Genealogie geslacht Ockeloen

 

 

I Barnardus/Bernardus Okloen/Koelen

Burger van Utrecht in 1681/1682.

Kleermaker.

Belijdenis te Utrecht op 29-3-1681 bij Ds. van Eijndthoven. Woont dan in de Corte Smeesteeg.

Bernardus wordt op 17-8-1684 gratis begraven in de Catrijnekerk te Utrecht. Groefbidder was Milius.

Trouwt op 25-12-1676 in de Jacobikerk te Utrecht met Annigje Ha(e)rmans, dochter van Harman Berents en Trijntje Jans. Harman Berents, vader van de bruid, is getuige bij het huwelijk.

" Consent van zijn luytenant Thom. Gillery. De man is sergeant onder Capiteijn Schroep. De bruid zal nader bewijs brengen van haar mans dood. Dit is geschied."

Waarschijnlijk was Barnardus huursoldaat en afkomstig van Ierland . De naam Ockeloen is een verbastering van O'Culhoun, een vrij veel voorkomende naam in Ierland.

Annigje trouwde eerder met Isaac van Loon en op 28-1-1676 (ot. 9-1) in de Jacobikerk te Utrecht met Harman Adriaensen. Getuigen bij het 2e huwelijk waren Elsken Harmans, moeder van de bruidegom, en Trijntje Jans, moeder van de bruid.

Annigje trouwt 4e op 21-7-1686 in de Domkerk te Utrecht met Willem Jochemsz van Schaik, weduwnaar van Barbar van Werkhoven. Getuigen zijn Herman Berents, haar vader, en Jacomijntje Jacobs, zijn hospita.

Kinderen van Annigje Harmans uit 1e en 4e huwelijk:

1.Isaac van Loon. Trouwt 1e op 15-9-1692 te Utrecht met Anna Margrita Arnoldi en 2e op 16-8-1694 te Utrecht met Gerrigje van Rietveldt.

2.Johannes van Schaik, 17-7-1687.

Op 9-11-1725 wordt Annigje van Schaijck met 8 dragers begraven in de Buurkerk te Utrecht. Zij woonde aan de Springweg omtrent de Brandsteeg. Haar echtgenoot Willem wordt op 19-3-1726 begraven in de Buurkerk.

Kinderen van Bernardus en Annigje:

1.Jacobus, volgt II.

2.Lijsbeth Ocloen. Trouwt 1e op 30-8-1699 in de Domkerk te Utrecht met Pieter van Buiren ( moeder Marij van Reenen) en 2e op 8-11-1702 in de Domkerk te Utrecht met Johannes Toepas. Getuige bij het 2e huwelijk was Maria van de Brink, zuster van de bruid.

Elisabeth wordt op 2-9-1715 ingeschreven als lidmaat te Utrecht." Geexamineerd door H. Brink ten

overstaan van den ouderling G.Willart, en vervolgens aangenomen den 2-9-1715".

3.Maria.Trouwt met N.N. Van de Brink.

4.Sara Oogkloen. Begraven met 8 dragers op 25-9-1754 in de Geertekerk te Utrecht ( groefbidder Untrop, kosten f 2.=). Lidmaat te Utrecht op 3-1-1749.Trouwt 1e op 25-7-1703 in de Domkerk te Utrecht met Lucas Brandon, gedoopt op 5-3-1676 te Utrecht als zoon van Thomas Brandon en Christina Gelderkerken

( trouwen Utrecht op 31-3-1668) en begraven te Utrecht op 17-12-1716.

Kinderen ( Utrecht):

1.Christina, 3-2-1704.

2.Anna Catharina, 19-9-1705.

3.Marijtje, 16-12-1707.

4.Thomas, 30-6-1709.

5.Willemijntje, 27-1-1713.

6.Willem, 26-8-1714.

7.Elias, 7-2-1716.

8.Lucas, 31-8-1717.

Sara trouwt 2e op 29-8-1720 te Utrecht met Hendrik Mentingh. Getuigen zijn de beide vaders.

Sara woonde aan de Springweg en Hendrik in de Jufferstraat.

" De bruidegom rooms, neemt aan de ordonantie te voldoen"

Uit dit huwelijk ( Utrecht):

9.N.N. Begraven op 22-2-1724 te Utrecht.

10.Cornelis, 5-10-1728.

Op 10-3-1679 laat Bernardus Okoloo een kind begraven.

 

II Jacobus Okloen/Ockeloen

Geboren ca 1680 en gratis begraven op 5-2-1771 in de Buurkerk te Utrecht ( groefbidder was Roeck).

Woonde ten tijde van zijn overlijden in ´t Diaconiehuis te Utrecht.

Belijdenis te Utrecht op 19-1-1700.

Woonde te Utrecht Springweg ( 1700), Putsteegje ( 1712-1715) en aan de Vismarkt ( 1727).

Krijgt m.i.v. 21-9-1741 bedeling van de Diaconie van de Nederlands-Hervormde Kerk te Utrecht ( Toegang 816, Inv.nr. 684). Wordt ook vermeld op 4-12-1746; is dan 73 jaar oud en turfstouwer van beroep. Bedankt de Kamer op 20-4-1747 ( Toegang 816, Inv. Nr. 685).

Trouwt 1e op 24-7-1700 in de Domkerk te Utrecht met Geertruid/Geesjen Wolfsen, gedoopt op 12-8-1677 in de Buurkerk te Utrecht als dochter van Lucas Wolssoen Rurinckx en Gijsbertje Gerrits, en door de Diaconie begraven op 13-11-1727 in de Buurkerk te Utrecht ( groefbidder Vermeulen).

Getuigen bij het huwelijk waren Willem van Schaijk, stiefvader van de bruid, en Lucas Wolssoen.

Trouwt 2e op 25-12-1731 in de Domkerk te Utrecht met Elisabeth Vriend, gedoopt op 31-5-1681 te Utrecht als dochter van Philippus Vrint ( zoon van Caspar Vrint) en Gerrichje Willerms (trouwen te Utrecht op 1-11-1665), en gratis begraven op 15-2-1764 in de Buurkerk te Utrecht. Voorganger was Ds. van Daverveld.

Op 11-5-1760 compareert Jacobus voor de Momboirkamer Utrecht i.v.m. het overlijden van zijn vrouw Elisabeth en verklaarde dat zij geen onmondige kinderen of erfgenamen heeft nagelaten.

Kinderen ( Utrecht):

1.Gerharda, 6-9-1701 Catharijnekerk ( onder de naam Gerharda Wolfs).

2.Elisabeth, 10-1-1703 Domkerk. Gratis begraven in de Jacobikerkte Utrecht op 3-11-1747. Trouwt te Utrecht in de Domkerk op 6-10-1723 met Wernand van Deventer, gedoopt te Utrecht op 14-1-1701 als zoon van Jan van Deventer en Catharina Joris. Getuigen waren de beide vaders.

Op 7-12-1747 comapreert Wernard voor de Momboirkamer Utrecht i.v.m. het overlijden van zijn vrouw Elisabeth. Grootvader Jacobus Ockeloen wordt aangewezen als voogd over de 5 kinderen.

3.Lucas, 15-8-1708 Domkerk.

4.Lucas, volgt III a.

5.Abraham, 9-9-1712 Domkerk.

6.Johannes, volgt III b.

7.Bernardus, volgt III c.

Op 7-10-1723 laat Jacobus een kind begravenin de Buurkerk.

 

III a Lucas Ockeloen/ Okeloon

Gedoopt in de Domkerk te Utrecht op 21-9-1710.

Soldaat in het regiment van Overste Bedarides.

Woonde te Utrecht bij de Catharijnepoort ( 1735), achter de Wal ( 1737), in het Zilversteegje ( 1739), in het Korte Rosendaal (1744) en in het Molensteegje (1745).

Trouwt op 10-8-1735 in de Domkerk te Utrecht met Fennichje de Louter, gedoopt te Utrecht op 26-10-1708 als dochter van Cornelis de Louter en Maria van Rijnberg, en begraven in de Buurkerk te Utrecht op 5-1-1773.

Kinderen ( Utrecht):

1.Johannes, 16-10-1735 Jacobikerk. Getuige Elisabeth Vriend.

2.Cornelis, 17-11-1737 Jacobikerk.

3.Fennigje, 20-5-1739, Domkerk.

4.Cornelis, 1-1-1744.

5.Annigje, 28-12-1745.

6.Cornelis, 17-11-1747. "Vader wegens de oorlog absent".

7.Geertruid. Overlijdt ongehuwd op 7-1-1827 te Utrecht ( 89 jaar).

 

III b Johannes Ockeloen

Gedoopt in de Domkerk te Utrecht op 22-11-1715 en daar gratis begraven in de Buurkerk op 2-7-1781.

Trouwt 1e te in de Buurkerk te Utrecht op 18-5-1739 met Grietje van Tienen.

Voorganger was Ds. J.S.V.Heunkhuis.

Trouwt 2e met Lijsbeth Formijn ( RK).

Woonde te Utrecht Vismarkt ( 1739) , Zilversteeg ( 1758), in de Molensteeg ( 1764) en in het Hamsteegje (1770).

Kinderen ( Utrecht):

1.Geertruijdt, 20-4-1740 Domkerk.

2.Cornelis, 20-10-1741 Domkerk.

3.Geertruij, 10-8-1743. Begraven op 24-11-1764.

4.Jacobus, 26-9-1745.

5.Johannes, 12-1-1748.

6.Geertruijd, 15-12-1762 Domkerk. Begraven op 24-11-1764.

7.Johannes, 28-8-1765 Janskerk.

8.Lucas, 5-6-1768 Geertekerk.

9.Matthijs, 7-4-1770 Jacobikerk. Getuige was Jan Ribbe. De vader was wegens dienst in zijn garnizoen, moeder rooms. Wordt op 24-9-1781 opgenomen in het Gereformeerd Burgerweeshuis te Utrecht.

10.Anna. Begraven op 3-12-1758 in de Buurkerk.

 

III c Bernardus Ockeloen

Gedoopt op 11-10-1705 in de Domkerk te Utrecht en gratis begraven in de Buurkerk te Utrecht op 28-2-1774.

Lidmaat te Utrecht op 3-7-1726. Wordt op 13-1-1749 weer ingeschreven als lidmaat met attestatie van Namen.

Woonde te Utrecht in de Brandsteeg ( 1727), Vismarkt ( 1726), Lange Lauwerstraat ( 1735), Corte Smeesteeg

( 1742), Lange Nieuwstraat (1749), ABC-straat (1752), Jufferstraat (1758) en op de Kamp ( 1774).

Was in 1729 soldaat onder de heer Jonkheer en in 1746 soldaat in het Regiment van Troijen.

Zijn vrouw Lijsbeth van Rooijen krijgt m.i.v. 7-3-1746 bedeling van de Diaconie van de Nederlands- hervormde Kerk te Utrecht. Zij was breidster. Er waren 4 kinderen ( RA Utrecht, Toegang 816, Inv. Nr. 684).

Ontvangt ( of zijn vrouw) ook in de periode 1749-1779 bedeling. Er waren in 1753 7 kinderen. Vermeld staat in 1753: " Soldaet geweest, kan niet veel". Ontvangt vrijwel elk jaar geld voor kleding voor de kinderen ( Toegang 816, Inv. Nr. 685).

Wordt na 1764 vermeld als " is in de weversbus".

Compareert op 3-11-1727 voor de Momboirkamer Utrecht i.v.m. het overlijden van zijn vrouw Barbara Olofs.

Trouwt 1e op 5-2-1727 te Utrecht met Johanna Barbara van Os, gratis begraven te Utrecht op 26-10-1727 in de Geertekerk. " Met toestemming van de ouders en de legercommandant".

Trouwt 2e op 28-10-1733 te Utrecht met Elisabeth van Rooijen, gedoopt te Utrecht op 30-11-1712 als dochter van Gerrit van Rooijen en Cornelia van der Geest en gratis begraven op 20-7-1787 in de Buurkerk te Utrecht.

Op 17-5-1774 verklaart de Deurwaarder voor de Momboirkamer Utrecht dat de weduwe van Bernardus Ockeloen, wonende op de Kamp door de Aalmoesenierskamer wordt bedeeld.

Op 24-10-1787 verklaart de Deurwaarder voor de Momboirkamer Utrecht dat de overleden Elisabeth van Roijen, weduwe van Bernardus Ockeloen, wonende in de Ridderhofstede, door de aalmoeseniers bedeeld is geweest.

Kinderen ( Utrecht):

1.Geertruijd, 2-1-1734 Geertekerk. Begraven in de Nicolaaskerk te Utrecht op 1-9-1809. Trouwt 1e op 30-11-1757 in de Domkerk te Utrecht met Dirk vanVolderen en 2e op 7-7-1784 in de Catharijnekerk te Utrecht met Cornelis van Renseler. Zij ontvangt van 1771-1784 bedeling van de Diaconie. Was schoonmaakster.

Op 14-8-1771 compareert Geertruijd voor de Momboirkamer Utrecht als weduwe van Dirk van Olderen. Beide werden bedeeld door de Diaconie.

2. Jacobus, volgt IV ca.

3. Johanna, 21-10-1739 Domkerk. Begraven op 17-4-1741 in de Geertekerk.

4. Cornelia, 21-10-1742 Domkerk. Begraven op 8-11-1742 in de Buurkerk.

5. Barnardus, volgt IV cb.

6. Johannes, volgt IV cc.

8.Hendrika, 13-2-1752 Geertekerk. Begraven op 13-9-1794 in de Nicolaaskerk te Utrecht. Lidmaat te Utrecht op 28-3-1772. Trouwt op 5-5-1785 in de Catharijnekerk te Utrecht met Coenraad Elling, wever.

Op 7-11-1794 compareert Coenraad voor de Momboirkamer Utrecht en verklaarde bedeeld te worden door de Aalmoesenierskamer.

9.Cornelia, 23-1-1754. Lidmaat te Utrecht op 28-3-1772. Overlijdt op 8-12-1824 te Utrecht. Trouwt op 4-5-1784 in de Catharijnekerk te Utrecht met Hendrik van Spankere.

10.Abraham, volgt IV cd.

Laat op 21-4-1739 een kind begraven in de Claaskerk.

 

IV ca Jacobus Ockeloen

Gedoopt te Utrecht in de Domkerk op 2-10-1735 en daar gratis begraven in de Buurkerk op 12-12-1805.

Woonde te Utrecht Korte Smeesteeg ( 1762), Hoge Koornmarkt ( 1764) en Springweg ( 1805).

Lidmaat te Utrecht op 28-3-1770.

Ontvangt in de periode 1764-1787 bedeling van de Diaconie.

Was garentwijnder van beroep. Had in 1777 5 kinderen en verdiende f 2.10 p.w.

Trouwt op 12-5-1761 in de Jacobikerk te Utrecht met Metje van Vreeswijk, gedoopt te Utrecht op 3-1-1734 als dochter van Hendrik van Vreeswijk en Antonet van Arum, en begraven in de Buurkerk te Utrecht op 23-3-1806.

Op 18-4-1806 compareert Hendrik Ockeloen, zoon, voor de Momboirkamer Utrecht en verklaarde dat zijn overleden moeder Mechteld Vreeswijk, weduwe van Jacobus Ockeloen, bedeeld was.

Kinderen ( Utrecht):

1.Hendrik, 13-6-1762 Geertekerk. Overlijdt op 8-11-1828 te Utrecht. Trouwt 1e op 14-6-1796 in de Catharijnekerk te Utrecht met Antonia Eijsselman, dochter van Johannes IJsselman en Gerharda van Romwinkel, begraven in de Geertekerk te Utrecht op 14-7-1809 en trouwt 2e op 17-9-1809 in de Jacobikerk te Utrecht met Maria de Leeuw, weduwe van Nicolaas Monne. Lidmaat te Utrecht op 10-4-1795.

Op 25-8-1809 compareert Hendrik voor de Momboirkamer Utrecht en verklaart dat zijn overleden vrouw geen minderjarige kinderen of erfgenamen heeft nagelaten.

Kinderen ( Utrecht):

1. Jacobus Johannes, 6-7-1806 Catharijnekerk. Begraven op 18-9-1806.

2. N.N., geboren en begraven op 14-7-1809.

3. Klazina Antonia, 8-7-1810 Buurkerk.

4. Maria Hendrika, 1814. Overlijdt op 23-9-1823 te Utrecht.

2.Elisabeth, 3-10-1764 Domkerk. Begraven op 14-1-1765.

3.Jacobus, 7-2-1766 Domkerk.

4.Johanna, 8-4-1769 Buurkerk. Begraven op 2-4-1780.

5.Hendrika, 9-9-1772 Domkerk. Trouwt op 14-5-1801 in de Domkerk te Utrecht met Abraham Vernee, gedoopt te Utrecht op 20-6-1771 als zoon van Evert Ferne en Johanna van Doorn.

6.Bernardus, 18-12-1776 Domkerk. Overlijdt ongehuwd te Utrecht op 29-7-1815. Kleermaker. Lidmaat te Utrecht op 3-6-1798.

7.Elisabeth, 18-12-1776 Domkerk. Begraven op 7-1-1777.

8. Elisabeth, 2-4-1780. Trouwt 1e te Utrecht in de Catharijnekerk op 8-3-1796 met Christiaan Smith, geboren te Venlo en 2e in de Domkerk te Utrecht op 3-7-1811 met Jan Koenze, weduwnaar van Jannigje Walre.

Op 7-1-1806 wordt in de Catharijnekerk te Utrecht gedoopt Petronella Elisabeth, dochter van Elisabeth Ockeloen, huisvrouw van Christiaan Smith. Het was een overspelig kind.

 

IV cb Barnardus Ockeloen

Gedoopt te Utrecht in de Catharijnekerk op 7-7-1744 en daar begraven op 5-8-1810 in de Jacobikerk ( bijgezet met de baar; F 4.=).

Woonde te Utrecht in de Viesteeg ( 1775), Varkensmarkt ( 1796) en " agter de Stapel" ( 1797).

Lidmaat te Utrecht op 27-4-1769 met attestatie van Leerdam.

Trouwt te Utrecht op 26-4-1774 met Margaretha van Beusekom, gedoopt te Utrecht op 14-9-1751 als dochter van Matthijs van Beusekom en Cornelia van Buggem, en begraven in de Jacobikerk te Utrecht op 20-4-1806.

Op 16-5-1806 compareert Bernardus voor de Momboirkamer Utrecht en verklaart dat zijn overleden vrouw Margaretha van Beusekom geen goederen boven schuld heeft nagelaten.

Kinderen ( Utrecht):

1.Martijntje, 22-3-1775 Domkerk. Trouwt op 26-5-1806 in de Jacobikerk te Utrecht met Pieter Spierenburg.

2.Elisabeth, 25-8-1776 Jacobikerk. Begraven op 28-10-1776.

3.Elisabeth, 23-11-1777 Domkerk. Overlijdt op 2-5-1839 te Utrecht. Trouwt op 2-4-1804 te Utrecht met Willem van der Linden.

4.Bernardus, 20-8-1780 Jacobikerk. Overlijdt op 5-4-1837 te Utrecht. Trouwt op 4-8-1805 in de Catharijnekerk te Utrecht met Catharina Solleman. Lidmaat te Utrecht op 7-10-1803.

Kinderen ( Utrecht):

1.Philippus, 2-4-1806 Jacobikerk. Trouwt op 23-7-1834 te Utrecht met Harmina van Wijk.

2.Bernardus, 15-11-1807 Jacobikerk. Trouwt op 23-5-1832 te Utrecht met Margrieta van Dorsten.

3.Gerardus, 10-9-1809 Jacobikerk. Begraven op 14-1-1811.

4.Margrieta Catharina, 31-3-1811 Jacobikerk.

5.Johanna Geertruij, 1812. Overlijdt te Utrecht op 29-12-1814.

6.Elisabeth, 1819. Overlijdt te Utrecht op 22-2-1819.

7.Jan, 1810. Overlijdt te Utrecht op 3-3-1821.

8.Johanna Geertruida, 1822. Overlijdt op te Utrecht op 7-7-1823.

5.Jan, 26-3-1783 Domkerk. Trouwt op 5-5-1808 in de Jacobikerk te Utrecht met Dina Spierenburg.

Lidmaat te Utrecht op 11-10-1810.

Kinderen ( Utrecht):

1.Bernardus Nicolaas, 2-4-1809 Janskerk. Trouwt op 7-5-1834 te Utrecht met Gratiana Susanna Ente.

2.Jan, 1816. Overlijdt te Utrecht op 23-6-1817.

3.Jan, 1818. Overlijdt te Utrecht op 22-4-1819.

4.Wijnand, 1814. Trouwt op 28-11-1832 te Utrecht met Catrina Boerda.

5.Martinus, 1820. Trouwt op 21-11-1838 te Utrecht met Trijntje van de Heuvel.

6.Jacobus, 14-12-1785 Domkerk. Begraven op 16-4-1786.

7.Martinus, 30-12-1787. Trouwt 1e op 12-8-1810 in de Catharijnekerk te Utrecht met Cornelia Verburg , 2e op 31-10-1832 met Petronella Sweelje en 3e op 28-3-1838 met Geertrij Bakker.

Kinderen:

1.Bernardus, 1811. Trouwt op 21-9-1831 te Utrecht met Hendrica Elisabeth Philips.

8.Margrieta, 30-1-1791 Jacobikerk. Begraven op 20-1-1797.

9.Willem, 23-3-1794 Jacobikerk. Begraven op 12-2-1796.

 

IV cc Johannes Ockeloen

Gedoopt te Utrecht op 28-11-1749 en overleden op 23-11-1829 te Utrecht.

Damastwever/ stofjeswever.

Woonde te Utrecht op de Kamp ( 1776) en Telingsteegje ( 1793).

Vermeld in 1793 in het Manuaal 100e Penning met adres Telingsteeg, Wijk A.

Trouwt op 2-5-1775 in de Catharijnekerk te Utrecht met Jannetje Hendrikse van Mastrigt, gedoopt te Hilversum op 30-1-1751 als dochter van Hendrik van Mastrigt en Maria Vermeulen, en overleden te Utrecht op 21-3-1831.

Voorganger was Ds. van Kortenhoef.

Kinderen ( Utrecht):

1.Elisabeth, 20-3-1776 Domkerk. Overlijdt op 28-10-1821 te Utrecht. Trouwt met Adam Renes.

2.Maria, 3-12-1777 Domkerk. Trouwt op 11-6-1799 in de Catharijnekerk te Utrecht met Hendrik de Koff.

3.Bernardus, 27-5-1781 Buurkerk. Metselaarsknecht/ oppasser. Overlijdt op 24-6-1863 te Utrecht. Trouwt op 28-5-1798 in de Domkerk te Utrecht met Johanna Barta Correlje. Voorganger was Ds. A.Kok. Johanna wordt gedoopt op 5-3-1776 te Utrecht als dochter van Daniel Correlje en Johanna Hubertha Boekhorst en overlijdt op 12-12-1867 te Utrecht.

Kinderen ( Utrecht):

1.Johannes, 24-2-1799 Geertekerk. Trouwt 1e op 6-11-1822 te Utrecht met Hendrica Margaretha Walraven en 2e op 28-9-1837 te Utrecht met Geesje van der Slot.

2.Jannigje Elisabeth, 12-6-1803 Geertekerk. Getuige was Elisabeth Ockeloen. "Vader afwezig: absent in de militaire dienst".

3.Anna, 25-8-1805 Catharijnekerk.

4.Johanna, 26-6-1807 Domkerk.

5.Hendrika, 11-3-1810 Geertekerk.

6.Bernardus, 1811. Overlijdt te Utrecht op 13-12-1811.

7.Johanna Bartha, 1813. Overlijdt te Utrecht op 9-4-1813.

8.Wilhelmina, 6-10-1813. Overlijdt op 7-10-1813.

9.Bernardus, 1819. Trouwt op 15-11-1837 te Utrecht met Dina Wilhelmina van Amerongen.

4.Johannes, 7-1-1789 Domkerk.

 

IV cd Abraham Ockeloen

Gedoopt te Utrecht in de Domkerk op 11-5-1758 en daar overleden op 15-2-1825.

Boekdrukker.

Lidmaat te Utrecht op 18-10-1804.

Woonde te Utrecht op de Kamp ( 1780), In de Ridderhofstede ( 1785) en in de Magdalenasteeg ( 1793-1825).

Koopt op 29-2-1804 van Johanna Geertruijd Assenbergh 2 kamers ZZ Magdalenasteeg. Met een last van vrije uitgang door de poort van het gewezen Magdalenaklooster voor de huizen van de weduwe Veldhuijzen en de weduwe Cuperus.

Woont in 1793 ( Manuaal 100e Penning) in de Magdalenasteeg, Wijk A.

Trouwt te Utrecht in de Catharijnekerk op 1-1-1780 (ot.10-12-1779) met Neeltje van Mastrigt, gedoopt te Hilversum op 15-2-1753 als dochter van Hendrik van Mastrigt en Maria Vermeulen en overleden te Utrecht op 1-12-1829.

Voorganger was Ds. H.Schona.

Kinderen ( Utrecht):

1.Cornelia Elisabeth, 12-3-1780 Domkerk. Getuige was Cornelia Ockeloen. Begraven op 17-4-1781.

2.Bernardus, 26-10-1781 Domkerk. Getuige was Cornelia Ockeloen. Boekdrukker. Overlijdt op 28-4-1833 te Utrecht. Trouwt op 25-12-1807 in de Domkerk te Utrecht met Anna Vleesch. Lidmaat te Utrecht op 12-1-1802.

Kinderen ( Utrecht):

1.Abraham Bernardus, 15-5-1808 Catharijnekerk. Trouwt op 17-3-1830 te Utrecht met Mechteld Vernee.

2.Anna Margaretha, 12-5-1811 Domkerk.

3.Johanna, 1825. Overlijdt op 15-9-1825 te Utrecht.

3.Elisabeth, 23-11-1783 Domkerk. Begraven op 3-8-1809.

4.Abraham, 26-6-1785 Domkerk. Trouwt op 22-5-1809 in de Nicolaaskerk te Utrecht met Maria Oubeking.

Lidmaat te Utrecht op 18-10-1804.

Kinderen ( Utrecht):

1.Johanna Maria, 16-7-1809 Geertekerk.

5.Maria Antonia, volgt V cd.

6.Jannigje, 14-4-1793 Catharijnekerk. Overlijdt op 8-8-1820 te Utrecht. Trouwt op 27-5-1812 te Utrecht met Andries Hoffman, zoon van Andries Hoffman en Johanna Bovenes.

7.Johanna. Begraven op 8-8-1820 te Utrecht ( 28 jaar) als vrouw van Jacobus van Emmerik.

 

V cd Maria Antonia Ockeloen

Gedoopt te Utrecht in de Domkerk op 22-4-1789 en daar overleden op 5-10-1856.

Trouwt op 4-10-1815 te Utrecht met Jacobus van der Horst, gedoopt op 12-10-1785 in de RK-kerk Heerestraat te Utrecht als zoon van Willem van der Horst en Maria Catharina Croiset, en overleden op 24-5-1834 te Utrecht.

 

 

NB

Hendrick Berendsen, afk. van Beeckum, wonende in de Coestraat, trouwt op 22-6-1634 in de Jacobikerk met Trijntgen Jans. Attestatie afgeven te Jutphaas. Geen kinderen en begraven gevonden in Utrecht.

Begraven:

23-5-1799 Nicolaaskerk Bernardus Ockeloen, kind van Barnardus in de Boterstraat.

15-1-1797 Nicolaaskerk Maria Ockeloen, huisvrouw van Adrianus Baarwijk.

11-8-1806 Nicolaaskerk Anna Ockeloen, kind van Bernardus in de Telingsteeg.

7-2-1809 Nicolaaskerk Johanna Ockeloen, kind van Bernardus in de Telingsteeg.

2-9-1758 Nicolaaskerk kind van Jacobus Ockeloen in de Magdalenasteeg.

Lidmaten:

13.7.1794 Elisabeth Ockeloen, won Nieuwe Gracht.

Momboirkamer:

16-9-1810 De Deurwaarder verklaart dat de overleden vrouw van Bernardus Ockeloen in de Koestraat door de Diaconie is onderhouden geworden.

Copyright © Ar Stramrood 2014