Genealogie van Akaboa

Genealogie geslacht van Akkaboa/Angola/Akeboo/Acobao/de Moor

 

I Eduart Abrahamsz van Akkaboa

Komt ook voor onder de namen Akeboo, Acaboa, van Angola, de Moor en Abrahamsz.

Afkomstig van Angola. Waarschijnlijk een vrijgekochte slaaf.

Overleden voor maart 1712.

Wordt vermeld in het leerjongensboek van het zilversmedengilde te Utrecht in 1652 als Eduart Voss, “ dees is een moor”. Werd later bekend als wapengrafeerder.

Lidmaat te Utrecht op 2-4-1657.

Trouwt op 6-12-1657 te Utrecht met Ida Gerrits van Voorst, jongedame van Utrecht, wonende aan de Viebrug, geboren ca 1630 als dochter van Gerrit Hendricksz van Voorst en Geertruijd Cloetingh, begraven op 3-3-1712 in de Buurkerk te Utrecht.

Eduart woonde te Utrecht in het Catharijnesteegje (1657) en aan het Vreeburg in de Drieharingenstraat (1660).

Kinderen (Utrecht):

 1. Abraham, 28-10-1658.

 2. Gerard, volgt II.

 3. Henricus, 13-2-1663.

 4. Adriana IJda, 21-2-1664.

 5. Adriaentje, 13-8-1666.

 6. Gerardus Lourens, 13-9-1668.

Eduard van Angola verkoopt met anderen op 14-4-1662 een windmolen en 2 huizen aan het eind van de Molensteeg. Deze windmolen en huizen waren in het bezit van Geriit van Voorst.

 

II Gerard/Gerrit van Akkaboa

Gedoopt op 18-3-1660 te Utrecht en daar met 8 dragers begraven op 16-11-1734 in de Buurkerk.

Trouwt op 26-2-1689 in de Catharijnekerk te Utrecht met Maria van Alphen, gedoopt op 27-4-1662 te Utrecht als dochter van Willem van Alphen en Geertruij Jaspers van Deventer.

Gerrit woonde te Utrecht in de Saelstraat (1684) en de Lange Louwerstraat (1734).

Kinderen (Utrecht):

 1. IJda, 31-7-1684. Als bejaarde vrijster begraven op 3-3-1736 in de Buurkerk te Utrecht. Lidmaat te Utrecht op 29-9-1705.

 2. Huberta, 30-10-1685. Begraven op 22-12-1743 in de Jobskerk te Utrecht. Trouwt op 6-5-1723 in de Janskerk te Utrecht met Willem Spithout.

 3. Henric, 23-6-1686.

 4. Henric, 15-5-1687.

 5. Johannes, 30-10-1689.

 6. Laurens, volgt III a.

 7. Johannes, volgt III b.

 8. Eduard, 17-12-1705. Op 23-10-1741 in dienst van de VOC als Hooploper. Afgemonsterd in december 1744.

 9. Willemijna, 7-3-1703. Lidmaat te Utrecht op 7-10-1739.Trouwt op 3-5-1742 in de Janskerk te Utrecht met Jacobus Buddingh.

Laat op 2-4-1708 te Utrecht een kind begraven.

 

III a Laurens Ackaboa

Gedoopt op 1-7-1693 te Utrecht en daar begraven op 14-10-1726 in de Buurkerk.

Liet een vrouw en een onmondig kind na.

Woonde te Utrecht in de Corte Viesteeg.

Werd door zijn ouders op 13-jarige leeftijd in de leer gedaan bij de kopergieter van Hamersveld. Na 14 jaar slaagt hij voor zijn meesterproef en wordt hij op 30-9-1720 als gildebroeder van het Smedengilde ingeschreven.

Trouwt op 6-11-1720 in de Catharijnekerk te Utrecht met Catharijna Mom(m).

Catharijna hertrouwt op 22-5-1727 te Utrecht met Pieter Bredius, kopergieter.

Kinderen (Utrecht):

 1. IJda, 17-5-1722. Trouwt op 5-1-1743 in de Catharijnekerk te Urecht met Pieter Kroon.

 2. Eduard, volgt IV aa.

Is erfgenaam van Crina van Alphen ( zijn tante) en Pieter van Doorn.

Op 1-5-1727 koopt Catharina Mom, weduwe van Laurens van Acaboa, haar kinderen Ida en Eduard uit uit de boedel van haar overleden man, in verband met haar wens om te hertrouwen. Voogd over de kinderen is hun oom Johannes van Acaboa.

 

IV aa Eduard van Acaboa

Gedoopt op 20-2-1724 te Utrecht en wordt op 9-3-1766 begraven te Amsterdam.

Lidmaat te Utrecht op 29-6-1743.

Leert het kopergietersvak van zijn stiefvader Pieter Bredius en legt op 17-11-1749 de meesterproef af, waarna hij wordt ingeschreven als gildebroeder.

Meesterkopergieter (1757), “ koopman in compagnie” (1748).

Woonde te Utrecht in “de Kerkkroon” NZ Lange Louwerstraat.

Trouwt op 17-9-1751 in de Catharijnekerk te Utrecht met Angeneta de Graaff (huwelijkse voorwaarden d.d. 11-9-1751),gedoopt op 28-6-1713 te Utrecht als dochter van Dirck van de Graaf en Johanna van den Haan en begraven op 26-2-1792 te Amsterdam.

Kinderen (Utrecht):

 1. Louwerens Dirck, volgt V aaa.

 2. Lourens, volgt V aab.

 3. Johanna Catrina, 21-7-1756. Begraven op 4-8-1789 te Amsterdam.

Eduard erft op 5-7-1755 het huis “de Kerkkroon”in de Lange Louwerstraat van zijn stiefvader Pieter Bredie, weduwnaar van Cathatina Mom.

Eduard erft op 26-9-1751 van zijn schoonouders, samen met hun andere kinderen, een hof met spellhuis aan de Maliebaan.

Verkoopt op 28-3-1757 samen met de familie de Graaff een hof met tuin en speelhuis aan de ZZ van de Maliebaan.

In deNederlands Hervormde kerk te de Bilt bevindt zich een kaarsenkroon die in 1747 is vervaardigd door Pieter Bredius met hulp van zijn stiefzoon Eduard van Acaboa.

 

V aaa Louwerens Dirk van Akaboa

Gedoopt op 25-3-1753 te Utrecht en overleden te Amsterdam voor 1787.

Woonde te Amsterdam aan de Noordermarkt (1779).

Trouwt op 7-5-1779 te Amsterdam met Maria Hansen, dochter van Machiel Hansen en Margaretha Rink.

Maria hertrouwt op 23-3-1787 te Amsterdam met Jan Seijen.

Kinderen (Amsterdam):

 1. Eduard, 19-3-1780. Begraven op 14-4-1793.

 

V aab Lourens van Akaboa

Gedoopt op 5-5-1754 te Utrecht en begraven op 19-10-1808 te Amsterdam.

Trouwt op 23-1-1778 te Amsterdam met Maria Brandt, gedoopt op 30-1-1752 te Amsterdam als dochter van Dirck Brandt en Maria Redeker.

Kinderen (Amsterdam):

 1. Agenita Maria, 10-2-1779. Trouwt op 19-6-1823 te Amsterdam met Petrus Philippus Rittershaus.

 2. Maria, 7-11-1781.

 3. Eduard, volgt VI aaba.

 4. Dirk Louwerens, 29-7-1788. Begraven op 12-2-1809.

 5. Jannetje, 29-7-1792. Trouwt op 27-2-1814 te Amsterdam met Hendrik Schuurman.

 6. Heijntje, 5-5-1796. Begraven op 18-10-1796.

 

VI aaba Eduard van Acaboa

Gedoopt op 15-2-1784 te Amsterdam.

Kruier, karreman, vuilniskarman.

Trouwt op 4-10-1815 te Amsterdam met Theodora/Dorothea van Dijk, geboren te Grave als dochter van Jacobus van Dijk en Anna Geertruida Meijer.

Kinderen (Amsterdam):

 1. Johanna Dorothea, 12-6-1816. Trouwt op 6-9-1837 te Amsterdam met Petrus le House.

 2. Eduard Wilhelmus, volgt VII aabaa.

 3. Maria Wilhelmina, 12-1-1820. Trouwt op 7-5-1845 te Amsterdam met Johannes Franciscus Scheidele.

 4. Wilhelmus Jacobus, 9-7-1826. Overleden in oktober 1851. Was koopman in aardappels. Lengte 1.71 m. Wordt op 26-4-1844 ingelijfd bij de Nationale Militie, 6e Regiment Infanterie.

 

VII aabaa Eduard Wilhelmus van Acaboa

Geboren op 19-2-1823 te Amsterdam.

Woonde in 1842 te Amsterdam in de Lauriersstraat.

Zijn lengte is 1.70 m. Omdat hij gehuwd is krijgt hij vrijstelling voor de Nationale Militie.

Trouwt op 15-9-1841 te Amsterdam met Evertje van den Berg, geboren ca 1829 als dochter van Gerrit van den Berg (kuiper) en Grietje Pries.

Kinderen (Amsterdam):

 1. Eduard Wilhelmus, 27-5-1843.

 2. Dorothea, 1-3-1844. Trouwt op 3-1-1872 te Amsterdam met Johannes Coenraad Dippell.

 3. Gerrit, volgt VIII aabaaa.

 4. Eduard Wilhelmus, volgt VIII aabaab.

 

VIII aabaaa Gerrit van Acaboa

Geboren op 6-10-1846 te Amsterdam en daar overleden op 12-10-1899.

Lengte 1.64 m. Had een rond aangezicht en voorhoofd, grijze ogen, een gewone neus en mond, ronde kin en blond haar. Treedt op 30-5-1866 in dienst bij het Regiment Infanterie.

Trouwt op 7-2-1872 te Amsterdam met Sara Maria Dippell, geboren ca 1851 te Amsterdam als dochter van Conrad Heinrich Dippell en Maria Lokkermans.

Kinderen (Amsterdam):

 1. Hendrik, volgt IX aabaaaa.

 

IX aabaaaa Hendrik van Acaboa

Geboren op 15-3-1870 te Amsterdam en daar overleden op 30-8-1941.

Was 1.68 m. lang, had een rond aangezicht, gewoon voorhoofd, neus en mond, ronde kin, grijze ogen en blond haar. Wordt op 11-3-1890 vanwege dat hij enige zoon was, vrijgesteld van militaire dienst.

Trouwt 1e op 9-5-1894 te Amsterdam met Elisabeth Wilhelmina Coersen, geboren op 10-8-1872 te Amsterdam als dochter van Willem Karel Frederik Coersen en Elisabeth Wilhelmina de Grange en daar overleden op 4-2-1903.

Trouwt 2e op 30-9-1903 te Amsterdam met Jansje Koning, geboren op 21-2-1861 te Purmerend en overleden op 23-10-1923 te Amsterdam.

Trouwt 3e op 14-1-1925 te Amsterdam met Johanna Maria Jansen.

Kinderen (Amsterdam):

 1. Elisabeth Cornelia Wienjus, 12-3-1890.

 2. Christiaan, 1-5-1892.

 3. Gerrit, 2-6-1895. Overleden op 5-11-1915. Lengte was 1.68 m. Treedt op 15-12-1914 in dienst bij de Vesting Artillerie te Amsterdam. Wordt op 18-9-1915 ontslagen vanwege lichaamsgebreken.

 4. Wilhelmina Christina, 28-2-1898. Overleden op 5-6-1899.

 5. Willem Karel Frederik, 12-2-1899. Overleden op 20-4-1928. Metaalbewerker. Was 1.66 m. lang. Wordt op 25-4-1918 ongeschikt verklaard voor de militaire dienst.

 6. Elisabeth Wilhelmina, 21-7-1901.Trouwt op 9-1-1924 te Amsterdam met Johannes Casper de Bruin.

 7. Hendrik, 5-12-1902.

 8. Elisabeth Johanna Lotten, 11-4-1905.

 

VIII aabaab Eduard Wilhelmus van Acaboa

Geboren op 17-5-1853 te Amsterdam.

Sigarenmaker, werkman, lantaarnopsteker.

Was 1.68 m. lang, had een ovaal aangezicht en hoog voorhoofd, spitse kin, gewone neus, blauwe ogen en bruin haar. Wordt op 11-3-1872 aangewezen voor de militaire dienst, maar reclameert op 16-4-1872 tegen deze beslissing. Deze reclame wordt afgewezen, waarna Eduard op 8-5-1873 wordt ingelijfd bij het 2e Regiment Artillerie.

Trouwt op 8-1-1879 te Amsterdam met Rosina Carolina van Westdijk, geboren ca 1859 te Amsterdam als dochter van Petrus Philippus van Westdijk en Carolina van Nieuwhove.

Kinderen (Amsterdam):

 1. Eduard Wilhelmus, volgt IX aabaaaba.

 2. Petrus Philippus, 6-5-1882. Overleden op 4-12-1883.

 3. Hendrika Helena, 30-3-1885. Overleden op 31-3-1885.

 4. Hendrik Philippus, 22-6-1886. Overleden op 1-11-1886.

 5. Rosina Carolina, 11-9-1887.Overleden op 11-5-1962. Trouwt op 1-8-1906 te Amsterdam met Johannes Verschut.

 

IX aabaaaba Eduard Wilhelmus van Acaboa

Geboren op 3-11-1879 te Amsterdam, overleden op 21-2-1939 te Soest en begraven op 24-2-1939 te Amsterdam.

Krijgt op 21-12-1898 vrijstelling voor militaire dienst vanwege zijnde enige zoon.

Trouwt op 22-5-1902 te Amsterdam met Antje Sijmons, geboren ca 1880 als dochter van Dirk Johannes Sijmons en Hendrika Louisa Uriot.

Kinderen (Amsterdam):

 1. Dirk Johannes, 14-6-1903. Overleden op 16-9-1970.Kantoorbediende. Trouwt op 25-4-1929 te Amsterdam met Maria Elisabeth van Steeden, geboren op 24-7-1905 te Amsterdam. Op 3-4-1922 goedgekeurd voor de Onderofficiersopleing Infanterie, ondanks een gebrek aan de ogen. Zijn lengte was 1.70 m.

Uit dit huwelijk worden geen kinderen geboren.

 

III b Johannes/Jan Akaboa

Gedoopt op 27-12-1696 te Utrecht, en daar overleden voor 1738.

Trouwt op 1-11-1719 te Utrecht met Susanna C(h)armiggel, gedoopt op 19-6-1687 te Utrecht als dochter van Anthony Carmichael en Susanna le Brun.

Woonde te Utrecht in de Koestraat.

Kinderen (Utrecht):

 1. Maria, 25-12-1719. Lidmaat te Utrecht op 30-3-1743. Begraven op 22-12-1743 in de Jobskerk te Utrecht. Trouwt met Hendrik Spithoud.

 2. Cornelia, 8-1-1723. Lidmaat te Utrecht op 22-3-1749. Trouwt op 19-4-1750 in de Catharijnekerk te Utrecht met Hero van Barneveld.

 3. Eduard, 11-9-1725.

 4. Susanna, 28-4-1728. Trouwt op 3-5-1767 te Breukelen met Claas Aarz Timmer.

Susanna verkoopt op 6-2-1738, samen met o.a. haar zuster Lijsbeth, een huis NZ Koestraat.

 

In 2002 leven er in Nederland geen personen meer met de familienaam Acaboa (informatie Meertensinstituut); in 1947 waren dit 3 personen.

 

Genealogie geslacht Bakker

Genealogie geslacht Bakker

 

I N.N.Bakker

 

Kinderen:

 1.  Jurriaan, volgt II a.
 2.  Christiaan, volgt II b.
 3.  Jan, volgt II c.

 

II a  Jurriaan/Jurgen Bakker/Bekker

 

Afkomstig van Hamburg.

Begraven op 26-3-1756 te Amsterdam.

Trouwt 1e met Rebecca Beekmans/Bekkers, overleden voor 1747.

Trouwt 2e op 1-9-1747 te Amsterdam met Neeltje de Ruyter.

Neeltje trouwde eerder op 25-4-1738 te Amsterdam met Michiel van Wijngaarden, begraven op 20-3-1746 te Amsterdam.

Kinderen (Amsterdam, Ev. Luth.):

 1.  Christiaan, 10-7-1739. Getuigen Christiaan Bakker en Elisabeth Bakker.
 2.  Jan, 5-8-1742. Getuigen Paulus Andriesz en Aaltje Lourens.
 3.  Helena, 8-3-1744. Getuigen Machiel Keijserman en Geertruij Huijsman.
 4.  Maria, 31-10-1745. Getuigen Jacob Boijs en Maria Beijer.
 5.  Cornelis, volgt III a.

 

III a  Cornelis Jurrien Bakker

 

Geboren ca 1740 en overleden op 22-3-1814 te Zutphen.

Burger van Zutphen op 13-4-1771.

Trouwt op 3-1-1768 te Zutphen (ondertrouw op 6-12) met Willemina van Beek, gedoopt op 25-11-1742 te Amsterdam als dochter van Barend van Beek en Alevina Kolenbrander en overleden op 9-3-1814 te Zutphen. Beiden waren afkomstig van Amsterdam.

Kinderen (Zutphen):

 1.  Jacob, 26-10-1768.
 2.  Janna, 28-8-1771. Trouwt op 24-1-1796 te Zutphen met Gerrit Jan Doues.
 3.  Hendrik, 20-7-1774. Trouwt op 6-5-1801 te Zutphen met Gerritje Greven.
 4.  Hendrika, 20-7-1777.
 5.  Willemina, 15-5-1780.
 6.  Rutger, volgt IV a.
 7.  Jan, 24-2-1785. Overleden op 22-8-1854 te Zutphen. Trouwt op 10-2-1813 te Zutphen met Jacomina Jolink.

 

IV a  Rutger Bakker

 

Gedoopt op 20-1-1784 te Zutphen en daar overleden op 5-2-1867.

Tuinman.

Trouwt 1e op 29-7-1810 te Zutphen met Harmina Gabriel, gedoopt op 23-11-1792 te Bredevoort als dochter van Antonij Gabriel en Enneken Crosenbrink en overleden op 6-11-1832 te Zutphen (in het kraambed).

Trouwt 2e op 28-10-1836 te Zutphen met Berendina Bats, geboren in 1800 te Lochem als dochter van Arend Bats en Gerritje Keppels en overleden op 13-7-1874 te Zutphen.

Kinderen (Zutphen):

 1.  Willem, 8-10-1810.
 2.  Christiaan, 1813. Overleden op 14-1-1838.
 3.  Johanna Cornelia, 1816. Overleden op 21-10-1839.
 4.  Hendrik Rutger, volgt V a.
 5.  Jacoba, 1821. Overleden op 26-9-1867 te Zutphen. Trouwt met Etienne Verburg.
 6.  Willemina, 1828. Overleden op 27-4-1834.
 7.  Levenloos, 6-11-1832.
 8.  Christiaan, 6-11-1832. Overleden op 10-11-1832.
 9.  Gerrit Jan, 16-11-1842. Overleden op 23-11-1842.

 

V a  Hendrik Rutger Bakker

 

Geboren op 19-12-1818 te Zutphen en overleden op 23-12-1891 te Borculo.

Bakker.

Trouwt op 23-5-1845 te Zutphen met Christina Johanna Meuleman, geboren op 19-10-1824 te Amsterdam als dochter van Hermanus Meuleman en Cebella Petronella ter Linden en overleden op 18-12-1904 te Borculo.

Kinderen (Zutphen):

 1.  Hermanus, 1846. Overleden op 21-10-1851.
 2.  Helena Sibilla Peternella, 1850. Overleden op 31-1-1929 te Arnhem. Trouwt op 17-12-1879 te Zutphen met Antoni Meilink.
 3.  Hendrik Rutger, volgt VI a.
 4.  Hermanus, 1853. Overleden op 14-1-1910 te Zutphen. Trouwt op 15-8-1883 te Zutphen met Gerritdina Nijkamp.
 5.  Harmina Jacoba, 1855. Overleden op 14-8-1934 te Zutphen. Trouwt op 13-12-1876 te Zutphen met Hendrik Arnoldus Heijhoff.
 6.  Joanna Christina, 25-2-1858. Overleden op 42-11-1944 te den Haag. Trouwt op 8-8-1883 te Zutphen met Carel Wilhelmus Petrus Doeleman.
 7.  Joannes, 1862. Overleden op 3-12-1933 te Arnhem. Trouwt 1e op 20-5-1886 te Zutphen met Adriana Claudia Raedt en 2e op 1-8-1916 te Zutphen met Wilhelmina Catharina Bart.
 8.  Gerrit, 1867. Overleden op 19-7-1932 te Broculo. Trouwt 1e op 14-9-1892 te Zutphen met Geertruida Reinders en 2e op 21-3-1907 te Borculo met Gerridina van Riel.

 

VI a  Hendrik Rutger Bakker

 

Geboren op 18-5-1848 te Zutphen en overleden op 30-3-1886 te Deventer.

Bakker.

Trouwt op 30-4-1873 te Zutphen met Hendrika Sluiter, geboren op 17-7-1850 te Deventer als dochter van Derk Sluiter en Engele Hulbers.

Hendrik hertrouwt op 18-7-1889 te Deventer met Alexander Holleboom.

Kinderen (Deventer):

 1.  Hendrik Rutger, volgt VII a.
 2.  Evert Johannes Willem Carel, 1877. Overleden op 5-9-1878.
 3.  Hermanus, 1881. Overleden op 4-2-1882.
 4.  Evert Johannes Willem Carel, 1881. Trouwt op 26-10-1898 te Deventer met Everdina Veldhoen.
 5.  Christina Johanna, 1881. Overleden op 21-1-1882.
 6.  Christina Johanna, 1884. Overleden op 24-2-1884.
 7.  Johannes, 1885. Trouwt op 22-8-1918 te Amsterdam met Geertruida Catharina Schutte.
 8.  Derkje, 1886. Overleden op 2-11-1886.

 

VII a  Hendrik Rutger Bakker

 

Geboren op 13-7-1876 te Deventer en daar overleden op 9-7-1910.

Pottenbakker.

Trouwt op 16-11-1898 te Deventer met Hendrikje Lubbers, geboren op 10-11-1878 te Deventer als dochter van Hendrik Lubbers en Anna Gerdina Lücker en daar overleden op 22-7-1912.

Kinderen (Deventer):

 1.  Jan Johan Hendrik, volgt VIII a.
 2.  Anna Gerdina. Trouwt op 22-7-1925 te Deventer met Gerrit van Werven.
 3.  Alexander, 1902. Overleden op 14-5-1902.
 4.  Herman, 1907. Trouwt op 1-6-1932 te Deventer met Johanna Hermanna van Laar.
 5.  Hendrika, 1908. Overleden op 8-11-1925.
 6.  Jan, oktober 1910. Overleden op 11-12-1910.

 

VIII a  Jan Johan Hendrik Bakker

 

Geboren op 30-3-1899 te Deventer en daar overleden op 27-12-1978.

Bouwkundig tekenaar.

Trouwt op 8-8-1928 te Amsterdam met Susanna Catharina Hummeling, geboren op 8 -3-1906 te Amsterdam als dochter van Arnoldus Aloijsius Hummeling en Susanna Geertruida Vis en overleden op 20-8-2006.

 

II b  Christiaan Bakker

 

Trouwt met Lijsje/Elisabeth de Wit.

Kinderen (Amsterdam, Ev. Luth.):

 1.  Anna, 30-3-1744. Getuigen Jan Stembis en Anna Lourens.
 2.  Jurriaan, 29-12-1745. Getuige Anna Jans.
 3.  Anna, 27-12-1747. Getuigen Harmen Donker en Maria Elisabeth Ottens.

 

II c  Jan Bekker

 

Trouwt met Grietje Berkmans, begraven op 20-9-1781 te Amsterdam.

Kinderen (Amsterdam, Ev.Luth.):

 1.  Elisabeth, 5-10-1740. Getuigen Jurriaan Bekker en Rebecca Berkmans.
 2.  Hendrik, 12-9-1742. Getuigen Hendrik Bekker en Sophia Havemans.
 3.  

  Genealogie geslacht Bakker

  I N.N.Bakker

  Kinderen:

  1. Jurriaan, volgt II a.

  2. Christiaan, volgt II b.

  3. Jan, volgt II c.

  II a  Jurriaan/Jurgen Bakker/Bekker

  Afkomstig van Hamburg.

  Begraven op 26-3-1756 te Amsterdam.

  Trouwt 1e met Rebecca Beekmans/Bekkers, overleden voor 1747.

  Trouwt 2e op 1-9-1747 te Amsterdam met Neeltje de Ruyter.

  Neeltje trouwde eerder op 25-4-1738 te Amsterdam met Michiel van Wijngaarden, begraven op 20-3-1746 te Amsterdam.

  Kinderen (Amsterdam, Ev. Luth.):

  1. Christiaan, 10-7-1739. Getuigen Christiaan Bakker en Elisabeth Bakker.

  2. Jan, 5-8-1742. Getuigen Paulus Andriesz en Aaltje Lourens.

  3. Helena, 8-3-1744. Getuigen Machiel Keijserman en Geertruij Huijsman.

  4. Maria, 31-10-1745. Getuigen Jacob Boijs en Maria Beijer.

  5. Cornelis, volgt III a.

  III a  Cornelis Jurrien Bakker

  Geboren ca 1740 en overleden op 22-3-1814 te Zutphen.

  Burger van Zutphen op 13-4-1771.

  Trouwt op 3-1-1768 te Zutphen (ondertrouw op 6-12) met Willemina van Beek, gedoopt op 25-11-1742 te Amsterdam als dochter van Barend van Beek en Alevina Kolenbrander en overleden op 9-3-1814 te Zutphen. Beiden waren afkomstig van Amsterdam.

  Kinderen (Zutphen):

  1. Jacob, 26-10-1768.

  2. Janna, 28-8-1771. Trouwt op 24-1-1796 te Zutphen met Gerrit Jan Doues.

  3. Hendrik, 20-7-1774. Trouwt op 6-5-1801 te Zutphen met Gerritje Greven.

  4. Hendrika, 20-7-1777.

  5. Willemina, 15-5-1780.

  6. Rutger, volgt IV a.

  7. Jan, 24-2-1785. Overleden op 22-8-1854 te Zutphen. Trouwt op 10-2-1813 te Zutphen met Jacomina Jolink.

  IV a  Rutger Bakker

  Gedoopt op 20-1-1784 te Zutphen en daar overleden op 5-2-1867.

  Tuinman.

  Trouwt 1e op 29-7-1810 te Zutphen met Harmina Gabriel, gedoopt op 23-11-1792 te Bredevoort als dochter van Antonij Gabriel en Enneken Crosenbrink en overleden op 6-11-1832 te Zutphen (in het kraambed).

  Trouwt 2e op 28-10-1836 te Zutphen met Berendina Bats, geboren in 1800 te Lochem als dochter van Arend Bats en Gerritje Keppels en overleden op 13-7-1874 te Zutphen.

  Kinderen (Zutphen):

  1. Willem, 8-10-1810.

  2. Christiaan, 1813. Overleden op 14-1-1838.

  3. Johanna Cornelia, 1816. Overleden op 21-10-1839.

  4. Hendrik Rutger, volgt V a.

  5. Jacoba, 1821. Overleden op 26-9-1867 te Zutphen. Trouwt met Etienne Verburg.

  6. Willemina, 1828. Overleden op 27-4-1834.

  7. Levenloos, 6-11-1832.

  8. Christiaan, 6-11-1832. Overleden op 10-11-1832.

  9. Gerrit Jan, 16-11-1842. Overleden op 23-11-1842.

  V a  Hendrik Rutger Bakker

  Geboren op 19-12-1818 te Zutphen en overleden op 23-12-1891 te Borculo.

  Bakker.

  Trouwt op 23-5-1845 te Zutphen met Christina Johanna Meuleman, geboren op 19-10-1824 te Amsterdam als dochter van Hermanus Meuleman en Cebella Petronella ter Linden en overleden op 18-12-1904 te Borculo.

  Kinderen (Zutphen):

  1. Hermanus, 1846. Overleden op 21-10-1851.

  2. Helena Sibilla Peternella, 1850. Overleden op 31-1-1929 te Arnhem. Trouwt op 17-12-1879 te Zutphen met Antoni Meilink.

  3. Hendrik Rutger, volgt VI a.

  4. Hermanus, 1853. Overleden op 14-1-1910 te Zutphen. Trouwt op 15-8-1883 te Zutphen met Gerritdina Nijkamp.

  5. Harmina Jacoba, 1855. Overleden op 14-8-1934 te Zutphen. Trouwt op 13-12-1876 te Zutphen met Hendrik Arnoldus Heijhoff.

  6. Joanna Christina, 25-2-1858. Overleden op 42-11-1944 te den Haag. Trouwt op 8-8-1883 te Zutphen met Carel Wilhelmus Petrus Doeleman.

  7. Joannes, 1862. Overleden op 3-12-1933 te Arnhem. Trouwt 1e op 20-5-1886 te Zutphen met Adriana Claudia Raedt en 2e op 1-8-1916 te Zutphen met Wilhelmina Catharina Bart.

  8. Gerrit, 1867. Overleden op 19-7-1932 te Broculo. Trouwt 1e op 14-9-1892 te Zutphen met Geertruida Reinders en 2e op 21-3-1907 te Borculo met Gerridina van Riel.

  VI a  Hendrik Rutger Bakker

  Geboren op 18-5-1848 te Zutphen en overleden op 30-3-1886 te Deventer.

  Bakker.

  Trouwt op 30-4-1873 te Zutphen met Hendrika Sluiter, geboren op 17-7-1850 te Deventer als dochter van Derk Sluiter en Engele Hulbers.

  Hendrik hertrouwt op 18-7-1889 te Deventer met Alexander Holleboom.

  Kinderen (Deventer):

  1. Hendrik Rutger, volgt VII a.

  2. Evert Johannes Willem Carel, 1877. Overleden op 5-9-1878.

  3. Hermanus, 1881. Overleden op 4-2-1882.

  4. Evert Johannes Willem Carel, 1881. Trouwt op 26-10-1898 te Deventer met Everdina Veldhoen.

  5. Christina Johanna, 1881. Overleden op 21-1-1882.

  6. Christina Johanna, 1884. Overleden op 24-2-1884.

  7. Johannes, 1885. Trouwt op 22-8-1918 te Amsterdam met Geertruida Catharina Schutte.

  8. Derkje, 1886. Overleden op 2-11-1886.

  VII a  Hendrik Rutger Bakker

  Geboren op 13-7-1876 te Deventer en daar overleden op 9-7-1910.

  Pottenbakker.

  Trouwt op 16-11-1898 te Deventer met Hendrikje Lubbers, geboren op 10-11-1878 te Deventer als dochter van Hendrik Lubbers en Anna Gerdina Lücker en daar overleden op 22-7-1912.

  Kinderen (Deventer):

  1. Jan Johan Hendrik, volgt VIII a.

  2. Anna Gerdina. Trouwt op 22-7-1925 te Deventer met Gerrit van Werven.

  3. Alexander, 1902. Overleden op 14-5-1902.

  4. Herman, 1907. Trouwt op 1-6-1932 te Deventer met Johanna Hermanna van Laar.

  5. Hendrika, 1908. Overleden op 8-11-1925.

  6. Jan, oktober 1910. Overleden op 11-12-1910.

  VIII a  Jan Johan Hendrik Bakker

  Geboren op 30-3-1899 te Deventer en daar overleden op 27-12-1978.

  Bouwkundig tekenaar.

  Trouwt op 8-8-1928 te Amsterdam met Susanna Catharina Hummeling, geboren op 8 -3-1906 te Amsterdam als dochter van Arnoldus Aloijsius Hummeling en Susanna Geertruida Vis en overleden op 20-8-2006.

  II b  Christiaan Bakker

  Trouwt met Lijsje/Elisabeth de Wit.

  Kinderen (Amsterdam, Ev. Luth.):

  1. Anna, 30-3-1744. Getuigen Jan Stembis en Anna Lourens.

  2. Jurriaan, 29-12-1745. Getuige Anna Jans.

  3. Anna, 27-12-1747. Getuigen Harmen Donker en Maria Elisabeth Ottens.

  II c  Jan Bekker

  Trouwt met Grietje Berkmans, begraven op 20-9-1781 te Amsterdam.

  Kinderen (Amsterdam, Ev.Luth.):

  1. Elisabeth, 5-10-1740. Getuigen Jurriaan Bekker en Rebecca Berkmans.

  2. Hendrik, 12-9-1742. Getuigen Hendrik Bekker en Sophia Havemans.

  3. Jan, 21-8-1743. Getuigen Jan Schut en Catharina Roos.

  Jan, 21-8-1743. Getuigen Jan Schut en Catharina Roos.

van Stramproij, een trompettersgeslacht

Inleiding

Op zoek naar gegevens over een familie Hensbergen bezocht ik midden jaren tachtig het Gemeente-archief van Zwolle. Natuurlijk maakte ik daar gebruik van de gelegenheid om te onderzoeken of er wellicht in de DTB-boeken personen voor-kwamen met de naam Stramrood of een variant daarop. Zo ontdekte ik in Zwolle de ondertrouw van een Johannes van Stamproij, afkomstig van Groningen.

Jaren later kombineerde ik een bezoek aan vrienden in Groningen met een bezoek aan het Gemeente-archief aldaar. In Groningen vond ik de doop van deze Johannes, alsmede de namen van zijn ouders. Verder vond ik echter geen gegevens, zodat mijn "onderzoekje" dreigde stil te vallen.

Inmiddels was ik gestart met het uitzoeken van mijn Kwartierstaat, waarvoor ik een bezoek bracht aan het Gemeente-archief in Den Haag. Ook hier maakte ik van de gelegenheid gebruik om in de DTB- boeken te zoeken naar " Stramroden", en tot mijn grote verrassing vond ik hier weer mijn Johannes, die in Den Haag zijn kinderen liet dopen.

Dit was echter nog niet het eind van toevallige ontdekkingen.

Zoekend op Internet ontdekte ik enkele jaren geleden een site met Notariele en Rechterlijke Akten van Bergen op Zoom. En natuurlijk zocht ik weer naar het voorkomen van de naam Stramrood of Stramproij. Een treffer, want in Bergen op Zoom vond ik de ouders van mijn Johannes.

Op deze wijze, via min of meer toevallige vondsten, heb ik een stamboom van dit geslacht kunnen opstellen.

Het byzondere van dit geslacht is het beroep van trompetter, een beroep dat van vader op zoon overging. Voor zover ik heb kunnen nagaan 4 generaties trompetter.

Onderstaand de uitwerking van de stamboom van dit "trompettergeslacht".

 

Stamboom

 

I Coenraet Jansen van Stramproeije/ van Stampenroij/ van Stamproij

In 1607 ruiter onder Mons. de Marquette en afkomstig van Stramproij.

Trouwt op 27-5-1607 (ot. 12-5) te Bergen op Zoom met Lintken/ Lijnken Daniels.

Coenraet overlijdt voor 1623 want op 3-9-1623 (ot. 9-8) hertrouwt zijn weduwe Leijntien Daniels te Bergen op Zoom met Arent Verrijt, jm. van Westmeerbeke, ruiter onder den heer van Droechem.

Het echtpaar laat te Bergen op Zoom dopen:

1. Jan, volgt II.

2. Anna van Stampenoije, 5-6-1612. Getuigen waren Jan Geeraerts, Mayken Daniels en Gabrielken Anthonis.

3. Lijsbeth Adriaens, 28-9-1614. Getuigen waren Jan van Campen, Aernout Tielmans (bakker) , Barbel Jans, Lijsbeth Govaerts, Pieter Jansen, Tanneken Maett en Janneken Willems.

4. Daniel van Stampenoije, 14-11-1618. Getuigen waren Pieter van Lommen (winkelier) en Neeltken Jans.

5. Kathlijne Jansen, 27-12-1620. Getuigen waren Matthijs Jansen, Matthijs de Scheijter, Mayken Daniels, Mayken Matthijs en Martijne Lucas.

6. Coenraedt Jansen, 17-3-1623. Getuigen waren Margriet Claes en Trijntken Laureijs.

Coenraet wordt vermeld te Bergen op Zoom als getuige in een notariele akte d.d. 14-3-1617 bij notaris A.Molkeman.

Hij was getuige bij de volgende dopen te Bergen op Zoom.

22-5-1612 Marie, dochter van Jan Jansen Berckemeij en Neeltken Daniels.

22-8-1612 Marie, dochter van Cornelis Jansen en Tanneken.

18-12-1613 Cornelis, zoon van Cornelis van den Abeele en Heijltgen Six.

8-1-1613 Kathlijne, dochter van Willem van Lent (mineur) en Janneken Gillis.

30-8-1615 Anthoni, zoon van Pieter Anthonissen van Maestricht en Lintken Lenaerts.

26-1-1618 Janneken, dochter van Hans van Oolen (korporaal onder van der Well) en Lijken Jans.

27-12-1619 Elijsabet, dochter van Matthijs Jacobs en Cuijen Gijsberts.

Lintken Daniels had een zuster Neeltken, die op 15-11-1608 te Bergen op Zoom trouwt met Jan Jansen Berckemeij, ritmeester onder van Well en op 13-3-1630 te Bergen op Zoom met Heijndrick van Oolen, kwartiermeester onder ritmeester Wingen. Ook had zij een zuster Maeijken , die gehuwd was met Daniel de Bischop.

II Jan/ Jacobus Coenraets van Stamproij

Oook vermeld als Jan Coenen (van Stamproij) en Jan Geeraerts van Stamproij.

Overleden tussen 15-1-1649 en 12-10-1649.

Was trompetter onder Brouchem (1629), onder Casper van Wenge (1631-1637) en onder Ritmeester Verrutius (1644-1649).

Wordt ingeschreven op 22-1-1649 als poorter van Bergen op Zoom.

Wordt in de periode 1644-1649 ook vermeld als waard in de herberg de Nachtegael in de Hoogstraat te Bergen op Zoom.

Trouwt 1e op 9-11-1629 (ot. 2-5-1629) te Bergen op Zoom met Geertruijt Engelbrechts/ Geertruijt van Heusden/ Geertgen Egberts, geboren te Rotterdam.

Trouwt 2e op 18-11-1644 te Bergen op Zoom met Janneken Jacobs, weduwe van Jan Janssen Maes.

Uit het 1e huwelijk (Bergen op Zoom):

1. Catelijn/Catrina, 17-6-1631. Getuigen waren Boij Claessen (fortificatiemeester) , Jacobus van Heusden en Neeltge Berckemeij. Begraven te Rotterdam op 21-2-1687. Trouwt op 15-3-1656 te Bergen op Zoom met Jan Hendricks Hellewech(g), gedoopt te Bergen op Zoom op 10-1-1617 als zoon van Henrick Hellewech en Kathlijne Ruijgers. Het echtpaar laat 4 kinderen dopen, t.w. Hendrick op 20-10-1656 te Bergen op Zoom (getuige o.a. Eijmbrecht van Stamtroom) ,Geertruijd Elisabeth op 25-8-1658 te Bergen op Zoom, Catharina op 15-3-1665 te Rotterdam en Maria op 23-2-1668 te Rotterdam. Bij de laatste drie dopen was de grootvader Jacobus van Stamproij getuige.

Op 20-12-1682 zijn Catarijne Stamphoed en Jan Helderwegh getuigen bij de doop te Rotterdam van Johannes, zoon van Jacobus Edelman en Geertruijt Helderwegh.

2. Lijsbeth, 12-10-1633. Getuigen waren Adriaen Luwessen, Mathijs Jacobs, Trijntgen Gerrits, Agniet Jans en Neeltgen Gerrits.

3. Coenraet, 12-2-1636. Getuigen waren Pieter Viritius, Bartel Gijsbrechts, Willem Aertsen Schrans (trompetter onder van der Winge) , Grietgen Gerrits, Anneken Jans en Sibilla van Monsiou.

4. Coenraet, volgt III.

5. Engelbrecht, 1-2-1640. Getuigen waren Jonkheer Casper van Wenge , Janneke Jacobs, Hendrick van Oolen, Adriaentgen Adriaens en Marij van der Locht.

Uit het 2e huwelijk (Bergen op Zoom):

6. Jacobus, 4-3-1646. Getuigen waren Jan Willemsen, Willem de Bie, Hans van Nin, Dijntgen Pieters en Lijsbeth van Overdunt. Overleden voor 1658.

Jan Coenraets komen we in de periode 1631-1649 tegen in het Notarieel Archief van Bergen op Zoom. Hij wordt diverse malen vermeld als getuige in notariele aktes. In een akte van 12-10-1649 betreffende de openbare verkoop van het huis en erf Coninck Davidt aan de Sint Jacobs, hoek Bosstraat, wordt hij vermeld als overleden. Janneken Jacobs is comparant (notaris J. van Wesel). In een akte van 16-10-1649 wordt procuratie toegewezen aan Reijnout Venhuijsen t.b.v. Janneke Jacobs en de wezen van Jan Coenraets.Het betreft het onroerend goed de herberg De Nachtegael (notaris Stempel).

Op 3-2-1637 verkoopt Jan Coenraets het huis Den Witten Munninck in de Dubbelstraat (notaris Stempel).

Jan Coenraets woonde in een pand naast de Nachtegael (zie akte d.d. 27-2-1636 bij notaris van Wesel).

Na het overlijden van Jan Maes, de waard van de Nachtegael, erft zijn weduwe Janneke Jacobs de herberg (akte d.d. 14-12-1644 bij notaris van Wesel). Jan Janssen Maes, geboren te Essen, ruiter onder Brouchom, trouwt op 15-6-1637(ot.20-5) te Bergen op Zoom met Janneke Jacobs, dochter van Jacob Aertsen (in 1626 waard in den Nachtegaal) en Maijken Cornelisdochter. Janneke was weduwe van Willem Joris.

Jan Janssen Maes en Janneken Jacobs laten in Bergen op Zoom 2 kinderen dopen, t.w.:

1. Martijntje, 29-8-1640. Getuige was Jan Coene.

2. Margarijtje, 30-9-1643. Getuige was o.a. Cornelis Maes.

Op 21-3-1652 wordt Jan Coenraets nog vermeld (overleden), samen met zijn zoon Coenraet, in een akte betreffende een leerlingcontract (notaris Stempel).

Janneken Jacobs hertrouwt op 14-1-1650 te Bergen op Zoom met Jourien de Grauw.

 

III Coenraed(t) Janssen van Stamroij

Gedoopt als Coenraet Coenraets te Bergen op Zoom op 17-11-1637. Getuigen waren Cornelia Bergaigne, echtgenote van Ritmeester Pieter Verrutius, Leendert van Keulen, Marten Croes, Iken Jans en Margriet Gerrits.

Op 21-3-1652 wordt bij notaris Stempel te Bergen op Zoom een leerlingcontract vastgelegd tussen Coenraet en Hendrick van Weerden, veldtrompetter onder Verrutius in het garnizoen te Bergen op Zoom. Getuigen waren Jan Coster (Coenraet trouwt later met zijn weduwe), Iden Roest en Louis Spoor, allen trompetter.

In 1668 wordt Coenraet ingeschreven als burger van Groningen. Onder de naam Coen van Stamproij staat hij in 1668 ook genoemd in de Index van het Herbergiersgilde van Groningen, met als vermelding " trompetter".

Hij was trompetter in het Regiment van de heer Majoor Verrutius.

Zo volgde hij zijn vader die ook het beroep van trompetter kombineerde met dat van herbergier.

Op 2-7-1656 (ot. 14-6) trouwt Coenraet te Groningen met Janneke/ Johanna Vais/Vaij, weduwe van Corporaal Jan Coster. Zij woonden "buiten de Steentilpoort".

Het echtpaar laat te Groningen dopen:

1. Johannes, volgt IV.

2. Cornelia, 27-7-1659. Zij trouwt 1e op 31-10-1679 te Groningen met Haroke Peters (van Farnsum), ruiter onder de heer Majoor van Wenge. Voorganger bij het huwelijk was Ds. Joh. Abberinge; getuige was Conraed Stamproije, vader van de bruid. Zij trouwt 2e met N.N. Hartwich. Op 22-4-1713 is Cornelia te Groningen getuige bij het huwelijk van haar dochter Tetjen Hartwich met Roelof Post.

 

IV Johannes van Stamproij

Gedoopt te Groningen op 15-7-1657.

Ook Johannes trad in de voetsporen van zijn vader en grootvader, want hij wordt vermeld als trompetter onder Ritmeester Hemmerinck.

Trouwt te Zwolle op 13-8-1678 (ot. 6-7) met Helena Prospers, "van Swol". Getuige bij het huwelijk was Jan Clasen. De bruid woonde te Zwolle aan de Blijmarckt. Vermeld wordt: "mits dat de geboden mede tot Swol gaan, hijs van attestatie passeert".

Het echtpaar komen wij weer tegen in ´s Gravenhage, waar zij in 1700 lidmaat worden (adres: Delftse Veer).

Op 20-5-1713 wordt hij samen met zijn zuster Cornelia vermeld in het testament van Maria Vaij te Maassluis (acte te Delft).

Kinderen (Den Haag):

1. Coenraat Daniel, volgt V a.

2. Johanna Maria, 29-9-1682. Getuigen waren Maria Vaij en Reijnier Lammens. Wordt op 29-11-1724 te ´s Gravenhage begraven. Trouwt op 13-1-1704 (ot. 30-12-1703) te ´s Gravenhage met Hendrik/Gerard Tosseijn/Toussaint, (trompetter). Het echtpaar laat te ´s Gravenhage 4 kinderen RK dopen, t.w.:

1. Heleonora, 6-6-1709.

2. Maghtildis, 15-2-1713.

3. Machtildis, 7-1-1716.

4. Alexander, 13-8-1720.

Hendrik treedt op 16-4-1720 in dienst van de V.O.C., en vaart met het schip Berbices van de kamer Zeeland naar Batavia, waar hij op 28-8-1720 aankomt. Hij vaart terug op 1-12-1724 met het schip Margaretha van de kamer Enkhuizen en komt op 24-7-1725 aan in Nederland. In 1725 treedt hij uit dienst.

3. Christina Maria, 26-1-1684. Getuigen waren Maria Baum en Reijnier Lammens. Wordt op 29-11-1762 op 79-jarige leeftijd te ´s Gravenhage begraven; overleden aan "kwale van leevensquestie". Doet in 1742 belijdenis te den Haag. Trouwt 1e met Hendrik Kip en 2e op 11-11-1725 te ´s Gravenhage met Zeger Legareste "geseijt La Rose". Uit het 1e huwelijk wordt een dochter Hendrika geboren; doop te den Haag op 29-4-1714 (getuigen waren Hannes Stamperroy en Kornelia Hartwich).

4. Hendrijna, 20-9-1685. Getuigen waren Berendt Brandt en Steven Caetepoel. Trouwt op 11-3-1708 te ´s Gravenhage met Jan Hendrik Meijer, soldaat, afkomstig van Giesgen. Zij wordt op 6-3-1759 begraven te Amsterdam en woonde aldaar in de Boomstraat op de Noordermarkt.

5. Johannes/ Harmannus, volgt V b.

6. Pieternella, 10-11-1688. Getuige was Anna Amilia Vurck. Trouwt op 8-11-1722 te ´s Gravenhage met Claas van Nestelrooij. Het echtpaar laat te ´s Gravenhage dopen:

1. Kornelia, 7-3-1723.

2. Johannis, 17-5-1724.

3. Nicolaas, 17-5-1724.

4. Gerritie, 24-8-1725.

5. Johanna, 17-11-1728.

Op 19-12-1738 verzoekt Pieternella Stamproij, weduwe van Nicolaas van Nestelroij, aan de magistraat van Den Haag om achterstallige gage van haar man ter camere der stad Delft te mogen ontvangen voor haar dochtertje Cornelia van Nestelroij. Het verzoek werd ingewilligd. Claas was matroos op het VOC- schip Rust en Werk van de kamer Delft. Op 26-1-1738 wordt de verbintenis beeindigd vanwege zijn overlijden.

 

V a Coenraat Daniels Stamproij

Ook hij was van beroep trompetter.

Gedoopt op 16-10-1680 te ´s Gravenhage. Getuigen waren Catharina Stamproij en Daniel Schoonen.

Begraven op 77-jarige leeftijd te ´s Gravenhage op 26-2-1757. Overleden aan de tering.

Trouwt op 21-1-1708 (ot. 8-1) in de Kloosterkerk te ´s Gravenhage met Johanna Maria Sinjet , gedoopt te ´s Gravenhage op 5-1-1686 als dochter van Francois Singnet en Maria Fisschert en begraven te Amsterdam op 1-3-1767. Woonde te Amsterdam aan "de Leijdsegragt suijd sij ", tussen de lange en de korte Leijdse Dwarsstraat.

Het echtpaar laat te ´s Gravenhage dopen:

1. Maria, 28-10-1708. Getuige was Maria Walthers. Begraven te ´s Gravenhage op 18-8-1711.

2. Francois, 26-10-1710. Getuige was Maria Walthers. Is op 24-8-1746 te Amsterdam getuige bij de doop van Johanna, dochter van Harmanus Ligterman en Grietje Kroon. Doet in april 1730 belijdenis te den Haag; woont dan aan de Dennenweg. Wordt vermeld in het Kohier Personele Quotisatie 1742 te Amsterdam. Hij woonde in Wijk 8, had verpondingsnummer 2176, was rentenier, had geen dienstbode, betaalde f 325 huur en had een inkomen van

f 600.

3. Johan George, 27-8-1713. Getuigen waren Maria Helman, Hans George Auerswalt (ritmeester) en Johan Willem Baron de Hompesch.

4. Johannes Karel Stamperos, 26-9-1714. Getuigen waren Jurrien Gille, Sofia Geertruij Zeegers en Baron de Hardenbroek, heer van Sterkenburg. Begraven te ´s Gravenhage op 4-4-1716.

5. Katharina, 11-5-1717. Getuige was Katerina Goeraan.

6. Maria Coenradine, 19-2-1716. Getuigen waren Johan Adolf van Auerswalt, Jurrien Gillen en Vatrijna Gillen.

 

V b Johannes/Harmannus Stamproij

Gedoopt op 17-9-1687 te ´s Gravenhage. Getuigen waren Masselis Samuels en Barondina Sleusermans, en overleden op 2-2-1737.

Trouwt op 15-8-1713 (ot. 29-7) te Groningen met Afijn Clasens. Harmannus wordt vermeld als "van ´s Gravenhage" en Afijn als "van Groningen". Voorganger bij het huwelijk was Ds.Stegherus; getuige was Pieter Clasen Roothuis, broer van de bruid. Het echtpaar woonde te Groningen "an diep bij Ebbinghe Poortenboogh".

Ook Harmannus was van beroep trompetter, en wel in de Compagnie van de Heer Ritmeester van Eensum.

Op 28-12-1718 treedt hij als korporaal in dienst van de V.O.C. en vetrekt met het schip Luchtenberg van de kamer Rotterdam naar Batavia waar hij op 12-5-1719 aankomt. In 1734 treedt hij uit dienst, waarna hij op 14-4-1736 opnieuw in dienst treedt. Hij is dan soldaat en vertrekt met het schip Kasteel van Woerden van de kamer Delft met bestemming Azie. Hermanus overlijdt op 2-2-1737.

Het echtpaar laat te Groningen dopen:

1. Johannes, volgt VI b.

2. Geertruijt Stamperoij, 6-2-1718.

Op 5-10-1756 (ot. 11-9) hertrouwt Aafje Clasen, weduwe van Lammert Stampera, met Claes Jans, van "Peize in ´t Lantschap Drenthe". Voorganger was Ds. Folckerts en getuige Jan Benjamins, neef.

 

VI b Johannes Stamperos

Gedoopt te Groningen op 16-8-1715.

 

Hier eindigt dit geslacht van trompetters.

Genealogie van Essen

GENEALOGIE GESLACHT VAN ESSEN ( ARNHEM)

 

Jan Lubbertsz van Gortel

Geboren ca 1710 en overleden voor 1748.

Is mogelijk identiek aan Jan Lubbertsen, gedoopt op 1-1-1708 te Elspeet als zoon van Lubbert Willems en Geurtjen Willems. Dit echtpaar trouwt op 25-2-1703 te Elspeet. Lubbert wordt gedoopt op 19-3-1671 te Elspeet als zoon van Willem Gerritsen en Aeltien Lubbers en Geurtjen op 1-12-1680 te Elspeet als dochter van Willem Jansen en Evertje Hendriks.

Trouwt op 29-4-1736 te Elspeet als jongeman van Vierhouten met Fennetje Gijsberts,gedoopt op 12-5-1715 te Epe als dochter van Gijsbert Cornelisz/Tuenis Boswaarder en Maritjen Jacobsdr., en begraven op 22-8-1779 te Tongeren.

Fennetje hertrouwt op 22-5-1748 te Epe met Willem Reijertsz van Essen, zoon van Reijer Hendricksz van Essen
en Hendrikje Barts.

Jan neemt de naam aan van zijn stiefvader.

Kinderen ( Epe):

1. Lubbert, volgt II.

2. Gijsbert, 20-12-1738.

3. Willemtjen, 14-5-1742.

4. Maria, 14-2-1745.

5. Geurtje, 15-10-1747.

II   Lubbert Jansen

Jongeman van Gortel.

Overleden  te Epe op 5-6-1780 en daar begraven op 9-6-1780.

Lidmaat te Epe met Pasen 1755.

Trouwt te Epe op 21-2-1762 met Driesje Wichmans Brouwer, jongedame aan den Agterdijk, overleden op 19-4-1815 te Epe.

Het echtpaar laat te Epe dopen:

1. Wiechman, 16-2-1762. Trouwt met ggeertje  jans Kobes.

2. Geertje, 2-9-1764. Trouwt op 10-5-1789 te Elspeet met Hannes Gerritsen van Lochem, gedoopt op
12-1-1755 te Elspeet.

3. Jan, 12-9-1766. Begraven te Epe op 23-10-1780.

4. Hendrik, volgt III a..

5. Fennetjen, 27-9-1772. Getuige is Willempjen Jans. Trouwt 14-1-1772 te Voorst met Jan Kluin.

6. Maria, 18-12-1776. Getuige is Maria Jans.

7. Aalt, volgt III b.III a 

III a Hendrik Lubberts van Essen

Gedoopt te Epe op 17-8-1768 en overleden te Heerde op 7-1-1848.

Veldwachter te Wapenveld.

Trouwt 1e  op 5-5-1793 te Heerde met Anna Willems van Breke, gedoopt op 14-1-1772 te Heerde als
dochter van Willem Wessels en Jannegjen Jacobs Draaijer, en overleden te Heerde op 15-3-1821.

Trouwt 2e op 9-11-1821 te Heerde met Janna Jacobs Adriaans Droegen, dochter van Joost Adrianus
en Hendrina Lamberts, overleden te Heerde op 31-10-1850.

Kinderen ( Heerde):

1. Driesje, 20-1-1793. Overleden te Wapenveld op 10-3-1874. Trouwt op 10-1-1817 te Heerde met Sarris
Jans van de Rorije.

2. Willem, 17-3-1794. Begraven op 25-1-1796.

3. Jannigjen, 15-4-1795.

4. Lubbert, 5-5-1798. Begraven op 12-3-1801.

5. Willempjen, 10-11-1796.

6. Berentjen, 24-9-1799.

7. Lubbert, 27-6-1802.

8. Fennigjen, 6-11-1805. Trouwt 6-1-1830 te Voorst met Jan Kluin.

9. Jubbegjen, 21-3-1809.

10. Gergjen, 13-8-1812. Overleden op 23-5-1815.

11. Hendrik, 14-1-1814.

12. Maria, juli 1821. Overleden op 15-1-1823.

13. Lubbert, 1822. Overleden op¨4-8-1824.

14. Jacob, 2-4-1825. Overleden op 4-4-1825.

15. Jacoba, 20-6-1827.

16. Jan, 14-5-1830. Overleden op 5-5-1853.

 

III b  Aalt van Essen

Geboren op 7-9-1778 te Gortel en gedoopt te Epe op 15-9-1778.Overleden te Nijkerk op 22-3-1852.

Daghuurder van beroep.

In 1807 wordt Aalt te Nijkerk vermeld als dienaar van Justitie van Overveluwe met een tractement van 24
gulden (Gelre- Bijdragen en mededelingen 1924, bldz. 258).

Trouwt te Nijkerk op 16-4-1808 met Margaretha ( Grietje) van Leeuwen, gedoopt te Nijkerk op 16-3-1783,
als dochter van Izak van Leeuwen en Willempje van der Horst, en overleden te Nijkerk op 11-2-1864.

Kinderen (Nijkerk):

1. Willemijntje, 10-10-1810. Overlijdt Nijkerk 5-2-1884. Trouwt  op 20-7-1831 te Nijkerk met
Rikkert Koerten Muis, zoon van Jan Koerten Muis en Geertrui Hendriks.

2. Lubbertus, volgt IV ba.

3. Isaak, volgt IV bb.

4. Maria, 25-7-1817. Overlijdt te Nijkerk op 22-11-1831.

5. Jan, 31-5-1820.Overlijdt op 5-4-1829.

6. Maria, 29-4-1823. Overlijdt te Nijkerk op 7-9-1866. Trouwt op 21-4-1845 te Nijkerk met Barend
Willems van den Hazel, geboren te Nijkerk op 4-10-1822 en daar overleden op 10-4-1897, zoon van Willem Jansen van den Hazel en Johanna Rutgers.

7. Fennetje, 31-8-1826. Overlijdt te Nijkerk op 14-1-1895. Trouwt op 13-11-1861 te Nijkerk  met Fenger
Versteeg, zoon van Rijk Rengeren Vertseeg en Gerritje Hendriks en trouwt 2e op 25-4-1877 te Nijkerk met Gerrit van Gelder, zoon van Klaas Aalten van Gelder en Jannetje van Ginkel.

8. Driesje, 1-11-1812 Overleden te Nijkerk op 14-5-1872. Trouwt op 20-4-1838 te Nijkerk met Arend van
Boeijen, geboren te Nijkerk op 28-6-1816 en daar overleden op 21-9-1889, zoon van Hendrik Hendriksen van Boeijen en Maria van Elten.

 

IV ba  Lubbertus van Essen

Geboren te Nijkerk op 22-1-1809 en daar gedoopt op 9-2-1809. Overlijdt te Utrecht op 13-7-1843.

Timmerman van beroep. Wordt bij de geboorte van zijn zoon Lubbertus op 12-3-1833 vermeld als lancier bij
het Regiment Lanciers.

Woont in 1833 achter het Nicolaikerkhof.

Op  11-3-1833 wordt Lubbertus van Essen gedoopt, als zoon van Jannetje de Jong. Lubbertus verklaart de vader
te zijn. Volgt V ba.

Trouwt  op 25-4-1840 te Alphen en Riel met Adriana Cornelia Vermeulen, geboren op 13-11-1815 te Goirle als
dochter van Adriaan Vermeulen en Josepha van Puijenbroek, en overleden te Goirle op 26-7-1889.

Adriana hertrouwt op 14-5-1864 te Alphen en Riel met Antonie Oomen, geboren ca 1834 te Alphen en Riel,
als zoon van Adriaan Roeland Oomen en Jacoba Tuijtelaars.

Uit dit huwelijk

1. Adriana, 1839, Alphen en Riel. Trouwt op 9-7-1864 te Alphen en Riel met Theodorus Maximilianus
Blous, geboren te Alphen en Riel als zoon van Henricus Blous en
Johanna Wijnen.

 

V ba  Lubbertus van Essen

Geboren te Utrecht op 12-3-1833 als zoon van Lubbertus en Jannetje de Jong, en daar overleden op
13-4-1893.

Jannetje en Lubbertrus zijn niet gertrouwd; Lubbertus verklaart de vader te zijn.

Jannetje was werkster en woonde Groot Eligensteeg 744.

Van beroep metselaar en pinnensnijder.

Woonde in 1893 Laan van Croes 52 bis.

Trouwt te Utrecht op 10-8-1859 met Anna Maria Wilhelmina Wessel, weduwe van Gerrit Meijer, en geboren te
Utrecht op 17-7-1822 als dochter van Johan Bartholt Wessel en Maria Lington.

Lubbertus woont ten tijde van zijn huwelijk in de Jufferstraat.

Kinderen (Utrecht):

1. Albertus Gerardus, volgt VI ba.

2. Jacobus Johannes,5-2-1864. Trouwt te Utrecht op 9-11-1887 met Cornelia Catharina van der Kaay, dochter
van Jan van der Kaay en Geertruida Antonia Geefhuizen.

3. Gerarda, 24-3-1860. Overleden op 23-5-1860.

4. Levenloos, 6-7-1866.

 

VI ba Albertus Gerardus van Essen

Geboren te Utrecht op 16-8-1861 en overleden te Arnhem op 6-3-1929.

Trouwt te Utrecht op 16-9-1885 met Cornelia Renes, geboren te Utrecht op 30-3-1863 als dochter van
Rijnier Renes en Jacoba Hendrica van Groot Batave en overleden te Arnhem op 13-4-1943.

Kinderen :

1. Reinier, volgt VII ba.

2. Anna Maria Wilhelimina, 15-2-1889 Utrecht. Trouwt te Arnhem op 9-3-1821 met Willem Frederik Elsen,
geboren te Rheden als zoon van Frederik Hendrik Elsen en Johanna Wessels.

3. Albert, geboren te Arnhem ca 1892. Trouwt  te Apeldoorn op 16-10-1919 met Anna Cacelie Lowenthal,
geboren te Gardelegen ( Dl) als dochter van Hubertine Hoekx.

4. Jacoba Hendrika, 4-10-1886 Utrecht. Overleden te Arnhem op 13-11-1935. Trouwt op 16-10-1907 te
Arnhem met Willem Wiggert Tenge, geboren te Gorinchem als zoon van Rijkent Tenge en Wilhelmina Maria van de Pol, weduwnaar van Elisabeth Wilehelmina Pels.

 

VII ba Reinier van Essen

Geboren te Arnhem op 23-12-1894 en daar overleden op 5-7-1961.

Handelsreiziger van beroep.

Trouwt 1e te Arnhem op 23-3-1921 met Johanna Janzee, geboren te Arnhem op 27-1-1900 als
dochter van Johannes Willem Felix Janzee en Johanna Roering. Dit
huwelijk wordt ontbonden te Arnhem op 1-11-1941.

Trouwt 2e te Arnhem op 24-6-1942 met Henriette Hermanna Hagenbeek, geboren op 7-4-1914 te
Arnhem.

Uit het 1e huwelijk (Arnhem):

1. Johanna, volgt VIII a.

2. Cornelia, 20-10-1922. Overleden op 3-11-1922.

Cornelia, 21-11-1928.

Uit het 2e huwelijk (Arnhem):

3. Rene, 22-6-1943.

4. Henriette Christina Engelina, 16-11-1944.

5. Rut Jan, 12-8-1946.

Vermeld wordt nog een pleegdochter (1e huwelijk) Nora Michiels, geboren te Rotterdam op 1-3-1922.

 

VIII ba Johanna van Essen

Geboren te Arnhem op 20-10-1922.

Trouwt op 22-10-1942 te Zeist met
Gerrit Huijsman.

Zie verder Genealogie Huijsman.

 

III  bb  Isaac van Essen

Geboren te Nijkerk op 9-1-1813 en overleden te Putten op 18-1-1887.

Trouwt  op 17-3-1841 te Nijkerk  met Rijntje Stevenssen Geskes, dochter van Steven Geskes en Aaltje
Geurts.

Kinderen ( Nijkerk):

1. Aalt, volgt IV bb.

2. Hendrik, 14-2-1843.

3. Margaretha, 17-12-1844.

4. Ansje, 7-11-1846.

5. Aartje, 14-9-1848.

6. Heintje, 25-3-1850.

7. Steven, 14-1-1852.

8. Fennetje, 21-2-1856.

9. Nelletje, 12-11-1857. Trouwt ca 1880 Dirk Ernsten.

 

IV bb  Aalt van Essen

Geboren te Nijkerk op 22-7-1841.

Trouwt met Evertje van de Brink, geboren te Putten op 22-9-1835 als dochter van Wiggert Jansen van de
Brink en Frientje Korlaar.

 

V  bb  Hendrina van Essen

Geboren te Putten op 22-6-1880.

 

 

 

Diverse takken Hensberch te Utrecht

DIVERSE TAKKEN VAN HENSBERCH TE UTRECHT

TAK A

I Matthijs van Hensberch

Geboren ca 1530/1540.

Lidmaat te Utrecht op 15-4-1587.

Trouwt met Gheertruijdt Belichje Pausersdr., overleden voor 30-10-1636, dochter van Belichgen Pausersdr.

Op 4-1-1564 erven Matthijs en Geertruijd van Belichgen Pausersdr.

Op 24-3-1569 worden zij vermeld in een Acte van Afstand.

Op 18-10-1581 kopen zij De Ceulsche Dom in de Voorstraat.

Op 27-7-1581 laten zij een testament op de langstlevende opstellen. Op 4-10-1592 herroepen zij dit testament.

Matthijs wordt begraven op 24-10-1592 ( Overluidingen van de Dom).

Hij was waard in de Ceulsche Dom en beschikte over veel geld. Zo kocht hij regelmatig rentebrieven, o.a. van de burgemeesters van Eemnes en van Woudenberg ( zie acte d.d. 8-4-1592 notaris van Herwaerden te Utrecht).

Tevens was hij Ontvanger van de Bisschopstienden, burgerhopman en Raad en Schepen in de Vroedschap van Utrecht.

In het Diarium van Arent van Buchell wordt hij vermeld op bldz. 179 " Oktober 1588 Matheus Hensbergius" en op bldz. 333 " 27-10-1592 overleden Matheus Hensberch, hospes Domi Colonici olim civium praefectus".

Drie kinderen bekend:

1. Belichjen/ Beliken van Hensberch/ Hensbroeck

Begraven in de Catharijnekerk te Utrecht op 11-7-1636 (groefbidder was Lichtenberg). Is op 18-5-1597 getuige bij het huwelijk van haar zuster Maria met Willem van Westrenen.

Trouwt 1e ca 1620 met Jan van Dam. Uit dit huwelijk een zoon Dirk, gedoopt op 6-10-1628 te Utrecht.

Trouwt 2e op 18-1-1631 (ot. 13-1) in de Geertekerk te Utrecht met Jacob Lambertsz Cloot, weduwnaar van Willemtgen Aerts, metselaar. Beliken woonde aan de Smeebrug en Jacob aan de Reguliersbrug. " Er is een acte van toestemming van de oom van de bruid te Tiel".

Op 30-10-1636 wordt uit de boedel van Belichjen, weduwe van Jacob Lambertsz Cloot, een pand aan de Lange Nieuwstraat verkocht.

2. Jan, volgt II.

3. Maria van Hensberch. Trouwt op 18-5-1597 te Utrecht met Willem van Westrenen.

II Jan/ Johan Matijss van Hensberch

Overleden voor 17-8-1599.

Trouwt met Johanna Gerritsdr. van Woudenbergh, begraven te Utrecht op 18-7-1620 ( Overluidingen van de Dom), dochter van Gerrit Willems van Woudenbergh en Catharina Jansdr.

Jan was van beroep bontmaker en wijnkoper.

Wordt in een acte d.d. 3-12-1595 vermeld als " Raedt der Stad Utrecht".

Het echtpaar sluit op 15-10-1594 een testament, opgemaakt door notaris van Herwaerden te Utrecht, in hun huis de Ceulsche Dom.

Tevens een testament op 4-10-1596.

Op 17-8-1599 testeert Johanna Gerritsdr. van Woudenberch, weduwe van Jan Matthijsz van Heijnsberch.

Jan was eigenaar van de panden:

de Ceulsche Dom

huis Nijenrode aan de Lijnmarkt.

" In de Snippenvlucht" in de Schoutensteegh, hoek Geertsenshaven. Verkoop op 18-10-1599 aan Mechtelt van Rijnevelt.

NZ Viesteech, " op den hoeck van de straet naar de St. Jacobskerck". Verkoop op 19-3-1593 aan Gerrit Jacobs.

WZ Oude Gracht, tussen de Beijer- en Backerbrug.

In een acte wordt vermeld dat Johanna Gerrits van Woudenbergh de moeder is van Catharina Anthonisdr. van Cothen. Mogelijk was Johanna eerst getrouwd met Anthonis Harmansz van Roijen, te Cothen.

Acte van 1600 ( RA Utrecht, toegang 1111-2, inventarisnr. 27):

Verzoekschrift door de voogden van de onmondige kinderen van wijlen Jan Anthonisz van Roijen en van Peter Jansz van Heijnsberch, onmondige zoon van wijlen Johan Matthijsz van Heijnsberch, echtgenoot van wijlen Catharijna Anthonis Harmansz van Roijensdr., aan de burgemeesters en het gerecht van Utrecht m.b.t. de verkoop door voorneomde voogden van een huis NZ Potterstraat naast het Wed aldaar, aan Hendrik Jansz Heijstermans en zijn vrouw Sara de Witt.

III Peter Jansz van Hensberch

Overleden voor 9-5-1628.

Trouwt te Utrecht op 18-5-1606 in de Buurkerk met Petergen Gijsberts van Overmeer ( Ds. Caesarius), dochter van Ghijsbert Gerritsz van Overmeer en Belichje Adriaens Spijckers, met 12 dragers begraven op 1-7-1661 in de Geertekerk te Utrecht ( groefbidder was Segerman).

Het echtpaar laat een testament opmaken op 14-11-1610.

Ghijsbert was lid van de Vroedschap van Utrecht en overlijdt op 26-11-1622 ( Overluidingen van de Dom).

Belichgen wordt op 13-11-1637 begraven in de Geertekerk te Utrecht.

Op 7-3-1636 vindt executie plaats van het testament van Belichje Spijckers.

Peter was eigenaar van de panden:

De Wijnthorst aan de NZ Voorstraat. Wordt op9-5-1628 verkocht uit de boedel.

De Ceulsche Dom

Corte Louwerstraat. Verkoopt dit pand op 29-4-1612.

Kinderen:

1. Gouda van Hensburgh

Gratis begraven op 28-11-1636 in de Geertekerk te Utrecht ( overleden aan de pest).

Trouwt te Utrecht op 10-9-1626 in de Geertekerk met Adriaen Andriesz van Lobbrecht , schrijnwerker, geboren ca 1603 en begraven op 3-2-1673 in de Geertekerk te Utrecht. Adriaen was kistenmaker. Gouda woonde aan de Smeebrug.

Adriaen trouwt 2e in 1638 met Catharijntje Isacx van Stolck, begraven te Utrecht op 14-9-1657.

Op 27-2-1626 wordt Gouda vermeld in een acte als erfgename van Jan Joostensz van Hensburch.

Op 6-11-1648 wordt te Utrecht Peter van Lobbrecht, zoon van Adriaen begraven.

2. Petronella van Hensberch

Gratis begraven op 9-12-1672 in de Geertekerk te Utrecht ( groefbidder was Issen).

Lidmaat te Utrecht op 16-12-1645; woont dan aan de Oude Gracht.

Trouwt op 21-5-1637 ( ot. 21-5) te Utrecht/ Gorinchem met Joris Flud, schrijnwerker, gratis begraven op 22-4-1667 in de Regulierskerk te Utrecht.

Petronella wordt op 5-10-1629 vermeld als onmondig kind van de overleden Peter Jansz van Hensberch.

Kinderen ( Utrecht):

1. Oertgen, 10-1-1647.

3. Catharina/ Trijntje Petersdr. van Hensberch

Trouwt 1e op 20-1-1628 (ot. 13-1) in de Geertekerk te Utrecht met Adriaen Jansz van Roijen, lakenbereider, begraven op 10-9-1632 in de Claeskerk te Utrecht. Getuigen bij het huwelijk waren Belichje Spijckers ( grootmoeder) en Andries van Lobbrecht.

Trijntje wordt lidmaat te Utrecht op 15-12-1629.

Het echtpaar woonde aan de Lijnmarkt.

Kinderen ( Utrecht):

1. Cornelia, 12-2-1629.

Trouwt 2e op 8-6-1634 (ot. 25-5) te Culemborg met Robbert Woutersen van de Veer, weduwnaar van Catelijne Jemantsz.

Zij erft op 1-4-1633 een huis aan de Lijnmarkt, " op ten hoeck van ´t Wedde, waer ´t huijs te Nijenrode uijthangt", uit de boedel van Joanna van Woudenbergh, weduwe van Jan Matthijs van Hensborg. Zij verkoopt dit pand op 4-4-1633.

Op 28-11-1633 verkoopt Catharina een pand aan de Oude Gracht, omtrent " die Vollebrugge, daer de ketel uijthangt".

4. Jan/ Johan van Hensberch/ Hensburg

Woonde in 1629 op de Hoogh Coornmerckt te Utrecht.

Trouwt op 8-2-1629 te Utrecht met Agneta van Broeckhuijsen, overleden aan de pest en begraven in de Buurkerk te Utrecht op 10-10-1636 ( groefbidder was Ordinen). Liet een man en een mondige zuster na.

Jan regelt op 5-10-1629 een plecht op een pand in de Breestraat voor zijn zuster Petronella.

Het huis ZZ Breedstraat wordt op 16-5-1637 verkocht aan Dirck Thonisz ( Decreetboeken).

TAK B

I Jan/ Johan van Hensberch

Geboren ca 1550 en overleden voor 1624.

Was predikant.

Koopt op 11-5-1584 een pand WZ Loefberchmakerstraat, genaamd de Gulden Fortuijn. Wordt dan vermeld als

" schout tot Lopick". Op 4-3-1642 verkopen zijn erven dit pand aan de erven van Elias van Vianen.

Trouwt met Heijltjen Dirx Verweij, begraven op 31-8-1624 in de Buurkerk te Utrecht ( groefbidder was Segerman). Nagelaten betrekkingen: " een dochter aen de Predikant in Westbrouck getrouwt en verschijdene kijntskindern".

Kinderen:

1. Jannicheen, volgt II a.

2. Mariken, volgt II b.

3. Weijntgen, volgt II c.

4. Jacob, volgt II d.

II a Jannichen/ Jannetje van Hensborch

Geboren ca 1590 als dochter van Cornelis Jansz Segerman en Aaltje Hendriks en begraven in de Buurkerk te Utrecht op 17-3-1651 als weduwe van Ds Johannes Segerman( groefbidder was Schoddenbergh).

Woonde in 1651 in de Voorstraat.

Trouwt op 15-12-1611 in de Jacobikerk te Utrecht met Johannes Segerman, zoon van Johan Segerman, " in leven raet van Utrecht".

Johannes was " dienaar des goddelicken woorts tot Westbroeck". Hij overlijdt op 19-8-1630 (zelfmoord);  op 6-10-1632 vindt de boedelscheiding van zaliger Johannes Segerman en Jannichjen van Hensberg plaats.

Johan Segerman en Jannichje van Hensborch kopen op 20-10-1627 een pand in de Loef berchmakerstraat " aen de Breestraat".

Jannetje hertrouwt op 21-4-1635 te Amsterdam/ Ravensteijn met Goosen Tomasz, weduwnaar van Pietertje Romers. Zij woonde op de Burgwal en was 47 jaar oud.

II b Mariken Jans van Hensberch

Geboren ca 1575 en overleden voor november 1625.

Wordt op 18-9-1597 in geschreven als lidmaat te Utrecht.

Trouwt te Utrecht op 29-10-1601 met Mattheus de Quaij.

De oudste zoon van het echtpaar, Dirk de Quaij ( letterdienaar), trouwt voor de tweede maal op 16-3-1642 te Amsterdam met zijn volle nicht Catharina van Lier, dochter van Dirk van Lier en Weijntgen Jansdr. van Hensberch.

Na het overlijden van zijn tante Jannichen van Hensberch, wordt Dirk op 6-4-1651 beleend met de Deurscamp te Dorssen ( Deursen), gelegen in den Vlaem, hetwelk hij op 16-9-1664 weer verkocht ( zie Archief Ravenstein , bij den Bosch).

II c Weijntgen van Hensberch

Ingeschreven als lidmaat te Utrecht met Pasen 1589. Woont dan in de Ballenmakerstraat.

Trouwt met Dirk van Lier/ van Lijer.

II d Jacob Jansz van Hensberch/ Hensbergen

Afkomstig van den Bosch.

Ingeschreven als burger van Utrecht op 19-1-1597.

Wordt in 1622 vermeld als Schout van Houten en Wulven.

Woont in 1608 te Utrecht in de Ballenmakerstraat en in 1620 tegenover de Jansbrug.

Geboren ca 1575 en overleden tussen 19-2-1623 en 10-5-1624.

Op 19-2-1623 doen de kinderen van Jacob Janss van Hensberch, weduwnaar van Mechteld Lambertsz van Blanckevoort, afstand van hun erfenis, t.b.v. hun vader.

Ondertrouw 1e op 19-1-1595 te Utrecht met Jannichje Gosens van Pijlsweert.

Trouwt 2e te Haarlem op 11-11-1601 met Janneken Gerrits van Robijn/ Robeijs.

Trouwt 3e in de Jacobikerk te Utrecht op 17-7-1608 met Mechteld Lamberts van Blanckevoort, weduwe van Jan Ghijsbertssoon de Bondt, overleden voor 16-4-1620.

Trouwt 4e in de Jacobikerk te Utrecht op 19-7-1620 met Maria Roelants van Wierlinck ( won. aan de Neude).

Maria hertrouwt op 23-7-1648 in de Geertekerk te Utrecht met Cornelis Aelberts van Groeningen.

Maria was in 1632 schoolmeesteres te Utrecht bij Jacob van Merkerck in de Ballenmakersstraat.

Jacob was eigenaar van de panden:

WZ Oude Gracht, hoek St. Catharijnesteegh, bij de St. Jansbrug.

Op 20-2-1611 " becomen als oudste soon van sijn vaders goet" Wordt op 10-5-1624 verkocht uit de boedel

ZZ Steeenwech, " De vergulde leest" . Op 21-11-1617 geerfd van de weduwe Elisabeth Lambert Hendricksdr. Van Blanckevoort.

Backersteegh. Verkoop op 1-5-1620.

NZ Juderije. Verkoop op 1-5-1620.

Twee kinderen bekend, t.w.:

1. Janneken Jacobs van Hensbergh

Begraven op 25-2-1650 in de Buurkerk te Utrecht ( groefbidder Segerman).

Trouwt op 20-2-1631 (ot. 6-2) in de Geertekerk te Utrecht met Nicolaas Wolfaertsz. van Groenenbergh, schoenmaker.

Het echtpaar sluit op 25-8-1636 een testament en verkoopt op 20-9-1939 een huis in de Backersteeg. Zij woonden aan ´t Cingel in de Gerechte van de Nieuwe Weerdt ( 1650).

2. Elisabeth van Hensbergh

Wordt in 1623 vermeld als onmondig kind van Jacob en Mechteld.

Op 6-5-1636 gaat een plecht op het huys de Pluym, hoek van het Catarinesteegje en de Jansbrug, over uit de boedel van Elisabeth van Hensberch naar Grietgen Henrixdr., weduwe van Cornelis Boom.

TAK C

I Peter Jansz van Hensborch

Geboren ca 1590 , overleden aan de pest en begraven te Utrecht in de Catharijnekerk op 20-6-1636 ( groefbidder was Snellenbergh). Liet bij zijn overlijden een vrouw en mondige kinderen na.

Woonde te Utrecht in het St. Claassteegje en was hoedenmaker.

Trouwt met Anna Jelis van Hensberch, overleden aan de pest en begraven te Utrecht in de Catharijnekerk op

4-7-1636 ( groefbidder was Snellenbergh).

Drie kinderen bekend:

1. Pauwel, volgt II a.

2. Cornelis, volgt II b.

3. Jelis, jong gestorven en begraven te Utrecht op 17-1-1625 in de Catharijnekerk.

II a Pauwel Petersz van Hensberch

Volgens de huwelijksakte d.d. 30-5-1642 afkomstig van Hemmen.

Woonde aan de Wal bij de Weerdpoort te Utrecht ( 1643) , " tussen de Gaardbrug en de Hamburgerbrug ( 1653) , OZ Smedebrug ( 1656) en bij de Hooch Sluijs ( 1668).

Geboren ca 1620 en begraven met 12 dragers in de Jacobikerk te Utrecht op 4-5-1668 ( groefbidder was de Geest).

Op 27-3-1647 ingeschreven als burger van Utrecht; was hoedenmaker.

Wordt op 1-8-1668 als oom door de Morboirkamer aangesteld als voogd over de kinderen van Dirck van Hattem( hoedenmaker) en Johanna van Roijen.

Trouwt 1e op 30-5-1642 in de Janskerk te Utrecht met Merrichjen/Marichjen Hendricks van Dusseldorp, begraven te Utrecht in de Jacobikerk op 2-4-1649 (groefbidder was de Geest).

Trouwt 2e te Ijsselstein op 14-10-1649 met Trijntgen Berents Bosman, met 8 dragers begraven op 8-2-1700 in de Jacobikerk te Utrecht ( groefbidder was de Geest).

Koopt op 1-8-1660 het pand De gecroonde hoeck, OZ Oude Gracht tussen de Viebrug en de Jacobibrug.

Kinderen:

1. Hendrickgen Hensberg, 3-4-1643 Utrecht. Trouwt op 14-8-1669 voor de Schepenen van Utrecht ( huw. vw. op 17-7) met Anthoni van Kerkraij, jm. van Eijnthoven.

2. N.N., begraven op 16-5-1653.

3. N.N., begraven op 22-9-1656.

4. N.N., begraven op 13-12-1658.

II b Cornelis Petersz van Hensberch

Geboren ca 1600 en begraven met 8 dragers in de Catharijnekerk te Utrecht op 17-10-1670 (groefbidder was Segerman).

Moderate broeder van de Doopsgeziinde Gemeente te Utrecht.

Hoedenmaker.

Verkoopt op 28-6-1664 een pand in de Wijstraat te Utrecht.

Trouwt op 25-5-1625 voor het gerecht Utrecht met Jannigje de Heeger, dochter van Frans de Heeger.

Beiden woonden buiten Utrecht.

Kinderen:

1. Petertje Cornelis van Hensburch, met 8 dragers begraven te Utrecht in de Catharijnekerk op 26-5-1673.

2. Jannigjen Cornelis van Hensborch. Trouwt op 26-4-1651 (ot. 26-4) te Utrecht met Aert Gerrit Jansz.

3. Grietje Cornelis van Hensburgh, met 8 dragers begraven te Utrecht in de Catharijnekerk op 16-12-1672.

TAK D

I Jan Petersen van Hensberg

Rietmaker.

Geboren ca 1565 en overleden voor 24-6-1620.

Wordt op 5-10-1597 ingeschreven als burger van Utrecht.

Trouwt 1e met Jannichjen Herbertsdr.

Trouwt 2e op 20-9-1617 voor de Schepenen van Utrecht met Anneken Joriaens van der Saet/ Saert, dochter van Joriaen van Saert ( wonende te Leijden) en Deliaentje Willemsdr. Beiden woonden buiten de stad Utrecht.

Anneken hertrouwt met Abraham de Heger ( verwer).

Op 19-5-1603 sluit het echtpaar een testament op de langstlevende. Op 26-2-1611 sluit Jan een testament met vermelding " geen kinderen".

Jan en Jannichjen kopen op 2-5-1593 een pand aan de Varckenmarkt en ontvangen op 7-5-1593 van Dirck Canter een plecht op dit pand.

Op 24-6-1620 is er een Acte van Uijtcoop betreffende de boedel van Jan Petersz van Hensberg. Erfgename is Annichje Joriaens van der Saet, zijn weduwe. Verwante is Peter Petersz Pancras/ Pankerck, kleinzoon van Jannigje.

Adriaen Jansz Kemp koopt zijn mede-erfgenamen uit.

TAK E

I Jan van Hensberch

Overleden voor 16-6-1553.

Trouwt met Margriet/ Marigen.

Verkoopt op 28-1-1535 de helft van een huis " hoeck van de kortste Hamsteech" aan Lijsbeth, weduwe van Dirck Dircks.

Op 16-6-1553 doen Gerrit Jans van Hensberch en Barbara afstand van de erfenis van Jan t.b.v. zijn weduwe Marigen.

II Gerrit Jans van Hensberch/ Hensborch

Trouwt 1e met Barbara N.N.

Trouwt 2e met Hermtgen Dircksdr.

Ingeschreven als burger van Utrecht in 1566/ 1567. Was snijder van beroep.

Op 16-12-1572 is Gerrit eigenaar van een camer in de Corte Lauwerstraat; hij ontvangt dan een plecht van Jacob Tets van Harderwijck en Marichgen Willemsdr.

Verkoopt op 13-1-1675 dit pand aan Gerrit Petersz ten Brenck.

TAK F

I Nicolaas Wachtels

Twee kinderen bekend, t.w.

1. Merritgen, jd. van Hensbergh in het land van Gulik. Zij woonde bij haar overlijden te Utrecht aan de Oude Gracht bij de Geertebrug en wordt op 15-12-1673 als weduwe begraven met 8 dragers in de Geertekerk. Zij trouwt op 9-11-1634 te Utrecht met Hendrick Jansz Wijnschrager, jm. van Dusseldopr.

2. Willem, volgt II.

II Willem Wachtels van Hensborch

Begraven te Utrecht op 29-6-1668 met 12 dragers.

Trouwt 1e met Merritje ( beiden afkomstig van Hensberch).

Trouwt 2e met Dirckgen Huyberts, geboren te Aken en begraven te Utrecht op 6-6-1653 in de Catharijnekerk.

Trouwt 3e op 1-5-1665 te Utrecht met Neeltgen Gerrit van Kesteren, weduwe van Carel Willemsen, begraven te Utrecht op 26-2-1666.

Willem was bombazijnwerker en wordt in 1635 ingeschreven als burger van Utrecht.

Koopt op 13-5-1647 een pand aan de Oude Gracht tussen de Smeebrug en de Reguliersbrug.

Kinderen ( Utrecht):

1. Adam, volt III.

2. Nicolaas, 20-3-1636.

3. Maeijken, 18-2-1638.

4. Antonis, 30-1-1640.

5. Susanna, 16-2-1641.

6. Abigael, 16-12-1644.

III Adam Wachtels van Hensberch

Begraven te Utrecht op 19-8-1693.

Lidmaat te Utrecht op 4-4-1650 en op 1-7-1656 met attestatie van Bolswart.

Trouwt 1e N.N.

Trouwt 2e Neeltjen Stellingwerf, begraven met 12 dragers in de Buurkerk te Utrecht op 13-6-1670.

Trouwt 3e te Utrecht op 8-4-1672 met Janneken van Leeuwarden, gedoopt te Utrecht op 12-1-1640 als dochter van Boudewijn Clasen van Leeuwarden en Aletta Raens, en begraven te Utrecht op 13-8-1677.

Adam koopt op 6-4-1669 een pand in de Juffrouwenstraat.

Kinderen ( Utrecht):

1. Dirckje, 29-5-1673.

2. Cornelia, 13-11-1674.

3. Aletta, 17-10-1676.

TAK G

I Tielman

II a Reinier Tielemans van Hensberch

Voerman bij de Tolsteegpoort.

Begraven op 5-11-1660 in de Geertekerk te Utrecht . Woont dan in het Bartholomeusgasthuijs.

Trouwt op 4-3-1629 in de Jacobikerk te Utrecht met Aeltgen Teunis van Doveren, begraven te Utrecht in de Geertekerk op 3-9-1650 ( groefbidder was Snellenbergh).

Drie dochters ( in 1650 onmondig).

Laat kinderen begraven te Utrecht op 21-5-1627 en 1-5-1637.

II b Jan Tielemans van Hensberch

Loopsmeder.

Woonde " aen de Schupstoel" ( 1628) en Springweg ( 1629).

Burger van Utrecht op 6-8-1625.

Trouwt op 29-3-1624 in de Geertekerk te Utrecht met Barber Heijndrickszen, begraven te Utrecht op 18-10-1647 in de Buurkerk.

Kinderen (Utrecht):

1. Abraham, 1628.

2. Elsebet, 15-12-1629.

NB

Op 22-7-1623 trouwt in de Geertekerk te Utrecht Geertruijt Reiniers van Hensberg, weduwe van Frans Scherlaecken, wonende in de Catharijnestraat, met Fijt Vos van Duesberch, wonende bij de Geertebrug.

TAK H

I Heijndrick Petersz van Hensberch

Trouwt 1e met Gijsbertgen Dirx, begraven te Utrecht op 29-9-1623.

Trouwt 2e op 12-5-1624 in de Jacobikerk te Utrecht met Teuntgen Claes, weduwe van Teunis Hendricksz.

Woonde te Utrecht in de Ganssteegh en in de Hamsteeg (1624).

II Ghijsbert van Hensberch

Was in 1623 " mundlich" en woonde in Abstede.

TAK K

I Bastiaen Jansz

Trouwt 1e met Emmichje Ariens.

Trouwt 2e op 14-2-1660 in de Catharijnekerk te Utrecht met Belichje Bastiaens Robbers, geboren te Kuilenburg. Getuige was Marichje Wouters, nicht van de bruidegom.

Belichje wordt als Belichje van Rensberch, weduwe van Bastiaen Jansse gratis begraven op 14-12-1720 in de Geertekerk.

Bastiaen woonde te Utrecht in de Doelen( 1660) en op de Werf aan de Tolsteegpoort ( 1665).

Zijn kinderen noemen zich van Hensborg/ Heinsborg; vermoedelijk was Bastiaen afkomstig van Hensberch.

Kinderen ( Utrecht):

1. Emmighjen/ Jannigjen van Heinsburgh, 30-11-1660 Domkerk. Trouwt op 23-4-1689 in het Anthoniegasthuis te Utrecht met Johannes Bosman, weduwnaar van Toontje Gerrits Schrader. Op 1-4-1686 wordt een Emmigjen Bastianus van Cralingen, wonende aan de Tolsteegpoort lidmaat te Utrecht. Op 26-2-1690 wordt Johannes Boschman ( bakker) aangesteld door de Morboirkamer als voogd over de kinderen van zijn vrouw Emmichie Bastiaen van Hensborgh.

2. Elisabeth van Hensborg, 22-7-1662 Catharijnekerk. Trouwt op 4-6-1695 (ot. 19-5) in de Catharijnekerk te Utrecht met Winand Hinge Vogelaer, weduwnaar van Soetje Jans Hordijck.

3. Petertgen/ Peternel van Hensburgh, 7-2-1665. Trouwt op 11-4-1686 in de Janskerk te Utrecht met Gerard van Kolck, soldaat onder Capiteijn Hass. Trouwt 2e op 12-12-1699 te Rotterdam/ Utrecht met Michiel Ijsenhoek.

4. Maria van Hensbergh, 24-2-1667. Trouwt op 18-5-1697 (ot. 25-4) in de Catharijnekerk te Utrecht met Willem van Westrenen.

5. Sibilla van Hinsburgh. Trouwt op 9-1-1704(ot. 23-12-1703) in de Domkerk te Utrecht met Frederick Butger.

6. Catharijn van Hensburg. Trouwt 1e op 4-8-1685 in de Catharijnekerk te Utrecht met Antony van Meegen en 2e op 13-4-1714 (ot. 18-3) in het Kruijsgasthuis te Utrecht met Antoni Vergang, wduwnaar van Catrijn Jans.

NB

Begraven op 29-9-1651 in de Buurkerk te Utrecht Peter Jansz van Hensburg/ Hensborch , wonende in de Jufferenstraat. (liet een vrouw na).

Ingeschreven als lidmaat van de Doopsgezinde Kerk te Utrecht op 11-3-1649.

Smid van beroep.

Trouwt met Grietjen Hendricks, met 8 dragers begraven te Utrecht op 30-11-1668.

Op 19-2-1584 ontvangt Steijntgen van Hensbergh, weduwe van Aert Foeijten, een plecht van Peter Dircksz en Lucia Thoenisdr. op 3 cameren OZ St. Catharijnestraat te Utrecht.

Op 23-5-1670 trouwt in de Nicolaaskerk te Utrecht Jan Peters, jm. van Heinsberg met Willemijntje Thomas van den Berg.

Op 1-1-1666 trouwt in de Domkerk te Utrecht Willem Jansen Foenjert, jm. Van Rensburg, met Annigje Pieters van Hensbergen, jd. Van Utrecht. Getuige haar moeder Maria Jans. Zij woonde achter 't Wijstraat.

In maart trouwt te Dordrecht, met attestatie van Utrecht, Jan Claesz van Hensbergen, weduwnaar, met Jannigje Jans, jd. Van Dordrecht.

Gedoopt op 24-5-1686 in de Nicolaaskerk te Utrecht, Metje, dochter van Anthoni Claesz en Catharijntje van Hensbergh.

Op 6-6-1685 trouwt te Utrecht Imen Janssen van Hensberg met Anna Adriaens, jongedame van Willemstad.

Op 8-4-1637 (ot. 12-3) met attestatie naar Jutphaas, trouwt Nelletgen Peters van Hensberch, weduwe van Claas Jans Vergeer, met Wilm Cornelis van Rijbeeck, jm. van Utrecht.

Op 19-4-1629 trouwt in de Buurkerk te Utrecht Servaes Jansz van Zijl, jm. van Utrecht, met Maeijken Sijmon Jansdr van Hensbergen, won. te Dordrecht.

Op 10-4-1657 (ot. 15-3) trouwt te Utrecht Jan van Heinsberch, jd met Arnolda van Snellenberg, jd. van Utrecht.

Begraven te Utrecht:

27-6-1636 Catharijnekerk (pest) Trijntgen Marcelis van Hensbergh, huisvrouw van Egbert Thomasz. Woonde in de Brigittenstraat en leit een man en een onmondig kind na.

1-10-1649 Claeskerk Lambert Claesz van Hensborch. Liet een vrouw en een mondige dochter na.

11-3-1661 Geertekerk, 8 dragers Peter van Hensberch, won. Bij de Geertekerk. Liet een vrouw en geen kinderen na.

Lidmaten Utrecht:

15-6-1657 Cornelis Heijsnbergen en zijn vrouw Mijntje Joosten. Met attestatie van 's Gravenhage.

1623 Thijs van Hinsberegn, won bij de Weerdbrug.

13-6-1659 Theodorus Hensberge, met attestatie van Groningen.

Copyright © Ar Stramrood 2014