Bijzondere archiefvondsten

Bij mijn onderzoek in de archieven vond en vind ik af en toe opmerkelijke zaken. Ik vermeld ze onderstaand.

* Maria Moorin van Angola, overleden aan de pest en begraven door de aalmoeseniers op 17-9-1655 in de Buurkerk te Utrecht. Zij woonde in de Hoge Massegast.

* Cervina Moors, slavin van de heer van Meijdrecht, gratis begraven op 10-10-1695 in de Buurkerk te Utrecht.

*  Op 2-12-1745 wordt een Sibilla van Batavia ingeschreven als lidmaat van de Nederduits Gereformeerde kerk e Utrecht. Zij wordt op 2-1-1746 in de Jacobikerk gedoopt; vermeld staat: "meerderjarige dochter, is na voorgaende belijdenisse gedoopt met de naam Sibilla en zijnde haar toenaam van Batavia". Vermoedelijk was Sibilla een gekleurde vrouw, die als slavin meegekomen is uit Nederlands Indië. Zij wordt op 3-3-1781 met 8 dragers begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Woonde in de Hardebollenstraat.

* In het Trouwboek van Utrecht vond ik een Eduart van Acaboa. Een byzondere naam, die mijn interesse wekte. Eduart bleek een vrijgekochte slaaf uit Angola te zijn. Hij trouwde in 1657 en kreeg nageslacht.Genealogie van Acaboa

* Hendrick Jorisz van Stamhorst, een oude man van boven de 60, helemaal grijs, weduwnaar, tekent op 8-2-1623 aan bij het Gerecht van Utrecht om te trouwen met een meisje van 18 jaar, Beliken Peters van Grave.Zij was zijn dienstmeisje en hij gaf toe dat hij al 6 weken met haar in concubinaat leefde. Toen hij gestrafd werd omdat hij op zo'n hoge leeftijd zijn huwelijk zo onzedig begon, zei hij dat hij meende een goed werk te doen omdat hij het meisje in eer en deugd als vrouw nam. Het huwelijk ging door en vond plaats op 1-6-1623.

*  Klaas van Ginkel wordt op 1-8-1762 in Amerongen gedoopt als zoon van Cornelis Melchert van Ginkel en Jannigje Arisse van Zelder. Ca 1790 trouwt hij voor de eerste keer met Cornelia Hoppenbrouwer. Uit dit huwelijk worden 8 kinderen geboren. Na het overlijden van Cornelia in 1832 hertrouwt Klaas op 78-jarige leeftijd te Utrecht op 22-4-1840 met de 34-jarige Johanna Nagtegaal. In 1843 en 1844 worden van dit echtpaar te Utrecht nog twee kinderen geboren! Klaas was als verwekker 81 a 82 jaar oud. In onze tijd zou hij een zeer oude vader zijn, maar voor de 19e eeuw was dit toch wel heel uitzonderlijk. Of zou er misschien een andere verwekker geweest zijn?

 

Zoekend in de Begraafboeken van Utrecht vond ik een begrafenis van een persoon met de byzondere naam Aerdigman. Op 18-2-1661 wordt in de Jacobikerk begraven Willem Roelofsz Aerdigman. Hij was schoenmaker en was een zoon van Roelof Dirxz den Aerdigeman. Vader Roelof was blijkbaar zo aardig, dat deze karaktertrek zijn toenaam werd. 

In de Begraafboeken van Utrecht vond ik nog een byzondere naam. Op 2-9-1667 laat Frans Willems Vullisman in de Jacobikerk een kind begraven. Ongetwijfeld was de Frans vuilnisman van beroep.

In het Lange Rosendael woonde een "vreemde" vrouw. Op 20-4-1647 wordt door de aalmoeseniers Blecke Bet op het Geertekerkhof begraven.

Copyright © Ar Stramrood 2014