Huwelijken van Biltenaren in Utrecht

In 1652 kreeg de Bilt haar eigen kerk.

Daarvoor vonden huwelijken, dopen en begrafenissen plaats in een kerk in de naaste omgeving.

In Utrecht in de Trouwboeken van de Nederduitse Gemeente vond ik de volgende huwelijken van " Biltenaren".

Het overzicht betreft de periode 1590-1660.

 

 

30-1-1603 Nicolaaskerk: Hendrick Teunissoon en Janneken Aelberts, beide wonende te de Bilt.

6-11-1603 Michiel Lambertssoon en Geertruijt Aelberts, afkomstig van De Bilt.

12-5-1605 Lambert Theunissoon, uit Oostveen, en Jacobgen Aelberts.

12-5-1605 Jacobikerk : Dirckgen Ghijsberts en Jan Reijerssoon, beide wonende te de Bilt.

11-1-1607 Jacobikerk: Cornelis Jansen, afkomstig van De Bilt, en Trijntje Bastiaens, weduwe van Dirck Cornelissoon.

30-9-1607 Jacobikerk: Fredrik Dircksen, van De Bilt, en Hillichien Joosten.

3-2-1608 Jacobikerk: Dirck Janssoon, afkomstig van De Bilt, en Gerritgen Fredricks.

28-7-1608 Geertekerk: Pietertgen Willems, afkomstig van De Bilt, en Cornelis Huybertssoon.

5-3-1609 Nicolaaskerk: Adriaentgen Hermens, weduwe van Jan Willemsen, wonende onder De Bilt, en Jan Cornelissoon (Oostveen).

Oktober 1609 Geurt Ghijsbertssoon, wonende te de Bilt , en Neeltgen Dirck Ghijsbertssoon ( Houten).

8-9-1611 Buurkerk: Tonis Willemsen, van De Bilt, en Geertgen Huygen.

23-10-1611 Jacobikerk: Gijsbert Claessoon, afkomstig van De Bilt, en Aeltgen Jans.

6-9-1612 Geertekerk: Cuntgen Jacobs, van De Bilt, en Robert Duc.

10-11-1612 Geertekerk: Adriaentje Ponsen, afkomstig van De Bilt, en Elias Janssen Schuytmaeckers.

21-11-1613 Jacobikerk: Aeltien Gijsbrechts, afkomstig van De Bilt, en Gerrit Aertssoon.

20-12-1613 att. naar Breukelen: Swaantgen Gijsberts, afkomstig van De Bilt, en David Meijnerszoon.

27-2-1614 Jacobikerk: Arien Dirxe en Marrichge Gijsbers, beide afkomstig van De Bilt.

11-11-1614 Geertekerk: Jan Gerritsen, afkomstig van De Bilt, en Adriaentien Wouters.

13-11-1614 Geertekerk: Heindrick Gosense, en Elsge Gerrits, beide wonende " aan de Bilt".

5-2-1615 Jacobikerk: Dirrickie Willems, afkomstig van De Bilt, en Gerrit Theunissen van de Maeren.

16-7-1615 Jacobikerk: Herman Janssoon en Jacobien Theunis, beide van Oostveen.

12-11-1615 Geertekerk: Eeuwout Gijsbertssoon, afkomstig van De Bilt, en Weijntie Jacobssoon.

14-4-1616 Geertekerk: Aelbertje Gerrits, afkomstig van De Bilt, en Adriaen Gijsbertse.

30-10-1617 Domkerk: Aalbert Henricsz, afkomstig van De Bilt, en Gijsbertgen Jans.

1-2-1618 Jacobikerk: Willem Gijsbertse, afkomstig van De Bilt, en Hillichge Barens, weduwe van Gijsbert Heijmanse.

15-10-1620 Jacobikerk: Arij Gerritzoon en Huijchjen Jans, beide afkomstig van de Bilt.

22-4-1621 Geertekerk: Merriken Aerts, afkomstig van De Bilt, en Merten Jacobsoon.

20-8-1622 Geertekerk: Theuntgen Aerts, afkomstig van De Bilt, en Jan Gerritsz, van Oostveen.

3-8-1623 Jacobikerk: Adrijaen Jansz van de Bilt, weduwnaar van Maetgen Teunis van Bos, wonende Steenweg, en Neeltgen Peters.

17-6-1625 Jacobikerk: Grietjen Aertzen, weduwe van Aeriaen Dercksen en Aelbert Gijsbertzen, beide wonende te De Bilt.

5-2-1626 Jacobikerk: Cornelis Hendricsz, weduwnaar van Neeltgen Hendricksz, en Weijntgen Jacobs, weduwe van Eeuwout Gijsbertsz, beide wonende te de Bilt.

10-4-1626 Jacobikerk: Teunis Berendszen, afkomstig en wonende te de Bilt, en Merriken Wessels, weduwe van Gijsbert Teunisse.

28-1-1627 Jacobikerk: Gerrit Hendrixsen en Gerrichien Jacobs, beide wonende te de Bilt.

27-3-1627 Geertekerk: Jan Hendricksen, weduwnaar van Maijken Aerts, en Annichen Peters, beide wonende " aen de Bilt".

1628 att. naar Leerdam: Gijsbertgen Claes, afkomstig van De Bilt, en Adraien Janszen Vereijsze.

26-11-1628 Jacobikerk: Aert Willemsen, wonende te de Bilt, en Jannichen Hermans.

7-12-1628 Jacobikerk: Beerten Dirx en Hendrick Janssen, beide afkomstig van de Bilt.

1629 att. naar Bunnik: Metgen Hendrikcs, afkomstig van De Bilt, en Teunis Janszen Goes.

22-2-1629 Jacobikerk: Neeltgen Henricks, afkomstig van De Bilt, en Antonis Jansoon (Vechten).

2-10-1631 Geertekerk: Cornelis Janssen en Maagje Willemsen, beide afkomstig en wonende te de Bilt.

1632 : Herman Bertsz, afkomstig van De Bilt, en Mechteld Jacobs.

2-6-1633 Jacobikerk: Aelbert Gijsbertsz, weduwnaar van Grietgen Aertsz en Aefjen Jans, beide van de Bilt.

2-9-1635 Domkerk: Aeltgen Gijsberts, afkomstig van De Bilt, en Cornelis Teunissen.

Oktober 1635 : Elis Lambertszen, afkomstig en wonende te de Bilt , en Neeltjen Peters.

14-5-1638 Geertekerk: Arijen Cornelissen, afkomstig van De Bilt , en Aeltgen Cornelis ( van Soest).

16-7-1639 Catharijnekerk: Celijtgen Jans en Teunis Pauwelssen, beide afkomstig en wonende te de Bilt.

4-2-1640 Catharijnekerk: Lijsjen Cornelis en Reijer Janssen, beide afkomstig en wonende te de Bilt.

5-7-1640 Geertekerk: Frederick Dircxen en Aelbertje Jans, beide afkomstig en wonende te de Bilt.

2-3-1641 Catharijnekerk: Reijer Aertssen en Maagje Harmens, beide afkomstig en wonende te de Bilt.

10-10-1641 Catharijnekerk: Cent Dircksen, afkomstig van De Bilt, wonende buiten de Wittevrouwenpoort, en Anna Willems Schijf.

15-5-1642 Jacobikerk: Maeghie Tijmens, afkomstig van de Bilt, en Volckert Volckertsen, afkomstig van de Bilt.

22-10-1644 Catharijnekerk: Truychien Stevens van Oostveen, wonende De Bilt, en Cornelis Philips, afkomstig en wonende te de Bilt.

8-2-1646 attestatie naar Culemborg: Reinier Jaspers van Rossum, afkomstig en wonende te de Bilt, en Neeltien Cornelis van Heicoop.

13-1-1647 Jacobikerk: Jan Tienisz, afkomstig van de Bilt, en Wijntge Jans (van Breukelen).

11-5-1647 Anthonie Gasthuis: Reijer Geurtsen, afkomstig van De Bilt, wonende Domstraat, en Lijntgen Jans, afkomstig van Monnikendam.

2-7-1648 Geertekerk: Jannechen Theunis, afkomstig van de Bilt, en Gijsbert IJsbrantssen Vermeulen.

1-4-1651 Anthonie Gasthuis: Lambertje Arijaens, geboren de Bilt, wonende Voorstraat, en Jan Hendrickzen van Grol.

16-11-1656 att. naar De Bilt: Willem Peterssen van Peer, afkomstig van De Bilt, en Roeckje Cornelis van Beerschotenvelt.

15-11-1657 att. naar De Bilt: Claes Dircksz, afkomstig van De Bilt, zoon van Dirck Willems, en Trijntgen Andries.

30-3-1658 Catharijnekerk: Cornelis Theunissen van Drieberghen, afkomstig van De Bilt, en Trijntie Guebels, weduwe van Jan Cornelissen Schenck.

Copyright ┬ę Ar Stramrood 2014