Genealogie van Akaboa

Genealogie geslacht van Akkaboa/Angola/Akeboo/Acobao/de Moor

 

I Eduart Abrahamsz van Akkaboa

Komt ook voor onder de namen Akeboo, Acaboa, van Angola, de Moor en Abrahamsz.

Afkomstig van Angola. Waarschijnlijk een vrijgekochte slaaf.

Overleden voor maart 1712.

Wordt vermeld in het leerjongensboek van het zilversmedengilde te Utrecht in 1652 als Eduart Voss, “ dees is een moor”. Werd later bekend als wapengrafeerder.

Lidmaat te Utrecht op 2-4-1657.

Trouwt op 6-12-1657 te Utrecht met Ida Gerrits van Voorst, jongedame van Utrecht, wonende aan de Viebrug, geboren ca 1630 als dochter van Gerrit Hendricksz van Voorst en Geertruijd Cloetingh, begraven op 3-3-1712 in de Buurkerk te Utrecht.

Eduart woonde te Utrecht in het Catharijnesteegje (1657) en aan het Vreeburg in de Drieharingenstraat (1660).

Kinderen (Utrecht):

 1. Abraham, 28-10-1658.

 2. Gerard, volgt II.

 3. Henricus, 13-2-1663.

 4. Adriana IJda, 21-2-1664.

 5. Adriaentje, 13-8-1666.

 6. Gerardus Lourens, 13-9-1668.

Eduard van Angola verkoopt met anderen op 14-4-1662 een windmolen en 2 huizen aan het eind van de Molensteeg. Deze windmolen en huizen waren in het bezit van Geriit van Voorst.

 

II Gerard/Gerrit van Akkaboa

Gedoopt op 18-3-1660 te Utrecht en daar met 8 dragers begraven op 16-11-1734 in de Buurkerk.

Trouwt op 26-2-1689 in de Catharijnekerk te Utrecht met Maria van Alphen, gedoopt op 27-4-1662 te Utrecht als dochter van Willem van Alphen en Geertruij Jaspers van Deventer.

Gerrit woonde te Utrecht in de Saelstraat (1684) en de Lange Louwerstraat (1734).

Kinderen (Utrecht):

 1. IJda, 31-7-1684. Als bejaarde vrijster begraven op 3-3-1736 in de Buurkerk te Utrecht. Lidmaat te Utrecht op 29-9-1705.

 2. Huberta, 30-10-1685. Begraven op 22-12-1743 in de Jobskerk te Utrecht. Trouwt op 6-5-1723 in de Janskerk te Utrecht met Willem Spithout.

 3. Henric, 23-6-1686.

 4. Henric, 15-5-1687.

 5. Johannes, 30-10-1689.

 6. Laurens, volgt III a.

 7. Johannes, volgt III b.

 8. Eduard, 17-12-1705. Op 23-10-1741 in dienst van de VOC als Hooploper. Afgemonsterd in december 1744.

 9. Willemijna, 7-3-1703. Lidmaat te Utrecht op 7-10-1739.Trouwt op 3-5-1742 in de Janskerk te Utrecht met Jacobus Buddingh.

Laat op 2-4-1708 te Utrecht een kind begraven.

 

III a Laurens Ackaboa

Gedoopt op 1-7-1693 te Utrecht en daar begraven op 14-10-1726 in de Buurkerk.

Liet een vrouw en een onmondig kind na.

Woonde te Utrecht in de Corte Viesteeg.

Werd door zijn ouders op 13-jarige leeftijd in de leer gedaan bij de kopergieter van Hamersveld. Na 14 jaar slaagt hij voor zijn meesterproef en wordt hij op 30-9-1720 als gildebroeder van het Smedengilde ingeschreven.

Trouwt op 6-11-1720 in de Catharijnekerk te Utrecht met Catharijna Mom(m).

Catharijna hertrouwt op 22-5-1727 te Utrecht met Pieter Bredius, kopergieter.

Kinderen (Utrecht):

 1. IJda, 17-5-1722. Trouwt op 5-1-1743 in de Catharijnekerk te Urecht met Pieter Kroon.

 2. Eduard, volgt IV aa.

Is erfgenaam van Crina van Alphen ( zijn tante) en Pieter van Doorn.

Op 1-5-1727 koopt Catharina Mom, weduwe van Laurens van Acaboa, haar kinderen Ida en Eduard uit uit de boedel van haar overleden man, in verband met haar wens om te hertrouwen. Voogd over de kinderen is hun oom Johannes van Acaboa.

 

IV aa Eduard van Acaboa

Gedoopt op 20-2-1724 te Utrecht en wordt op 9-3-1766 begraven te Amsterdam.

Lidmaat te Utrecht op 29-6-1743.

Leert het kopergietersvak van zijn stiefvader Pieter Bredius en legt op 17-11-1749 de meesterproef af, waarna hij wordt ingeschreven als gildebroeder.

Meesterkopergieter (1757), “ koopman in compagnie” (1748).

Woonde te Utrecht in “de Kerkkroon” NZ Lange Louwerstraat.

Trouwt op 17-9-1751 in de Catharijnekerk te Utrecht met Angeneta de Graaff (huwelijkse voorwaarden d.d. 11-9-1751),gedoopt op 28-6-1713 te Utrecht als dochter van Dirck van de Graaf en Johanna van den Haan en begraven op 26-2-1792 te Amsterdam.

Kinderen (Utrecht):

 1. Louwerens Dirck, volgt V aaa.

 2. Lourens, volgt V aab.

 3. Johanna Catrina, 21-7-1756. Begraven op 4-8-1789 te Amsterdam.

Eduard erft op 5-7-1755 het huis “de Kerkkroon”in de Lange Louwerstraat van zijn stiefvader Pieter Bredie, weduwnaar van Cathatina Mom.

Eduard erft op 26-9-1751 van zijn schoonouders, samen met hun andere kinderen, een hof met spellhuis aan de Maliebaan.

Verkoopt op 28-3-1757 samen met de familie de Graaff een hof met tuin en speelhuis aan de ZZ van de Maliebaan.

In deNederlands Hervormde kerk te de Bilt bevindt zich een kaarsenkroon die in 1747 is vervaardigd door Pieter Bredius met hulp van zijn stiefzoon Eduard van Acaboa.

 

V aaa Louwerens Dirk van Akaboa

Gedoopt op 25-3-1753 te Utrecht en overleden te Amsterdam voor 1787.

Woonde te Amsterdam aan de Noordermarkt (1779).

Trouwt op 7-5-1779 te Amsterdam met Maria Hansen, dochter van Machiel Hansen en Margaretha Rink.

Maria hertrouwt op 23-3-1787 te Amsterdam met Jan Seijen.

Kinderen (Amsterdam):

 1. Eduard, 19-3-1780. Begraven op 14-4-1793.

 

V aab Lourens van Akaboa

Gedoopt op 5-5-1754 te Utrecht en begraven op 19-10-1808 te Amsterdam.

Trouwt op 23-1-1778 te Amsterdam met Maria Brandt, gedoopt op 30-1-1752 te Amsterdam als dochter van Dirck Brandt en Maria Redeker.

Kinderen (Amsterdam):

 1. Agenita Maria, 10-2-1779. Trouwt op 19-6-1823 te Amsterdam met Petrus Philippus Rittershaus.

 2. Maria, 7-11-1781.

 3. Eduard, volgt VI aaba.

 4. Dirk Louwerens, 29-7-1788. Begraven op 12-2-1809.

 5. Jannetje, 29-7-1792. Trouwt op 27-2-1814 te Amsterdam met Hendrik Schuurman.

 6. Heijntje, 5-5-1796. Begraven op 18-10-1796.

 

VI aaba Eduard van Acaboa

Gedoopt op 15-2-1784 te Amsterdam.

Kruier, karreman, vuilniskarman.

Trouwt op 4-10-1815 te Amsterdam met Theodora/Dorothea van Dijk, geboren te Grave als dochter van Jacobus van Dijk en Anna Geertruida Meijer.

Kinderen (Amsterdam):

 1. Johanna Dorothea, 12-6-1816. Trouwt op 6-9-1837 te Amsterdam met Petrus le House.

 2. Eduard Wilhelmus, volgt VII aabaa.

 3. Maria Wilhelmina, 12-1-1820. Trouwt op 7-5-1845 te Amsterdam met Johannes Franciscus Scheidele.

 4. Wilhelmus Jacobus, 9-7-1826. Overleden in oktober 1851. Was koopman in aardappels. Lengte 1.71 m. Wordt op 26-4-1844 ingelijfd bij de Nationale Militie, 6e Regiment Infanterie.

 

VII aabaa Eduard Wilhelmus van Acaboa

Geboren op 19-2-1823 te Amsterdam.

Woonde in 1842 te Amsterdam in de Lauriersstraat.

Zijn lengte is 1.70 m. Omdat hij gehuwd is krijgt hij vrijstelling voor de Nationale Militie.

Trouwt op 15-9-1841 te Amsterdam met Evertje van den Berg, geboren ca 1829 als dochter van Gerrit van den Berg (kuiper) en Grietje Pries.

Kinderen (Amsterdam):

 1. Eduard Wilhelmus, 27-5-1843.

 2. Dorothea, 1-3-1844. Trouwt op 3-1-1872 te Amsterdam met Johannes Coenraad Dippell.

 3. Gerrit, volgt VIII aabaaa.

 4. Eduard Wilhelmus, volgt VIII aabaab.

 

VIII aabaaa Gerrit van Acaboa

Geboren op 6-10-1846 te Amsterdam en daar overleden op 12-10-1899.

Lengte 1.64 m. Had een rond aangezicht en voorhoofd, grijze ogen, een gewone neus en mond, ronde kin en blond haar. Treedt op 30-5-1866 in dienst bij het Regiment Infanterie.

Trouwt op 7-2-1872 te Amsterdam met Sara Maria Dippell, geboren ca 1851 te Amsterdam als dochter van Conrad Heinrich Dippell en Maria Lokkermans.

Kinderen (Amsterdam):

 1. Hendrik, volgt IX aabaaaa.

 

IX aabaaaa Hendrik van Acaboa

Geboren op 15-3-1870 te Amsterdam en daar overleden op 30-8-1941.

Was 1.68 m. lang, had een rond aangezicht, gewoon voorhoofd, neus en mond, ronde kin, grijze ogen en blond haar. Wordt op 11-3-1890 vanwege dat hij enige zoon was, vrijgesteld van militaire dienst.

Trouwt 1e op 9-5-1894 te Amsterdam met Elisabeth Wilhelmina Coersen, geboren op 10-8-1872 te Amsterdam als dochter van Willem Karel Frederik Coersen en Elisabeth Wilhelmina de Grange en daar overleden op 4-2-1903.

Trouwt 2e op 30-9-1903 te Amsterdam met Jansje Koning, geboren op 21-2-1861 te Purmerend en overleden op 23-10-1923 te Amsterdam.

Trouwt 3e op 14-1-1925 te Amsterdam met Johanna Maria Jansen.

Kinderen (Amsterdam):

 1. Elisabeth Cornelia Wienjus, 12-3-1890.

 2. Christiaan, 1-5-1892.

 3. Gerrit, 2-6-1895. Overleden op 5-11-1915. Lengte was 1.68 m. Treedt op 15-12-1914 in dienst bij de Vesting Artillerie te Amsterdam. Wordt op 18-9-1915 ontslagen vanwege lichaamsgebreken.

 4. Wilhelmina Christina, 28-2-1898. Overleden op 5-6-1899.

 5. Willem Karel Frederik, 12-2-1899. Overleden op 20-4-1928. Metaalbewerker. Was 1.66 m. lang. Wordt op 25-4-1918 ongeschikt verklaard voor de militaire dienst.

 6. Elisabeth Wilhelmina, 21-7-1901.Trouwt op 9-1-1924 te Amsterdam met Johannes Casper de Bruin.

 7. Hendrik, 5-12-1902.

 8. Elisabeth Johanna Lotten, 11-4-1905.

 

VIII aabaab Eduard Wilhelmus van Acaboa

Geboren op 17-5-1853 te Amsterdam.

Sigarenmaker, werkman, lantaarnopsteker.

Was 1.68 m. lang, had een ovaal aangezicht en hoog voorhoofd, spitse kin, gewone neus, blauwe ogen en bruin haar. Wordt op 11-3-1872 aangewezen voor de militaire dienst, maar reclameert op 16-4-1872 tegen deze beslissing. Deze reclame wordt afgewezen, waarna Eduard op 8-5-1873 wordt ingelijfd bij het 2e Regiment Artillerie.

Trouwt op 8-1-1879 te Amsterdam met Rosina Carolina van Westdijk, geboren ca 1859 te Amsterdam als dochter van Petrus Philippus van Westdijk en Carolina van Nieuwhove.

Kinderen (Amsterdam):

 1. Eduard Wilhelmus, volgt IX aabaaaba.

 2. Petrus Philippus, 6-5-1882. Overleden op 4-12-1883.

 3. Hendrika Helena, 30-3-1885. Overleden op 31-3-1885.

 4. Hendrik Philippus, 22-6-1886. Overleden op 1-11-1886.

 5. Rosina Carolina, 11-9-1887.Overleden op 11-5-1962. Trouwt op 1-8-1906 te Amsterdam met Johannes Verschut.

 

IX aabaaaba Eduard Wilhelmus van Acaboa

Geboren op 3-11-1879 te Amsterdam, overleden op 21-2-1939 te Soest en begraven op 24-2-1939 te Amsterdam.

Krijgt op 21-12-1898 vrijstelling voor militaire dienst vanwege zijnde enige zoon.

Trouwt op 22-5-1902 te Amsterdam met Antje Sijmons, geboren ca 1880 als dochter van Dirk Johannes Sijmons en Hendrika Louisa Uriot.

Kinderen (Amsterdam):

 1. Dirk Johannes, 14-6-1903. Overleden op 16-9-1970.Kantoorbediende. Trouwt op 25-4-1929 te Amsterdam met Maria Elisabeth van Steeden, geboren op 24-7-1905 te Amsterdam. Op 3-4-1922 goedgekeurd voor de Onderofficiersopleing Infanterie, ondanks een gebrek aan de ogen. Zijn lengte was 1.70 m.

Uit dit huwelijk worden geen kinderen geboren.

 

III b Johannes/Jan Akaboa

Gedoopt op 27-12-1696 te Utrecht, en daar overleden voor 1738.

Trouwt op 1-11-1719 te Utrecht met Susanna C(h)armiggel, gedoopt op 19-6-1687 te Utrecht als dochter van Anthony Carmichael en Susanna le Brun.

Woonde te Utrecht in de Koestraat.

Kinderen (Utrecht):

 1. Maria, 25-12-1719. Lidmaat te Utrecht op 30-3-1743. Begraven op 22-12-1743 in de Jobskerk te Utrecht. Trouwt met Hendrik Spithoud.

 2. Cornelia, 8-1-1723. Lidmaat te Utrecht op 22-3-1749. Trouwt op 19-4-1750 in de Catharijnekerk te Utrecht met Hero van Barneveld.

 3. Eduard, 11-9-1725.

 4. Susanna, 28-4-1728. Trouwt op 3-5-1767 te Breukelen met Claas Aarz Timmer.

Susanna verkoopt op 6-2-1738, samen met o.a. haar zuster Lijsbeth, een huis NZ Koestraat.

 

In 2002 leven er in Nederland geen personen meer met de familienaam Acaboa (informatie Meertensinstituut); in 1947 waren dit 3 personen.

 

Copyright © Ar Stramrood 2014