort

Gedoopt op 6-1-1771 in de Catharijnekerk te Utrecht en daar overleden op 26-7-1841.

Trouwt op 7-5-1799 in de Catharijnekerk te Utrecht met Aletta Josina Schouten, dochter van Jacobus Schouten en Hendrica Blom en overleden op 12-10-1834 te Utrecht.

Het echtpaar woonde te Utrecht in de Brietesteeg (1799) en de Watersteeg (1801).

Kinderen (Utrecht):

1.Hendrika, 26-12-1799 Geertekerk.

2.Helena, 1-2-1801 Jacobikerk. Overleden op 29-9-1863 te Utrecht. Trouwt op 28-3-1827 te Utrecht met Joseph Hendrik Tijsen, geboren te Diemen als zoon van Andries Tijsen en Matje Louw.

3.Jacobus Johannes, volgt VII abbbba.

4.Alida, 24-3-1805 Jacobikerk. Overleden op 20-7-1866 te Rotterdam.

5.Aletta, 24-1-1808 Geertekerk. Overleden op 6-4-1859 te Rotterdam. Trouwt op 25-11-1835 te Rotterdam met Hendrik Smits.

6.Isaak, 12-3-1809 Catharijnekerk. Overleden op 3-6-1813.

7.Hendrika, 14-6-1811 Catharijnekerk.Trouwt op 28-3-1860 te Rotterdam met Hendrik Smits, weduwnaar van Aletta Edelkoort.

8.Isaak, volgt VII abbbbb.

9.Elselina, 13-12-1816. Overleden op 28-1-1817.

 

VII abbbba Jacobus Johannes Edelkoort

Gedoopt op 27-3-1803 in de Jacobikerk te Utrecht en daar overleden op 13-11-1869.

Trouwt 1e op 18-5-1836 te Utrecht met Johanna van Riessen, geboren te Heerde als dochter van Jacobus van Riessen en Maria Bartels en overleden op 17-10-1838 te Utrecht.

Trouwt 2e op 6-5-1840 te Utrecht met Pieternella van Bentem, geboren in 1808 als dochter van Pieter van bentem en Johanna hofman en overleden op 25-12-1882 te Utrecht.

Kinderen (Utrecht):

1.Isaak, volgt VIII abbbbaa.

2.Aletta Johanna, 29-9-1838. Overleden op 16-3-1840.

3.Doodgeboren kind, 3-1-1841.

4.Alida, 4-3-1842. Overleden op 24-2-1911 te Utrecht. Trouwt op 26-7-1871 te Utrecht met Adrianus van Alphen.

5.Maria Hendrika, 28-2-1843. Overleden op 14-11-1922 te Utrecht. Trouwt op 21-2-1872 te Utrecht met Johannes Marinus Vercruijsse.

6.Jacobus Johannes, volgt VIII abbbbab.

7.Pieter, volgt VIII abbbbac.

 

VIII abbbbaa Isaak Edelkoort

Geboren op 26-3-1837 te Utrecht en daar overleden op 26-1-1894.

Trouwt op 3-12-1879 te Utrecht met Antoinette Theresia Hendrika Haan, geboren op 16-1-1853 te Utrecht als dochter van Hendrik Johannes Haan en Johanna van Bentem en daar overleden op 10-6-1940. Zij hertrouwt op 4-11-1896 te Utrecht met Daniel van Geenhuijsen.

Was kantoorbediende bij de heer van Druten. Treedt op 1-5-1882 als schrijver in dienst van de Nederlandse Spoorwegen.

Kinderen (Utrecht):

1.Doodgeboren kind, 14-5-1881.

2.Antoinette Johanna Hendrika, 17-4-1883. Overleden op 13-8-1946 te Utrecht. Trouwt op 20-12-1906 te Utrecht met Cornelis Buitink.

3.Johanna Jacoba Theodora, 27-4-1886. Overleden op 11-1-1904 te Utrecht.

4.Isaak, 16-1-1888. Overleden op 1-1-1953 te Utrecht. Trouwt met Catharina Elisabeth Albers.

5.Piet, 1-5-1890. Overleden op 24-9-1954 te Utrecht. Trouwt op 1-5-1919 te Utrecht met Anna Wilhelmina van Basten.

 

VIII abbbab Jacobus Johannes Edelkoort

Geboren op 13-10-1844 te Utrecht en daar overleden op 13-4-1915.

Trouwt op 6-5-1868 te Utrecht met Susanna Gerardina Karels Suister, geboren op 15-2-1846 te Utrecht als dochter van Cornelia Karels Suister.

Kinderen (Utrecht):

1.Pieternella, 10-4-1871. Trouwt op 13-3-1902 te Utrecht met Jan Wichers Hoeth, overleden op 18-3-1910 te Houten.

2.Jacobus Johannes, 1-4-1873. Trouwt op 22-3-1894 te Utrecht met Wilhelmina Hendrika Muijzert, dochter van Adrianus Cornelis Muijzert en Wilhelmina Bosch.

3.Cornelis, 1876. Trouwt 1e op 9-4-1903 te Utrecht met Gerdine Wilhelmina Landzaat, overleden op 14-4-1927 te Utrecht en 2e op 18-6-1931 te Utrecht met Francisca Johanna Mestring.

4.Isaac, 17-1-1878. Overleden op 22-10-1943 te Utrecht. Trouwt op 10-5-1906 te Utrecht met Petronella van den Tempel.

5.Susanna Gerardina, 25-6-1879.

6.Johanna Maria, 25-4-1884. Overleden op 26-12-1885.

7.Rijkje Mechtelina Johanna, 10-9-1886. Overleden op 27-5-1908.

 

VIII abbbbac Pieter Edelkoort

Geboren op 24-3-1847 te Utrecht en daar overleden op 4-6-1918.

Trouwt op 9-8-1871 te Utrecht met Petronella Maria Backer, geboren op 19-10-1845 te Nijmegen als dochter van Philippus Hendrikus Backer en Louise Maria Rentrop en overleden op 17-6-1921 te Utrecht.

Kinderen (Utrecht):

1.Jacobus Johannes, 15-3-1872. Overleden op 15-4-1872.

2.Louis, volgt IX abbbbaca.

3.Elisabeth, 4-9-1875. Trouwt op 27-9-1899 te Utrecht met Johann Friedrich Wilhelm Wesselman.

4.Petronella Maria, 25-8-1878. Overleden op 31-7-1892.

5.Jacobus Johannes, 3-3-1880. Overleden op 26-5-1907 te Utrecht. Trouwt op 14-7-1904 te Utrecht met Helena Wilhelmina Wesselman.

6.Hendrika, 14-8-1882. Overleden op 24-3-1947 te Hilversum. Trouwt op 13-9-1911 te Utrecht met Barend Hoeven.

7.Izak, volgt IX abbbbacb.

8.Hendrikus Philippus, 17-10-1886. Overleden op 8-12-1959 te Utrecht. Trouwt op 3-7-1912 te Utrecht met Elisabeth Spithout, geboren op 4-2-1886 te Utrecht als dochter van Evert Lambertus Spithout en Elisabeth Landzaat.

 

IX abbbbaca Louis Edelkoort

Geboren op 26-7-1873 te Utrecht.

Was bakkersknecht van beroep en treedt op 6-1-1898 als ladingmeester in dienst van de Nederlandse Spoorwegen.Op 1-10-1935 eervol ontslag met wachtgeld.

Trouwt op 10-5-1899 te Utrecht met Anna Maria Theodora Wallet, geboren ca 1874 te Alstaden (Dl) als dochter van Arnold Wallet en Eva Dewett.

Kinderen:

1.Dorothea Everdina Frederika, 1902 Gouda. Trouwt op 3-9-1925 te Amsterdam met Jacobus Wilhelmus Visser.

2.Louis. Overleden op 8-9-1918 te Ermelo.

3.Pieter Hendrik, 1900 Gouda. Trouwt op 10-7-1930 te Amsterdam met Cornelia Christina Maria Pabst.

 

IX abbbbacb Izak Edelkoort

Geboren op 1-7-1884 te Utrecht en overleden op 18-2-1946 te den Haag.

Trouwt op 2-9-1910 te Bodegraven met Christina Maria den Uijl, geboren op 25-4-1885 te Zierikzee als dochter van Christiaan den Uijl en Anna Elisabeth van Thiel.

Kinderen:

1.Jacobus Johannes, 3-12-1921 Bodegraven. Heeft een zoon Jacques Edelkoort.

 

VII abbbbb Izak Edelkoort

Geboren op 17-3-1814 te Utrecht en overleden op 23-2-1885 te Rotterdam.

Brigadier.

Trouwt op 6-5-1858 te Deventer met Adolphina Johanna van Leeuwen, geboren op 8-10-1825 te Leiden als dochter van Hendrik Willem van Leeuwen en Geertje van Dinden en overleden op 16-3-1896 te Hengelo.

Kinderen (Leiden):

1.Izaak, 28-4-1859. Ongehuwd verleden op 7-2-1913 te Algiers.

2.Gerard, 6-6-1861. Overleden op 11-4-1870 te Rotterdam.

3.Aletta Josina, 24-3-1863. Overleden op 6-3-1876 te Rotterdam.

 

IV abc Johannes Edelkoot

Gedoopt te Utrecht op 9-8-1718 in de Catharijnekerk en daar begraven op 8-6-1794 in de Nicolaaskerk.

Woonde in de Keukenstraat.

Lidmaat te Utrecht op 17-12-1738.

Naamen der Persoonen die tot beter staat gekomen zijnde de Camer hebben bedankt ( RA Utrecht, Toegang 316, Inv. Nr. 701) : Johannes Edelkoort bedankt de Kamer op 11-4-1754 omdat hij een sakkedragersplaats heeft gekregen.

Trouwt te Utrecht in de Catharijnekerk op 8-10-1743 met Sibilla van Oort, gedoopt te Utrecht op 18-7-1714 als dochter van Dirk van Oort en Judith Mesman.

Het echtpaar woonde te Utrecht op de Kamp (1744), in de Groenestraat (1753) en Onder de Linden (1757).

Op 1-8-1794 verklaart Petronella, dochter van de overleden Johannis Edelkoot, voor de Momboirkamer te Utrecht dat haar vader geen minderjarige kinderen heeft nagelaten.

Kinderen (Utrecht):

1.Hendrika, 23-8-1744 Domkerk. Lidmaat te Utrecht op 16-10-1764. Overleden op 24-12-1822 te Utrecht.

2.Stephanis, 25-11-1746 Domkerk.

3.Stephanus, volgt V abca.

4.Petrus, 5-9-1751 Geertekerk. Begraven op 29-11-1751 te Utrecht.

5.Catharina, 8-8-1753 Domkerk. Begraven te Utrecht op 18-6-1757.

6.Piternella, 10-4-1757 Geertekerk. Overleden op 2-10-1835 te Utrecht. Lidmaat te Utrecht op 12-6-1776.Trouwt op 8-9-1801 in de Catharijnekerk te Utrecht met Jan Bastiaan Kleinoord.

Johannes laat op 10-3-1748 en op 13-11-1748 kinderen begraven te Utrecht.

 

V abca Stephanus Edelkoot

Gedoopt op 13-2-1749 in de Domkerk te Utrecht en daar gratis begraven op 7-9-1794 in de Geertekerk.

Lidmaat te Utrecht op 8-1-1771.

Meester-kleermaker.

Koopt op 25-10-1780 een huis WZ Nieuwe Gracht tussen de Schalken- en Magdalenabrug naast de ingang van de Sionakameren, van Catharina van Benthum, weduwe van Gregorius van Leeuwarden.

De dochters Hendrika en Petronella erven dit huis op 13-1-1795 uit de boedel van Stephanus.

Trouwt op 19-12-1775 in de Catharijnekerk te Utrecht met Neeltje de Groot, gedoopt op 24-9-1755 in de Domkerk te Utrecht als dochter van Bastiaan de Groot en Cornelia Lafebre.

Het echtpaar woonde te Utrecht in de Groenestraat (1779) en Onder de Linden.

Op 31-10-1794 compareert Cornelia Edelkoot, weduwe van Stephanus , voor de Momboirkamer te Utrecht en verklaart dat haar overleden man geen minderjarige kinderen heeft nagelaten.

Kinderen (Utrecht):

1.Stevenija Hendrika, 3-11-1776 Geertekerk. Begraven op 30-1-1777.

2.Johannes, volgt VI abcaa.

3.Maria Clasina, 4-7-1781 Domkerk. Begraven op 21-7-1792.

4.Jan Bastiaan, 1-6-1783 Geertekerk. Begraven op 27-7-1804.

5.Sebilla Petronella, 5-2-1786 Geertekerk.

6.Hendrika, 21-10-1787 Geertekerk. Trouwt 1e op 1-10-1818 te Leiden met Christoffel Beek en 2e op 15-7-1830 te Leiden met Jacobus Planjer, geboren te Leiden als zoon van Johannes Planjer en Katrina Engelklink.

7.Hendrik Jacob, volgt VI abcab.

8.Cornelis, volgt VI abcac.

9.Willemijntje. Begraven op 21-11-1788.

 

VI abcaa Johannes Edelkoort

Gedoopt op 5-12-1779 in de Catharijnekerk te Utrecht en daar overleden op 24-9-1832.

Lidmaat te Utrecht op 2-10-1806.

Trouwt 19-3-1803 in de Catharijnekerk te Utrecht met Maria Catharina Everaars, geboren in 1784 als dochter van Coenraad Everaars en Hendrina Schouten en overleden op 28-9-1852 te Utrecht.

Het echtpaar woonde te Utrecht buiten de Wittevrouwenpoort.

Kinderen (Utrecht):

1.Stephanus Hendrikus, volgt VII abcaaa.

2.Coenraad Hendrikus, 7-5-1806 Domkerk. Soldaat in het 5e Regiment Infanterie. Vertrekt in 1826 naar Java.

3.Cornelia Hendrika, 4-2-1810 Domkerk. Trouwt op 18-11-1829 te Utrecht met Willem van der Horst, zoon van Willem van der Horst en Maria Leusden.

4.Hendrina, 1-6-1816. Ongehuwd overleden op 4-3-1850.

5.Pieter Johannes, volgt VII abcaab.

6.Doodgeboren kind, 26-10-1821.

7.Jan Bastiaan, 1-12-1823. Trouwt 1e op 1-12-1852 te Utrecht met Petronella Elisabeth Ockeloen, dochter van Elisabeth Ockeloen,weduwe van Jacobus van Mansveld, overleden op 28-12-1870 te Utrecht en trouwt 2e op 2-10-1872 te Utrecht met Hendrica Cornelia Reinhard, geboren op 15-5-1833 te Utrecht en daar overleden op 14-5-1917.

8.Cornelis Hendrikus, volgt VII abcaac.

9.Maria Clasina, 1814. Overleden op 13-5-1876 te Utrecht. Trouwt op 10-10-1838 te Utrecht met Adrianus Rijke, geboren ca 1816 als zoon van Adrianus Rijke en Christina Brandt.

 

VII abcaaa Stephanus Hendrikus Edelkoort

Gedoopt op 4-9-1803 in de Domkerk te Utrecht.

Trouwt 1e op 17-5-1826 te Utrecht met Berendina Groot Batave, dochter van Christiaan Groot Batave en van Beek, overleden op 10-7-1849 te Utrecht.

Trouwt 2e op 28-11-1849 te Utrecht met Cornelia Hardenbol, dochter van Hendrik Hardenbol en Maria van Bree en overleden op 25-12-1864 te Utrecht.

Trouwt 3e op 9-5-1866 te Utrecht met Helena Maria Klijn, geboren in 1820 te Amsterdam als dochter van Abraham Klijn en Antje Balster.

Kinderen (Utrecht):

1.Johannes, volgt VIII abcaaaa.

2.Hendrikus, 10-5-1852. Overleden op 5-8-1859.

 

VIII abcaaaa Johannes Edelkoort

Geboren op 9-9-1850 te Utrecht en daar overleden op 19-2-1877.

Trouwt op 18-12-1872 te Utrecht met Johanna Jacoba Aartsen, geboren te Doornspijk als dochter van Aart Willemsen Aartsen en Lubbetje Brands.

Kinderen (Utrecht):

1.Cornelia Johanna, 1873. Overleden op 4-12-1873.

2.Johanna Cornelia, 22-10-1874. Overleden op 4-1-1940 te Utrecht. Trouwt met Floris van der Pijl.

 

VII abcaab Pieter Johannes Edelkoort

Geboren op 22-12-1819 te Utrecht en daar overleden op 1-9-1858.

Trouwt op 24-4-1850 te Utrecht met Marretje van Waveren, geboren te Naarden als dochter van Jan van Waveren en Jacoba Furion en overleden op 29-6-1866 te Utrecht..

Kinderen (Utrecht):

1.Johannes, 1850. Overleden op 21-11-1933 te Tiel. Trouwt op 16-8-1871 te Utrecht met Gerarda Pieterson, geboren te Tiel als dochter van Jan Pieterson en Gerarda Blom en daar overleden op 21-3-1909.

2.Jacoba, 18-11-1852. Overleden op 10-10-1853.

3.Jan Bastiaan, 1-12-1855. Overleden op 28-12-1857.

4.Jan Bastiaan, 23-1-1859. Overleden op 30-1-1859.

 

VII abcaac Cornelis Hendrikus Edelkoort

Geboren op 22-10-1827 te Utrecht en overleden op 7-12-1901 te Tiel.

Trouwt op 9-11-1853 te Utrecht met Johanna Catharina van Waveren, geboren op 17-2-1827 te Utrecht als dochter van Jan van Waveren en Jacoba Furion en overleden op 10-6-1897 te Driebergen.

Kinderen (Utrecht):

1.Johannes, volgt VIII abcaaca.

2.Cornelis Hendrikus, 6-7-1857. Overleden op 11-3-1858.

3.Jan, 12-10-1858. Ongehuwd overleden op 19-11-1882 te Utrecht.

4.Jacoba, 12-12-1861. Overleden op 22-6-1866.

5.Cornelis Hendricus, 15-3-1868. Ongehuwd overleden op 1-4-1890.

6.Jacoba, 12-3-1871. Overleden op 1-6-1904 te Tiel. Trouwt op 6-12-1895 te Driebergen met Reinerus Gerrit van Wichen.

 

VIII abcaaca Johannes Edelkoort

Geboren op 30-6-1854 te Utrecht en overleden op 23-1-1925 te de Bilt.

Trouwt op 19-11-1879 te Driebergen met Reijertje van Dijk, overleden op 19-8-1894 te Driebergen.

Kinderen (Amersfoort):

1.Cornelis Hendrikus, 28-7-1880 Driebergen. Overleden op 22-10-1925 te Driebergen. Trouwt op 4-10-1912 te Driebergen met Jannigje van Nieuwenhuizen, overleden op 21-7-1946 te Driebergen.

2.Gijsbert Johannes, 9-10-1881. Ongehuwd overleden op 6-2-1942 te Driebergen.

3.Jan, 29-9-1883.

4.Tijmen Cornelis, 30-9-1885.

5.Cornelia, 24-8-1888.

6.Johannes, 4-4-1890.

7.Hendrik Jacobus, 18-1-1892.

 

VI abcab Hendrik Jacob Edelkoort

Gedoopt op 24-2-1790 in de Domkerk te Utrecht en daar overleden op 3-5-1866.

Trouwt op 19-5-1824 te Utrecht met Elisabeth Heijl, gedoopt op 25-4-1799 te Maarssen als dochter van Jan Heijl en Maria Margaretha Bras en overleden op 30-10-1890 te Utrecht.

Kinderen (Utrecht):

1.Cornelis Stephanus, volgt VII abcaba.

2.Johannes Christoffel, 4-8-1826. Ongehuwd overleden op 12-9-1862.

3.Susanna Elisabeth, 9-11-1828. Overleden op 10-3-1890 te Utrecht. Trouwt op 28-8-1867 te Utrecht met Derk Mouwe, zoon van Johanna Everdina Mouwe.

4.Elisabeth Maria, 5-4-1831. Overleden op 27-3-1904 te Utrecht. Trouwt op 21-10-1880 te Amsterdam met Pieter de Lange.

5.Hendrika Jacoba, 19-2-1833. Ongehuwd overleden op 19-1-1905 te Utrecht.

6.Hendrik Jacobus, volgt VII abcabb.

7.Pieter, 14-10-1838. Overleden op 30-5-1841.

 

VII abcaba Cornelis Stephanus Edelkoort

Geboren op 29-10-1824 te Utrecht en daar overleden op 6-12-1915.

Trouwt op 26-11-1851 te Utrecht met Margaretha Johanna Abels, dochter van Abel Abels en willemijntje Rijntjes, overleden op 27-2-1909 te Utrecht.

Kinderen (Utrecht):

1.Wilhelmina, 21-10-1846. Overleden op 27-12-1878 te Utrecht. Trouwt op 5-9-1877 te Utrecht met Hendricus Christianus Serto.

 

VII abcabb Hendrik Jacobus Edelkoort

Geboren op 5-5-1835 te Utrecht en overleden op 24-11-1924 te Avereest.

Trouwt 1e op 30-10-1861 te Utrecht met Alberta Gesina Johanna Godijn, dochter van Gesina Johanna Godijn.

Trouwt 2e op 29-9-1887 te Utrecht met Alberta de Kok, dochter van Willem de Kok en Maria Gijsbertha van Maanen, overleden op 28-8-1915 te Utrecht.

Kinderen (Utrecht):

1.Cornelis Stephanus, 19-4-1862. Overleden op 14-3-1868.

2.Johannes Christoffel, volgt VIII abcabba.

3.Gesina Johanna, 19-6-1864. Overleden op 20-3-1871.

4.Hendrik Jacobus, volgt VIII abcabba.

5.Bartus Marinus, 17-9-1869. Overleden op 27-12-1870.

6.Elisabeth Maria, 11-12-1871. Overleden op 22-6-1872.

7.Albertus Hendrik, 5-9-1890. Overleden op 28-5-1956 te Utrecht. Theoloog. Trouwt op 22-4-1915 te Utrecht met Gerarda Kortenhoff, dochter van Arie Kortenhoff en Huberta van Ginkel.

 

VIII abcabba Johannes Chrsitoffel Edelkoort

Geboren op 19-4-1862 te Utrecht en daar overleden op 11-12-1928.

Trouwt 1e op 11-7-1888 te Utrecht met Johanna Kleinstarink, geboren te Utrecht als dochter van Hendrik Jan Kleinstarink en Alida Anthonia Bosch en daar overleden op 21-6-1910.

Trouwt 2e op 19-6-1918 te Utrecht met Cornelia van Kuijk, geboren op 31-8-1873 te Tiel als dochter van Hieronijmus Gijsbertus van Kuijk en Grietje van Loenen. Echtscheiding op 27-7-1925.

Kinderen (Utrecht):

1.Hendrik Jacobus, 26-6-1889. Trouwt op 3-5-1917 te Utrecht met Hendrika Grada van Rossum.

2.Johannes Christoffel, 21-10-1899. Overleden op 15-5-1901.

3.Johanna, 1-9-1902.

4.Alida Cornelia. Trouwt op 4-12-1919 te Utrecht met Johan Daniel Ensie.

5.Clasina Cornelia, 10-10-1895. Trouwt op 24-11-1921 te Utrecht met Johann Leonard Lanjouw.

6.Hiilegonda Cornelia, 1905. Overleden op 24-1-1954 te Utrecht. Trouwt met Jan Albertus de Pree.

7.Alida Antonia, 27-7-1890.

8.Maria, 23-3-1894.

9.Alberta Gesina Johanna, 30-9-1892.

 

VIII abcabbb Hendrik Jacobus Edelkoort

Geboren op 19-8-1866 te Utrecht en daar overleden op 3-1-1930.

Trouwt op 26-9-1889 te Utrecht met Johanna Geertruij Elisabeth Brinkhorst, geboren te Utrecht in 1857 als dochter van Klaas Aalbert Marius Brinkhorst en Johanna Pieternella Steffaan en daar overleden op 12-2-1936.

Kinderen (Utrecht):

1.Klaas Albertus Marius, volgt IX abcabbba .

2.Alberta Gesina Johanna, 23-11-1892. Trouwt op 26-6-1919 te Utrecht met Arnoldus Johannes Jacobus Burdorf.

 

IX abcabbba Klaas Albertus Marius Edelkoort

Geboren op 8-10-1890 te Utrecht en overleden op 25-5-1946 te Rotterdam.

Trouwt op 13-7-1915 te Utrecht met Johanna Pieternella van Dijk, geboren op 1-3-1895 te Utrecht als dochter van .

Kinderen:

1.Johanna Geertruij Elisabeth, 15-4-1916.

2.Johannes Christophorus Maria, 1932. Overleden op 25-10-1943 te Utrecht.

 

VI abcac Cornelis Edelkoort

Gedoopt op 12-1-1794 in de Catharijnekerk te Utrecht.

Schoolmeester te Papekop.

Trouwt op 8-10-1819 te Utrecht met Neeltje van Zwol, geboren te Waarder als dochter van Gerrit van Zwol en Willmpje Boerefijn.

Kinderen (Papekop):

1.Neeltje, 5-3-1820. Trouwt op 12-10-1849 te Papekop met Teunis Boot, geboren te Linschoten als zoon van Huig Boot en Klaasje Schommel.

2.Willempje, 26-10-1821.Overleden op 15-3-1822.

3.Kornelis, 26-10-1822. Overleden op 23-11-1841.

4.Gerrit, 22-3-1825. Ongehuwd overleden op 24-10-1866 te Wilnis.

5.Willempje, 27-6-1828. Trouwt op 10-1-1851 te Papekop met Johannes Bolle, geboren te Woerden als zoon van Frederik Godfried Bolle en Antje Hartog.

6.Ijda, 8-8-1830. Overleden op 8-11-1830.

7.Ijda, 16-1-1832. Overleden op 19-4-1832.

8.Ijda, 1-8-1833. Overleden op 29-11-1833.

9.Petronella, 4-1-1835. Overleden op 14-3-1836.

 

III ac Thomas Edelkoort

Gedoopt te Utrecht op 28-4-1675 in de Nicolaaskerk. Begraven van de aalmoezeniers op 22-2-1741 op het Claeskerkhof te Utrecht; groefbidder was Lubre. .

Trouwt te op 18-10-1702 in de Domkerk te Utrecht met Cathrijn/Catharina van Vredenburg, dochter van Albert van Vredenburg en Marritie Chardinel. Getuigen zijn zijn broer Pieter en Jannigje Boumans namens haar moeder.

Het echtpaar woonde in de Nicolaisteeg en aan de Achterweg (1714).

Catharina wordt van de aalmoezeniers begraven op 13-5-1752 op het Nicolaaskerkhof te Utrecht. Groefbidder was Lubre.

Het echtpaar laat te Utrecht dopen:

1.Leena, 15-6-1703. Begraven op 6-7-1703.

2.Helena, volgt IV aca.

3.Margrita, 24-2-1709 Catharijnekerk. Begraven in de Jacobikerk te Utrecht op 13-4-1797.Trouwt op 26-9-1736 in de Domkerk te Utrecht met Martinus Valla/Folla, wever.

4.Johannes, 25-4-1714 Domkerk.

Thomas laat kinderen begraven te Utrecht op 15-8-1711 en op 6-5-1716.

Zie verder genealogie van Vredenburg.

 

IV aca Leena Edelkoort

Gedoopt te Utrecht op 21-12-1704. Gratis begraven op 22-10-1746 in de Claeskerk te Utrecht. Groefbidder was Lubre. Zij woonde " in de Agterwegh".

Trouwt te Utrecht op 9-8-1724 met Jan Sullijn.

Zie verder Genealogie Sullijn.

 

III ad Henric Jansz van Edelkoot

Gedoopt te Utrecht op 18-6-1665 in de Catharijnekerk en daar gratis begraven op 21-6-1750 in de Buurkerk.

Trouwt op 26-12-1693 in de Catharijnkerk te Utrecht met Anneken Wijnants van Attevelt, gratis begraven op 29-11-1740 in de Buurkerk te Utrecht. Getuigen waren Jan Petersz, vader van de bruidegom en Barber Wijnants, moeder van de bruid.

Het echtpaar woonde buiten de Wittevrouwenpoort.

Het echtpaar laat te Utrecht dopen:

1.Johanna, 27-6-1699. Trouwt op 20-1-1719 te Amsterdam met Arij van der Meer.

2.Arnoldus, 23-8-1701.

3.Dina, 17-4-1703. Ongehuwd begraven met 8 dragers in de Buurkerk te Utrecht op 6-2-1774. Verklaart op 10-8-1750 voor de Momboirkamer te Utrecht dat haar overleden vader geen minderjarige kinderen of erfgenamen heeft nagelaten. Op 11-1-1760 verklaart Dina voor de Momboirkamer te Utrecht dat haar overleden broer Wijnand geen minderjarige kinderen heeft nagelaten. Op 22-4-1774 verklaart Dirk Verhoesen voor de Momboirkamer dat de overleden Dina Edelkoort, mondige vrijster, geen minderjarige kinderen heeft nagelaten.

4.Maria, 21-10-1705 Domkerk.

5.Johannes, volgt IV ada.

6.Hendrik, 2-8-1711 Domkerk. Begraven met 8 dragers in de Buurkerk te Utrecht op 4-11-1770. Trouwt te Vreeland in 1740 met Lijsbeth van Egteld, begraven te Utrecht in de Buurkerk op 18-4-1770 (8 dragers). Op 30-1-1771 (notaris van Overmeer te Utrecht) erven de erfgenamen van Hendrik een obligatie ad. 1000 gulden ten laste van de provincie Utrecht. Op 17-10-1761 koopt Hendrik een huis in de Cruijsgasthuijssteegh te Utrecht en verhuurt dit huis op 23-1-1762 aan Jan Otten. Het echtpaar wordt lidmaat te Utrecht op 19-4-1766 met attestatie van Vreeland. Op 10-8-1770 verklaart Hendrik voor de Momboirkamer dat zijn overleden huisvrouw Elisabeth van Egteld geen minderjarige kinderen heeft nagelaten.

7.Wijnand, 2-8-1711 Domkerk. .Gratis begraven in de Buurkerk te Utrecht als " mondige vrijer" op 24-10-1759. Op 9-8-1748 en op 24-3-1753 een schuldbekentenis van Hermen Jansse Kljinekiek aan Wijnand Edelkoot (notaris van Overmeer te Utrecht). Op 28-8-1759 schenkt Wijnand de schuldbekentenis aan zijn zuster Dina Edelkoot.

Henric laat een kind begraven op 6-11-1706.

 

IV ada Johannes Edelkoot

Gedoopt op 14-9-1707 in de Domkerk te Utrecht en begraven op 21-12-1754 te Rotterdam.

Trouwt op 13-10-1739 te Rotterdam met Adriana Jans de Groot.

Kinderen (Rotterdam):

1.Kind, begraven op 9-12-1739.

2.Kind, begraven op 9-12-1739.

3.Johanna, 12-2-1741. Begraven op 26-11-1742.

4.Heijndrick, 29-1-1743. Overleden op 5-6-1765. Vanaf 1757 als matroos in dienst van de VOC.

5.Anna, 23-2-1745. Begraven op 23-11-1790. Trouwt op 1-1-1771 te Rotterdam met Dirk van Wighem.

 

II b Peter Petersz

Gedoopt op 29-10-1643 Nicolaaskerk te Utrecht en daar begraven te Utrecht op 11-5-1712.

Trouwt 1e te Utrecht op 26-4-1664( ot. 3-4) in het Anthony Gasthuis te Utrecht met Annichje Jans, dochter van Lysbeth Willems, begraven door de aalmoeseniers op 10-12-1666 in de Nicolaaskerk te Utrecht.

Trouwt 2e te Utrecht op 5-3-1667 ( ot. 10-2) in het Anthony Gasthuis te Utrecht met Annetje Calebs, dochter van Caleb Coopstaet.

Trouwt 3e op 13-2-1678 (ot. 25-10-1677) in de Janskerk te Utrecht met Marijtje Jans van Gelder, weduwe van Jacob Willems van Kempen.

Peter Petersz van Edelkoot krijgt op 16-9-1701 ( notaris Houtman te Utrecht) procuratie van zijn tante

Angenis van Smitshuysen om voor haar man Matthijs Willems bij de VOC te Amsterdam gage te innen.

Peter woonde in 1666 bij de Smeetoren en in 1678 in het Brandoliesteegje.

Kinderen (Utrecht):

1.Aeltjen, 2-11-1666 Domkerk. Begraven op 27-8-1666.

2.Margrita, 15-3-1668 Geertekerk.

3.Hillegonda, 5-12-1669 Domkerk.

4.Johanna, 5-12-1669 Domkerk.

5.Pieter, volgt III ba.

 

III ba Pieter Edelkoot

Gratis begraven op 30-7-1732 in de Geertekerk te Utrecht.

Trouwt op 17-10-1714 in de Domkerk te Utrecht met Francijntje Ariaans (Voerman), weduwe van Arij Sluijk, begraven in de Nicolaaskerk te Utrecht op 26-6-1766.

Het echtpaar woonde te Utrecht in de Weijdesteeg in de Tollesteegh.

Kinderen (Utrecht):

1.Pieter, 28-7-1715 Geertekerk. Trouwt op 8-5-1742 in de Catharijnekerk te Utrecht met Jannigje Coetsveld, begraven op 20-3-1807 in de Nicolaaskerk te Utrecht. Laat op 13-1-1746 een kind begraven.

Het echtpaar woonde in 1747 Buiten de Tolsteegpoort. Pieter was soldaat en krijgsgevangen in Frankrijk.

2.Johannis, 13-3-1718 Geertekerk.

3.Cornelis, 22-12-1720 Nicolaaskerk. Overleden in 1783.Trouwt op 25-12-1748 in de Domkerk te Utrecht met Maria van Bergen, begraven op 22-8-1792 in de Geertekerk te Utrecht. Op 18-10-1792 verklaart de deurwaarder voor de Momboirkamer te Utrecht dat de overleden Maria van Bergen, weduwe van Cornelis Edelkoot, wonende buiten de Tolsteegpoort door de Roomsche Armenkamer werd onderhouden.

4.Maria, 27-5-1725 Domkerk. Gratis begraven op 14-9-1762 in de Geertekerk te Utrecht. Trouwt op 18-2-1749 in de Catharijnekerk te Utrecht met Jan Bertelingh. Op 12-11-1762 verklaart de deurwaarder voor de Momboirkamer te Utrecht dat de 6 onmondige kinderen van Jan Bertelingh, weduwnaar van Maria Edelkoort door de Regenten van het Kinderhuijs dezer stadt ter alimentatie waren ingenomen.

Copyright © Ar Stramrood 2014