Huwelijken in Utrecht periode 1590-1650

Een van de huwelijkspartners is afkomstig van Weert of omgeving of een van de huwelijkspartners heet van der Weert/Weerd/Wiert.

 

Huwelijken voor het Gerecht Utrecht:

11-5-1605 : Gerrit Janssoon van Wiert en Armken Meerten Pauwelss van Valckenburchsdr.

29-6-1605 : Henrick Rutgerssoon van Wiert en Aeltgen Peter Schrevendr.

8-11-1606 : Henrick Rutgerssoon van Wiert en Margaretha Jan Aernoutssoondr.

19-3-1608 : Gerrit Janssoon van Wiert en Jacobmijntje Jacob van Steelantsdr.

22-12-1610 : Jan Janssoon van Weert en Susanna Steenlant.

 

Huwelijken ND- Gemeente

 

Stramproij

26-9-1591 Utrecht/IJsselsteijn : Trijn Willems van Santroeijen, afkomstig van Brabant en Aert Janszzon van Dueren, weduwnaar van Trijn Baets.

21-1-1593 Nicolaaskerk: Henrickje Henrics, weduwe van Jan Janzoon, afkomstig van Stramproij in Brabant, wonende Geertekerkkhof, en Hermen Egbertszoon van Vreen, afkomstig van Utrecht.

27-6-1613 Buurkerk: Peter Wilmsoon Parrens, afkomstig van Stamproijen, wonende Meulensteegje, en Grietgen Gijsberts, afkomstig van Nimwegen, wonende Meulensteegje.

31-12-1615 Geertekerk: Heijndrick Janssoon, afkomstig van Weert, wonende bij de Geertekerk, en Tijsje Pieters, afkomstig van Roij ,wonende bij de Geertekerk.

1619 Guert Mattijsoon, afkomstig van Stramproijen, wonende Rosendaal, en Anneken Petersdr., afkomstig van Stramproijen, wonende in ´t Rosendaal.

15-4-1627 Geertekerk: Lijsbeth Jans, geboren Stamproij, wonende buiten de Tolsteeg, en Aert Willems, afkomstig van Hoeven in Brabant.

7-11-1630 Geertekerk: Geurt Janssen, afkomstig van Stamprooi, wonende aan de Geertebrug, en Trijntje Maertens, afkomstig van Munster, wonende aan de Geertebrug.

16-2-1634 Geertekerk: Laurens Jansz van Stramproij en Elsje Jans, van Dortmund.

1641 Proclamatie tot Loevesteijn: Robbert Adamsen, soldaat in Garnizoen tot Loevesteijn, en Trijn Jans, weduwe van Stramproij.

31-10-1643 Catharijnekerk: Laurens Janssen van Stramproo, weduwnaar van Elsjen Jans van Dortmunt, wonende in de Koningssteeg, en Tijsjen Jacobs, weduwe van Peter Hanssen, wonende in de Koningssteeg.

3-5-1646 Jacobikerk: Jacomijntje Peters, afkomstig van Stramproij, wonende buiten de Wittevrouwenpoort, en Leonhart Henderijcsen van Door, wonende buiten de Wittevrouwenpoort.

29-11-1646 Buurkerk: Jan Jacobsen Stramproij, soldaat onder Cap. Maj. Duick, en Margriet Jans, wonende in de ABC-straat, afkomstig van het land van Marckt.

 

Weert

3-5-1590 : Peter Vos, afkomstig van Wiert, soldaat onder Kap. Calff, en Gheertgen Philips.

20-6-1591 Jacobikerk : Jan Petersz van Weert en Trijntje Henrics, weduwe van Jan Willarts van Wesel.

25-7-1591 Buurkerk : Iken Jacobs van Weert, weduwe van Henrick Henricksz, en Anthonis van Onna.

10-11-1591 Jacobikerk : Heijltjen Henricks, afkomstig van Wiert, wonende te Leerdam, en Servaes Jacobzzon, afkomstig van Wiert.

19-12-1591 Nicolaaskerk : Leenaert Gielizon van Soerendonck, afkomstig van Weert, wonende in de Vrouwjuttestraat bij Cozijn Jacobs, en Neeltjen Everts.

30-4-1592 Jacobikerk : Merten Ewitzoon van der Oort, afkomstig van Weijrt, soldaat onder Aelbert Coenraetzoon, en Anneche Jans van Antwerpen.

22-10-1592 Jacobikerk : Metken Peters van Neijr en Peter Petersz van Weert.

8.4.1593 Peter Krijnen van Wiert, wonende op ´t Geertekerkhof, en Niesken Aerts, weduwe van Lambert Gerritsz.

13-5-1593 Nicolaaskerk : Willem Hubertsz van Weert, weduwnaar van Mariche Hendricks, wonende bij de Geertekerk, en Geertruijt Jans van Wesop.

20-8-1593 Geertekerk: Jan Gielizoon van Weert en Geertke Jans van Doorn.

16-9-1593 Nicolaaskerk : Jacob Jansz van Weert, wonende bij de Geertekerk, en Mariche Joris.

19-12-1593 Jacobikerk : Laurens Jansz , afkomstig van Weert, en Lijsbeth Franzoon.

17-2-1594 Nicolaaskerk : Cors Michielsz van Wierd en Janneken Wijnolds, afkomstig van Wierd.

21-4-1594 Nicolaaskerk : Frans Hendricksz van Wierd, weduwnaar van Lenaertgen Driessen, en Mechteld Bartholomeus.

30-6-1594 Jacobikerk : Grietgen Cors van Weert, wonende in ´t Rosendaal, en Wessel Michiels van Munster.

21-7-1594 Jacobikerk : Ambrosius Jacobs, weduwnaar van Grietgen Symons, afkomstig van Weijrt, en Claesgen Cornelis, weduwe van Aelbert Jans.

6-8-1594 Buurkerk : Dirck Jacobsz van Weert en Emmiken Everaerts van Antwerpen.

3-11-1594 Nicolaaskerk : Cornelis Marcelis van Weert en Peterken Jacobs.

15.3.1595 Aeltgen Jans en Leenaert Michielssoon, afkomstig van Weijrdt.

Juli 1595 Lijsbeth Jacobs Parrens, afkomstig van Weert, en Jacob Heindrickxsoon van Snellenberch.

2-1-1603 Geertekerk : Jacob Jacobssoon van Wierd en Lijsken Matthijs.

20-2-1603 Geertekerk : Lijsken Lamberts van Weerdt en David Jone.

10-3-1603 Hendrick Reijersson van Wierd en Grietken Hendricks.

14-8-1603 Geertekerk : Frans Thijssoon van Weerd en Elsken Hendrick.

28-8-1603 Nicolaaskerk : Bernt Jansz, afkomstig van het Sticht van Munster, en Geertken Michiels, afkomstig van Weertd.

11.10.1603 Lijntgen Jans van Wierd, weduwe van Bartholomeus Gorissoon, en Jan Peterssoon van Santen, weduwnaar van Dirckgen van Lint.

1-4-1604 Nicolaaskerk : Frans Lauwenssoon van Wierd, weduwnaar van Susanna Peters, en Claertgen Jans.

6-5-1604 Jacobikerk : Gerrit Remmertss van Wierd, weduwnaar van Beliken Peters, en Cijgen Hendricksz, weduwe van Willem Peterssoon.

10-3-1605 Claesgen Ghijsberts, afkomstig van Weerd, en Peter Janssoon, afkomstig van Oostveen.

28-4-1605 Nicolaaskerk : Mariken Aerts, afkomstig van Wierd, en Jan Rutgerssoon, weduwnaar van Joostgen Wijners.

29-12-1605 Geertekerk : Jan Janssoon, afkomstig van Weerd, weduwnaar van Lijsgen Peters van Weerd, en Adriaentgen Hendricks, weduwe van Jan Rochus.

2-3-1606 Geertekerk : Michiel Janssoon, afkomstig van Wierd in Brabant, en Geesgen Theunis, weduwe van Bernt van Dulmen.

28-11-1606 Geertekerk : Trijntgen Simons, wonende in de Strosteeg, afkomstig van Wierd, en Jacob Aertssoon, wonende in de Groot Eligensteeg.

15-2-1607 Geertekerk : Mariken Peters, afkomstig van Wierd, wonende bij de Geertekerk, en Agnus Ros, Schotsman, soldaat onder Col. Brog.

13-10-1607 Geertekerk : Mariken Jans , wonende op het Oude Kerckhoff, afkomstig van Wierd, en Marcus Mattheussoon.

13-3-1608 Geertekerk : Lijsgen Jacobs, afkomstig van Wierd, en Robert Bestom, soldaat onder Col. Seck.

10-4-1608 Jacobikerk : Jan Jacobssoon van Wierd, weduwnaar van Trijntjen Jans, wonende in de Duytschhuyssteech, en Dingena Peters, weduwe van Adriaen Gauwen.

24-5-1608 Geertekerk : Antonis Caesar, afkomstig van Ruermonde, en Willemken Claes van Ossenbergh.

28.8.1608 Geertekerk : Anneken Adriaens, afkomstig van Wiert, wonenden in de Groot Eligensteeg, en Augustijn Goudingh.

26-12-1608 Geertekerk: Jannegen Jans, wonende in de Groot Eligensteeg, afkomstig van Wierd, en Jan Willemssoon, uit Engeland.

8.1.1609 Geertekerk : Marigen Rutten, wonende te Vechten, afkomstig van Wierd, en Dirck Lambertssoon, afkomstig van Vechten.

23-4-1609 Geertekerk : Maes Gillisson, afkomstig van Wierd, en Sijmontgen Dircks.

14-10-1610 Geertekerk: Annetgen Aerts, afkomstig van Tooren ( Thorn?) en Servaes Goortssen.

23-10-1610 Geertekerk : Marichgen Hendricx, afkomstig van Weert, wonende in de Ballenmakersstraat, en Daniel Machi.

4.11.1610 Jacobikerk : Jannetge Cornelis, afkomstig van Wiert, wonende in de Geertesteegh, en Berent Janssen.

26-3-1611 Jacobikerk : Geurtgen Jans, afkomstig van Wiert, wonende aan de Catharijnepoort, en David de Ridder, weduwnaar van Hendrickgen Luijten.

20-9-1612 Geertekerk: Geertgen Cornelis, afkomstig van Wierdt, wonende in de Corte Smeesteech, en Gijsbrecht Theunissoon ( Grote Eliensteeg).

7-3-1613 Geertekerk : Pietertie Jans, afkomstig van Weert, wonende in ´t Rosendaal, en Jacob Claessoon, weduwnaar van Goosge Thomas.

17-10-1613 Jacobikerk: Pieter Janssen, afkomstig van Weert, wonende achter ´t Weestraat, en Geertien Willems, afkomstig van Barneveld.

12-12-1613 Jacobikerk: Steven Jacobssoon, afkomstig van Weert, wonende in ´t Rosendaal, en Maritgen Mercelis, afkomstig van Weert.

16-1-1614 Jacobikerk: Jan Jacobsoon, weduwnaar van Dignum Peters, en Janneken Michiels, weduwe van Jan Petersoon (Walsteeg). Beide afkomstig van Weert.

8-3-1614 Geertekerk: Jacob Pieterssoon Deckers, afkomstig van Weert, wonende Geertekerkhof, en Marijtgen Jacobs, afkomstig van Weert.

1-5-1614 Ondertrouw: Trijn Heindricks van Weert, wonende bij de Geertekerk, en Jan Janssoon van den Bosch.

10-1-1615 Geertekerk: Beatrix Knepgens, afkomstig van Weert, wonende achter ´t Weestraat, en Crijn Janssen, afkomstig van Cothen.

16-4-1615Ondertrouw: Jacob Dirricxsoon van Weert en Aeltien van Egberinchoven, afkomstig van Deventer.

14-1-1616 Geertekerk: Grietgen Ackermans, afkomstig van Weert, wonende in de Jofferenstraat, en Michiel Jacobszoon , afkomstig van Kempen.

7-4-1616 Buurkerk: Jan Philipsoon, afkomstig van Weert, wonende in ´t Corte Rosendaal, en Neeltien Eersten van Roijen.

24-11-1616 Jacobikerk: Michiel Tijssen, afkomstig van Weert, wonende in de Weert, en Marijtien Gielis, afkomstig van Weert, wonende in ´t Rosendaal.

18-5-1617 Geertekerk: Jan Jacobsoon, weduwnaar van Emmichien Aerts, won. aan de Smeebrug, en Jannichien Jans, weduwe van Herman van Ackeren, won. in de Groene Steegh.

6-7-1617 Geertekerk: Jan Gerritsen van Weert, weduwnaar van Janneken Claes, wonende in de Geertesteeg, en Maijken Jans.

30-11-1617 Geertekerk: Ijtien Jans, afkomstig van Wiert, wonende ´t Prekerskerkhof, en Aelbert Lambertsoon (bescheid van Maartensdijk).

16-12-1617 Geertekerk: Jacob Janssen van Weert, weduwnaar van Lijsbeth Jans, en Janneke Michiels, weduwe van Jan Jacobse, wonende in ´t Rosendaal.

11-1-1618 Geertekerk: Anneke Peters, afkomstig van Weert, wonende Geertekerkhof, en Claes Baltes, afkomstig van Utrecht.

12-4-1618 Ondertrouw: Grietgen Joosten, afkomstig van Wiert, wonende in ´t Rosendaal, en Henric Janssoon, weduwnaar van Thijsgen Pieters , wonende in ´t Rosendaal.

17-1-1619 Geertekerk: Henrick Severijnse van Weert, wonende Groot Elisteech, en Marrichge Jacobs, weduwe van Frans Jacobsen.

31-1-1619 Ondertrouw: Thijs Rutgersoon, afkomstig van Wiert, wonende buiten Tolsteeg, en Aeltjen Henricks, weduwe van Gerrit Claessen.

18-6-1619 Nicolaaskerk: Gerrit Driessen, afkomstig van Weert, wonende aan de Tolsteegpoort, en Lijsbeth Toniisen, afkomstig van Susteren." Geboden bevolen te Weert, getuigenis gezien".

5-9-1619 Geertekerk: Simon Janszen, afkomstig van Weert, wonende bij de Geertebrug, en Lijntgen Gerrits, geboren te Utrecht. " Akte gezien van Weert".

12-9-1619 Geertekerk: Barber Matthijs, afkomstig van Itter bij Weerd, wonende in ´t Rosendaal, en Stephan Backer, Engels soldaat onder Cap. Knechtley.

16-9-1619 Geertekerk: Aert Robbertszen, won Jutphaas, afkomstig van Weert, en Susanna Jans van Antwerpen, weduwe van Cornelia Otten.

27-2-1620: Willem Petersen, afkomstig van Weert, wonende bij de Backerbrug, en Mareij Jacobs.

29-10-1620 Geertekerk: Mathijs Jansen van Weert, weduwnaar van Thijske Jacobs, wonende Springweg, en Lijsbet Claes, weduwe van Guilguaem Draeck.

24-4-1621 Geertekerk; Jan Petersoon, afkomstig van Weert, wonende in de Lange Rosendaal, en Janneken Severijns, afkomstig van Weert en wonende in de Lange Rosendaal.

30-9-1621 Ondertrouw: Grietien Jansen, afkomstig van Weert, wonende in ´t Rosendaal, en Jan Jansen, afkomstig van der Ham.

12-2-1622 Geertekerk: Trijntgen Meertens, afkomstig van Wierdt, wonenden in het Nicolaassteegje, en Jacob Bollaert.

21-4-1622 Geertekerk: Frans Hendricksoon, afkomstig van Wierdt, wonende in de Gorsteeg, en Barbertien Alberts, afkostig van Dorsten, wonenden Lijnmarkt.

25-8-1622 Geertekerk: Jan Jansen, afkomstig van Weert, wonende in ´t Rosendaal, en Lijsbeth Lenarts, afkomstig van Weert, wonende in ´t Rosendaal.

Zonder datum (1619-1623): Steven Jacobszen, weduwnaar van Marrichen Marcelis, afkomstig van Weerdt, wonende in ´t Rosendaal, en Heijltgen Jans, afkomstig van Weerdt, wonende in ´t Rosendaal.

31-8-1623 Geertekerk: Paschier Denijs, afkomstig van Zumainge en le moins in ´t Lant van Luijck, en Petertjen Jans, afkomstig van Weert. Beide woonden bij de Geertekerk.

17-10-1624 Geertekerk: Symon Geursten, afkomstig van Weert, woonde bij de Catharijnepoort, en Itgen Geurts, afkomstig van Koninxhoven.

7-11-1624 Geertekerk: Maeyken Meertens , afkomstig van Wiert, wonende in ´t Lange Rosendaal, en Jan Peterssoon, weduwnaar van Janneken Severijns, wonende in ´t Cort Rosendaal.

26-6-1625 Geertekerk: Geertjen Jans, afkomstig van Weerdt, wonende in de Corte Smeesteegh, en Salomon Sijmonssen, weduwnaar van Trijntgen Heijndricx, wonende Oude Gracht bij de Grote Elisteeg.

28-8-1625 Geertekerk: Grietjen Claeszen, afkomstig van Weert, wonende in het Zwaansteegje, en Peter Evertszen, soldaat onder Capt. Boshuijsen.

19-2-1626 Geertekerk: Martin Brockmann, soldaat onder de heer van Beverweert en Marijchen Peters, afkomstig van Weert, wonende achter ´t Wijstraat.

17-10-1626 Geertekerk: Thijs Jansen van Weert, weduwnaar van Annichen Jacobs van Roijen, wonende Lauwersteeg, en Annichen Jans (Amersfoort).

24-12-1626 Geertekerk: Merrijken Jans, afkomstig van Weert, wonende Geertekerkhof, en Gerrit Willemsen, soldaat onder de heer van Beverweert.

14-5-1627 Geertekerk: Machieltjen Leenderts, afkomstig van Weert, wonende Lange Rosendaal, en Willem Mach, soldaat onder de heer van Lokeren.

26-9-1627 Jacobikerk: Barber Matthijs, weduwe van Stephan Backer, trouwt met Tomas Lam.

13-1-1628 Geertekerk: Jan Pijtersoon, soldaat onder Cap. La Rochette, en Jannichen Jacobs, afkomstig van Weert, wonende Lange Rosendaal.

14-2-1628 Geertekerk: Jacob Jansen, wonende Nieuwstraat, en Trijntken Jacobs, afkomstig van Wierdt, wonende Groot Elisteeg.

29-4-1628 Geertekerk: Merriken Lamberts, afkomstig van Weert, wonende Kort Rosendaal, en Jacque Maltorne, soldaat onder Cap. Majoor du Bat.

22-7-1628 Geertekerk: Jan Franszen van Lijmelijck, afkomstig van Weert, wonende Lange Smeestraat, en Aeltjen Henderijcx, weduwe van Merten Aerts van Duren.

16-11-1628 Geertekerk: Walburch Jans, afkomstig van Weert, wonende achter ´t Wijstraat, en Geurt Janszen van Suchtelen, soldaat onder de heer van der Leck.

23-11-1628 Geertekerk: Aeltgen Aerts van Wiert, wonende Lange Rosendaal, en Peter Janssoon, soldaat onder de heer van der Leck.

17-6-1629 Jacobikerk: Peter Jacobszen, afkomstig van Toorn, wonende in ´t Wijstraat, en Jannichen Cornelis van Schuijlenborch.

Attestatie op 13-10-1629 afgegeven om in het leger te trouwen: Trijntgen Thijssen, afkomstig van Weert, wonende Lange Rosendaal, en Jan Rokott, soldaat onder Cap. Burgo.

9-5-1630 Geertekerk: Janneken Tilmans, afkomstig van Toor, wonende Vrouw Juttestraat, en Cornelis Reijerszen van Roijen, weduwnaar van Niesgen Dircks van Helmond.

19-8-1631 Geertekerk: Aeltgien Jans, afkomstig van Wiert, wonende achter ´t Wijstraat, en Jacob Hendricksz Moren, afkomstig van Monnikendam.

11-9-1631 Jacobikerk: Hester Jans, weduwe van Hendrick Janssoon, wonende Groot Elisteeg, en Jacob Peterssoon, afkomstig van Wiert, wonende Lange Smeesteeg.

18-3-1632 Wijk bij Duurstede: Lijsbethjen Peters, afkomstig van Wiert, wonende in de Berchstraat te Utrecht, en Jan Simonzen, soldaat onder Graaf van Culenborch.

5-2-1633 Geertekerk: Willem Abrams, afkomstig van Weerdt, wonende in ´t Rosendaal, en Neeltjen Jans, wonende in ´t Rosendaal.

22-10-1633 Geertekerk: Trijntjen Leenderts, afkomstig van Weert, wonende Cort Rosendaal, en Mattheus Erasmus, afkomstig van Kopenhagen.

29-12-1633 Jacobikerk: Marijken Philipssoon, afkomstig van Wiert, wonende buiten de Tolsteeg, en Hendrick Jacobssoon, weduwnaar van Anneken Hermans, wonende Geertekerkhof.

6-8-1634 Jacobikerk: Philips Franssen, afkomstig van Weerdt, wonende Kort Rosendaal, en Sara Hermans.

12-4-1635 Geertekerk: Jan Andrieszen, afkomstig van Weert, wonende naast de Catrijnepoort, en Anncihjen Willems.

8-5-1636 Geertekerk: Maagje Leenderts, afkomstig van Wiert, wonende Nicolaisteegje, en Peter Hermanszen, soldaat onder de Heer van Beverweert.

15-8-1636 Toestemming om in het leger te trouwen: Catelijn Peters, afkomstig van Wiert, wonende Joffrouwenstraat, en Marcus Leendertsz, weduwnaar van Annichen Ariaens.

18-2-1638 Geertekerk: Trijntjen Leenderts, afkomstig van Weert, wonende Geertekerkhof, en Jacob Schreuder, soldaat onder Kol. Balfour.

11-3-1638 Geertekerk: Jannigje Gerrits, afkomstig van Weerdt, wonende Heerestraat, en Peter Jansen, soldaat onder Cap. Alphonso.

1-5-1638 Catharijnekerk: Jan Geurtsen, afkomstig van Wiert, wonende aan de Viebrug, en Dirckje Goossens, afkomstig van Maurick.

2-9-1638 Geertekerk: Jan Paeschen, afkomstig van Weert, wonende Joffrouwenstraat, en Helena Jans, weduwe van Thomas Wilson.

11-8-1639: Mari Peters, uit Wiers in het lant van Limburg, wonende achter t´t Weestraat, en Reinier Schartie, afkomstig van Tuer in Tuereinen, wonende Geertekerkhof. Franse Kerk.

28-4-1640 Catharijnekerk: Belijchien Jacobs, afkomstig van Weert, wonende Geertesteeg, en Hendrick Petersen, afkomstig van Crevelt.

29-12-1640 Catharijnekerk: Jannichje Hendricx van Doorn, afkomstig van Weert, wonende buiten Wittevrouwenpoort, en Jan Holsman, afkomstig van Frankfort.

26-4-1641 Geertekerk: Willemtjen Jans, afkomstig van Weert, wonende Molensteegje bij de Springweg, en Gerrit Gerritsen, afkomstig van Utrecht.

27-6-1641 Geertekerk: Rutger Hendricksz van Wiert en Mechteld van Hensbroek.

29-8-1641 Geertekerk: Janneken Gerrits, afkomstig van Weerdt, wonende in de Nicolaassteeg, en Laurens Cornelissen, afkomstig van Gorkum.

Febr. 1645 Proclamatie tot Maeren: Annigje Gerrits, afkomstig van Weert, wonende aen de Maeren, en Gerrit Jansen, afkomstig van Tongelre.

19-1-1658 Anthonij Gasthuis: Maria Verstralen, afkomstig van Wiert, wonende aan de Jacobibrug, en Cornelis Lucassen.

Zonder datum (plm 1625): Jan Cornelis, soldaat onder de heer van Beverweert, en Marriken Jans, afkomstig van Weert, wonende in ´t Lange Rosendaal. " Het herroepen is gedaan".

 

Van Thoorn

17-1-1618 (Gerecht) Matheijs Goortsson van Thoorn en mayken Jan Peterssoon Coninxdr.

3-2-1621 (Gerecht) Thonis Jan Thonisz van Thoornszoon en Marichgen Jan Peterssoondr.

1-2-1587 (Gerecht) Henrick Tonissoon van Thoorn en Gerrichgen Jansdr.

Copyright © Ar Stramrood 2014